Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIEKA SPOŁECZNA to:

system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIEKA SPOŁECZNA

OPIEKA SPOŁECZNA to:

instytucja publiczna odpowiedzialna za niesienie pomocy na danym rejonie osobom niezdolnym do pracy bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.763

SWAWOLA, PROCH, AMONAL, ZMĘCZENIE, TYFLOPEDAGOGIKA, ZAPRZĄG, NIESTAŁOŚĆ, PATOMORFOLOGIA, LITAURY, FISZBINOWCE, GRASICA, OKRUCH SKALNY, MUSZLA, TWIERDZENIE, WYPALANKA, SUWNICA, ZAKRYSTIA, AFERKA, POSTERUNEK POMOCNICZY, RUCH, ALEURON, STRZAŁ, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, SINIAK, JĘZYK NAHUATL, LOKATA DYNAMICZNA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, KORPUS NAWOWY, FELOPLASTYKA, MOŻLIWOŚĆ, METODA AGLOMERACYJNA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ZAPYCHACZ, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, BANT, SINICA, DESIGNERKA, HURYSKA, PRAWIDŁO, STAROŻYTNICTWO, REPREZENTACJA, LILIPUTKA, AKUMULACJA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, MACIERZ SCHODKOWA, MEDIUM, SYRENOWATE, TECHNOKRACJA, DZIEŃ REKTORSKI, MONTAŻYSTA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MORALNOŚĆ, NIEBACZNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, NIEWYPAŁ, POBÓR, FRANCISZKANKI, KOSTECZKA SŁUCHOWA, ROZCHWIEJ, NAUKI PENALNE, TRANSPORTÓWKA, RYBY MORSKIE, DUPOGODZINA, WĘGIERKA, KOPERCZAKI, KOLUMNA, ŁAŃCUSZEK, HALABARDA, WARZELNICTWO, BRYCZKA, ASOCJACJA GWIAZD, MIEJSCE ZEROWE, GENTELMAN, PIANOLA, BOREWICZE, KALENDARZ KOŚCIELNY, REA, SYLWA, ENDOSZKIELET, SYNTAKTYKA, METALMANIA, JĘZYK KENTUM, MŁODZIEŻOWIEC, OSOBA TRZECIA, SZMALEC, ETERYCZNOŚĆ, RULETKA, OKOCENIE SIĘ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, ZACHOWANIE, MUCHA, WAŻNOŚĆ, MACHNIĘCIE KOZŁA, RZECZNIK PRASOWA, PERKOZ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, SEN, GLORIA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PAMIĘTNIK, SINICA OBWODOWA, KAPILARA, ROZMODLENIE, ŚMIECIUCH, SKIBOB, CRACK, SZAMOTANINA, BŁYSKOTKA, KOHORTA, SZPICAK, STYPENDIUM, GIMNAZJADA, NAPÓR, KOTWA, BOLSZEWIK, PRĄD GALWANICZNY, MELINA, STRAŻ GMINNA, DOJŚCIE, LISICZKA, WARSTWA KOLCZYSTA, ŚPIEW, KAPITULACJA, STRASZAKOWATE, ŻYCIAN, GŁOS ELEKTORSKI, CZELESTA, ŻWACZ, MER, KOLEJ ŻELAZNA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, CASUAL, LEŃ, KOORDYNACJA RUCHOWA, PRZEŚLADOWANIE, AGREGATY PIENIĘŻNE, PROLIFERACJA, CYKL WEGETACYJNY, ZANOKCICA CIEMNA, FRUSTRACJA, MAGIZM, POJAWIENIE SIĘ, INWEKTYWA, KUPA, PARTNERKA, WĄŻ, PANNUS, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, NAWAHO, ODROŚL, MAPA SZTABOWA, PASTISZ, BEZWZGLĘDNOŚĆ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, REGUŁA, OKRES, ROLADA, ZLEWKA, SOLIDARNOŚĆ, GNETOWE, DYWESTYCJA, ŚWIATŁO AWARYJNE, KANARKI KSZTAŁTNE, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, UCIOS, PERSPEKTYWA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, DWUSTRONNOŚĆ, DRZEWIAK DORIA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, TORNADO SATELICKIE, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, MECHANIKA KWANTOWA, LOGIKA MATEMATYCZNA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ASYMPTOTA, POMNIK, RAMIENISKO, DETEKTYW, WIDZ, CHLOREK SUKSAMETONIUM, MATERIA, PAPROTNICA GÓRSKA, GEOPATIA, BROMELIA, BREAKDANCE, DEGRESJA PODATKOWA, WCINKA, NASTROSZ LIPOWIEC, MISIAK, GENLIS, KOPIA, CZŁOWIEK PRACY, SYSTEM NICEJSKI, FLESZ, KALAMBUR, CZERWONAK, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, STRZAŁOWY, CHOROBA SCHILDERA, LICHWA, SZTUBA, MANIPUŁ, ETAT, NOTACJA CHORAŁOWA, OFIARA, OGIEŃ, RAKIETKA TENISOWA, WSTĘP WOLNY, TWORZYWO, KLEKOTKA, USŁUGA OBCA, GRUPA NACISKU, CYGA, POROST, CELTYJKA, OBIPIĘTA, KULANKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, GOSPODARKA MIESZANA, KARBIDKA, RACJONALIZACJA, PODAWCA, WIERTNICZY, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, GOŹDZIKOWIEC, KĘDZIERZAWOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, PLENNOŚĆ, GENOMIKA TEORETYCZNA, KORPUS, ŚRODEK TRWAŁY, BRĄZOWNIK, KARUZEL, POCIĄGNIĘCIE, WYWIADOWCA, KONCENTRAK, SKRAJNA PRAWICA, KOŁO, POLEWANIE SIĘ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ANTOCYJANIDYN, ZAPALENIE, WRAK, ŚWIATŁO ZIELONE, ODDZIAŁ RAJDOWY, LEGENDA, SUPERNOWA, PARTIA ROSYJSKA, KOMBINACJA, JĘZYK HAUSA, SPŁYW BŁOTNY, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, WSZYSTKOIZM, DZIWKA, KASA ZAPOMOGOWA, PODWIELOKROTNOŚĆ, MIJANKA, ODPÓR, INTERFEJS, STAŁA, KAMIEŃ BUDOWLANY, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ONEIRONAUTA, BARIATRA, GUZ KULSZOWY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, SPRZĄGLE, WAGON, LIŚĆ ZARODKOWY, BIZNES WOMAN, PANIKA BANKOWA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, KULTURA STARTEROWA, LEASING PRACOWNICZY, MANIPULACJE, WŁÓKNO, EWAPORAT, PATRIOTA, ZMOWA MILCZENIA, SZPECIELE, FAGOT, ASZKENAZYJKA, KOMEDIALNIA, MUS, SUPERRAKIETA, POLONIZATOR, LANDARA, PROGRESJA, PIASKOWNICA, PSYCHUSZKA, MAJSTERSZTYK, MŁOTKOWY, BLOCKERS, GEKON PASKOWANY, DYLATACJA CZASU, ILOCZAS, FILOZOFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.763 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZORAGNIZOWANYCH INSTYTUCJI I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU NIESIENIE POMOCY DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO PRACY BĄDŹ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
opieka społeczna, system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIEKA SPOŁECZNA
system zoragnizowanych instytucji i procedur mających na celu niesienie pomocy dla osób niezdolnych do pracy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x