OBJAW CHOROBY, PRZEJAWIAJĄCY SIĘ JAKO BEZWŁADNOŚĆ CIAŁA, UTRATA ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ I REAGOWANIA NA WIĘKSZOŚĆ BODŹCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZWŁAD to:

objaw choroby, przejawiający się jako bezwładność ciała, utrata zdolności poruszania się i reagowania na większość bodźców (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZWŁAD

BEZWŁAD to:

bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW CHOROBY, PRZEJAWIAJĄCY SIĘ JAKO BEZWŁADNOŚĆ CIAŁA, UTRATA ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ I REAGOWANIA NA WIĘKSZOŚĆ BODŹCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.707

WZÓR, KOZIOŁ, BAINOCERATOPS, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, ZREKOMPENSOWANIE, NUMULIT, WYMOWNOŚĆ, ELANA, OBRONA PHILIDORA, KLEJNOTKI, NIECUŁKA, STULENIE USZU, OŚRODEK, JIG, OGNIWO WZORCOWE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PĘCHERZ, HUCZEK, FILOLOGIA ORIENTALNA, GNEJS OCZKOWY, PAL, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ZAPALENIEC, DROŻDŻOWNIA, PULSARY, BUDOWNICTWO, ŻACHWY, PUNKT ROSY, KONFERENCJA, MIMEZJA, EFEKT PRIMAKOFFA, LB, TUTORIAL, PALCAT, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, NIEOCZYWISTOŚĆ, BLOCH, TATIZAUR, PLANTAGENECI, POZYCJA BALETOWA, SAWANTYZM, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, LENIWIEC PSTRY, NEOFITA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, AGNOSTYCYZM, GRZYB, MASIELNICZKA, KORBACZ, OBSERWACJA, KRAWAT, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, STARA DUPA, PATOGENIA, STAN PODGORĄCZKOWY, NORMA OBSZAROWA, HARTOWNOŚĆ, ZAPOJA, SZEW, POMYŁKA FREUDOWSKA, KONDOMINIUM, NIETOLERANCJA, NASIENNIK, GÓWNOZJAD, TEKSASET, BIURO LUSTRACYJNE, SEZAM, SYLWETA, JĄDRO, KOKTAJL, AMFORA, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŚRÓDKOŚCIE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, OJCZYZNA, GAWORZENIE, GRUBY ZWIERZ, ODEZWA, WALASEK, DANDYSKI, HARMONIA, ANGOBA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, NACIEK, PARNIK, NET, FUNDUSZ PŁAC, PRYZMA, KATAKUMBY, AGRESOR, KOCZKODAN, TRAKTOREK, PASTOFORIUM, GRAFICZKA, MIEJSCE, JANSENIZM, SYLFON, STYCZNOŚĆ, ROŚLINA OLEISTA, STOPKA, ZATRACENIE, STAROPOLSKI, PIASKOWY DZIADEK, WĘŻÓWKA, FILOSEMITA, ABLEGAT, NOGOLOTKA JAWAJSKA, AUGUST III SAS, CETOLOGIA, INTERMEZZO, PRAWO HOOKE’A, UDAR MÓZGOWY, SZEŚĆSETKA, ŁĘK, POJAZD SILNIKOWY, SOCJOLOGIA MIASTA, LARYNGOFON, SZEW STRZAŁKOWY, PALMETA, AGREGACJA, MAŁŻORACZKI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KARŁO, PRZEKRASKA, GUMA NATURALNA, ARACHOLOGIA, PARTNER, REZYGNACJA, KAPLICA CHRZCIELNA, ZEW, PÓŁTUSZA, ŚLIZGACZ, BEZCZUCIE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PŁOTEK, PODSZYWACZ, ZWIERZĘ, UŁAMEK DZIESIĘTNY, DAO, ZABUDOWA, KARBUNKUŁ, GALARETA, FAGOT, NARAMIENNICA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, IZOMER OPTYCZNY, UNIWERSYTECKOŚĆ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, PREPAID, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KARATE, BRACTWO KURKOWE, DYSLOKOZAUR, DUPCIA, UZBROJENIE, KRĘG OBROTOWY, ŚWIT CYWILNY, ŻYWOTNIK ZACHODNI, POZYTYWIZM, GLEJCHENIOWATE, SFORMUŁOWANIE, ZHAFTOWANIE SIĘ, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, WYCHOWANICA, PUSZYSTOŚĆ, STYL IZABELIŃSKI, BIOLOGIA SYSTEMOWA, KRYSTALOCHEMIA, PLURALISTA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PĘTAK, CEWNIK, ŻAGIEW, URAZOWOŚĆ, SEZONOWIEC, ROK OBROTOWY, INSIMBI, SUPERNOWA, KROKIEW, FILAKTERIE, OBJAW KONWERSYJNY, CZUWAK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, CYKL POETYCKI, KOMIK, MIEDNICZKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MINI-ALBUM, NORMALIZATOR, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, ŁUPEK DACHOWY, KASTYLIJSKI, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, WIBRATO, SZACHOWNICA PUNNETTA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, BERŁO, MUS, RESZTKI, HALOTRON, RZEPA ŚCIERNISKOWA, DIALEKT, ROJSTONA KRÓLEWSKA, MIODOJAD, SERBISTYKA, HUN, SIEDEMNASTKA, GOTHIC METAL, ANGIOPLASTYKA, ARMIA, SELSYN, FREATOFIL, KONICZYNA, KATAR KISZEK, TRZMIELOJAD, ŚCIANA OGNIOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, CHIRURG, PANCERZOWCE, POSKOCZOWATE, PROMIENIOWANIE ALFA, CHRYZMO, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, SŁABOŚĆ, OTWIERANIE DUSZY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ŁAWA, KORYTOZAUR, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, STOSUNEK PRZERYWANY, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, SZKOŁA SPECJALNA, GABINET LUSTER, NIEPOROZUMIENIE, CHOROBA DAVIDSONA, MASZTÓWKA, LABORATORIUM GALENOWE, NIEWYPAŁ, WERSJA STABILNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, ŻYCIE OSOBISTE, TETRAETYLOOŁÓW, KRIOKOMORA, CHOROBA PICKA, HIGIENA ZWIERZĄT, PAMPA, MIKROFON DYNAMICZNY, SZCZELINA BRZEŻNA, PARASZKA, DYBUK, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ŁUP, BATERIA, KORONA, RESPONDENTKA, ZŁUDNOŚĆ, NORMATYWIZM, BIAŁY WIERSZ, DIZAJNER, AMFIPRION, ROTUNDA, BEZBRZEŻE, POŁOŻENIE, WATA, PALEC ŚRODKOWY, ERA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, DUK, NEOGOTYK, STOCZNIA ZŁOMOWA, TOALETA, KOMOSOWATE, LABIRYNT, SIEDZISKO, MACH, WARTKOŚĆ, KIERAT, PĄCZKOWCE, KOPARKA KROCZĄCA, ZIARNO, DRUMFILL, SZAŁ, SHORT-TRACK, IMPLEMENTACJA, PRZEPRAWA, ESPRESSO, FAETON, POŻYCZKOMAT, BIEDA, PISMO TECHNICZNE, BEZPOSTACIOWOŚĆ, KIERZYNKA, STYL MANUELIŃSKI, WARS, ANUCZIN, UBEZPIECZENIE CHOROBOWE, AZOTYN IZOAMYLU, TŁO, ?POMIDOR DRZEWIASTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.707 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW CHOROBY, PRZEJAWIAJĄCY SIĘ JAKO BEZWŁADNOŚĆ CIAŁA, UTRATA ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ I REAGOWANIA NA WIĘKSZOŚĆ BODŹCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAW CHOROBY, PRZEJAWIAJĄCY SIĘ JAKO BEZWŁADNOŚĆ CIAŁA, UTRATA ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ I REAGOWANIA NA WIĘKSZOŚĆ BODŹCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZWŁAD objaw choroby, przejawiający się jako bezwładność ciała, utrata zdolności poruszania się i reagowania na większość bodźców (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZWŁAD
objaw choroby, przejawiający się jako bezwładność ciała, utrata zdolności poruszania się i reagowania na większość bodźców (na 7 lit.).

Oprócz OBJAW CHOROBY, PRZEJAWIAJĄCY SIĘ JAKO BEZWŁADNOŚĆ CIAŁA, UTRATA ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ I REAGOWANIA NA WIĘKSZOŚĆ BODŹCÓW sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - OBJAW CHOROBY, PRZEJAWIAJĄCY SIĘ JAKO BEZWŁADNOŚĆ CIAŁA, UTRATA ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ I REAGOWANIA NA WIĘKSZOŚĆ BODŹCÓW. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast