KTOŚ, KTO NIE JEST UZNAWANY ZA CZŁOWIEKA W PEŁNI, KTOŚ, KOMU WEDŁUG RÓŻNYCYH POGLĄDÓW BRAKUJE PEWNYCH WARTOŚCI, WALORÓW, CECH, ABY MÓC UZNAĆ GO ZA CZŁOWIEKA; TAKŻE KTOŚ ZDEGRADOWANY PSYCHICZNIE, MORALNIE, FIZYCZNIE DO TEGO STOPNIA, ŻE MOŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ JEST WYZUTY Z CZŁOWIECZEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁCZŁOWIEK to:

ktoś, kto nie jest uznawany za człowieka w pełni, ktoś, komu według różnycyh poglądów brakuje pewnych wartości, walorów, cech, aby móc uznać go za człowieka; także ktoś zdegradowany psychicznie, moralnie, fizycznie do tego stopnia, że można powiedzieć, iż jest wyzuty z człowieczeństwa (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁCZŁOWIEK

PÓŁCZŁOWIEK to:

istota będąca fizycznie człowiekiem tylko w połowie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO NIE JEST UZNAWANY ZA CZŁOWIEKA W PEŁNI, KTOŚ, KOMU WEDŁUG RÓŻNYCYH POGLĄDÓW BRAKUJE PEWNYCH WARTOŚCI, WALORÓW, CECH, ABY MÓC UZNAĆ GO ZA CZŁOWIEKA; TAKŻE KTOŚ ZDEGRADOWANY PSYCHICZNIE, MORALNIE, FIZYCZNIE DO TEGO STOPNIA, ŻE MOŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ JEST WYZUTY Z CZŁOWIECZEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.146

GRAF PŁASKI, ODTWARZANIE, KASKADA, OSA DACHOWA, BEZDUSZNOŚĆ, NADAWCA SPOŁECZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, DŹWIGNIA FINANSOWA, KIERDEL, VIRGA, KOROZJA CHEMICZNA, EDYKUŁ, CIEPLICA, PISMO NUTOWE, ZAKON KLAUZUROWY, PROGRESYWIZM, PROSIAK, ORĘDOWNIK, FIGA INDYJSKA, BALLADA, DYSONANS, PIES RODZINNY, ELITARNOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, IMPLIKATURA, LIS MORSKI, CHIŃSKI, BIBLIOTEKA SEJMOWA, CZUPURNOŚĆ, STARA, ULUBIENIEC, NULLODA, WYŚCIG, NIEUPRZEJMOŚĆ, GŁOS, SIEDLISKO, TAŚMA MAGNETYCZNA, GÓGLE, WYRAŻENIE, ARYJKA, REAKTOR, CIEMNOGRÓD, CZIRU, ALFABET MUZYCZNY, KLIMAKS, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, UKRAIŃSKOŚĆ, KLAWIATURA EKRANOWA, POGODNOŚĆ, ARYSTOTELES, STRUNOWIEC, MELDUNEK SYTUACYJNY, RARYTASIK, KĘDZIERZAWKA, BOLERO, REKOMENDACJA, CHROPAWOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, GRZYB WOLAK, STREFA POŻAROWA, MORALNOŚĆ, MAKAK MAGOT, POPYCHŁO, HIPOLOGIA, ZIOMKOSTWO, SZPIEGUS, INTEGRALNOŚĆ, BIOFLAWONOID, EGZEMPLARZ SYGNALNY, WYZNANIE MOJŻESZOWE, GRUPA DYSKUSYJNA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, TRZECIE OKO, PUSTY DŹWIĘK, BARBARZYŃSKOŚĆ, DOGRYWKA, LEMAT LINDENBAUMA, ROZBIEŻNOŚĆ, SKAKUNY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, STRONA BIERNA, GRUBIAŃSTWO, SIODŁO, BEZSTYLOWOŚĆ, PRAWO, OLEJ Z OLIWEK, TOTEM, AUTOKRATA, ADVOCATUS DIABOLI, CHIŃCZYK, KAMIKADZE, OBRONA