W LOGICE PEWNA TEORIA PARAFRAZOWANIA ZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH DESKRYPCJE OKREŚLONE - CZYLI TAKIE NAZWY, KTÓRE MOGĄ STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEORIA DESKRYPCJI to:

w logice pewna teoria parafrazowania zdań zawierających deskrypcje określone - czyli takie nazwy, które mogą stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego mają odnosić się dokładnie do jednego przedmiotu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOGICE PEWNA TEORIA PARAFRAZOWANIA ZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH DESKRYPCJE OKREŚLONE - CZYLI TAKIE NAZWY, KTÓRE MOGĄ STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.099

PRAGMATYCZNOŚĆ, BENTOS, LOTNOŚĆ, FOKUS, HURTNICA PODOBNA, GONIOMETRIA, BUTELKA, COŚ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, WIEK DOROSŁY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ŁAGODNOŚĆ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SILNIK SYNCHRONICZNY, SZCZELINA SKRZELOWA, SPEKTROSKOPIA, LERICHE, POWSINOGA, MOST ŁUKOWY, WESOŁOŚĆ, PASTA, POMROWICOWATE, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, SZAŁAŚNICTWO, TYFLOPEDAGOGIKA, HANDLARZ, CHIŃSKI, MAH JONG, EFEKT PRIMAKOFFA, BEZPIEŃKA, KOŻUSZYSKO, BIBIMBAP, JOJO, PYTANIE, STEEL PAN, ROUYN, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, RZECZOWNIK POLICZALNY, ZASTANOWIENIE, ZWIERANIE SZYKÓW, SKRYBA, KRATKA VICHY, CANOSSA, NAGRZEW, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, VIBRATO, SILNIK ASYNCHRONICZNY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, ŁĄKOTKA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, ZABAWOWICZ, KOLEJKA LINOWA, KARETA, KATON, DYKTATORSTWO, OBROTNIK, JADŁOSPIS, GWIAZDA WIELOKROTNA, PENSÓWKA, TĘGI UMYSŁ, STACJA OBSŁUGIWANA, ASNYKOWIEC, CZOŁÓWKA, PIKT, MIERNIKOWCOWATE, BIEL, DRAMATYKA, LOGIKA FORMALNA, SŁOWIANIN, FRANCZYZA, HELMINTOLOGIA, GEN SPRZĘŻONY, LUSTRO, ASOCJACJA, KOALOWATE, OBRZEŻEK, SKLEPIENIE SIECIOWE, CNOTLIWA ZUZANNA, BARSZCZ BIAŁY, CYWIL, CHAOS, BIUROKRACJA, KORKOWE, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ELAM, PAL, PAPILOTKA, LWIA SPÓŁKA, GŁADKOŚĆ, PŁOMYCZEK, LUSTRO, TEORIA MODUŁÓW, PALARNIA, PODUSZKA, LANDARA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, MLEKO, TERMIT, BARCZATKA BORÓWCZANKA, KURZ, WYKROCZENIE SKARBOWE, NADZIEMNOŚĆ, OSOBISTOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, KONDOMINIUM, PIEKARNIA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, PIŚMIENNICTWO, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, AMONAL, SNAJPER WYBOROWY, SALA, ORBITAL, RURALISTYKA, ALOZA NIEBIESKA, MAŹ PŁODOWA, CYBORIUM, KINO DROGI, MODRZACZEK SINY, KOMPLEKS, PULA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, SYNEREZA, WINNOŚĆ, WAĆPANNA, ZAKOPCENIE, RUSZT, EMULSJA, TELERADIOLOGIA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PAREMIOGRAF, WIEDENKI, LITAURY, DZIEKAN, GACZ PARAFINOWY, KRYZA, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, PŁOMYKÓWKA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, NIELITOŚCIWOŚĆ, KRATKA WENTYLACYJNA, KOCZKODAN, BŁONICA GARDŁA, DIALOG, KRÓLIKARNIA, PISARZ, ZGRZEBŁO, PODATEK MAJĄTKOWY, ASPOŁECZNOŚĆ, TANGO, PIEPRZ MNISI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SKUPYWACZ, DERMATOLOGIA, RUBASZNOŚĆ, PACZKA, BYTOMIANIN, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KULTURA AZYLSKA, TOPIELICA, DELFINY OCEANICZNE, BAGPIPE, DRZEWO LIŚCIASTE, ATLANTYDA, PRZÓD, KLASA ZEROWA, ZANUSSI, ŚWIADEK JEHOWY, WOŁYNIANKA, ALLEGRETTO, TR, FTYZJATRA, GRUPA, BAZA, BIOMETRIA, DZIWUSZKA PURPUROWA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, WYRAŹNOŚĆ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, BRZĘKACZ, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ZAKWASZENIE, KOLOR, ŻÓŁW PROMIENISTY, BÓL, UMOWA O DZIEŁO, DZIESIĄTA MUZA, DYSPUTA, KUŁAN SYRYJSKI, BIURO MATRYMONIALNE, BABA-JĘDZA, STRZYKWY, ŻMIJA, POSYBILIZM, PISMO WĘZEŁKOWE, KABOTYNIZM, DOJRZAŁOŚĆ, ITALIAŃSKI, KAPITAŁ SPOŁECZNY, CHMURNOŚĆ, KURATOR, POBOŻNE ŻYCZENIE, UKŁAD POKARMOWY, NIEUŻYWALNOŚĆ, STYL TOSKAŃSKI, HAMSIN, KOLORYT LOKALNY, NEGATYW, PODSKAKIWACZ, PODOLOGIA, RADIOMECHANIK, DRASTYCZNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, JEŻYNA, ZAPAŁKA, BOJER, NIEUBŁAGALNOŚĆ, APIKOMPLEKS, MAKIJAŻYSTKA, PODRÓŻNA, WARTOŚĆ LOGICZNA, BOMBA ATOMOWA, KONFIGURACJA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, LEPIARKOWATE, UCHYB USTALONY, KIESZEŃ, DWUPRZODOZĘBOWCE, BLIŻSZOŚĆ, KOD HANDLOWY, EMISJA, PROGRAMOWALNOŚĆ, CERKIEWSZCZYZNA, ORGANOLOGIA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, TROFOBLAST, SMAR, OKNO KROSNOWE, ŚRÓDKOŚCIE, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, BIAŁY, CIOS PROSTY, PAJĄK, BOROWODOREK, START MASOWY, ROMANSOPISARZ, SERNICA, DIZAJN, RAZNOCZYNIEC, POWIEŚĆ S-F, CIEKŁOŚĆ, BANK, PREPPER, ZEGAR ELEKTRONICZNY, STRÓJ HISZPAŃSKI, PIĘTA, BINOKLE, ROZZIEW, CZORT, MARKIZA, WEST COAST SWING, SMOLUCH, ULTRAMARYNA, ŻURAW, PRZEŚMIEWKA, WOLNOŚĆ, ODNIESIENIE, ŁUPEK OSADOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, MECHANIK, CHEMIA, PATRON, OBUDOWA, ODCHYLENIEC, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, KOKSIARZ, ŻARTOBLIWOŚĆ, KONFERENCJA PRASOWA, WODA PO KISIELU, ROZKOSZNIACZEK, PILARZ, CHEMIA, CHLUBNOŚĆ, KLIMAT KONTYNENTALNY, KARMIN, MIERNIKOWIEC, GOŁĘBIĄTKO, PISEMNOŚĆ, PORTAL INTERNETOWY, RAK RZECZNY, PROSCENIUM, POZIOMKA WIRGINIJSKA, NIEZNAJOMY, ?CHODZĄCA POWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOGICE PEWNA TEORIA PARAFRAZOWANIA ZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH DESKRYPCJE OKREŚLONE - CZYLI TAKIE NAZWY, KTÓRE MOGĄ STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOGICE PEWNA TEORIA PARAFRAZOWANIA ZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH DESKRYPCJE OKREŚLONE - CZYLI TAKIE NAZWY, KTÓRE MOGĄ STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEORIA DESKRYPCJI w logice pewna teoria parafrazowania zdań zawierających deskrypcje określone - czyli takie nazwy, które mogą stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego mają odnosić się dokładnie do jednego przedmiotu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEORIA DESKRYPCJI
w logice pewna teoria parafrazowania zdań zawierających deskrypcje określone - czyli takie nazwy, które mogą stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego mają odnosić się dokładnie do jednego przedmiotu (na 16 lit.).

Oprócz W LOGICE PEWNA TEORIA PARAFRAZOWANIA ZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH DESKRYPCJE OKREŚLONE - CZYLI TAKIE NAZWY, KTÓRE MOGĄ STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W LOGICE PEWNA TEORIA PARAFRAZOWANIA ZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH DESKRYPCJE OKREŚLONE - CZYLI TAKIE NAZWY, KTÓRE MOGĄ STAĆ W PODMIOCIE I ORZECZENIU ZDANIA O POSTACI „A JEST B” ORAZ W INTENCJI MÓWIĄCEGO MAJĄ ODNOSIĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEDNEGO PRZEDMIOTU. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x