SPECJALNY TRANSFORMATOR, KTÓREGO PRZEKŁADNIA JEST RÓWNA 1 (NAPIĘCIE WYJŚCIOWE JEST RÓWNE NAPIĘCIU WEJŚCIOWEMU) ORAZ POSIADA SEPARACJĘ GALWANICZNĄ MIĘDZY UZWOJENIEM PIERWOTNYM I UZWOJENIEM WTÓRNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSFORMATOR SEPARACYJNY to:

specjalny transformator, którego przekładnia jest równa 1 (napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu) oraz posiada separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNY TRANSFORMATOR, KTÓREGO PRZEKŁADNIA JEST RÓWNA 1 (NAPIĘCIE WYJŚCIOWE JEST RÓWNE NAPIĘCIU WEJŚCIOWEMU) ORAZ POSIADA SEPARACJĘ GALWANICZNĄ MIĘDZY UZWOJENIEM PIERWOTNYM I UZWOJENIEM WTÓRNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.333

OSADA, CZAS MIEJSCOWY, GORZKOŚĆ, STRUŚ MASAJSKI, SKOCZNIA NORMALNA, PIĘKNOŚĆ, DRZEWO, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, KICZ, KOŁTRYNA, MAN SE, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, PRAWO PIĘŚCI, GROOMING, CZAGRA SENEGALSKA, WYRAZ POKREWNY, WOLNY SŁUCHACZ, BETON, SROM, PAMIĘĆ GÓRNA, SINGEL, TRÓJKĄT, BADANY, INDYJSKI, POLE KARNE, KREACJA PIENIĄDZA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, CZIP, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, CIĘŻAR DOWODU, ŁOPATA, PRINCEPS, CHOROBA FABRY'EGO, ŻEGLUGA PROMOWA, PELENG, DEIZM, AGAR, NIESTANOWCZOŚĆ, CHOMIK CAMPBELLA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, WYROSTEK RZĘSKOWY, LAWA TRZEWIOWA, LICZBA DOSKONAŁA, ŚMIESZKA, CENTYMETR, MOST, CIEKAWSKOŚĆ, WERSZEK, MINERAŁ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, NIESTOSOWNOŚĆ, MEWA CZARNOGŁOWA, RYBOPŁAZ, WYRÓB, ONR-OWIEC, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, KOZOJEBCA, PRAWO DEWIZOWE, IZOCHRONA, LODOWIEC WISZĄCY, ROBOT RÓWNOLEGŁY, RAK SZEWC, PIEROGI RUSKIE, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, GAZ ŁZAWIĄCY, SPLUWACZKA, SPORT DRUŻYNOWY, WIERZCHOŁEK, TRENING AUTOGENICZNY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, AZTREONAM, KĄPIEL GAZOWA, HIPOTEZA POMOSTOWA, LOGOGRAF, WYRĘBISKO, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, DOSKONAŁOŚĆ, SARI, UFNOŚĆ, KALISZANKA, INWESTOR STRATEGICZNY, SYNTEZATOR, DERYWAT, KOMPETENTNOŚĆ, PIEKARNIK, WACHTA, ASTER, HEKTOWAT, PSI GRZYB, ZBIÓR DYSKRETNY, OPTYKA KWANTOWA, WSPÓLNY RYNEK, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, MARŻA ODSETKOWA, ZOOLATRIA, KOMUNALKA, DIGESTORIUM, KOPOLIMER, NÓW, ROZDZIAŁ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PODRYWKA, MOTOR, WĘDKA, ODCHYŁ, ZAGADKA, KUKLIK ROZESŁANY, INTERIOR, OGNIWO, OBSKA, NAPĘD TAŚMY, SZAROTA BŁOTNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KONTRMANIFESTACJA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, OBLEŚNOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, AJDUKIEWICZ, KĄPIEL LECZNICZA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, PSIKUS, OSZCZĘDNOŚĆ, ROMANS, JAMA NOSOWA, GWICHT, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, NAPASTNIK, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, WIEŻA, TAMBOREK, POSTĘPOWANIE, KOZŁOWIEC, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KANGUR OLBRZYMI, NOWICJUSZ, URZĄD SKARBOWY, HIPISKA, AFRYKAŃSKI, SERDECZNIK POSPOLITY, SKUBANIEC, STAROISLANDZKI, STACJA, MENISK WKLĘSŁY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, CACHE, ROSA MIODOWA, DYN, CHOMIK SYRYJSKI, AMPLITUDA, BRZEG, DEMOLUDY, PRYSZNIC, PROGRAMOWALNOŚĆ, KOSZT UTOPIONY, PISMO LINEARNE, ARGUS, PROTAGONISTA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, SARONG, MEA, MLECZNIK, POLITYKA PODATKOWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRZYJEZDNA, PRAWO