CYWILNA, PSALMOGRAF, GENIUSZEK, ATORWASTATYNA, TRZECIA CZĘŚĆ, ŻEGADŁO, ANGLOARAB SHAGYA, PRZEZORNOŚĆ, PARAMETR, OCZKO, SZABAS, JAŚ WĘDROWNICZEK, PIEC ŁUKOWY, DIABELSKOŚĆ, DORADCZYNI, REDAKTORSTWO, CHUJÓWKA, AJDUKIEWICZ, SMORODINÓWKA, SZYK ANTENOWY, PARÓWKA, UCZESANIE, JĘZYK MANX, INWARIANT, ATRYBUCJA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, FORMA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, USZCZYPLIWOŚĆ, PRZEWÓD ODGROMOWY, SEKSTET, WSPÓLNY CZYNNIK, MIKROSKOP OPTYCZNY, BOROWIK WILCZY, CZUWAK, PENDŻABSKI, PRASA, MAKARON, KOCIE OKO, OJCIEC, CZYNOWNICTWO, SYRENA OKRĘTOWA, PORTUGALSKOŚĆ, PRECYZJA, SHITSTORM, OBÓZ, KOZERA, DUPERELA, KONFEKCJA, AKSJOLOGIA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KIERKI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KREOL, DZIELNOŚĆ MORSKA, PAWIAN OLIWKOWY, MONUMENT, NADWYŻKA KONSUMENTA, DERYWATYWA, FECHTY, REGUŁA GLOGERA, PYTANIE, ZAIMEK ANAFORYCZNY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PARASOL, OWCZA WEŁNA, MOKASYNY, FASOLA ZŁOTA, AEROFON, NUWORYSZ, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MONOCENTRYZM, SIOSTRA KRWI, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, POWAGA, ELITARYSTA, TARTALETKA, PÓŁBÓG, PYRKONOWIEC, CIS POŚREDNI, TWIERDZENIE ENGELA, SUPERNOWA TYPU IB, CHOLEWKA, DIDRACHMA, KAPŁAN, BURRITO, KWALIFIKACJA, TYP ANTROPOLOGICZNY, PLOTKARSTWO, PODSTAWA, POCISK NADKALIBROWY, ROŚLINA SPOŻYWCZA, NAUSZNIK, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, BASEN, DEATH METAL, SEKSIZM, STACJA OBSŁUGIWANA, ROZMODLENIE, BARCZATKA FRANKOŃSKA, WYKRZYKNIK, BIELIZNA, POWYWRACANIE, FIRMA, ŁUG, DETAL, PIENIĄDZ TOWAROWY, MARSZCZELCOWATE, CIRROCUMULUS, APROKSYMACJA, SŁÓJ, PSOTA, SIEDZIBA, SECESJONISTA, ZABORCZOŚĆ, POLIGAMICZNOŚĆ, ŁUSKWIAK ZMIENNY, DARWIN, NIEDORZECZNOŚĆ, UKŁAD ZAPŁONOWY, DOM PRZYSŁUPOWY, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, ANŻELIKA, POLITYKA PODATKOWA, BEZCIELESNOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, MASZYNA INFORMACYJNA, RAFA, INFORMACJA, STÓWKA, KAPRYŚNIK, SZKOCKOŚĆ, WAGA, BUDŻET ZADANIOWY, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, DŹWIGACZ DACHOWY, PÓŁWARIAT, CLOWN, EKOLOGIZM, MEKSYKAŃSKA FALA, CENA, SĄCZEK, WYPALARKA, KOŁO, KREDYT KONSUMENCKI, APRETURA, MYRMEKOFIL, EMENTALER, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, WOJEWÓDZTWO, SPARTANKA, WYRACHOWANIE, DODAJNA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, JĘZYK, ORKUS, WSPÓLNY ZASÓB, LEKSYKOSTATYSTYKA, ARTYKUŁ WIARY, KRATOWNICA, KASKADER, BRZEMIĘ, KRUCZEK, TEST, CENOTAF, BRUDOWNIK, DIAGNOZA, WIDŁOWOŚĆ, APROKSYMACJA, DOZOROWIEC POGRANICZA, TURCZYN, CENTRALA, PRZESZCZEP