POJEMNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZBA BITÓW DLA URZĄDZENIA, PROGRAMU, PLIKU LUB INNEGO OBIEKTU, KTÓRY SŁUŻY DO ZAPISYWANIA INFORMACJI W FORMIE CYFROWEJ LUB SKŁADA SIĘ Z TAKICH INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBJĘTOŚĆ to:

pojemność, wielkość, liczba bitów dla urządzenia, programu, pliku lub innego obiektu, który służy do zapisywania informacji w formie cyfrowej lub składa się z takich informacji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBJĘTOŚĆ

OBJĘTOŚĆ to:

w odniesieniu do tekstów pisanych, zwłaszcza literackich: zawartość słów, stron itp.; długość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZBA BITÓW DLA URZĄDZENIA, PROGRAMU, PLIKU LUB INNEGO OBIEKTU, KTÓRY SŁUŻY DO ZAPISYWANIA INFORMACJI W FORMIE CYFROWEJ LUB SKŁADA SIĘ Z TAKICH INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.101

FOLIA, MANEŻ, ORSZTYN, REDAKTOR NACZELNY, PATAREN, PODNÓŻEK, MAJÓWKA, MUNGO, FUCHA, KALANDER, PŁASTUGA, PODATEK MAJĄTKOWY, OBJAW, NIERZĄDNICA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, UBOGI, WITALIZM, DODAJNA, EKLEKTYCZNOŚĆ, KALIBER, NIESZPUŁKA, OPALENIZNA, BULWA, DEBLISTA, EŁK, METAFIZYCZNOŚĆ, FILTR BUTTERWORTHA, GAWORZENIE, ZNAK JAKOŚCI, EROZJA WSTECZNA, NIETOPERZ, KIEŁBACHA WYBORCZA, TARCZA, WIDŁONÓG, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, APLA, FUTURE, DZIAŁ OSOBOWY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, STÓŁ, GEKON PAZURZASTY, TAMTAM, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, GACEK SZARY, ASTROWIEŻYCZKA, KOSTIUM, EGZOTYK, OFENSYWA, UCHODŹSTWO, TELEFON ZAMIEJSCOWY, AGRESJA, JEDNOKLASÓWKA, PRZETWÓR, TRANSPORTER, CYNOBER, AGORA, JUDAISTA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, PRZENIKLIWOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, SCENICZNOŚĆ, ANTYKADENCJA, FLET NOSOWY, WYSŁANIEC, SIEDLISKO, SERENADA, ZDERZENIE CZOŁOWE, MIKROGRAFIA, KONTRPOCHÓD, SEKSTOLA, KŁĄB, LATYNIZATOR, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, POWIELACZ ELEKTRONOWY, BANDEROLA, COKÓŁ, ŻŁÓB, BOKS GARAŻOWY, LISTA PROSKRYPCYJNA, PERŁA, DOBIEG, PREFEKT APOSTOLSKI, ODWAPNIENIE, PRZYKŁADNOŚĆ, KANAŁ TEMATYCZNY, GAZ PRZEWODOWY, ZIELENIEC, KONWENANSE, UKŁAD ADAPTACYJNY, LINIA MONTAŻOWA, EKSPLOZJA, KAMIEŃ OBRAZY, SZRAF, ZASADA EKWIPARTYCJI, DZIENNIK, KOSS, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, LEWOSKRZYDŁOWY, OWIJARKA, TYPOLOGIZACJA, KLAMRA, NEKTARIUM, PEWNIAK, PSZCZOŁA MIODNA, ELDAR, WIELOETATOWOŚĆ, AMH, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, DRUGA BRODA, WIĘŹNIARKA, OBRĘCZ, HISZPAŃSKIE BUTY, KASETA, GWIAZDA, BACYTRACYNA, ANNA, EKSKLUZYWIZM, BIZNES, HISZPAN, CHÓR, ROM, RANA SZARPANA, INOKULACJA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, NIEWYPARZONY PYSK, KONDOR, SZEW, CZOŁDAR, BRZYDAL, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, AGROGAZ, BIOGEOGRAFIA, BINDA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PŁETWA, LOJALISTA, PĘD, ŚLĄSKI, MINESTRONE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, RÓWNANIE CAŁKOWE, BUREK, KAFKA, ARTROZA, PODUSZKA, ZIMNA KATODA, NAPĘD RAKIETOWY, ŻYWOTOPISARZ, PRACA INTERWENCYJNA, KRYKIET, OPIESZALSTWO, KARACENA, MAKIJAŻYSTKA, IZBA, MIOTEŁKA, OCHRONNIK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, CIEK, SZATA TYPOGRAFICZNA, WSCHÓD, NIEOBYCZAJNOŚĆ, MUCHA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, LATRY, DRUK AKCYDENSOWY, ŚCIANA OGNIOWA, KOMEDIANT, FRAGMENTACJA PLECHY, TUTOR, ŁOMOT, GRUCZOŁ MEIBOMA, KATON, JAJA, HALA PERONOWA, RAUBITTER, REGLAN, INLET, WIARUS, ŁÓDŹ PILOTA, PRZECZENIE, STRAJK GŁODOWY, RACHUNEK ZDAŃ, NIEWOLA EGIPSKA, BATAGURY, MATEMATYKA, PRZEKŁADANIEC, BIEDRZENIEC, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ŚLIWKA, ŁAPOWNICTWO, MOLOSY, MECHANIKA PRECYZYJNA, CYKL WYDAWNICZY, MAGICZNOŚĆ, FLAUSZ, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, LINIA PODSTAWOWA, KONSERWACJA, ORTOPTYSTKA, BATIK, NIUCHACZ, NIEROGACIZNA, WYDATKI BIEŻĄCE, ROZPRZA, BLISKOŚĆ, POKŁAD, PUCHAR, JANKA, CZARNE KLUSKI, PANOCZEK, ROTUNDA, NEURONAUKA, SENSOWNOŚĆ, NEURON RUCHOWY, NARYS KWIATOWY, PARTIA, MOTOR, KOSMITA, MOBIL, CZĄBER, DWÓJNIK, KORONKA BRABANCKA, FENOLAN, KATEGORIA GRAMATYCZNA, TEMPERATURA NÉELA, WROTA, KONTRAMARKA, LIDER, BERSON, PRZYBYSZ, ZJAWISKO THOMSONA, ZABAWKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BOMBERKA, TRAGICZNOŚĆ, CZOŁÓWKA, SZYBKOZŁĄCZE, EPIDEMIOLOG, ŻABKA, POLEWA, GRANAT, ŁACINNICZKA, ROZCIEŃCZALNIK, PAPRYKA, PLEBEJKA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BEZPOWROTNOŚĆ, ŚCISŁY POST, KONWERTOR, PELARGONIA ANGIELSKA, CHINON, API, SETNIK, BENEDYKCJA, WĘGLÓWKA, CUMMINGS, WOKALISTA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ŹRÓDŁO INFORMACJI, KONTROLA, HOSTIA, MIMOŚRÓD, DEWELOPER, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, OLEJE ŚWIĘTE, PARKIET, MRÓWNIK, CHOINKOWOŚĆ, ZIOŁO, PALATYNKA, DRĄG, DRZEWIAK DORIA, MANIERYZM, TOREBKA BOWMANA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ZNIECZULENIE, KOCZOWNIK, ANTYKWARNIA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ANALIZA SYSTEMOWA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, HEZYCHAZM, ALLELUJA, CUD, PALIUM, BRZEMIĘ, ANTYWESTERN, NENCKI, KAPITAŁ TRWAŁY, TYRANIA, ASPIRANT, PODŁOŻE GRUNTOWE, CZAKRA, GĄBKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ?POCHODNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJEMNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZBA BITÓW DLA URZĄDZENIA, PROGRAMU, PLIKU LUB INNEGO OBIEKTU, KTÓRY SŁUŻY DO ZAPISYWANIA INFORMACJI W FORMIE CYFROWEJ LUB SKŁADA SIĘ Z TAKICH INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJEMNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZBA BITÓW DLA URZĄDZENIA, PROGRAMU, PLIKU LUB INNEGO OBIEKTU, KTÓRY SŁUŻY DO ZAPISYWANIA INFORMACJI W FORMIE CYFROWEJ LUB SKŁADA SIĘ Z TAKICH INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBJĘTOŚĆ pojemność, wielkość, liczba bitów dla urządzenia, programu, pliku lub innego obiektu, który służy do zapisywania informacji w formie cyfrowej lub składa się z takich informacji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBJĘTOŚĆ
pojemność, wielkość, liczba bitów dla urządzenia, programu, pliku lub innego obiektu, który służy do zapisywania informacji w formie cyfrowej lub składa się z takich informacji (na 8 lit.).

Oprócz POJEMNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZBA BITÓW DLA URZĄDZENIA, PROGRAMU, PLIKU LUB INNEGO OBIEKTU, KTÓRY SŁUŻY DO ZAPISYWANIA INFORMACJI W FORMIE CYFROWEJ LUB SKŁADA SIĘ Z TAKICH INFORMACJI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - POJEMNOŚĆ, WIELKOŚĆ, LICZBA BITÓW DLA URZĄDZENIA, PROGRAMU, PLIKU LUB INNEGO OBIEKTU, KTÓRY SŁUŻY DO ZAPISYWANIA INFORMACJI W FORMIE CYFROWEJ LUB SKŁADA SIĘ Z TAKICH INFORMACJI. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x