Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KOŁO PRZYLEGAJĄCE DO PODŁOŻA, KTÓREGO ZADANIEM JEST NIESIENIE POJAZDU W RUCHU, W ODRÓŻNIENIU OD NP. KOŁA NAPĘDOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO JEZDNE to:

koło przylegające do podłoża, którego zadaniem jest niesienie pojazdu w ruchu, w odróżnieniu od np. koła napędowego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŁO PRZYLEGAJĄCE DO PODŁOŻA, KTÓREGO ZADANIEM JEST NIESIENIE POJAZDU W RUCHU, W ODRÓŻNIENIU OD NP. KOŁA NAPĘDOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.238

PRZEKŁADNIA PASOWA, MAZUREK, STANOWCZOŚĆ, OBIEKT LINIOWY, ZGNIŁY KOMPROMIS, KOMIN, WIEWIÓRKA RUDA, BIELINEK RUKIEWNIK, SPRAWNOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, METYCYLINA, WIENIEC, KAWA MIELONA, OSET SIWY, WIMPERGA, SKAŁA LITA, UMOWA ZLECENIE, PADACZKA ODRUCHOWA, ŁADNOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, PODUSZKA POWIETRZNA, MONILOFITY, KALENDARZ KOŚCIELNY, DIU, EKRAN, WERSJA LEKTORSKA, HABIT, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, REGRESJA, GÓRALKI, ZGROMADZENIE CZYNNE, POJAZD NIENORMATYWNY, DIDGERIDOO, OWOC POZORNY, DIALIZA OTRZEWNOWA, HEAVY METAL, CYKORIA KORZENIOWA, ZATOPIONA DEPRESJA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, KOCIE OKO, CZAS TERAŹNIEJSZY, GRAF DOSKONAŁY, FIGURACJA HARMONICZNA, KOZA, OBRZEŻE, DIABEŁ WCIELONY, NUMER KIERUNKOWY, GŁÓWKA, ZAGRANICZNOŚĆ, WIDZENIE, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, GOŹDZIANKA, ETER, OSTROŚĆ, LICZEBNIK, TRAF, RACJONAŁ, LODÓWKA, SILNIK BENZYNOWY, MAJAK, CUDZOŁOŻNOŚĆ, QUEBECKI, DIETA ASPIRYNOWA, KOLOR LUKOWY, KLIMAT, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, GAŁĘZIAK, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, OSCYLATOR, KĄPIEL, JONOFOREZA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MINÓG UKRAIŃSKI, CZAS MIEJSCOWY, BOURBON, DZIECINNOŚĆ, LEKTURA, RODZINA NIEPEŁNA, RODZIMOŚĆ, BEZNADZIEJA, ZGIEŁK, CHLUBNOŚĆ, IDIOFON, NAPASTNICZKA, SEKTOR PRYWATNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, GUZ ŁAGODNY, CZART, TWIERDZENIE REESA, WYRAŻENIE, HALMA, RDZEŃ KRZEMIENNY, BIEGŁOŚĆ, BAŁWOCHWALSTWO, DOBRO LUKSUSOWE, REPETYCYJNOŚĆ, SNIFFER, KWOTA BAZOWA, WIRTUOZOSTWO, MIEDZIORYTNICTWO, PRESJA INFLACYJNA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, NIEBO, POPĘDLIWOŚĆ, KRWIOPIJCA, INTERMEZZO, ZARAŻONY, GRAF DWUDZIELNY, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SPEKTROMETRIA MASOWA, NORMA KOLIZYJNA, AWERSJA DO RYZYKA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, SYFON, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, MANUFAKTURA, MECHANIZM KIEROWNICZY, OJCIEC CHRZESTNY, NORMALKA, DWUMECZ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, REDEMPTOR, OSTRACYZM, NEUTRALIZACJA, ADRES KORESPONDENCYJNY, SŁOWO MASZYNOWE, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, CHŁOPIEC, GORZKOŚĆ, OAZOWICZKA, SZEREG PRZEMIENNY, FIGHTER, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DŹWIG, ŁAGODNOŚĆ, NEGACJONISTA, ŚWIECA, KONSEKWENTNOŚĆ, WERSJA KINOWA, KRUPNIK, MBIRA, NOBIL, ROZTWÓR WZORCOWY, SAMORZUTNOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, FACIO, KWAS LIZERGOWY, PRACA, FIZYKA SŁOŃCA, PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA, BLISTR, GĄSZCZ, OPIEKA SPOŁECZNA, TOLERASTIA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, LENIWIEC PSTRY, CZUWAK AKTYWNY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, BASZTA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, RZUT RÓWNOLEGŁY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, ZATRZYMANIE, ROŚLINA SOLNISKOWA, NARAMIENNIK, TRANSPARENTNOŚĆ, OBCHODOWY, KWIATECZEK, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, WIGONIA, HB, MEMBRANA, SYJON, KĄPIEL LECZNICZA, AMPUTACJA, EKSPERTKA, AZOLLA, RÓJKA, STREFA PERYGLACJALNA, PRZESTWORZE, DYN, MELODIA, WADA, PASSE-PARTOUT, STREFA PŁYWÓW, NIESTANOWCZOŚĆ, ŁASKAWCA, KUM, OSTANIEC, APERIODYCZNOŚĆ, DUCHAMP, USTRÓJ NIEWOLNICZY, FORMA DWULINIOWA, NARZĄD ROZRODCZY, SZYBKOZŁĄCZE, REWERS, POŻYCZKA LOMBARDOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, POLA ELIZEJSKIE, WĄTŁOŚĆ, STEP, NASOSZNIKOWATE, LICYTACJA, ZAGRANIE, MYOLOGIA, GETER, MILA MORSKA, ZAGNIAZDOWNIK, ANTYHITLEROWIEC, OKO, PRZEDROSTEK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZWROTNOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, NIECIERPLIWOŚĆ, PASZTETÓWA, NERCZAN, NAGRANIE WIDEO, OKRES AMAZOŃSKI, DING, ELEKTROLIT, WYWIAD RZEKA, BIEG BEZPOŚREDNI, BANDAŻ, BRAT KRWI, PANŚWINIZM, GŁAGOLICA, ECCHI, PINGWINY, SŁAWOJKA, RETROGRADACJA, TENIS, PERKOZ OLBRZYMI, AZT, AFRYKAŃSKI, AHISTORYCZNOŚĆ, NAPĘD, IMPERTYNENCKOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KRIONIKA, MELFALAN, KOTWICA ZAPASOWA, CZYSTY ROZUM, UCIECZKA, STREFA ZGNIOTU, POMOC, DURNOŚĆ, PLASTYKA, ABOLICJONISTA, TURBINA GAZOWA, LASONOGI, DESKA ŚNIEŻNA, KODEKS DROGOWY, DROGA MAGISTRALNA, NORMATYWISTA, BRUTALNOŚĆ, KLIMAT STEPOWY, OGNIWO GAZOWE, REFLEKSYWNOŚĆ, MIĘSO, KOŁO WERTYKALNE, LICZNIK PRĄDOWY, KRET, BROŃ GŁADKOLUFOWA, DUŻY PION, NĘDZA, BUŁGARYSTYKA, LOK AGNESI, SZACHY AKTYWNE, MONOTEMATYCZNOŚĆ, BRAT, GRAFIKA WEKTOROWA, LIROGON ALBERTA, CZYSTOŚĆ, ANIOŁEK, MAJĄTEK OSOBISTY, ZUPA Z GWOŹDZIA, DEGRAS, REGRESJA LINIOWA, EUKARIONT, ALTEMBAS, PRYMITYWIZM, OBJAŚNIENIE, BOGATY, UWAŻNOŚĆ, ZOOLATRIA, BLEDZIUCH, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, MEBEL, NOWICJUSZ, PĘPAWA, DRZWI, KONDENSATOR, KAPSYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.238 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: koło przylegające do podłoża, którego zadaniem jest niesienie pojazdu w ruchu, w odróżnieniu od np. koła napędowego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŁO PRZYLEGAJĄCE DO PODŁOŻA, KTÓREGO ZADANIEM JEST NIESIENIE POJAZDU W RUCHU, W ODRÓŻNIENIU OD NP. KOŁA NAPĘDOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
koło jezdne, koło przylegające do podłoża, którego zadaniem jest niesienie pojazdu w ruchu, w odróżnieniu od np. koła napędowego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO JEZDNE
koło przylegające do podłoża, którego zadaniem jest niesienie pojazdu w ruchu, w odróżnieniu od np. koła napędowego (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x