SPOSÓB OBRONY W KOSZYKÓWCE, KIEDY KAŻDY Z ZAWODNIKÓW DRUŻYNY BĘDĄCEJ W OBRONIE ODPOWIADA ZA PEWNĄ WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ PRZEZ TRENERA LUB KAPITANA DRUŻYNY STREFĘ, CZYLI MIEJSCE NA BOISKU (O OBRONIE STREFOWEJ MÓWI SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU INNYCH SPORTÓW DRUŻYNOWYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRONA STREFOWA to:

sposób obrony w koszykówce, kiedy każdy z zawodników drużyny będącej w obronie odpowiada za pewną wcześniej wyznaczoną przez trenera lub kapitana drużyny strefę, czyli miejsce na boisku (o obronie strefowej mówi się także w przypadku innych sportów drużynowych) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB OBRONY W KOSZYKÓWCE, KIEDY KAŻDY Z ZAWODNIKÓW DRUŻYNY BĘDĄCEJ W OBRONIE ODPOWIADA ZA PEWNĄ WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ PRZEZ TRENERA LUB KAPITANA DRUŻYNY STREFĘ, CZYLI MIEJSCE NA BOISKU (O OBRONIE STREFOWEJ MÓWI SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU INNYCH SPORTÓW DRUŻYNOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.237