MEDYCZNE, TORSJE, OWAL, REFORMATOR, ŚWIAT, ŚMIERDZIEL, HACJENDER, WALOR, BEZDOTYKOWIEC, KOSZATKA, KREDYT KONSUMPCYJNY, CERKIEWNY, WARSTWA JASNA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, BETA TESTER, ODJEMNA, MUNSZTUK, FOSFATYDYLOCHOLINA, WIEŻA ZEGAROWA, PRZEŚWIETLENIE, DROGA STARTOWA, HALO, CHARAKTERYSTYKA, ORDYNARNOŚĆ, ŁUSKOWCE, PODOLBRZYMY, MPA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, TEKTONIKA, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, DŹWIG, METALIK, STAN POSIADANIA, DRZEWO MASTYKSOWE, INTENCJONALIZM, INTERWAŁ, POWIĄZANIE, POLITYKA, PLAKODONTY, PLECHOWIEC, POJAZD NIENORMATYWNY, WILGOTNOŚĆ, PARADOKS OLBERSA, OCZKO, MORESKA, ANTENA YAGI, WALEC HIPERBOLICZNY, TAKSON MONOTYPOWY, KOZERA, IROKEZ, PACAN, POKAZ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SĄD KOŚCIELNY, KOD WYWOŁAWCZY, ELEMENT ODSTAJĄCY, INDETERMINIZM, WEŁNA KAMIENNA, ANGIELSKOŚĆ, HAMULEC BĘBNOWY, PODPORA, PRZESTRZEŃ, PSYCHODELIK, INTERESOWNOŚĆ, MODEL, STEP, IRONICZNOŚĆ, ANEROID, PODWIELOKROTNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ATU, HEADHUNTER, SKŁADNIK POKARMOWY, CIASNOŚĆ, ZAWIS, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PINTA, MIARA NIEZWARTOŚCI, RAJA BIAŁOPLAMA, WALUTA BAZOWA, PIERWSZA POMOC, E, EGOISTYCZNOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, BEZPODSTAWNOŚĆ, INSTRUMENT STRUNOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, F, GAL, NOSACZ MENTAWAJSKI, FAJNOŚĆ, RODZIMOŚĆ, CHMURNOŚĆ, ELEMENT ODWRACALNY, POITEVIN, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, DEASEMBLER, KILOTONA, BARTOLOZZI, PODGRZYBEK, KATASTROFA NATURALNA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, RONDELA, GRAAL, WYSPA PŁYWOWA, SYNTEZA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, BĄBELEK, ZESTAWIENIE, MAŁPKA, DOKTOREK, FALISTOŚĆ, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, ÓSEMKA, FORMUŁA LOGICZNA, ROŚLINKA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, HAMAK, GORĄCA LINIA, COŚ NIECOŚ, TRYSEKCJA KĄTA, MAKABRA, PROFESJONALNOŚĆ, TRATWA RATUNKOWA, GADACZ, PARKIETNIK, ?CHOMIK EUROPEJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNY TRANSFORMATOR, KTÓREGO PRZEKŁADNIA JEST RÓWNA 1 (NAPIĘCIE WYJŚCIOWE JEST RÓWNE NAPIĘCIU WEJŚCIOWEMU) ORAZ POSIADA SEPARACJĘ GALWANICZNĄ MIĘDZY UZWOJENIEM PIERWOTNYM I UZWOJENIEM WTÓRNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNY TRANSFORMATOR, KTÓREGO PRZEKŁADNIA JEST RÓWNA 1 (NAPIĘCIE WYJŚCIOWE JEST RÓWNE NAPIĘCIU WEJŚCIOWEMU) ORAZ POSIADA SEPARACJĘ GALWANICZNĄ MIĘDZY UZWOJENIEM PIERWOTNYM I UZWOJENIEM WTÓRNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSFORMATOR SEPARACYJNY specjalny transformator, którego przekładnia jest równa 1 (napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu) oraz posiada separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSFORMATOR SEPARACYJNY
specjalny transformator, którego przekładnia jest równa 1 (napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu) oraz posiada separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym (na 24 lit.).

Oprócz SPECJALNY TRANSFORMATOR, KTÓREGO PRZEKŁADNIA JEST RÓWNA 1 (NAPIĘCIE WYJŚCIOWE JEST RÓWNE NAPIĘCIU WEJŚCIOWEMU) ORAZ POSIADA SEPARACJĘ GALWANICZNĄ MIĘDZY UZWOJENIEM PIERWOTNYM I UZWOJENIEM WTÓRNYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SPECJALNY TRANSFORMATOR, KTÓREGO PRZEKŁADNIA JEST RÓWNA 1 (NAPIĘCIE WYJŚCIOWE JEST RÓWNE NAPIĘCIU WEJŚCIOWEMU) ORAZ POSIADA SEPARACJĘ GALWANICZNĄ MIĘDZY UZWOJENIEM PIERWOTNYM I UZWOJENIEM WTÓRNYM. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast