Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEOBIEKTYWNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEOBIEKTYWNOŚĆ

NIEOBIEKTYWNOŚĆ to:

to, że coś jest nieobiektywne, coś wyraża stronniecze poglądy, uprzedzenia, a nie stan faktyczny; coś nie bierze pod uwagę wszystkich aspektów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.105

REZERWA, JĘZYK POMOCNICZY, SYMETRIA FIGURY, ARABICA, ŁUPEK OSADOWY, KONIUNKCJA, LEADER, MAPA AKUSTYCZNA, DZIURA, ŻAREŁKO, KREWNY, BEZNADZIEJNOŚĆ, TELENOWELA DOKUMENTALNA, KROPLA W MORZU, SKŁADAK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KOMUNALKA, FONDUE CZEKOLADOWE, WADLIWOŚĆ, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TRAGEDIA, ADAPTER CUMOWNICZY, IMMUNOFLUORESCENCJA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, KRAWIECTWO, RYNEK PODSTAWOWY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, SECIK, FERMAN, SKORUPIAKI, MASELNICZKA, ĆWICZENIE, POJAZD, ŻÓŁW MALOWANY, KAMBUZ, ZRZĘDNOŚĆ, PIKOTKA, BRZYDAL, TARYFA ULGOWA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, HORMON LOKOMOCYJNY, AMFITEATR, CHŁOPCZYCA, PONCZÓWKA, ZWŁOKI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, FILM OBYCZAJOWY, NACISK, IMPERATIWUS, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ŚLEPY TOR, BUGAJ, ŻÓŁTACZKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, BROKAT, POMOST, GIERKA, DODATEK RODZINNY, ROZDZIELCA, AUTOSZCZEPIONKA, WYLEW, CHELAT, FAŁSZYZM, WIEŚ CZYNSZOWA, ART DECO, PLANTAN, KONSYGNATARIUSZ, KARATE, ZALESZCZOTEK, ARSENAŁ, GRAWIMETRIA, FILOLOGIA NIEMIECKA, BLEŻNIA, KLIN, ZAPLECZE SANITARNE, OTWIERANIE DUSZY, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, REFORMATOR, ZWIERAK MIKROFALOWY, JARZĘBINÓWKA, PODSADKA, RUCHAWOŚĆ, LALKA, CIOTCZYSKO, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, CZOŁO, PORFIROBLAST, RAJKA, CUKIER MLEKOWY, PODDANY, FALOWNIK NAPIĘCIA, WINNOŚĆ, PRZEWÓD RATUNKOWY, IMPLEMENTACJA, SEKSTANS, WAMPIRZYCA, ZMIERZCH, OBRÓT SYNCHRONICZNY, NIEREGULARNOŚĆ, INNSBRUCK, AUTOCASCO, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ZEBROID, KROK PÓŁROZKROCZNY, PĘCHERZ, DOSTOJNIK, START, STANDARDZIK, PODWOZIE, BŁONICA KRTANI, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, URBARIUM, REGUŁA, SYDERYT, ODWAGA, FILTR, TKANKA MIĘŚNIOWA, FACET, KASTRAT, SŁUPISKO, NOWOGWINEJKA, FAŁ, NOKAUT TECHNICZNY, POKÓJ LEKCYJNY, PROCES INWESTYCYJNY, SZTANGA, WŁÓKNO WĘGLOWE, MIARA, NIEJASNOŚĆ, MULDA, ABSYDA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, DŻEM, UDRĘKA, SIWAK, ANTYCYPACJA, DROGA ZBIORCZA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, MECH JAWAJSKI, POWIEŚĆ BRUKOWA, AUTOR, UJŚCIE, CYBERPANK, NOTOWANIE, SOLIDARYZM, AKCJA IMIENNA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PIGWA, BIDAKA, DIVA, PODKARMIACZKA, MAKATKA, UKŁAD KIEROWNICZY, WRZÓD TRAWIENNY, ENDOPROTEZA, GRUNT, BUDOWLA CENTRALNA, SIATKA, NIEZAMOŻNOŚĆ, FERETRON, ŁUG, ŚWIETLICA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, PARKINGOWY, CIAŁO SZTYWNE, WEKTOR, KATAFOREZA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, NEANDERTALCZYK, ASYNCHRONIZM, NIEGOŚCINNOŚĆ, POWOLNOŚĆ, OKNO KROSNOWE, STRAJK OKUPACYJNY, SKOCZNIA, WŁAZ, PROTEST, VERTIKAL, WILCZY GŁÓD, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, NARĄBANIE SIĘ, ORTOCENTRUM, JAMA GARDŁOWA, NARZECZONA, KONKATEDRA, NIEMOŻNOŚĆ, GEOLOGIA STRUKTURALNA, KIESZEŃ, MORFOGENEZA, OTĘPIAŁOŚĆ, WSPÓŁDZIAŁACZ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DIAGONAL, PĘK, REGENERACJA, REWERENCJA, TEST PSYCHOLOGICZNY, SŁUŻBA DYŻURNA, CHÓD, PIERWSZY PLAN, PAUPER, CERKIEW, KONWOJER, NEGATYWIZM, JEDWAB, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, WODNIAK, KAMERTON, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KAPSUŁA POWROTNA, BRZDĄC, WIELOBARWNOŚĆ, KOLBA, NOWICJAT, SNYCERZ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SALTARELLO, NIEOBLICZALNOŚĆ, ANALIZA SWOT, ARTYSTKA, SPRZĘT MECHANICZNY, ALTOCUMULUS, KOLEKTOR, MONTAŻYSTKA, WYROSTEK FILTRACYJNY, CZYSTKA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OBRZĘKI, GRYMAŚNIK, MAGNES, SZOWINISTA, ASZKENAZKA, ZAKRZTUSZENIE, MIDAZOLAM, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, TRZYMADŁO, SIEĆ WAN, MIKROCHIRURGIA, CHOROBA BOSTOŃSKA, STAROEGIPSKI, KANONIERKA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, ZAKON MNISI, USTROJOWOŚĆ, DERYWAT, SELENOGRAFIA, PROMINENT, WSTRZYMANIE, LASECZKA, LIEBIG, NARTOW, KOPROFIL, ZYSK, SKRUPULANT, KIRYS, AHA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, WYWRÓCENIE SIĘ, HIPERPOWIERZCHNIA, MINUTA CISZY, BACIK, PROFESJONALISTA, URZĄD IMIGRACYJNY, SIATKA, ADIUWANT, ŁYŻKA, TRANSMISJA DANYCH, KONCERT ŻYCZEŃ, SĄD OPIEKUŃCZY, NOSACZ SUNDAJSKI, EKONOMIA POZYTYWNA, TEMPERATURA MROZU, PRZYSPOSOBIENIE, GRÓDŹ, NEOPOGAŃSTWO, ZAWIKŁANIE, NIEUCTWO, RÓŻA BARYTOWA, KANISTER, NIECNOŚĆ, MEM, NAKAZ, SMILEY, ORGANISTA, WYKRZYKNIK, KOŁYSANIE, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, GALASÓWKA, EJEKTOR, PRZYRODNI BRAT, JEDNOKOMÓRKOWIEC, UZDROWICIEL, STACJA REDUKCYJNA, CZYSTA ALEKSJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.105 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO NIE ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH NIE KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, NIE UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNYCH INFORMACJI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nieobiektywność, cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEOBIEKTYWNOŚĆ
cecha kogoś, kto nie rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach nie kieruje się faktami, a sympatiami lub własnym interesem, nie uwzględnia różnorodnych informacji (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x