KSIĘGA O CHARAKTERZE URZĘDOWYM, W KTÓREJ ZAPISUJE SIĘ CODZIENNIE PEWNE DANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIENNIK to:

księga o charakterze urzędowym, w której zapisuje się codziennie pewne dane (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIENNIK

DZIENNIK to:

zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie (na 8 lit.)DZIENNIK to:

program informacyjny, publicystyczny, który relacjonuje świeże wydarzenia (na 8 lit.)DZIENNIK to:

notatki o charakterze bieżącym, rodzaj pamiętnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĘGA O CHARAKTERZE URZĘDOWYM, W KTÓREJ ZAPISUJE SIĘ CODZIENNIE PEWNE DANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.372

MOLOSY, TRUSIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KOŃ APPALOOSA, NATURALIZACJA, MIELINA, KARPLE, STYLIKÓWKI, BLASZKA, DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PSEUDOLOSOWOŚĆ, FILEMON SZARY, NASTAWANIE, BANANA SPLIT, BATERIA PŁASKA, DWUNASTKA, SUBRETKA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, PSYCHOGERIATRIA, CZERWONA GWARDIA, GRUCHOT, AZDARCHY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KWADRAT, ROLADA, PSYCHOHIGIENA, ZODIAK, BABIA DUPA, REWERENCJA, GANGSTERYZM, KONSTANTAN, KRYKIET, TYKA, MIECZ DŁUGI, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ODSTRZAŁ, PRZYCZYNEK, DZIAŁ OSOBOWY, FUZJA HORYZONTALNA, LATARNIA UMARŁYCH, RYWALIZACYJNOŚĆ, RÓŻDŻKARZ, BATAT, RUSKI, BRUNELLESCHI, PIERWOMSZAKOWCE, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, DYWIZJON RAKIETOWY, PERFUMKI, CEWA, NIEUKONTENTOWANIE, WERANDA, ŚMIGŁO, OPAS, DZIEWCZĘCOŚĆ, ERPEG, GEODEZJA SATELITARNA, SKANER PŁASKI, ZUCH, UNIWERSYTET LUDOWY, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, ARC TG, DZIARSKOŚĆ, METEOROLOGIA ROLNICZA, NARAMIENNICA, ZŁUDNOŚĆ, WYBRZEŻE SZKIEROWE, GŁUCHY TELEFON, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SFIGMOMANOMETR, SKAŁA GŁĘBINOWA, BREZYLKA, GABINET LUSTER, TASIEMIEC, MEDIALNOŚĆ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MAGDALENKA, POZŁOTNIK, ANTOWIE, PSYCHOLOGIA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, PLAMIEC AGREŚCIAK, PODSTEROWNOŚĆ, SPONDYLOARTROPATIA, STYGOFIL, WYPRZEDAŻ, PIRAMIDA, ZLEWKA, KRZYWA PROSTOWALNA, POJAZD NIEKOŁOWY, LIEBERMANN, POPISOWOŚĆ, EON, INFLACJA KOREKCYJNA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, SZKARADZTWO, FIRMÓWKA, FORTE, SZLAK ŻEGLUGOWY, PROST, ROŚLINA NACZYNIOWA, BIOLOG, KRYTERIUM LAPLACE'A, LIGA, PERŁOZ, BEZBRZEŻ, DUKLA WIERTNICZA, ZDZIADZIENIE, MENU, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, CZUWAK, KULON, ÓSEMKA, AUDIENCJA GENERALNA, ROZBIERACZ, WARUGA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, ZAUROPSYDY, KRZYŻ MALTAŃSKI, KATEDRA, ŁACINA, TEOLOGIA BIBLIJNA, TANYSTROF, TEINA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WIECZÓR AUTORSKI, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, CIEPŁE KRAJE, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, MRÓWNIKOWATE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MIKROWELA, SKIBOB, ZABURZENIE AFEKTYWNE, SYLWA, RZEZAK, MASKARADA, CZERWONOKRZEW, WAR, ZAKRĘT, ZAPORA MINOWA, DEVELOPER, GRZYB PODSTAWKOWY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NUDZIARZ, OPTYKA, LINIA TRAMWAJOWA, KRZTUSIEC, CIŚNIENIE STATYCZNE, MULDY PODWÓJNE, HAK, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, AZYDOTYMIDYNA, STARY LIS, HARD CORE, PARNAS, BOHATER, POEMAT DYDAKTYCZNY, SKRAJNA PRAWICA, CHAOS, ŚLUZAK, JER TYLNY, LAUFER CZARNOPOLOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, GRZYB PLEŚNIOWY, PARTER OGRODOWY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, EROZJA WIATROWA, ALABASTRON, GENTIL, NACIEK, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ŻUŻLOBETON, INFORMATYKA, INDYWIDUALNOŚĆ, OSKARŻENIE, BRAMOWNICA, SOMATYZACJA, ZNAK ZODIAKU, NADKRWISTOŚĆ, WEŁNIANKA, SKLERODERMIA, EKWIPARTYCJA, ODLEWNIA, SZPECIELOWATE, SKŁAD, KOŃ KLADRUBSKI, TYTAN, WYSPIARSKOŚĆ, AFRODYZJE, SŁOWO MASZYNOWE, POTENCJAŁ ZETA, STREFA PRZYGRANICZNA, SWOJAK, SZKIELET OSIOWY, DEOKSYCYTYDYNA, BEZGŁOWOŚĆ, GRAF, KOMUNIKACYJNOŚĆ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, SNOWIDZ, WAPIENNICTWO, CEMENTOWE BUTY, KRAWAT, BAR, LISOWCZYK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, IKOS, JEDNOKOMÓRKOWIEC, KUJNOŚĆ, SKOK, CHOROBA GOODPASTURE'A, PRZEDROŚLE, KOCIE OKO, PRZETARG OGRANICZONY, MRÓWKA SMĘTNICA, EKSPRES, RADIOBIOLOGIA, RÓG, SONAR, MIKSER, ŚLEPY ZAUŁEK, POŁUDNIOWY WSCHÓD, GRZYB SITARZ, KLINOPIROKSEN, KRET, STACJA KLIMATYCZNA, ABISAL, NIEBOGA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ODKRYWANIE DUSZY, PORODÓWKA, TWARDY TYŁEK, STRZECHWOWCE, WYZNAWCA, ORBITA, SZPACHLARZ, SUŁTANIT, PEGMATYT, WIATRÓWKA, MOWA WIĄZANA, ZASTANOWIENIE, HERODY, ZBÓJNICKI, ŁUK BLOCZKOWY, UCHWYT ŚLIZGOWY, ZARAŻONY, EWAPORAT, WARAN BEZUCHY, PODWÓJ WIELKI, STATEK POWIETRZNY, NAWALANKA, WETERYNARIA, MLECZARZ, NIEDŹWIEDNIK, BIAŁORUSKI, BIEGACZ, BACHMISTRZ, SIATKA, ROŚLINA BULWIASTA, PATCHWORKOWIEC, DŁAWIEC, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, CZERWONA STREFA, KIEROWNIK MUZYCZNY, KALENDARZ, WYRACHOWANIE, ODBYTNICA, NURAGHI, PARKIET, CZUWAK, BĄK, PRAWO DŻUNGLI, WENTYL, OSIOWIEC, MEANDER, FRANIA, AWANGARDA, INTEL, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BRÓG, SYSTEM PRZYPOROWY, SELENOGRAFIA, MILICJANT, OBIEG SYNODYCZNY, ARYTMETYKA MODULARNA, TREN, BULDER, ŻABY SESZELSKIE, MIKROMACIERZ DNA, CUKRÓWKA, KOSMOS, PIRYDOKSAL, CUKIERNIA, PAPIER TOALETOWY, THRILLER, ?SPORT ZIMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĘGA O CHARAKTERZE URZĘDOWYM, W KTÓREJ ZAPISUJE SIĘ CODZIENNIE PEWNE DANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĘGA O CHARAKTERZE URZĘDOWYM, W KTÓREJ ZAPISUJE SIĘ CODZIENNIE PEWNE DANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIENNIK księga o charakterze urzędowym, w której zapisuje się codziennie pewne dane (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIENNIK
księga o charakterze urzędowym, w której zapisuje się codziennie pewne dane (na 8 lit.).

Oprócz KSIĘGA O CHARAKTERZE URZĘDOWYM, W KTÓREJ ZAPISUJE SIĘ CODZIENNIE PEWNE DANE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KSIĘGA O CHARAKTERZE URZĘDOWYM, W KTÓREJ ZAPISUJE SIĘ CODZIENNIE PEWNE DANE. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast