METEORYT NALEŻĄCY DO GRUPY METEORYTÓW KAMIENNYCH O SYMBOLU OGÓLNYM C; CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO KRUCHĄ BUDOWĄ, DLATEGO PRZEWAŻNIE ROZPADA SIĘ W TRAKCIE PRZELOTU PRZEZ ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHONDRYT WĘGLISTY to:

meteoryt należący do grupy meteorytów kamiennych o symbolu ogólnym C; charakteryzuje się bardzo kruchą budową, dlatego przeważnie rozpada się w trakcie przelotu przez ziemską atmosferę (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METEORYT NALEŻĄCY DO GRUPY METEORYTÓW KAMIENNYCH O SYMBOLU OGÓLNYM C; CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO KRUCHĄ BUDOWĄ, DLATEGO PRZEWAŻNIE ROZPADA SIĘ W TRAKCIE PRZELOTU PRZEZ ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.676

PŁYTA GŁÓWNA, SOSJERKA, UNIŻENIE, BACKGROUND, WITRYNA, BAT, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, TEATR LALEK, HISZPAN, ARSENAŁ, GENOMIKA TEORETYCZNA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, EKONOMIK, IMPREGNATOR, SZALKA, FILEMON DZIOBOROGI, ROBOTY PUBLICZNE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, DYSLEKSJA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, RAKSLOT, FILEMON BIAŁOSZYI, DAFNIA, MORWA, LASOWIAK, CZARNA SOTNIA, KRAJNIK, ASTROCHEMIA, RUBEL BIAŁORUSKI, MCV, KUSZYTA, GRABARZ, EURO TRANCE, CZEK PODRÓŻNY, PRAKTYKA, WKŁAD, STRAJK GŁODOWY, CYTADELA, TURECKI, BIAŁORUSZCZYZNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KOSTIUM, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, HEPATOLOGIA, OBTŁUCZENIE, KARALNOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, FELICIA, SOSNA CZERWONA, UGRUPOWANIE, GONGORYSTA, SUS, ARETOLOGIA, KORELACJA ELEKTRONOWA, REFERENDUM LOKALNE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, ROPA, KARCYNOLOGIA, MANDRYL, KOKOSOWY INTERES, NIERZĄDNICA, OCHOTNIK, HISTORYZM MASKI, LOT ŚLIZGOWY, ORZECH KOKOSOWY, GERMAŃSKI, IZOZYM, ZBRODNIA HITLEROWSKA, CERATOFILID, PREMIA GÓRSKA, MURENOWATE, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PŁOTKA, PRZECIWSTAWIENIE, MEDGYES, MANDYLION, ŻUPAN, WINOGRODNIK, DASZEK, JĘZYCZEK, OGNIWO CLARKA, CYKL WYDAWNICZY, PROCH, PALLADIANIZM, MACEDONIA, HIPOSTAZA, ANTYPETRARKIZM, PROZIAK, FREATOFIL, PROSTE SKOŚNE, CERATORYT, RETOROMAŃSKI, SIODŁO, ŚWIERZBOWIEC LUDZKI, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, PROTESTANTYZM, ODWSZALNIA, KONUS, HUTA SZKŁA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, STROFANTYNA, EIGEN, WILK PSZCZELI, KOSACIEC ANGIELSKI, UNIFORM, OSM, SALON MEBLOWY, MATRYKUŁA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, SEPTYMOLA, INFOBOKS, DIAFTOREZA, KREOL, MAJDANIARZ, POCKET PC, FRANCISZKANIZM, CZYŻNIE, PŁASKLA, KWAS FOLIOWY, WŁÓKNO, JAMA GARDŁOWA, MAMUT CESARSKI, PRASSAKI, PĘPAWA JACQUINA, SETER, WARKOCZ, TOPIK, SYNANTROP, ŻURAWINA, DOLAR FIDŻI, ZDZIADZIENIE, BLADY ŚWIT, CZELESTA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, FIKCJA LITERACKA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, TRANSWESTYTKA, GORETEKS, BINDA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, SANIE, INFLACJA KOSZTOWA, ROŻEK ANGIELSKI, EWEŃSKI, MOBILE, DZIEŃ PAPIESKI, NASYCALNIA, HISZPANKA, WIĘZADŁO, MATKA BOSKA GROMNICZNA, MRÓWKA PNIOWA, POLĘDWICA, BAMBUS, PAPILOTKA, MAKI, RZODKIEWNIK POSPOLITY, ZAKOCHANY, GAMA, POWRÓT, KASAK, MINIATURA, KOT PERSKI, ŻÓŁWIAK, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, SSAK WYMARŁY, ULUBIENIEC, CANZONA, POLIMODALNOŚĆ, KWALIFIKACJA, BARCZATKA KATAKS, KARETKA REANIMACYJNA, MASTYKS ASFALTOWY, UROLOGIA, PODWOIK, MRÓWNIK, KRETOWINA, PRALUDZIE, JEZIORO EPISZELFOWE, PROSO, KARAIMKA, PALMA KRÓLOWEJ, MIETLORZ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, BERBER, REKLAMIARZ, PEREŁKA, DARJEELING, PREZENTER, ZAPALENIEC, ŁUK MONGOLSKI, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ZAPALENIE, RYKOSZET, PŁUCNICA ISLANDZKA, ANIMATOR, KOCHANEK MUZ, KRÓLEWICZĄTKO, ZARODZIEC SIERPOWY, ATOMOWOŚĆ, RUMIEŃ NAGŁY, TRÓJSKOK, BRZOZA OJCOWSKA, SPAWACZ, SEJM, KOLIZJA, MINUTA, NAZWA ZWYCZAJOWA, SZCZUDŁO, NABIEŻNIK, OBCY, PYRA, FAVELA, RESPONSYWNOŚĆ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, ARMAGEDON, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, UZWOJENIE WTÓRNE, BANKSTER, KWIT DEPOZYTOWY, MORELA POSPOLITA, PTASZNIK GIGANT, OBIPIĘTA, TYKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, KROKIEW, REWIA MODY, KRZYŻOWA, KOLCZAKOWATE, KORONKA BRUKSELSKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, KOMONDOR, SZLACHAR, WYKRAWACZ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PAPILOTKA, DOLNONIEMIECKI, HISTORIA, PIZZER, SARI, MANIACZKA, NEGATYWA, NAKRYCIE, MOWA WIĄZANA, STEROL, JAPONKA, ROK PODATKOWY, MOTYLEK, TĘPOZĄB BIAŁAWY, ŚNIEG, KOMERAŻ, WINIDUR, TERRANIE, TEREN ZALEWOWY, TRASZKA SARDYŃSKA, ŻABA, KIBLA, WANGE, ONTOLOGIA, SIEDZISKO, CHOROBA SEITELBERGERA, EDYL, BUTERSZNIT, INFLACJA PIENIĘŻNA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, WYSPIARSKOŚĆ, RYNEK DETALICZNY, OKNO MODALNE, PERŁOZ, PALCZYCHA, HADAL, MUGOL, AZDARCHY, PŁOTKARZ, BURETA, PTERION, BEDŁKA MUCHOMOR, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, SPECJALISTA, TWINGO, ASTER RÓŻNOBARWNY, PIONEER, NORA, MOIETA, LUKIER, LECYTYNA SOJOWA, HUMANIZM, ACETABULARIA, DZIELNICA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, WYWÓZKA, OSTATNIA PROSTA, SZAPOKLAK, MIRLITON, MANDRYL, ?KOLEJKA GONDOLOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METEORYT NALEŻĄCY DO GRUPY METEORYTÓW KAMIENNYCH O SYMBOLU OGÓLNYM C; CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO KRUCHĄ BUDOWĄ, DLATEGO PRZEWAŻNIE ROZPADA SIĘ W TRAKCIE PRZELOTU PRZEZ ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METEORYT NALEŻĄCY DO GRUPY METEORYTÓW KAMIENNYCH O SYMBOLU OGÓLNYM C; CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO KRUCHĄ BUDOWĄ, DLATEGO PRZEWAŻNIE ROZPADA SIĘ W TRAKCIE PRZELOTU PRZEZ ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHONDRYT WĘGLISTY meteoryt należący do grupy meteorytów kamiennych o symbolu ogólnym C; charakteryzuje się bardzo kruchą budową, dlatego przeważnie rozpada się w trakcie przelotu przez ziemską atmosferę (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHONDRYT WĘGLISTY
meteoryt należący do grupy meteorytów kamiennych o symbolu ogólnym C; charakteryzuje się bardzo kruchą budową, dlatego przeważnie rozpada się w trakcie przelotu przez ziemską atmosferę (na 16 lit.).

Oprócz METEORYT NALEŻĄCY DO GRUPY METEORYTÓW KAMIENNYCH O SYMBOLU OGÓLNYM C; CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO KRUCHĄ BUDOWĄ, DLATEGO PRZEWAŻNIE ROZPADA SIĘ W TRAKCIE PRZELOTU PRZEZ ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - METEORYT NALEŻĄCY DO GRUPY METEORYTÓW KAMIENNYCH O SYMBOLU OGÓLNYM C; CHARAKTERYZUJE SIĘ BARDZO KRUCHĄ BUDOWĄ, DLATEGO PRZEWAŻNIE ROZPADA SIĘ W TRAKCIE PRZELOTU PRZEZ ZIEMSKĄ ATMOSFERĘ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast