NIESPODZIEWANE ZDARZENIE, ZAZWYCZAJ NIEPRZYJEMNE, KTÓREGO NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CASUS to:

niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.)KAZUS to:

niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CASUS

CASUS to:

niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.)CASUS to:

przypadek będący przedmiotem rozstrzygnięcia, np. sądu, postępowania administracyjnego (na 5 lit.)CASUS to:

dawniej: traf (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIESPODZIEWANE ZDARZENIE, ZAZWYCZAJ NIEPRZYJEMNE, KTÓREGO NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.969

ELIKSIR ŻYCIA, ŚWIETLICA, DNI OTWARTE, ZAWIS, SEMESTR LETNI, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, ÓSEMKA, SZKUTNIK, MIEDNICA, GOSPODYNI DOMOWA, TALERZ, INWALIDA, CHOROBA RITTERA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, STRZECHWOWCE, TŁOCZARNIA, ŻABA SZTYLETOWATA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ZNAMIĘ BECKERA, WŁADZA SUWERENNA, GOŁĄBKA, DWUGŁOS, ILUWIUM, SORABISTYKA, INTUICJONIZM, GŁĘBSZE UCZUCIE, SPRZEDAŻ, STARUNEK, HIPERTRICHOZA, BRUTALIZM, CHEMIA NIEORGANICZNA, NALEWKA, SYJON, TASIEMIEC, CHOROBA DARIERA, PRĄD GALWANICZNY, KOLEGIUM, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, LEKARZ DOMOWY, LAWINA PIROKLASTYCZNA, KONTAKCIK, WŁADCZOŚĆ, ŁOŚ, SOPLENIEC, NAPUSZONOŚĆ, CIĄGUTKA, MANDAT WOLNY, JOGURT, BIOMETRIA, NARÓD, MATA GRAWITACYJNA, SĘDZINA, CZYNNIK ONKOGENNY, GRYZETKA, SERNICA, DÉJA VU, ANGOBA, GRACJALISTA, SYRENY, ZASIEDLENIE, METODA SCENARIUSZOWA, FINISZ, RESPONSORIUM, POCZUCIE, KAZUISTA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, GADACZ, SOS MORNAY, ZERÓWKA, WIATR SŁONECZNY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, GANGSTERYZM, KUPER, KOTERYJNOŚĆ, UNIŻENIE, KEIRIN, PUNKT ROSY, LOJALIZM, MĄKA JĘCZMIENNA, ZIOŁA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, BLANKIETOWOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, ŚMIGACZ, AKATALEKSA, SIEDZENIE, KURATOR, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, KONIDIUM, PRZYBŁĘDA, NAWIJACZ, ZMARSZCZKA, RZUTKA, RUDERA, ATRAKCJA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KOKTAJL, WINO DESEROWE, MARKETINGOWIEC, BLISTER, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, FESTYN, ŚNIEG, PAPROĆ DRZEWIASTA, ZBIORNIK, SROGOŚĆ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, FARMAKODYNAMIKA, CZARNY LUD, MENISK, ZANOKCICOWATE, KORNICKI, LUZAK, CZARKA, CHOROBA LEVA, DRIPPER, BRUNELLESCHI, PORA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, MEDYCYNA RATUNKOWA, NIEMODNOŚĆ, POCZTA PRZYCHODZĄCA, PĘDZLIK, ANTHEM TRANCE, WYWIAD SKARBOWY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, MACIERZ SCHODKOWA, FILOLOGIA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ANUSZKIEWICZ, PAPIER GAZETOWY, KLONOWATE, WEHIKUŁ, TALENT, CHŁOPIEC DO BICIA, GNIAZDO ZAWOROWE, MAGICZNA GÓRKA, ASTRONOMETRIA, DRAMAT, ZUPINA, BEZPIEŃKA, PRZEKRASKA, INKOHERENCJA, STREFA PODMIEJSKA, ANGEOLOGIA, PARAPETÓWKA, KURATELA, WCIĄGARKA, KRZYŻAK ROGATY, MAŁY CZŁOWIEK, DZISIEJSZOŚĆ, SAMOZAPŁON, PENETRACJA GENU, KORYTKO, WERSJA KINOWA, NERWICA NIEDZIELNA, WODOTRYSK, ROZCZAROWANIE, LOGOGRAF, DŻDŻOWNICA, PIASKOWY DZIADEK, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, SUPRESJA, PYCHA, ŁAD KORPORACYJNY, UKROP, GIAUR, WYMOWNOŚĆ, HIPERMETROPIA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, SIEDZIBA, BUDOWLA CENTRALNA, PRZEPYCHACZKA, ZACHŁYST, PLATFORMA SERWEROWA, JEDNOSTKA, LEJ, SETNIK, ŁOŻNICZY, MACIERZ DOŁĄCZONA, PODWÓJNA HELISA, NIEPRZYJACIEL, RAFA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, PROCENT SKŁADANY, NIEKLAROWNOŚĆ, KARALNOŚĆ, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, SEKURYT, WSPÓLNOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, GAŁĘZIAK, SIŁA SPOKOJU, SUBSKRYPCJA, WIELORYBNICTWO, KLUCZ, ZASTRZYK, COCKTAIL, SZEW, SYSTEM ARGENTYŃSKI, GEOGRAF, KSIĄŻĄTKO, INŻYNIERIA CHEMICZNA, MASELNICZKA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, MATEMATYK, KASTYLIJSKI, INWAZJA, AUDIENCJA GENERALNA, KOCIOŁ, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, PÓŁSIEROTA, SZARPANKA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZYCZYNKARZ, PAPROCIE, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, CHOROLOG, BALDACHIM, MIENIE ZAMIENNE, KANDYZ, ANTENA TUBOWA, KONWIKCJA, RYGOR, ŚCISŁOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, BEZPOWROTNOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, PATRYCJAT, HALLING, BITA ŚMIETANA, GAR, ROSA MIODOWA, ANOMALIA POLANDA, POMYSŁOWOŚĆ, MADRASA, PRZEWIJAK, METODA KASOWA, KSIĘSTWO, PŁYN NASIENNY, WYWROTKA, CWAJNOS, NAJEM OKAZJONALNY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, TOBOGAN, UPAŁ, EUROPALETA, KUC SZETLANDZKI, BROŃ KONWENCJONALNA, FIX, KOMUNIA, TREN, ATTACHÉ KULTURALNY, SIAD TURECKI, ROZTRUCHAN, ZORBA, MAK NISKOMORFINOWY, DOMOFON, IRRADIACJA, EUROWALUTA, PIKIEL, NOŚNIK DANYCH, TOR ODSTAWCZY, FAZA, POPIELICA, BETYL, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, EKAPIERWIASTEK, MEANDER, DEKRET, RAK, DUŃSKI, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, SUBLITORAL, KWARTET SMYCZKOWY, VERAIKON, HURDYCJA, MIASTO OGRÓD, ŻURNALISTA, POKÓJ, NUR LODOWIEC, KOSZULKA WODNA, METRUM, HEMOROID, BASENIK, CHOROBA STRÜMPLLA, GRADACJA, JURYSDYKCJA, JANUSZ, SNYCERZ, PAPIER TOALETOWY, ZABURZENIE LĘKOWE, WYDAWNICTWO ZWARTE, ACHEIROPITA, TARTAN, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ?DZIAŁANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.969 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIESPODZIEWANE ZDARZENIE, ZAZWYCZAJ NIEPRZYJEMNE, KTÓREGO NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIESPODZIEWANE ZDARZENIE, ZAZWYCZAJ NIEPRZYJEMNE, KTÓREGO NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CASUS niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.)
KAZUS niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CASUS
niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.).
KAZUS
niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj nieprzyjemne, którego nie dało się przewidzieć (na 5 lit.).

Oprócz NIESPODZIEWANE ZDARZENIE, ZAZWYCZAJ NIEPRZYJEMNE, KTÓREGO NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - NIESPODZIEWANE ZDARZENIE, ZAZWYCZAJ NIEPRZYJEMNE, KTÓREGO NIE DAŁO SIĘ PRZEWIDZIEĆ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x