RODZINNY, GŁODÓWKA, PRODUKCJA, SKURCZYBYK, OBLICZE, PIKANIE, NUDNOŚĆ, ZNANOŚĆ, SAMOGRAJ, KOMEDIANT, AMAZONKA, WYWÓD, NOCEK DUŻY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ASPIRYNA, SYFON, DYMISJA, OTCHŁAŃ, MARGINALNOŚĆ, POSŁUCH, JAŁÓWKA, ZASTAŁOŚĆ, SYNANTROPIZACJA, OBEDIENCJA, GRUPA LIEGO, ZAPAŚNICTWO, TOPOLA CZARNA, JAPOŃSKOŚĆ, FOREMKA, ?DZIECINNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.146 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO NIE JEST UZNAWANY ZA CZŁOWIEKA W PEŁNI, KTOŚ, KOMU WEDŁUG RÓŻNYCYH POGLĄDÓW BRAKUJE PEWNYCH WARTOŚCI, WALORÓW, CECH, ABY MÓC UZNAĆ GO ZA CZŁOWIEKA; TAKŻE KTOŚ ZDEGRADOWANY PSYCHICZNIE, MORALNIE, FIZYCZNIE DO TEGO STOPNIA, ŻE MOŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ JEST WYZUTY Z CZŁOWIECZEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO NIE JEST UZNAWANY ZA CZŁOWIEKA W PEŁNI, KTOŚ, KOMU WEDŁUG RÓŻNYCYH POGLĄDÓW BRAKUJE PEWNYCH WARTOŚCI, WALORÓW, CECH, ABY MÓC UZNAĆ GO ZA CZŁOWIEKA; TAKŻE KTOŚ ZDEGRADOWANY PSYCHICZNIE, MORALNIE, FIZYCZNIE DO TEGO STOPNIA, ŻE MOŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ JEST WYZUTY Z CZŁOWIECZEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁCZŁOWIEK ktoś, kto nie jest uznawany za człowieka w pełni, ktoś, komu według różnycyh poglądów brakuje pewnych wartości, walorów, cech, aby móc uznać go za człowieka; także ktoś zdegradowany psychicznie, moralnie, fizycznie do tego stopnia, że można powiedzieć, iż jest wyzuty z człowieczeństwa (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁCZŁOWIEK
ktoś, kto nie jest uznawany za człowieka w pełni, ktoś, komu według różnycyh poglądów brakuje pewnych wartości, walorów, cech, aby móc uznać go za człowieka; także ktoś zdegradowany psychicznie, moralnie, fizycznie do tego stopnia, że można powiedzieć, iż jest wyzuty z człowieczeństwa (na 11 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO NIE JEST UZNAWANY ZA CZŁOWIEKA W PEŁNI, KTOŚ, KOMU WEDŁUG RÓŻNYCYH POGLĄDÓW BRAKUJE PEWNYCH WARTOŚCI, WALORÓW, CECH, ABY MÓC UZNAĆ GO ZA CZŁOWIEKA; TAKŻE KTOŚ ZDEGRADOWANY PSYCHICZNIE, MORALNIE, FIZYCZNIE DO TEGO STOPNIA, ŻE MOŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ JEST WYZUTY Z CZŁOWIECZEŃSTWA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KTOŚ, KTO NIE JEST UZNAWANY ZA CZŁOWIEKA W PEŁNI, KTOŚ, KOMU WEDŁUG RÓŻNYCYH POGLĄDÓW BRAKUJE PEWNYCH WARTOŚCI, WALORÓW, CECH, ABY MÓC UZNAĆ GO ZA CZŁOWIEKA; TAKŻE KTOŚ ZDEGRADOWANY PSYCHICZNIE, MORALNIE, FIZYCZNIE DO TEGO STOPNIA, ŻE MOŻNA POWIEDZIEĆ, IŻ JEST WYZUTY Z CZŁOWIECZEŃSTWA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast