RODZAJ KREDKI, KTÓRA PRZYPOMINA ŚWIECĘ KSZTAŁTEM I MATERIAŁEM, Z KTÓREGO JEST WYKONANA; JEST ZROBIONA Z SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WOSK SŁUŻĄCY DO PRODUKCJI ŚWIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREDKA ŚWIECOWA to:

rodzaj kredki, która przypomina świecę kształtem i materiałem, z którego jest wykonana; jest zrobiona z substancji przypominającej wosk służący do produkcji świec (na 14 lit.)KREDKA WOSKOWA to:

rodzaj kredki, która przypomina świecę kształtem i materiałem, z którego jest wykonana; jest zrobiona z substancji przypominającej wosk służący do produkcji świec (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KREDKI, KTÓRA PRZYPOMINA ŚWIECĘ KSZTAŁTEM I MATERIAŁEM, Z KTÓREGO JEST WYKONANA; JEST ZROBIONA Z SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WOSK SŁUŻĄCY DO PRODUKCJI ŚWIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.173

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, DAKTYLOGRAFIA, NIEBIOSY, OSTRE KOŁO, GOŹDZIK, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, DYNA, POUFNOŚĆ, GĄBKA, MIKROPRĄD, KOLOKACJA, MAGNES, EMPORA, PIĘCIORNIK, NUMER KIERUNKOWY, SZKŁO SPINOWE, SKALENOEDR, CZERNILEC, PRYWATNOŚĆ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, BIOMARKER, PIASKOWIEC, TAROT, MACIERZ NIEOSOBLIWA, AUTOCAMPING, SENSOWNOŚĆ, CZOP ŚLUZOWY, SUCHY TYNK, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, BACHANTKA, AKSJOMAT PASCHA, KRYKIET, SATELITA SZPIEGOWSKI, BRYJKA, DYSCYPLINA SPORTOWA, PODRYWKA, KAPERKA, CIASTO FRANCUSKIE, LABIRYNT, KALIPSO, ZAPAŁKA SZTORMOWA, LODOWIEC SIECIOWY, METABOLIT WTÓRNY, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, MAHDI, HURTOWNIA, CHORY NA GŁOWĘ, MEDIATEKA, MOSTOWNICA, KAUCZUKOWIEC, KOPANINA, PRZEGLĄDACZ, INTEGRACJA POZIOMA, PARAZYTOFIT, ESÓWKA, NARZĄD KOPULACYJNY, KLAUSTROFOBIA, LICZBA DOSKONAŁA, TAPEŻARA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WANGE, KIEROWNIK LITERACKI, ANTYBIOZA, PODŁUŻNIK, KLINGA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, RODZICIELSKOŚĆ, NUŻENIEC, NOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ZGNIŁOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, PIEROGI RUSKIE, PROSCIUTTO, DREBEL, LAK, JAPONKA, LATAWCE, LANDRYNKI, FACHOWIEC, GŁOSKA PREPALATALNA, KOZIERADKA, SZYSZKA, ZAWRÓT, ŁONO, WZW E, NIEUPRZEJMOŚĆ, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, WYDEREK, LEPSZOŚĆ, URODNOŚĆ, NEUROPRZEKAŹNIK, SORBENT, SPRAWNIK, HEGEMONICZNOŚĆ, WYROBNICA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PROTOROZAUR, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PRZEDMURZE, IZM, JEZIORO GORZKIE, GHUL, MUR, DUROPLAST, KOMPOZYCYJNOŚĆ, ŚRUTA SOJOWA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZASADNOŚĆ, PODTYBINKA, PÓŁKAPONIERA, ANALIZA KANONICZNA, GOŹDZIENIEC, GRUPA FOKUSOWA, SALSA, RYGORYSTKA, CZERWIEC, INFANTERZYSTA, STRUKTURALISTKA, KOLOR OCHRONNY, SZARADZISTKA, WYSPIARSKOŚĆ, GETTER, REGIONALISTA, CHOROBA FRIEDREICHA, ARCHEODONTOZAUR, NIEŚWIADOMOŚĆ, OPERATOR, KALANDRYNIA, WZNIOS, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, PROFIL GLEBOWY, FRAJER, ORZECH WŁOSKI, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, PODSŁUCHIWACZ, KOKSOCHEMIA, RYNEK PRACY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KREDKA ŚWIECOWA, OSTRIA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, SŁODOWNIA, DARMOZJAD, ANTYINTELEKTUALIZM, RUCHLIWOŚĆ, GORZKI RYDZEK, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, TRZON, ZEBRA STEPOWA, SPOISTOŚĆ, CZYSTOŚĆ, RELACJA BINARNA, PODRZĘDNIK, AKWARIUM, NADWYŻKA KONSUMENTA, PACHYPLEUROZAUR, ZLOT GWIAŹDZISTY, DORTMUNDER, WAPIEŃ ROGOWCOWY, GOLDEN, CIASTO BISZKOPTOWE, DENDRORYNCHOID, ELITARNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, REDEMPTORYSTA, RÓWNIA POCHYŁA, CHLUBNOŚĆ, SPATODEA, ROGALIK FRANCUSKI, MIESIERKA, SERŻA, KOMBINACJA, ESPRESSO, KONTRAFAŁ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, CNOTA KARDYNALNA, ODJEMNIK, DOM PUBLICZNY, HODOWLA ZARODOWA, FAŁ, WAWRZYNEK, CZARNA ROBOTA, ZDROWAŚKA, ERLIKOZAUR, DOKUMENT, PRZEWRÓT PAŁACOWY, AMARYLEK, CZUBEK, SIÓDEMKA, DERYWAT, FIRMA, ROZDZIAŁKA, DIRK, BEKLESPINAKS, KLON, KOŁO WIELKIE, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, LEJKA, IZBICA, SOFCIK, CIĘGNO KOTWICZNE, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, PIEGUS, NURKOWANIE TECHNICZNE, CHRAPY, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, RODZIMOŚĆ, HERBATA CZARNA, STREFA KLIMATYCZNA, ZESTAWIENIE, ODCZYN TUBERKULINOWY, ZEGAR WODNY, CIAPATY, KANCLERZ FEDERALNY, STRAŻNIK ŁOWIECKI, OBUCH, SERIOLE, CHOMĄTO, LUDEK, TREND BOCZNY, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, LINA NOŚNA, WYDMIKUFEL, DETEKTOR AKTYWACYJNY, MATOLA, SPOT, TRANSAKCJA WIĄZANA, PRODUCENTKA, TEOGONIA, NON-IRON, WZGARDZICIEL, WYDAJNOŚĆ, PROSIACZEK, REGULATOR POGODOWY, ANALFABETA, DOMINANTA, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, PARAFRAZA, UŚMIECH LOSU, KOPYTO DREWNIANE, RUS, ŚLĄSKOŚĆ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PUSZKA, LOOP, CEP, MNICH, TALERZ, OGONICE, AKTYWNOŚĆ, HIPOKRYTA, ANKIETA, CIAŁO ACETONOWE, KARA GŁÓWNA, MAJTASY, NABŁOĆ, PRZYJEZDNA, KILKA ZWYCZAJNA, PODMIOT GRAMATYCZNY, UNIWERSYTECKOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ILUZORYCZNOŚĆ, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, OSZAST, EDYTOR, KANEMEJERIA, INWESTYCJA, PRZEDWIECZNOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PIERWORYS MAPY, STREAMER, ODTRUTKA, SZLAK METABOLICZNY, PYZA, MALARSTWO BATALISTYCZNE, ANALOGICZNOŚĆ, WSYP, OSADA, FILM HISTORYCZNY, PROMOTOR, IDYLLICZNOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, ZAPOJA, OSPAŁOŚĆ, ZŁOTLIN, MASAJ, SAMOTKA, WIGILIA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, BON PRYWATYZACYJNY, DWUBÓJ, HEŁM BURGUNDZKI, BOB, ROŚLINY OSIOWE, GŁODEK, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ?LAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KREDKI, KTÓRA PRZYPOMINA ŚWIECĘ KSZTAŁTEM I MATERIAŁEM, Z KTÓREGO JEST WYKONANA; JEST ZROBIONA Z SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WOSK SŁUŻĄCY DO PRODUKCJI ŚWIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KREDKI, KTÓRA PRZYPOMINA ŚWIECĘ KSZTAŁTEM I MATERIAŁEM, Z KTÓREGO JEST WYKONANA; JEST ZROBIONA Z SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WOSK SŁUŻĄCY DO PRODUKCJI ŚWIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREDKA ŚWIECOWA rodzaj kredki, która przypomina świecę kształtem i materiałem, z którego jest wykonana; jest zrobiona z substancji przypominającej wosk służący do produkcji świec (na 14 lit.)
KREDKA WOSKOWA rodzaj kredki, która przypomina świecę kształtem i materiałem, z którego jest wykonana; jest zrobiona z substancji przypominającej wosk służący do produkcji świec (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREDKA ŚWIECOWA
rodzaj kredki, która przypomina świecę kształtem i materiałem, z którego jest wykonana; jest zrobiona z substancji przypominającej wosk służący do produkcji świec (na 14 lit.).
KREDKA WOSKOWA
rodzaj kredki, która przypomina świecę kształtem i materiałem, z którego jest wykonana; jest zrobiona z substancji przypominającej wosk służący do produkcji świec (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ KREDKI, KTÓRA PRZYPOMINA ŚWIECĘ KSZTAŁTEM I MATERIAŁEM, Z KTÓREGO JEST WYKONANA; JEST ZROBIONA Z SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WOSK SŁUŻĄCY DO PRODUKCJI ŚWIEC sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ KREDKI, KTÓRA PRZYPOMINA ŚWIECĘ KSZTAŁTEM I MATERIAŁEM, Z KTÓREGO JEST WYKONANA; JEST ZROBIONA Z SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WOSK SŁUŻĄCY DO PRODUKCJI ŚWIEC. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x