ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO TRZYMANIA SIĘ WCZEŚNIEJ PODJĘTYCH DECYZJI NAWET W SYTUACJI, GDY OKAZAŁY SIĘ ONE NIEKORZYSTNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW to:

zjawisko polegające na tym, że ludzie mają skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO TRZYMANIA SIĘ WCZEŚNIEJ PODJĘTYCH DECYZJI NAWET W SYTUACJI, GDY OKAZAŁY SIĘ ONE NIEKORZYSTNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.311

DERYWACJA FLEKSYJNA, NASTAWANIE, STAN, PARADOKS EASTERLINA, MADRASA, SMERFETKA, MAMUT WŁAŚCIWY, RUDA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PŁAWNOŚĆ, SKOK, PIRACTWO, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, TOPIELISKO, ATAK, WASZA WYSOKOŚĆ, STATYSTYKA, PRYSZNIC, OKULTACJA, BIEG PŁASKI, ANALITYK, BIAŁA DIETA, ZGNIŁY KOMPROMIS, BARCZATKA GŁOGÓWKA, KOMPENSACJA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, ZDZIADZIENIE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, ZŁOŻENIE PODPISU, LUKIER, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PERGAMIN, RZEŹNIK, AERONOMIA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, INWOLUCJA, KANTYLENA, PROMINENT, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KARBOKSYL, STARA MALEŃKA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PARKINGOWY, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, DJ, FALA WZROSTOWA, PANICZĄTKO, KOGNITYWIZM, SZNAPS, ESTRADA, POJAZD GĄSIENICOWY, SPÓŹNIALSTWO, PATRON, ZAKOLE, GENETYKA MOLEKULARNA, BARBARYZACJA, AMPUŁA, TANATOPSYCHOLOGIA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, KWARTET, INSTRUMENTALISTYKA, PLOTER TNĄCY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SOS MALTAŃSKI, REPOZYCJA, NAŁOGOWOŚĆ, NEGATYWA, MARKGRAF, FIFKA, FILOZOFIA, SPACJA, GŁOSOWANIE, PŁASTUGA, INFA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SAMOWOLNOŚĆ, PATAGOZAUR, MAH JONG, WIRTUOZERSTWO, ODKRYCIE, POŁUDNIOWY WSCHÓD, PRAWA MIEJSKIE, REZONANS, STOCZNIA ZŁOMOWA, OBLECH, ULĘGAŁKA, SKUPYWACZ, STAW SKOKOWY, PUNKT PODSŁONECZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, WIDEŁKI HERETYKÓW, POTNICA, ORTOCENTRUM, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, LATANIE PRECYZYJNE, DEDUKCJA, BARBARZYŃSKOŚĆ, EUTENIKA, KOTLARNIA, ZATOKA, LASONOGI, ENDOSZKIELET, BLEJTRAM, KAMERTON, APTEKA, SEN, POTAJNIK, PRĄD BŁĄDZĄCY, IMIGRANT, FALSYFIKACJA, ADADŻIO, SEMESTR LETNI, WIELKOMIEJSKOŚĆ, TEST KOMPLEMENTACJI, SUPORT, KOŃ NA PATYKU, ŁADOWACZ, PŁYN, GŁUPOTA, ALWALKERIA, CHONDRYT WĘGLISTY, AMANT, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, FILM NOIR, JĘZYKI URALSKIE, SILNIK ODRZUTOWY, ZWIERZĘTA, ANTROPOLOG KULTURY, JANOWIEC, ROŚLINA EGZOTYCZNA, RYSUNKI, PRZEDZIAŁ, AKUMULACJA, ŻYCIAN, PISARZ POLNY, DRAMA, BEZAN MASZT, KOD GRAYA, MAJMA, MESJANIZM, SZCZERBAKI, NIETOLERANCJA, SKAZA MOCZANOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, BEZRUCH, SOGDYJSKI, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KOCHAŚ, APOSTOŁ, ZAŁOM, SMYCZ, POJEMNIK, PREPPER, RELIGIOLOG, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, KOKORNAK, REALIZM MAGICZNY, DRUK WKLĘSŁY, NUTACJA, ORIENTACJA, MOD, KULTURA AZYLSKA, BITNOŚĆ, KIJEK, KIJANKA, KLĘSKA URODZAJU, CENA ZAMKNIĘCIA, CIAŁKO KIERUNKOWE, MIĘKKIE SERCE, AUŁ, LECZENIE CHIRURGICZNE, FATAMORGANA, POTERNA, GLOBIGERYNA, CHOROBA OLLIERA, PREZBITERIUM, NADZIEWARKA, EOZYNOFIL, STYKÓWKA, MRÓWKA PNIOWA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MENISK WKLĘSŁY, PUNKT POMIAROWY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, ZRAZÓWKA, KLERK, IMMUNOLOGIA, MOLOSOWATE, ACID WESTERN, CIĄG, PRZELOT, CZARNY CHARAKTER, PARNIK, AFTERPARTY, POMYŁKA, ROZDŹWIĘK, PARAGENEZA, PUDEŁKO, WOJSKA RAKIETOWE, PRAWO PIĘŚCI, LAWA PODUSZKOWA, AKTORKA, FRYGOWIE, KOKPIT, UZBRAJANIE SIĘ, TEST, HISTORYZM, REMAKE, KOMEDIA NISKA, OBORNIK, SPIĘTRZENIE, LICHENOLOGIA, NIEWYPARZONA BUZIA, BEZGRANICZE, FORMALISTKA, JĘZYK PENDŻABSKI, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, TERAPIA REINKARNACYJNA, BŁAGALNIK, JĘZYK DAHALIK, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, DOMINIUM, STULEJARZ, ŁUSKOWCE, GRZYB SKALNY, BIEGŁOŚĆ, CHASER, KISIEL, PAPROĆ, RADIOBIOLOG, WYGIBAS, KWASICA MEWALONIANOWA, LAMA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SYRENA OKRĘTOWA, CYTADELA, BOLIMUSZKA, PROLETARIAT, ZŁUDNOŚĆ, KUCHENKA MIKROFALOWA, ALBINIZM, ZEMSTA FARAONA, JUTLAND, TŁO, REEDUKACJA, CINEREA, POMOC POSTPENITENCJALNA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, NUDYZM, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PŁASZCZ WODNY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, OSAD, SOCZEWKA, KANAPKA, PROMINENT, CHRZEST, PUB, PATRON, SKARBNICA, SŁUCHAWKA, RELIGIOZNAWCA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, FALOCHRON, PROPAGACJA BŁĘDU, OWADOŻERNE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, GRZYB PODSTAWKOWY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, WIDZ, MIEDNICA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, RAK KALIFORNIJSKI, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, LIRA, BELKOWANIE, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, ROZGRZEWACZ, CIAŁO ACETONOWE, DYSTYCH, DROBINA, KAZIRODCZOŚĆ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WYRÓB CUKIERNICZY, SERM, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KAMERTON WIDEŁKOWY, DŁUGONOGOŚĆ, FELER, TELEGRAFIA, MUSZLOWCE, PRZEWIJAK, MINI-ALBUM, NERWOWOŚĆ, OPOZYCJA, PIASKOWY DZIADEK, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, ?PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO TRZYMANIA SIĘ WCZEŚNIEJ PODJĘTYCH DECYZJI NAWET W SYTUACJI, GDY OKAZAŁY SIĘ ONE NIEKORZYSTNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO TRZYMANIA SIĘ WCZEŚNIEJ PODJĘTYCH DECYZJI NAWET W SYTUACJI, GDY OKAZAŁY SIĘ ONE NIEKORZYSTNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW zjawisko polegające na tym, że ludzie mają skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW
zjawisko polegające na tym, że ludzie mają skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne (na 22 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO TRZYMANIA SIĘ WCZEŚNIEJ PODJĘTYCH DECYZJI NAWET W SYTUACJI, GDY OKAZAŁY SIĘ ONE NIEKORZYSTNE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LUDZIE MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO TRZYMANIA SIĘ WCZEŚNIEJ PODJĘTYCH DECYZJI NAWET W SYTUACJI, GDY OKAZAŁY SIĘ ONE NIEKORZYSTNE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast