SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIEKA SPOŁECZNA to:

system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIEKA SPOŁECZNA

OPIEKA SPOŁECZNA to:

instytucja publiczna odpowiedzialna za niesienie pomocy na danym rejonie osobom niezdolnym do pracy bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.131

STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, TŁUMACZ, PARABANK, CHRYSTUSOWIEC, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, FENIKS, BORSUK, WALTER SCOTT, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CUKIER LODOWY, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, DROGI RODNE, TYSIĘCZNIK, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, JEJMOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, CZARNA SOTNIA, RAJ PODATKOWY, CIĄGUTEK, PRĘGA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, BICIE POKŁONÓW, ZACHOWANIE, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, ZŁORZECZENIE, TERIODONTY, ABISAL, NIEPOKALANEK, SKRĘT, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, PLAY-OFF, AMINOKWAS BIAŁKOWY, KASJERKA, KOPUŁA LAWOWA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, MOSKIT, JELEC, KONTROLA DOSTĘPU, WKRĘT, PATRONKA, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, CIEMNOBLASZEK, PANIKA BANKOWA, ANALITYK, SERIA WYDAWNICZA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, PROCES CHEMICZNY, ELEGIA, FANFARZYSTA, APLEGIER, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, EKSPRESJA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, FILAKTERIA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, INTERESOWNOŚĆ, ZBIORKOM, VIBRATO, ADAMITA, STYL MANUELIŃSKI, APTECZKA, AKR, HIPPIS, CETOLOGIA, HEBAN, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOMETA, STYL, SAMOGRAJ, RACHUNEK ZDANIOWY, KUBECZEK, JATAGAN, KONTRAST, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KONWENT, EPIKUREIZM, MIĘDLARKA, TRÓJNÓG, KULMINACJA, REGION STREFOWY, BOSTON, KOŁCHOZ, OGNISKO, BRAT, TRÓJKOMBINACJA, TKACZ, PROKSEMIKA, PILOT, HIERARCHIA, KOŁOWROTEK, FALA, MAGENTA, AMFIBIA, RUCH ODRZUTOWY, LATAWICA, ŚWIATŁO, ŚWIAT, SYMULACJONIZM, TRZODA CHLEWNA, ENDOSZKIELET, STRZĘPIEL, JEŹDZIEC APOKALIPSY, PISARSTWO HISTORYCZNE, BEZCZELNOŚĆ, DREWNO WCZESNE, POTIOMKIN, AKCELERATOR LINIOWY, BUSINESSWOMAN, ANAMNEZA, GULASZ, SYSTEM WYBORCZY, KOMISJA BUDŻETOWA, AUREOLA, BRZOZA, ZSYP, SOLO, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, JORDAN, NADSCENIE, BODZIEC WARUNKOWY, PROTETYKA, OSŁONKA, BAR MICWA, ZAPASY, OPOŃCZYKOWCE, NIENIEC, OGNIWO CLARKA, ATTACHÉ KULTURALNY, WIEŻA KONTROLNA, NOTACJA LOGICZNA, ZAPALENIE, USŁUGA OBCA, TURANIEC, OWSIAK, CHÓR, KUK, KOŁO, STOPIEŃ HARCERSKI, KREWETKA ATLANTYCKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, INFORMATYK, JĘZYK STAROEGIPSKI, KOPALINA PODSTAWOWA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, LODOWIEC ALPEJSKI, WIHAJSTER, BEZCELOWOŚĆ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ZGRYWA, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, POLEWA, KANAPA, MANIERYZM, KOMEDIA, SMREK, TAJNIAK, OBRAZ, WÓDKA GATUNKOWA, REGION, ROTACYJNOŚĆ, PLAMISTOŚĆ, WYKRAWACZ, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, POKÓJ, CZUWANIE MODLITEWNE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZAPŁON, KANTYLENA, DARŃ, M, PUNKT POMIAROWY, POLEMIZATOR, MIDAZOLAM, ORGAN, ALBERTYNI, JELEŃ, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PORZĄDEK KORYNCKI, JER SŁABY, WIELOPESTKOWIEC, LICO, AUTOSZCZEPIONKA, BETONKA, STOŁÓWKA, PLATYNOWA PŁYTA, NERWIAK OSŁONKOWY, RASZKA, PROLIFERACJA, SZPITALNICY, OGÓŁ, HARD ROCK, BHP, BIAŁY WIERSZ, ZWROT WEKTORA, ODLEWACZ, BĘBNICA, INTERMEZZO, BOCZEK, FLACHA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ŚLUZAK, CZŁOWIEK PRACY, ROPUCHA WODNA, PODIUM, RZEKOTKA, BEZDUSZNOŚĆ, NIEDYSKRETNOŚĆ, SŁUŻBA, FELINOLOGIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, WALCOWNIA ZIMNA, OFENSYWA, MŁOTNIK, GEOELEKTRYKA, KWAS KAMFOROWY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, TAMANDUA, FELV, UBOŻENIE, PRZEKRÓJ CZYNNY, AEROZOL BIOLOGICZNY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KOMÓRKA MATECZNA, NAWALANKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PAKARZ, SPOCZYNEK, NAWAJO, CYKL, CHIRURG PLASTYCZNY, DECENTRALIZACJA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, ZUPA ŚMIECIOWA, CZĄSTKA ALFA, PŁYTA, ASPIRACJA, KRĄŻENIE OGÓLNE, SALON MEBLOWY, GRA CASUAL, CICHODAJKA, SZÓSTKA, SĄD GRODZKI, OSCYPEK, WYŚCIG SZCZURÓW, PIASTUNKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, KAPISZONÓWKA, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, BARBARYZACJA, ŚWISTUŁA, METODA SHEPARDA, GIDRAN, GOTHIC METAL, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, PUNKT OPATRUNKOWY, WODOCIĄGOWNIA, KAFLE, PŁYTA KONTYNENTALNA, STREFA RYFTU, NEOGAULLIZM, ROŚLINA, VERAIKON, OBSZAR, AMBRAZURA, PRUSY, KIERKI, ANTAŁECZEK, NAUKOWIEC, BAJECZKA, DWÓJKA, WYNIOSŁOŚĆ, REAKCYJNA PRAWICA, SKÓRZAK, OKRĘT LINIOWY, POLIMORF, KAWA ROZPUSZCZALNA, LASECZKA, ADIUSTACJA, NOWOWIERCA, KACZKA DZIENNIKARSKA, EKSPEDYCJA, KAMIKAZE, OKOLICA SZLACHECKA, GARNITUR, BALANTIDIOZA, KAZAMATY, MECHANIKA PŁYNÓW, ROBAK, TEMACIK, CZERNIDŁO, AFGAŃSKI, AZOLLA, ?SEKCIARSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.131 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIEKA SPOŁECZNA system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIEKA SPOŁECZNA
system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.).

Oprócz SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast