CZĘŚĆ PAPIEROSA, FAJKI, KTÓRĄ PRZYKŁADA SIĘ LUB CZĘŚCIOWO WKŁADA DO UST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USTNIK to:

część papierosa, fajki, którą przykłada się lub częściowo wkłada do ust (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USTNIK

USTNIK to:

w niektórych aerofonach przyrząd służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego w przewodzie instrumentu muzycznego (na 6 lit.)USTNIK to:

część sprzętu do nurkowania, którą wkłada się do ust, żeby wciągać powietrze (na 6 lit.)USTNIK to:

część urządzenia albo przedmiotu (połączona z nim trwale lub doczepiana), która ma bezpośredni kontakt z ustami użytkującej ten obiekt osoby (na 6 lit.)USTNIK to:

niewielki przedmiot, którego używa się podczas przeprowadzania sztucznego oddychania u osoby nieprzytomnej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PAPIEROSA, FAJKI, KTÓRĄ PRZYKŁADA SIĘ LUB CZĘŚCIOWO WKŁADA DO UST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.431

LABORKA, KRUSZNICA, PROLOG, ISKRA, GIGANT, AZOLLA KAROLIŃSKA, CHOPIN, DOBRY DUCH, REDAKTOR NACZELNY, HERODY, CISOWCE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, RONDO, GEOFIT CEBULOWY, GRZECH CIĘŻKI, WARSZTAT, PRODUKT TRADYCYJNY, CHARLES, KORSARZ, INTERWAŁ, OŚRODEK, KAWA ROZPUSZCZALNA, JONOFOREZA, ANGINA MONOCYTOWA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ARYTMETYKA MODULARNA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ABSOLUT, ŁADOWANIE, KLAKSON RĘCZNY, GWAJAKOWIEC, JĘZOR OSUWISKOWY, KRAWAT, NEUROPATIA, KUPA, BAT, PLOTER BĘBNOWY, POTWÓR, PUSTAK, WYTAPIALNIA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, ADHEZJA, KĄDZIEL, ZYSK, KARYKATURALNOŚĆ, BYDLĘ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WIOSNA, WASĄG, SIKWIAKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, BIEGACZ, PÓŁKA SKALNA, LETARG, SZMATA, WIELKA CHOROBA, WSKAZÓWKA, MODYFIKACJA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SHIMMY, RÓJKA, KARCYNOGEN, SEJM, CABAN, ALWALKERIA, SZYCH, PLANETA, BASISTA, SŁUGA BOŻA, OSIEMNASTKA, BEZSENS, DUK WSPANIAŁY, DYWDYK, STYL ARTYSTYCZNY, FAŁDA, DZWONEK RĘCZNY, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, STYL JOŃSKI, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KRUŻGANEK, PROSO, MIŃSZCZANKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, METODA DELFICKA, NARODOWOŚĆ, WYDZIELINA, KASZA KUKURYDZIANA, GORĄCZKA, DRZEWO TERPENTYNOWE, DRYL, POZIOM, WODOCIĄGOWNIA, MAROKAŃSKI, EURO TRANCE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, FRYZ, TARAN, ROZPUSZCZALNIK, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PODSTAWA, PASEK, RÓG, HARD CORE, PAKLON, PUNKT POMIAROWY, KOKILARZ, RYBA MASŁOWA, KONCERT, SOS SOJOWY, WYNAGRODZENIE URLOPOWE, MIECZ DWURĘCZNY, BROKATELA, ESTAKADA, WRZĘCHY, WYPADEK, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA, PLASTYKA, TABU, MĘŻNOŚĆ, KURDYJSKI, WĘDRÓWKA DUSZ, MAKROKIERUNEK, ŚMIECIUCH, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, ROZSTRZAŁ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, POTOK, PRZEWÓD, MUZYKA, PLAMKA FORDYCE'A, EWA, SKRZYDŁO, ŚCIANA, KARBIDEK, OTOLARYNGOLOGIA, OPLOT, BRUTALIZM, ŚLIWKA, BRZYDACTWO, ZNACZENIE, KLUCZ TELEGRAFICZNY, PROJEKT, KOMANDOR, CACHE, ARESZT DOMOWY, LEVEL, FARBKA, KANDYDEMIA, GEORGE, PTASZEK, FONDUE CZEKOLADOWE, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ZBOWID, ZANOKCICA CIEMNA, PADYSZACH, ODWROTNOŚĆ, KOLEGIUM, CHROMANIE PRZESTANKOWE, PIZZERIA, ISKRA ELEKTRYCZNA, TEOGONIA, ABSORPCJA, HELLEŃSKOŚĆ, BYLINA, JĘZYK, ZBIORÓWKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, DYSOCJACJA TERMICZNA, SZMER, APANAŻ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, FORUM, SKÓRZAK, PUSZCZYK, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, BIOTOP, OBSERWATOR, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, KONFISKATA, NADOBNOŚĆ, PROMIEŃ, GLORIA, SZLACHCIURA, BANDAŻ, FLACHA, WEZYRAT, ANATOMIA ROZWOJOWA, PARTIA WIEDEŃSKA, STAŁA SVEDBERGA, KOSA, HELIKAZA, REFLUKS, LASKA, PRZEDGÓRZE, NEANDERTALCZYK, UDAR SŁONECZNY, DZIEŃ, SIWAK, TRYSEKCJA, KWASICA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, UPIĘCIE, ALTERNAT, MONTAŻYSTA, LABIRYNT, DYSFONIA, KATAFOREZA, KAMIEŃ NAGROBNY, LEKKOZBROJNY, ANIMIZM, ZABIEG FIZYKALNY, PANEWKA, RZECZ NIERUCHOMA, REMONT ŚREDNI, TŁOCZEK, CHRUPKOŚĆ, JAMOCHŁON, PARÓWKA, DZIELNICOWY, ROZBIERANKA, RYBA UKWIAŁOWA, LATARNIA MORSKA, ZROBIENIE KUPY, NIEDOŻYWIANIE, JĘZYK KREOLSKI, ZAKRES POJĘCIOWY, ALGA, WINDSURFING, BEZODPŁYWOWOŚĆ, MATRYKUŁA, TARCZA, HAFCIARSTWO, SZCZUR WĘDROWNY, SPOCZYNEK, KURS, PEDAGOG, STÓŁ MONTAŻOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, POMADKA, WYMOWNOŚĆ, GASTROLOG, USTNOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, TILAKA, HELIKOPRION, KATAKUMBY, TAMANDUA, KOSZULKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SŁUŻBA DYŻURNA, HUMANIZM, OSADA, CHLUBNOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, REKOMENDACJA, ANTROPOLOGIA, MONILOFITY, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, DZIAŁKA, OKULISTYKA, WALIDACJA KRZYŻOWA, JĘZYK ISLANDZKI, HISTORYK, ARTUR, CELIBAT, KLIN, PODKASTING, MIHRAB, EKSPEDYCJA, PIES MYŚLIWSKI, BYDLAK, WARAN GŁUCHY, KASZUBSKOŚĆ, BAGAŻÓWKA, PETRYFIKACJA, SZESNASTY, BLISKOZNACZNIK, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, SAMPEL, AGENT ROZLICZENIOWY, PAREJAZAURY, MNISZEK, RYT, DYKTATORSTWO, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, CHODZĄCA POWAGA, SAMICA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, UPOMNIENIE, SATYRYCZNOŚĆ, PENETRACJA GENU, ZNAK MUZYCZNY, ZAKUTA PAŁA, JĘZYK ETIOSEMICKI, BIZNESIK, KADŹ, ?PALETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PAPIEROSA, FAJKI, KTÓRĄ PRZYKŁADA SIĘ LUB CZĘŚCIOWO WKŁADA DO UST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PAPIEROSA, FAJKI, KTÓRĄ PRZYKŁADA SIĘ LUB CZĘŚCIOWO WKŁADA DO UST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USTNIK część papierosa, fajki, którą przykłada się lub częściowo wkłada do ust (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USTNIK
część papierosa, fajki, którą przykłada się lub częściowo wkłada do ust (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PAPIEROSA, FAJKI, KTÓRĄ PRZYKŁADA SIĘ LUB CZĘŚCIOWO WKŁADA DO UST sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ PAPIEROSA, FAJKI, KTÓRĄ PRZYKŁADA SIĘ LUB CZĘŚCIOWO WKŁADA DO UST. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast