NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I OCENĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TOWARÓW ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOWAROZNAWSTWO to:

nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I OCENĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TOWARÓW ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.045

KRATER BOCZNY, ANTYWESTERN, PLICHTA, PUNKT ZLEWNY, PISUAR, OKO, RZECZ WNIESIONA, BEZPARDONOWOŚĆ, KLAWISZ NUMERYCZNY, TELEWIZORNIA, TERCJA OBRONNA, DRZWI HARMONIJKOWE, FAZA ROZKWITU, MINIMALIZM, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, ASOCJACJA VACTERL, HEMOROID, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ODKUPICIEL, KOTERIA, DRES, SCYNK, DYLATACJA CZASU, NAGRZEW, APRETURA, BOCZNICA, JEDYNY, STAN, HÄNDEL, KOMENSALIZM, AURORACERATOPS, PÓŁHURT, ZGIEŁK, ORGANISTKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ALTERNARIOZA, RYMARSTWO, CYKL OWULACYJNY, ŁOPATKA, CHAOS, BLOK STARTOWY, RYZYKO NIEWYGASŁE, KONFORMER, NAŚLADOWNICTWO, HIPOPOTAMOWATE, AFRYKANER, EFEKCIARSTWO, MAJOWY ROBOTNIK, KOREK TOPLIWY, BIBLIOTEKA, APARAT SZPARKOWY, KUCHENKA, ŚMIECH, TKANKA TWÓRCZA, SPEDYTOR, TELEFONIA STACJONARNA, IZBA ROZLICZENIOWA, DESIGNERKA, POCZEKALNIA, KYNOLOGIA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, GIPSORYT, FEMINIZM, OBRONA ROSYJSKA, TABLICA, OBUDOWA, POŚCIELÓWA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, CUKIER LODOWY, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, DERMATOLOGIA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, KOCIOŁEK, KŁOBUK, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, SCENA, HENR, KIJANKA, BARWA, ELFICKI, STYLIKOWCE, JEDNOSTRONNOŚĆ, SMUŻKA LEŚNA, SALA, GRZYB WOLAK, DRABINA ANALGETYCZNA, ZBLIŻENIE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, PRZYCZYNKARZ, PLAZMOLIZA, WARMIŃSKI, TŁOK, EPKA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, TEMPERAMENCIK, NONI, TROJAN, RUCH, ACHAJA, WURŚCIK, ZIMNO, CZASOPISMO TEMATYCZNE, BAWÓŁ, PERIODYK, OPAKOWANIE, SZCZEP, UDAR, PRAWO, PUBLIKA, KOMEDIA DELL'ARTE, PARALAKSA, MAJÓWKA, ŁODRANIT, BELKOWANIE, SKÓROSKRZYDŁE, ZIELONE PŁUCA, SZKOŁA, GEGANIE, BUTELKA MIAROWA, ZALANIE SIĘ, KOMBINACJA, METEORYZM, MLECZAJ LEPKI, LUSTRO TEKTONICZNE, PERCHA, KOMÓRKA KUBKOWA, ATTACHÉ KULTURALNY, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, LINIA PRZEMIANY, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, GRUPA NILPOTENTNA, RZUT OSOBISTY, FRANK GWINEJSKI, KĄT DEPRESJI, LARWA, UZBECKI, KECZUA, HUGHES, SONAR, ZMIERZCH, ZABURZENIE AFEKTYWNE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, GALERIA HANDLOWA, CYKL GRANICZNY, BÓJ SPOTKANIOWY, FARBOWANIE SIĘ, ELEKTRORADIOLOGIA, POTNICA, PARTNER, ODKŁACZACZ, HYBRYDYCZNOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ŻYWICZLIN, ELEKTRONIKA, BOLSZEWICY, DRZEWO TERPENTYNOWE, SERBO-CHORWACKI, KNAGA, DRZEWIAK DORIA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, TELEGRAFIA, LOSOWANIE WARSTWOWE, IKOS, BLEJTRAM, ZAZDROŚĆ, ONTOLOGIA, KLASA INTEGRACYJNA, BUDOWNICTWO, SIEDZISKO, ZMOTORYZOWANY, NELSON, KALKULATOR NAWIGACYJNY, ODNIESIENIE, GONG, MILICJA, WYCISK, SIATKOWIEC, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, UKŁAD PIASECKIEGO, ZATYKANIE USZU, UISTITI SREBRZYSTA, BAŚNIOWOŚĆ, CEROWNIA, DROGA TWARDA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, BIEGUN GALAKTYCZNY, BOGRACZ, WŁÓKNIAK TWARDY, ILUZJONIZM, PRAWO JOULE'A, INŻYNIERIA CHEMICZNA, NAPUSZONOŚĆ, MARIOLOGIA, MORFOLOGIA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, AUTOBUS CZŁONOWY, EKSPERTKA, ART BRUT, GOŁĄB POCZTOWY, CHOROBA MORGELLONÓW, LEGENDA, FINEZYJNOŚĆ, DUBELTÓWKA, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, SŁOWIANKA, MYRMEKOLOGIA, TELEROBOTYKA, ŁACIŃSKI, AZYTROMYCYNA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, TEORIA DOWODU, SCENICZNOŚĆ, DIADOCHIA, NOSACZ SUNDAJSKI, BOREWICZ, EKSFOLIACJA, CIĄG POLIGONOWY, OBIEGNIK, CZERSKA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, HIPSTER, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ŻÓŁW CHIŃSKI, PÓŁNOCNY ZACHÓD, ŁAŃCUSZEK, BOREWICZE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, NALEGANIE, PŁYWACZOWATE, WIELOBÓJ, HRABIĄTKO, PISMO MUZYCZNE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GENETYKA MOLEKULARNA, KĄKOL, CZAS WOLNY, METAJODAN(VII) SODU, GRUNT, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, STRATEG, SZLUFKA, ARMIA, KURECZKA, PODSTAWCZAK, ANOMALIA POLANDA, SERBSKOCHORWACKI, CASUS, WEŁNA KAMIENNA, PINCZER, WYRAKI, WNIEBOWZIĘTA, KRZYŻMO, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, DZIAŁKA REKREACYJNA, DRWINA, SZAKAL, MERSYTEMA, PRASA, CIUCIUBABKA, ODWSZAWIANIE, PIJAŃSTWO, FRANCISZKANIZM, WĄTROBIANKA, HUTA SZKŁA, OSTINATO, TYFLOPEDAGOGIKA, MISTYCYZM, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, LOT ŚLIZGOWY, IDIOSYNKRAZJA, URUBU PSTROGŁOWY, GENEZA, ZACIĘCIE, GEODETA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, PRZELEW, MAGAZYN, NAUKA, ZAMYKANIE USZU, FARMAKOGENETYKA, OŚRODEK, ONE-STEP, LAICYZM, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MIETLORZ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CERIWASTATYNA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, HALABARDA, HALA TARGOWA, DROŻDŻARNIA, JELARANG, STARY MALUTKI, CZYŻNIE, OLIWKOWATE, UPADEK, ?NEPALSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.045 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I OCENĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TOWARÓW ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I OCENĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TOWARÓW ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOWAROZNAWSTWO nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOWAROZNAWSTWO
nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość (na 14 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I OCENĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TOWARÓW ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM I OCENĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TOWARÓW ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast