MOCARSTWO, PAŃSTWO, KTÓRE POSIADA KOLONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METROPOLIA to:

mocarstwo, państwo, które posiada kolonie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METROPOLIA

METROPOLIA to:

duże miasto, które stanowi centrum gospodarcze i kulturalne większego obszaru (na 10 lit.)METROPOLIA to:

prowincja kościelna obejmująca kilka diecezji (sufraganii) oraz archidiecezję, od której najczęściej przejmuje nazwę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOCARSTWO, PAŃSTWO, KTÓRE POSIADA KOLONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.601

REPUBLIKA CYPRYJSKA, PELOTA, ZAKRES REAKCJI, IMPULSYWNOŚĆ, PANCERZOWCE, ELBAIT, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, MONOSACHARYD, MIERNIKOWIEC, LOME, ODCIEK, WINO LIKIEROWE, KURATORKA, ŁĘG, BRAT MNIEJSZY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PAPUA-NOWA GWINEA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PRZYBŁĘDA, PŁYWIK, EOZYNOFIL, FETYSZYZM TOWAROWY, PRZEDŚWIT, ANTYRELIGIA, ŚRODOWISKO, PRZECHRZTA, KURATOR OŚWIATY, JUWENALIA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, KURDUPLOWATOŚĆ, TOLERANCJA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ICHTIOZAURY, BOGACTWO, HUBA SKÓRKOWATA, OBLEGA, ZADUPIE, BEZIDEOWOŚĆ, ZARODZIEC OWALNY, DESPOTIA, KIRGISTAN, KASK WSPINACZKOWY, MAGISTER, URWISEK, BOCZEK, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SFEROLIT, AUTONOMIA, IGLICA, CZUJKA, KARMIDŁO, HASŁO, WARTOŚCIOWOŚĆ, SERPENT, BETON SPRĘŻONY, CUKIER PROSTY, BEZROBOCIE UKRYTE, GARDEROBA, CZASZA, KONIECZNOŚĆ, OWODNIOWCE, MARMOLADA, BAHAMY, EPITET, SAMOZAGŁADA, SATANIZM, LISIURKA, RUCHY TALASOGENICZNE, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SAN MARINO, PIĘĆDZIESIĄTNICA, CHEMIA NIEORGANICZNA, CENOBIORCA, EUROBAROMETR, ŁADNY GIPS, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, CIŚNIENIE KRWI, KĄDZIOŁEK, FORMA, HIPERNAPĘD, CENZUS WYBORCZY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, CELOWNIK, WYKRYWACZ METALU, HASŁO, PRYSZNIC, ROZRABIAKA, AUTODESTRUKCJA, TONAŻ, TRANSWAL, ANALIZATOR, DRZEWO KOSMICZNE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, IRANISTAŃSKI, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, TERAPIA ODRUCHOWA, PRZEJRZYSTOŚĆ, BEZPROGRAMOWOŚĆ, SIERŚCIAK, KAMERDYNER, SOBACZE ŻYCIE, KOREA, WAHADŁO, DRZEWIAŃSKI, DESKTOP PUBLISHING, LICHWA, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, AKUMULATOREK, UGANDA, PREZENTER, CZYNSZ WOLNY, KOMÓRECZKA, CHRUPKOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, PREFERENCJA, SEKURYT, PŁUŻEK, IRLANDIA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, BYK SPIŻOWY, PSYCHOFARMAKOLOGIA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, SEKURYT, KOD HANDLOWY, KSIĘGA PARAFIALNA, ZIEMIA OBIECANA, OBLAT, WYŁADOWANIE KORONOWE, WYMIENIACZ, DZBANEK DO KAWY, KONEWKA, ZAWODOWIEC, ALIMENTACJA, KLUB, BAJT, SYSTEM, STEEL PAN, IKONOGRAFIA, ŁAŃCUSZEK, ROŚLINA MIODODAJNA, SZAFA, FOTOREALIZM, AUTOWIZERUNEK, LIGA JĘZYKOWA, KOD, KOKCYDIOZA, ANOKSYBIOZA, OROGENEZA KARELSKA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WALIDACJA KRZYŻOWA, ASOCJALNOŚĆ, STYLIZACJA, REGULATOR, MIERNIKOWCOWATE, LIGA, PRZEPLOTKA, DZIKOŚĆ, ZASKOK, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ZIEMIA, CZASOWNIK FRAZOWY, OKREŚLENIE, NERKOWIEC, ZAOPATRZENIE, MIASTO-PAŃSTWO, REKUPERATOR CIEPŁA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, KOSZYK, DAR ZIEMI, STRETCH, ZEBRA, CHAMPION, SUBTELNOŚĆ, KANKA, JEGGINSY, PRZEPLOTNIA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, ANTYTETYCZNOŚĆ, RETORSJA, KALIKO, SKRZYDEŁKO, OBIEKT MOSTOWY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PAJACYK, CIOS PONIŻEJ PASA, REEDUKACJA, WIELKA BRYTANIA, DRZEWO ŚWIATA, OKRĘŻNOŚĆ, WOLUMEN OBROTÓW, CIENNIK, MIĘKISZ WODNY, WIZA IMIGRACYJNA, MOCARSTWO LOKALNE, REPUBLIKA SERBII, EKSPANDER, DOBRO LUKSUSOWE, PANTOFAG, KROKODYLEK, GARBATE SZCZĘŚCIE, ANILANA, ZERÓWKA, POMURNIK, SERIA, BAJCA, LIDER, WIKARYZM EKOLOGICZNY, NUMER ROZLICZENIOWY, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, EMBRIOTROF, PSYCHUSZKA, PIELUSZKA, KOREKTOR, OKOLICZNOŚĆ, IRANISTAN, PRZEWÓD WĄTROBOWY, TASIEMIEC UZBROJONY, ZAGRZEB, KISZENIAK, ZDANIE PODRZĘDNE, KONIK, DOMENA PUBLICZNA, DIABLĘ, DESPOCJA, KAUTOPIREIOFAGIA, KONCERNIAK, DROGI RODNE, OKSACYLINA, JOD, FARMERYZACJA, ODSYŁACZ, WOLNE PAŃSTWO KONGO, KLUCZ, PONADKLASOWOŚĆ, BENIN, KASZANA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, BOKSERKA, SPRZĘŻNICE, CIEMNICA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, LIGOWIEC, KOLBKA, RURMUS, SPAD, CZAJNICZEK, ROŚLINY TELOMOWE, SKORUPIAKI WYŻSZE, MANEWR, UXMAL, PÓŁKWATEREK, AKLIMATYZACJA, ELEKTORAT, ODSYP, PRAWO POWIELACZOWE, PAŃSTWO PRAWNE, INICJATYWA PRYWATNA, INTERWAŁ, KONFISKATA, GRUPA ETNICZNA, WIBROAKUSTYKA, PODGRZEWACZ, SZARE KLUSKI, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PRZESYP, SORT MUNDUROWY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PÓŁSIEROTA, TWIERDZENIE, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, MONARCHIA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, ZAPRAWA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, KOLEJ, WIEŻA ZEGAROWA, SELEKTOR, MISKA, ANTYCYPACJA, NACZYNIAK, MAPA GENETYCZNA, MILCZĄCA ZGODA, MIŁOŚĆ, WOLNY SŁUCHACZ, CYRK, PAŃSTWO, ŚWIAT, FALA RADIOWA, PRODUCENT, CHEMIA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, CYKL, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, ?AUTOCHTONICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOCARSTWO, PAŃSTWO, KTÓRE POSIADA KOLONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOCARSTWO, PAŃSTWO, KTÓRE POSIADA KOLONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METROPOLIA mocarstwo, państwo, które posiada kolonie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METROPOLIA
mocarstwo, państwo, które posiada kolonie (na 10 lit.).

Oprócz MOCARSTWO, PAŃSTWO, KTÓRE POSIADA KOLONIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - MOCARSTWO, PAŃSTWO, KTÓRE POSIADA KOLONIE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x