ZABIEG PRZEZSKÓRNY POLEGAJĄCY NA POSZERZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZWĘŻONE LUB ZAMKNIĘTE W WYNIKU CHOROBY (NAJCZĘŚCIEJ MIAŻDŻYCY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANGIOPLASTYKA to:

zabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby (najczęściej miażdżycy) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG PRZEZSKÓRNY POLEGAJĄCY NA POSZERZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZWĘŻONE LUB ZAMKNIĘTE W WYNIKU CHOROBY (NAJCZĘŚCIEJ MIAŻDŻYCY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.896

PIEKŁO, SANDAŁY, ERUPCJA, RZADKOŚĆ, ZAPACH, KLUCZ OBCY, WERANDA, TULEJA, TRIADA, BRACTWO KURKOWE, WYROBISKO, BRONA, SIKORY, POGROMCA, FLUORESCENCJA, SOLIDARYZM, KAPLERZ, WLAN, STRZYKAWKA, HIN, KANAPA, CUDOTWÓR, ARMAGNAC, PAJĄK, RAJKA, WYPALANKA, SOS SOJOWY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PRANIE, PRZYBLIŻENIE, SZMATA, OPCJA TERMINOWA, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, DAWCZYNI, RACJONALIZACJA, MARSZ, KORUND, TERYTORIUM MANDATOWE, PORZECZKÓWKA, ZAWIŁOŚĆ, KARTOWANIE, WŁÓKNO, BAZA LOKALOWA, TEKST JAWNY, DRACENA, SMOLUCH, DROGA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, FUTURE SIMPLE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, WYBRANEK, ANGINA MONOCYTOWA, CIEK, PETRYFIKACJA, RYLEC, KEM, PODSTAWA, PLAN MOBILIZACYJNY, RÓWNONOGI, FORMA, WIEŚ PLACOWA, TRASA, GARDENIA, GRECKOŚĆ, CHEMIA NIEORGANICZNA, ŚLISKOŚĆ, WARZYWO, SOWIECKOŚĆ, WIKLINA, INSTRUMENT FINANSOWY, OBRÓBKA SKRAWANIEM, KRÓCICA, TELETECHNIKA, NAWÓJ, UZDATNIACZ, JĘZYK, SEN NA JAWIE, LAWENDA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OKREŚLNIK, KALIKO, EKLER, KĄDZIEL, PRÓBA NUKLEARNA, SZUBIENICA, METAMERIA, BIELIZNA, FELDMARSZAŁEK, POPYT ELASTYCZNY, ABFARAD, OKO, KONTUAR, STANDARD EMISYJNY, SMALCZYK, PRASOWANIE, AUSZPIK, LEKCJA, GRAF KOMÓRKOWY, GEST, BAT, TARCZA, MAPA MENTALNA, ŻUBR WĘGIERSKI, ANTAGONIZM, ZŁORZECZENIE, BOA, KOGUT, UKŁAD, PLIK DŹWIĘKOWY, PANIER, KAPITAŁOWOŚĆ, APOSTATA, KARTUSZ HERBOWY, SAMOCHODZIARZ, ANATOMIA, SKAN, ZAKON SZPITALNY, RADIO, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PYTANIE, SPECYFIKACJA, KORONATOR, INŻYNIERIA TKANKOWA, SUKA, MOZAIKA, INTROIT, PILOT, SYLOGIZM, ASOCJATYWNOŚĆ, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, SZAŁAS, ANTYCYPACJA, GÓRY WULKANICZNE, SESJA POPULARNONAUKOWA, GŁOWA, SUMA, PUNKT WYJŚCIA, KOLUMNA, METAJĘZYKOWOŚĆ, METALIK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KURATOR SĄDOWY, PODMIOT, ROBOTA, OBRONA, ELUWIUM, KONFRONTACJA, FAKTOR, DWUCYFRÓWKA, EKTOMIKORYZA, SZYNA, TRAGIZM, NUROGĘŚ, INWIGILACJA, WULGARYZM, WILGOTNOŚĆ, TAKSON, REPUBLIKA LITEWSKA, NUGAT, KREACJA, OBŁO, RAKSOLOTY, ZABIEG FIZYKALNY, SKANDYNAWSKOŚĆ, KAMIENICA, BULWARÓWKA, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, ZGŁĘBNIK, DECHA, IMPLIKACJA MATERIALNA, SILNIK, AZOOSPERMIA, ZRAZ, PRZEKAZIOR, MŁODZIEŃCZOŚĆ, RACICA, WITAMINA B6, PRZYRZĄD OPTYCZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, EMALIA, KORSARZ, MARIONETKA, SIARCZEK, CZYNNOŚCI DOWODOWE, SZWEDY, ARKADA, MIŁOŚĆ, MARTWIAK, POSTER, WSPARCIE, ASSAPAN, DULKA, ŁBISKO, ODSTRZAŁ, MINERAŁ AKCESORYCZNY, DRAMAT, WELON, KOŁO POLARNE, CACKO, NEOGOTYK, USKOK, OGNIWO KOROZYJNE, TECHNIKA OPERACYJNA, KAFAR, HB, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, EPIZOOTIA, CHROMOSOM POLITENICZNY, KLIKER, GRZYB NADRZEWNY, REJESTRATOR, ULGA PODATKOWA, ORGANIZM WYŻSZY, CZWARTY ŚWIAT, PASKUDNIK, METRYKA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, SCENOPISARSTWO, GEEK, AKT, PŁACHTA, EWALUACJA SPLOTOWA, RYNKA, KAPITUŁA GENERALNA, SLAMS, ZAŚNIAD GRONIASTY, MAKARONIARZ, PIKNIK, KRWIOBIEG, ROK PODATKOWY, GIGANT, PARKAN, BUDYŃ, OKULIZACJA, MADZIARSKI, KASZKIET, ZGRAJA, REALIZM, MENU, NOGA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, OKAZJONALNOŚĆ, NAMIESTNIK, BLUZA, PORĘBA, PRANIE PIENIĘDZY, LITOBENTOS, PORA, KIŚĆ, NAPAD, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, CIASTO DROŻDŻOWE, DRES, TAJNE NAUCZANIE, PUSTAK, LOT SZYBOWCOWY, KUFF, ANALIZA LOGICZNA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, FIZYKA SŁOŃCA, PRZEDZIAŁ, PARAFIA, ODRÓBKA, ŁUPACZKA, FAKTOR, PIEC DYMARSKI, ENTOMOFAUNA, SŁODYCZ, BIOKOMINEK, IRENA, KRYZA, KOMPLET, RAJTUZY, ŚRODKI, ZAKAŻENIE POKARMOWE, HANTABA, WYRAZ, DZIURA, SIOSTRZYCZKA, BLOK RYSUNKOWY, KRATA ROZDZIELNA, PALUCH KOŚLAWY, POPARZENIE, DOM HANDLOWY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, GRA LOGICZNA, KLEDONISMANCJA, BEZCZUCIE, RUCH BEZWIZOWY, SZTUKATERIA, PRZYLEPNOŚĆ, SZEJK, NADWYŻKA, CHIŃCZYK, ARGUMENT, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ?SZKIELET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABIEG PRZEZSKÓRNY POLEGAJĄCY NA POSZERZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZWĘŻONE LUB ZAMKNIĘTE W WYNIKU CHOROBY (NAJCZĘŚCIEJ MIAŻDŻYCY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABIEG PRZEZSKÓRNY POLEGAJĄCY NA POSZERZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZWĘŻONE LUB ZAMKNIĘTE W WYNIKU CHOROBY (NAJCZĘŚCIEJ MIAŻDŻYCY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANGIOPLASTYKA zabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby (najczęściej miażdżycy) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANGIOPLASTYKA
zabieg przezskórny polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone lub zamknięte w wyniku choroby (najczęściej miażdżycy) (na 13 lit.).

Oprócz ZABIEG PRZEZSKÓRNY POLEGAJĄCY NA POSZERZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZWĘŻONE LUB ZAMKNIĘTE W WYNIKU CHOROBY (NAJCZĘŚCIEJ MIAŻDŻYCY) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZABIEG PRZEZSKÓRNY POLEGAJĄCY NA POSZERZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZWĘŻONE LUB ZAMKNIĘTE W WYNIKU CHOROBY (NAJCZĘŚCIEJ MIAŻDŻYCY). Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x