ZJAWISKO ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM PAR I CIECZY, POJAWIAJĄCE SIĘ DLA WIELU OBIEKTÓW O MAŁYM WYMIARZE CHARAKTERYSTYCZNYM (NP. RURKI KAPILARNE, POROWATE POWIERZCHNIE) I SILNIE ZALEŻNE OD TEGO WYMIARU, PRZY KĄCIE ZWILŻANIA POWYŻEJ 90 STOPNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPILARNOŚĆ to:

zjawisko związane z zachowaniem par i cieczy, pojawiające się dla wielu obiektów o małym wymiarze charakterystycznym (np. rurki kapilarne, porowate powierzchnie) i silnie zależne od tego wymiaru, przy kącie zwilżania powyżej 90 stopni (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPILARNOŚĆ

KAPILARNOŚĆ to:

zdolność materiału do podciągania wody ku górze przez kapilary (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM PAR I CIECZY, POJAWIAJĄCE SIĘ DLA WIELU OBIEKTÓW O MAŁYM WYMIARZE CHARAKTERYSTYCZNYM (NP. RURKI KAPILARNE, POROWATE POWIERZCHNIE) I SILNIE ZALEŻNE OD TEGO WYMIARU, PRZY KĄCIE ZWILŻANIA POWYŻEJ 90 STOPNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.603

CIĘCIE POZIOMICOWE, TENOR DRAMATYCZNY, KARETA, DOWÓD POŚREDNI, DYGESTORIUM, PRZEMIENNIK, DZIEWIĄTKA, STAROEGIPSKI, ORBITA, KROK ŁYŻWOWY, DEKADENCKOŚĆ, KABOTAŻ WIELKI, SIODŁO, OSOBA PODEJRZANA, RYM ŻEŃSKI, CHLOASMA, BIOLOG, FAZA, HELIOFIZYKA, PŁOMIEŃ, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, KAIMAK, ESPADRYLA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SEKSTURYSTYKA, SKALENOEDR, STOLICA, WOREK SPOJÓWKOWY, OFIAKODONTY, RZEMIOSŁO, OSADA, MINERALIZACJA, SZWEDY, EKSCENTRYK, JĘZYK DUNGAŃSKI, POLICJA OBYCZAJOWA, ODKRYTY ATAK, NIEOBLICZALNOŚĆ, RUSOFILSTWO, SKŁADNIA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, PROMINENT, NURNIK, OCET, MATOWOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, TABU MILCZENIA, FORMALISTKA, MANTYLA, MACH, POWTÓRZENIE, ŻYDOSTWO, GENETYKA POPULACYJNA, TARTAN, NAŚLADOWNICTWO, TERAPENA, MELODYKA KANTYLENOWA, PRĘCIK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, UNIKATOWOŚĆ, TYCZKA, DUCH OPIEKUŃCZY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, WOKALIZA, BEZDNO, MATKA POLKA, RYNSZTOK, OJCZYZNA, PRZELOT, PLATAN, GANGSTERSTWO, PINTA, PAPIER GAZETOWY, MIECZ DŁUGI, CELESTA, PIŻMOWIEC, ZNAK CHROMATYCZNY, WIECZÓR, MAPA SZTABOWA, ZWIERZĘ, TOŃ, MĄŻ ZAUFANIA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, DYLATACJA CZASU, NACECHOWANIE, FAKOEMULSYFIKACJA, BULLETIN BOARD SYSTEM, GAZ ZIEMNY, WIDOWNIA, PŁUG, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, GERONTOLOGIA, BRZUCH, TWARDE LĄDOWANIE, IZDEBNIK, KASA ZAPOMOGOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, STALAG, OWCA MERYNOSOWA, HEMISFEREKTOMIA, NIEROZEZNANIE, IDENTYFIKACJA, URZĄD IMIGRACYJNY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, CZYRAK MNOGI, ALEKTROMANCJA, TOPIEL, PRAWO DŻUNGLI, GRACZ, KAMMERLADER, JAWAJSKI, PHISHING, WYBIEG, NIEROZŁĄCZKA, REPULSOR, ŚWINIA CELEBESKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ŻURAWINA, KAPOK, RYSUNKI, DRÓB, MONTSERRAT, MINUTNIK MECHANICZNY, POSEŁ DIETETYCZNY, DOGI, HYPERODAPEDON, KUFA, SKAZA MOCZANOWA, DZIELNIK, FATALIZM, SZNUREK, RYBY ŁAWICOWE, OCEANOTECHNIKA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, MESZ, PSYCHIATRIA KLINICZNA, HOMERYDA, UJŚCIE GARDŁOWE, OPŁATA, CHARAKTERYSTYKA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, BANAT, CZARNY CHARAKTER, WALKA, TRYSKAWKA, GRZYB NIEJADALNY, CHANSON, EKOMUZEUM, TRYBRACH, CAŁUSEK, EFEKT TYNDALLA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, ODKRYCIE, AYER, MIEDNICZKA, ODROŚL, BUROZIEM, LOKAJSTWO, MUCHOMOR BULWIASTY, RZEŹNIK, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, IGLOO, LENTYSZEK, KLEJOWNIA, NEGATYWIZM, CATAMARKA, LOSOWANIE PROSTE, MALINÓWKA, GRUSZKA, SZABLA, MENNICA, DOROBEK, BEKADŁO, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, TYTAN, MIKSER, STRZYKWY, PODIUM, LUŹNOŚĆ, NAPAD, PCHACZ, FORMA, ZŁOTY MEDAL, HALOFIT, UŻĄDLENIE, NUDYSTA, WĘGLOWODAN, LEŃ, TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY, KRATER BOCZNY, KABEL, PĘPEK ŚWIATA, PADWAN, MOLOSY, WYGADANIE, NAKIEROWANIE SIĘ, FALKA COIFLET, SOCZEWKA FRENSELA, DAREMSZCZYZNA, WRAŻENIE, WAN, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, STACJONARIUSZ, CRACKER, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, LEGACJA, MIĘKISZ POWIETRZNY, BOZA, MASOŃSKOŚĆ, ŁOWCZY, ŻYWOTOPISARZ, ZAKOPCENIE, KRYMINALISTYKA, PASEK, MADRASA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, DZIECINNOŚĆ, NORMA OBSZAROWA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, POLE NIESTACJONARNE, CHARLES, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, NARAMIENNICA, OPIEKUN, POLONIZATOR, EOZYNOCYT, WYBIERAK, AGROTURYZM, SELENOGRAFIA, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, BIEGŁY SĄDOWY, RZEŹNIA, TŁOK, SUPORT, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, WPIERDOLKA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, TEST, DESOCJALIZACJA, FILOLOGIA NIEMIECKA, CYTOMEGALIA, ALEGORYCZNOŚĆ, BRZDĄKNIĘCIE, KOMPLEKS ELEKTRY, CANON, BOGUŚ, LICEUM, LISZAJ PŁASKI, KURATOR SĄDOWY, RYGORYSTKA, LOJALIZM, PRZEMIANA POKOLEŃ, NEOROMANTYZM, IRONIA, WYCISKANIE, FIZYK, FATALISTA, MIRAŻ, ODLEWNIK, NUMER, PROSZEK DO PIECZENIA, POWOŹNIK, MARGINALNOŚĆ, OPUST, SODOMA I GOMORA, MISKA, MUMIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MAKIJAŻYSTKA, OSCYPEK, NIECKA, LOTNICTWO, ARENGA PIERZASTA, NAZAREJCZYK, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, DOMEK, NATURALIZM, DOBYTEK, TENDENCJA, FRYGOWIE, PODUSZKA, ROM, TEREN ZIELENI, EKSTERNISTA, ROPUCHA ZŁOCISTA, KARTOFLARZ, LANCRET, ROBEREK, SATURACJA, KWATERUNEK, APRIORYCZNOŚĆ, ELANA, OKRES AMAZOŃSKI, DEZERTER, KOLEŻANKA PO FACHU, AWANPORT, ?LIRYKA BEZPOŚREDNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.603 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM PAR I CIECZY, POJAWIAJĄCE SIĘ DLA WIELU OBIEKTÓW O MAŁYM WYMIARZE CHARAKTERYSTYCZNYM (NP. RURKI KAPILARNE, POROWATE POWIERZCHNIE) I SILNIE ZALEŻNE OD TEGO WYMIARU, PRZY KĄCIE ZWILŻANIA POWYŻEJ 90 STOPNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM PAR I CIECZY, POJAWIAJĄCE SIĘ DLA WIELU OBIEKTÓW O MAŁYM WYMIARZE CHARAKTERYSTYCZNYM (NP. RURKI KAPILARNE, POROWATE POWIERZCHNIE) I SILNIE ZALEŻNE OD TEGO WYMIARU, PRZY KĄCIE ZWILŻANIA POWYŻEJ 90 STOPNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPILARNOŚĆ zjawisko związane z zachowaniem par i cieczy, pojawiające się dla wielu obiektów o małym wymiarze charakterystycznym (np. rurki kapilarne, porowate powierzchnie) i silnie zależne od tego wymiaru, przy kącie zwilżania powyżej 90 stopni (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPILARNOŚĆ
zjawisko związane z zachowaniem par i cieczy, pojawiające się dla wielu obiektów o małym wymiarze charakterystycznym (np. rurki kapilarne, porowate powierzchnie) i silnie zależne od tego wymiaru, przy kącie zwilżania powyżej 90 stopni (na 11 lit.).

Oprócz ZJAWISKO ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM PAR I CIECZY, POJAWIAJĄCE SIĘ DLA WIELU OBIEKTÓW O MAŁYM WYMIARZE CHARAKTERYSTYCZNYM (NP. RURKI KAPILARNE, POROWATE POWIERZCHNIE) I SILNIE ZALEŻNE OD TEGO WYMIARU, PRZY KĄCIE ZWILŻANIA POWYŻEJ 90 STOPNI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZJAWISKO ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM PAR I CIECZY, POJAWIAJĄCE SIĘ DLA WIELU OBIEKTÓW O MAŁYM WYMIARZE CHARAKTERYSTYCZNYM (NP. RURKI KAPILARNE, POROWATE POWIERZCHNIE) I SILNIE ZALEŻNE OD TEGO WYMIARU, PRZY KĄCIE ZWILŻANIA POWYŻEJ 90 STOPNI. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x