CHROMANIE PRZESTANKOWE, PROSZEK KAKAOWY, ŁAWKA REZERWOWYCH, BIEL, NEKROMANTA, CZAS, PRAWO KONSTYTUCYJNE, RUMSZTYK, ZŁĄCZENIE, BEZGŁOWOŚĆ, CENTRUM, PARAPET, KATAPULTA, DZIELNICA, BRAND, NEUROPATIA, SAKWA, REFERENCJA, MATERIAŁ ZECERSKI, WIELKA PŁYTA, ZSYPISKO, ANGOL, POPŁÓD, SAMOWOLKA, KONSONANS, REAKCJA, DRĄŻEK SKRĘTNY, EPIMER, MECHANIKA GÓROTWORU, MATMA, FONDUE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KÓŁKO I KRZYŻYK, KAMIEŃ NAGROBNY, NIĆ ARIADNY, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, BARBET, TRYPTYK, BOCIAN BIAŁOSZYI, DEGRESJA PODATKOWA, HERMA, POMPA GŁĘBINOWA, ŁACIŃSKOŚĆ, POPRĘG, INTERPRETACJA, OŚWIADCZENIE, TANTALIT, NASTAWA, KOMAT, WYMIANA, WNĘTROSTWO, WOJSKA PANCERNE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, TARAN, OTWOREK, SIARCZEK, OBŁĘD UDZIELONY, FALKON, KOREKTOR, KURTYNA SKALNA, FILIGRAN, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ALERT, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PROMIEŃ ALFA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KAKAO, PREPERS, RYBA AKWARIOWA, KANGUR, FLOTA, POMPA INFUZYJNA, MASER, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, CANZONETTA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, NACISKANIE, ATLANTA, SYRENA ALARMOWA, PUDEŁKO, NIEBIESKI PAS, GABINET, TREP, PIONEK, DEKLARACJA, ZANIECZYSZCZENIE, SYFON, LUŹNOŚĆ, STREFA RYFTU, MNISZEK, FASOLA SZPARAGOWA, POTNIK, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ZDŻAR, KASZA MANNA, KOLET, KOT, KONTROLA PASZPORTOWA, PASKUDNIK, SKÓRZAK, WALC, BLOK, CHOROBA OLLIERA, ZŁOŻE, WYPRAWIACZ, KINO DROGI, POTNICA, STAROSTA GENERALNY, PODATEK ROLNY, HOLENDER, KOMETA, NAWÓJ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WISZNICA, CHWOŚCIK BURAKOWY, APLIKANT ADWOKACKI, DWUDZIESTA CZWARTA, BESTIARIUSZ, WIRUS MAKR, JUFER, LOGIZACJA, EKSKRET, WYŻERACZ, LIBERAŁ, WYWIAD, OBRZMIENIE, WKŁAD, NIEDOKRWIENIE, GAŁKI, RZADKOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, FURIOSO, EGZEKUTOR, NIERELIGIJNOŚĆ, TORNADO, APOLLIŃSKOŚĆ, TATAR, FALLADA, OCTOWNIA, PRĄD PRZEMIENNY, SUBSTRAT, PARKING ROWEROWY, PUPIL, WAGA PIÓRKOWA, HEJT, BILBORD, WĄŻ OSTROGŁOWY, ISKRA, GŁOSKA, RADIOBIOLOGIA, SAURON, OSTRYGOJAD, POLSKI-SLOWNIK.PL, WYROBISKO GÓRNICZE, WIĄZANIE POTRÓJNE, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, OBRĘCZ, PANI, PILŚŃ NERWOWA, PEPERONI, INFORMACJA, FASHIONISTKA, FYKOLOGIA, JANOWIEC, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, PREPPER, KOCZKODAN, ESKORTA, RUCHLIWOŚĆ, STOŻEK WULKANICZNY, BUKIET, KRAKELURA, LOCO, INDEKS, PIKOT, TOPIELISKO, FRYZYJSKI, SET, ZŁOTA KSIĘGA, PODTYBINKA, BOJER, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, MECENAT ARTYSTYCZNY, PRĄD GALWANICZNY, WARIACYJNOŚĆ, PLEŚNIAWKA, CZARNA FEBRA, KRAINA HISTORYCZNA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, RURKA, DREWNO WCZESNE, ŚWIETLIK, KOŁO, KOŁOWANIE, KOOPERANT, KOMPARYCJA, OSPALSTWO, TACHION, STREFA PODMIEJSKA, MAKSIMUM, GRZYB PODSTAWKOWY, STRZĘPIEL, KULTURA JĘZYKA, ZĘBY NOWORODKOWE, DRIOPITEK, ŁADOWARKA, KOŻUCH, PLAN ZDJĘCIOWY, OBRAZ, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, KSIĘŻULO, TANCERKA BRZUCHA, ADOLF, KRYPTOKOMUNIZM, MELANODERMA, RYBA PO GRECKU, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, WIEWIÓRKA RUDA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, WITAMINKA, MISTERIUM PASYJNE, PALEC BOŻY, WYKONAWCA, ALLOSTERIA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, DEGRADACJA, RĘKAWICA, KAŁMUK, GLORIETA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SEMESTR LETNI, PLATAN, POŁAWIACZ, ARKA NOEGO, NORBERTANIA, PRZEPĘD, KOMAR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, DYPTYCH, POPARCIE, BAŃKA, MASTYKS ASFALTOWY, ELEKTRON WALENCYJNY, KOŃ NA PATYKU, MAJOWY ROBOTNIK, SARDELOWATE, GLAZURA, SEZAMEK, KRAŃCÓWKA, SIEĆ KOLEJOWA, MATAMATA, LUDOBÓJSTWO, CICHA MSZA, PRZESZUKANIE, OCHRONA, ANATOMIA WARSTWOWA, MIT, PASEK, AGNAT, ANIMACJA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KUTYKULA, OPONKA, DOBA, DRACHMA, OSTROGA PIĘTOWA, ZOONOZA, SPAWALNIK, KOLORYSTA, KODEKS PRACY, MEANDER, WIRUSY SSRNA(-), PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, STYL, ZAWISAK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SÓL ORGANICZNA, ROZMIĘKANIE, ZAGARNIĘCIE MIENIA, CEROWNIA, NAUKI GEOLOGICZNE, BARIONYKS, PARZYDEŁKA, GOTYK, PALEOORNITOLOGIA, GÓWNIARSTWO, FLACHA, MAKSURA, STAGNACJA LODOWCA, ORGANISTA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, PART, JEEP, ŁUPEK MARGLISTY, OSPA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, ?PROGRAMOWANIE KWADRATOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.237 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB OBRONY W KOSZYKÓWCE, KIEDY KAŻDY Z ZAWODNIKÓW DRUŻYNY BĘDĄCEJ W OBRONIE ODPOWIADA ZA PEWNĄ WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ PRZEZ TRENERA LUB KAPITANA DRUŻYNY STREFĘ, CZYLI MIEJSCE NA BOISKU (O OBRONIE STREFOWEJ MÓWI SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU INNYCH SPORTÓW DRUŻYNOWYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB OBRONY W KOSZYKÓWCE, KIEDY KAŻDY Z ZAWODNIKÓW DRUŻYNY BĘDĄCEJ W OBRONIE ODPOWIADA ZA PEWNĄ WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ PRZEZ TRENERA LUB KAPITANA DRUŻYNY STREFĘ, CZYLI MIEJSCE NA BOISKU (O OBRONIE STREFOWEJ MÓWI SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU INNYCH SPORTÓW DRUŻYNOWYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRONA STREFOWA sposób obrony w koszykówce, kiedy każdy z zawodników drużyny będącej w obronie odpowiada za pewną wcześniej wyznaczoną przez trenera lub kapitana drużyny strefę, czyli miejsce na boisku (o obronie strefowej mówi się także w przypadku innych sportów drużynowych) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRONA STREFOWA
sposób obrony w koszykówce, kiedy każdy z zawodników drużyny będącej w obronie odpowiada za pewną wcześniej wyznaczoną przez trenera lub kapitana drużyny strefę, czyli miejsce na boisku (o obronie strefowej mówi się także w przypadku innych sportów drużynowych) (na 14 lit.).

Oprócz SPOSÓB OBRONY W KOSZYKÓWCE, KIEDY KAŻDY Z ZAWODNIKÓW DRUŻYNY BĘDĄCEJ W OBRONIE ODPOWIADA ZA PEWNĄ WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ PRZEZ TRENERA LUB KAPITANA DRUŻYNY STREFĘ, CZYLI MIEJSCE NA BOISKU (O OBRONIE STREFOWEJ MÓWI SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU INNYCH SPORTÓW DRUŻYNOWYCH) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SPOSÓB OBRONY W KOSZYKÓWCE, KIEDY KAŻDY Z ZAWODNIKÓW DRUŻYNY BĘDĄCEJ W OBRONIE ODPOWIADA ZA PEWNĄ WCZEŚNIEJ WYZNACZONĄ PRZEZ TRENERA LUB KAPITANA DRUŻYNY STREFĘ, CZYLI MIEJSCE NA BOISKU (O OBRONIE STREFOWEJ MÓWI SIĘ TAKŻE W PRZYPADKU INNYCH SPORTÓW DRUŻYNOWYCH). Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x