CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY ARTYKULACJI KTÓRYCH POWIETRZE WYDOBYWA SIĘ TYLKO PRZEZ JAMĘ USTNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USTNOŚĆ to:

cecha akustyczna głosek, przy artykulacji których powietrze wydobywa się tylko przez jamę ustną (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USTNOŚĆ

USTNOŚĆ to:

to, że coś odbywa się ustnie, w słowach, werbalnie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY ARTYKULACJI KTÓRYCH POWIETRZE WYDOBYWA SIĘ TYLKO PRZEZ JAMĘ USTNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.697

PIAST, BOLSZEWICY, MCCHETA, SZKOŁA WYŻSZA, ERGODYCZNOŚĆ, KABOTYNIZM, KOLANO SZPOTAWE, ZGROMADZENIE CZYNNE, BETAKSOLOL, ZESTAWIK, NIEDOROZWÓJ, MONOPOL, JOGURT, WERWA, IMPERATIWUS, KAWALER, SPRĘŻYK, ENERGIA ROZPADU, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, CIŚNIENIE, ERA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PODNOSKA, POJAWIENIE SIĘ, KREDYT KONSUMENCKI, MOLOSY, MORESKA, STAWKA KAPITACYJNA, GENTIL, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, ELFICKI, KUBRAK, TUNELOWANIE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ŚLICZNOŚĆ, DNA MOCZANOWA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, KREOLKA, OKRES WEGETACYJNY, SANIE, SPÓŁKA CICHA, LASONOGI, PORĘCZ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ART ROCK, SIOŁO, KISZKA FASZYNOWA, AMYLOFAGIA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, GAZPACHO, PAŃSZCZYZNA, LICENCJA OTWARTA, DZIEWCZYNA ULICZNA, WSPOMNIENIE, FARBIARSTWO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BOCIAN, ZAŁAM, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, DYSKRETKA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, NIEDYSKRETNOŚĆ, POWSTANIE LISTOPADOWE, MISKA SEDESOWA, CEWKA RUHMKORFFA, STRZAŁKA, ANIMATOR, TUBKA, DEFENSYWNOŚĆ, PAPILOTEK, CHOROBA GRZYBICZA, GEN DOMINUJĄCY, PRZEWLEKŁOŚĆ, SIEĆ, RZADKOŚĆ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CHOREG, ANGLISTYKA, NIECKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, ODRA, TRWOŻLIWOŚĆ, SŁUGA BOŻY, PRIORYTET, BIDON, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, BIEŻNIK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, LIBRACJA, URNA KANOPSKA, BABIMÓR, AUROR, HUBA SINIAK, KUROPATWA, DZIDZIA PIERNIK, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, EGIPSKI, EPIC TRANCE, MAKROWIRUS, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PUNK ROCK, KORONIARZ KOŃCATY, BRUDNICA NIEPARKA, ZUPA NA GWOŹDZIU, DROGI RODNE, DALMATYKA, PÓŁTUSZA, TACHOGRAF, KOSIARKA ROTACYJNA, CZERWONA FALA, MIEDZIORYTNIK, TRACKLISTA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, MIGRACJA, RDZA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, WSCHÓD, ŁONO, NEOFITA, BARWY WOJENNE, DOBRO KOMPLEMENTARNE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, RYNEK KONTESTOWALNY, LARYNGOFON, FECJAŁ, KISZONKA, WATA CUKROWA, TRZEPACZ, SEPARACJONIZM, WYBITNOŚĆ, ZJAWISKO PURKINIEGO, DZIAD, NIEPRZYJACIÓŁKA, SZCZĘKOT, GRACZ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, OBWÓJ, MOGILALIA, ZAPRAWA, BAWOLE OKO, SIEWKI, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, DRUŻYNA SPORTOWA, WETERYNARZ, BARBARYZM, ROZSTRZAŁ, KNEBEL, MUSZKIETER, TELEGRAM, TURBOSŁOWIANIN, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, SŁUŻBA, KOLABORANT, UDAR MÓZGOWY, PŁYTA OCEANICZNA, AUTOPILOT, TETRAMER, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, BAZIN, SOMONINO, KRĄŻENIE OBWODOWE, PNEUMATOLIZA, NADKRWISTOŚĆ, BASAŁYK, BRONTOZAUR, KARAWANA, SSAK ŻYWORODNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, MARKETING PARTNERSKI, IMMUNOGENETYKA, CHOROBA TAYA-SACHSA, PAMIĘĆ BUFOROWA, NASKÓREK, HEBAN, OPŁOMKA, ZAGRYWKA, DEPESZA EMSKA, ALKOHOLAN, JAZGOT, RYNEK DETALICZNY, FILOLOGIA, PYRA, FRAGMENTACJA PLECHY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, HALSZTUK, SMUTY, HETEROSPORIA, EKSPEDYCJA, ŻÓŁW MALOWANY, APELACJA, MILU, CZOŁO, ADAPTER CUMOWNICZY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, STENOGRAF, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, BRAMKA HONOROWA, UKŁAD DYNAMICZNY, CELT, ZAGĘSZCZARKA, SIŁA NOŚNA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, LEJEK, MAPA SZTABOWA, KACAPSKI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, NATURALIZM, PLACOWE, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, OCHRONA UZDROWISKOWA, MAGICZNA GÓRKA, SAMOOCZYSZCZANIE, ISEO, ZASIEDZIAŁOŚĆ, OSET KĘDZIERZAWY, LAUFER BIAŁOPOLOWY, KWINTET FORTEPIANOWY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, TWINGO, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, SHIMMY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ZAŚCIANEK, KUBIZM, ETOLOGIA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, VECTRA, ŁUK BLOCZKOWY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, GRUPA ETYLOWA, GLEJT, MOŻNOŚĆ, SWADA, ZACZEPNOŚĆ, VALGA, KOLOSALNOŚĆ, OGNISKO, LEGENDA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, USENET, MAMUT POŁUDNIOWY, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, KONWIKCJA, ALTOSTRATUS, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, MODEL, POSTĘPOWANIE, REKOMENDACJA, ZASADA D'ALEMBERTA, POLIGAMICZNOŚĆ, PIERWORYS MAPY, PRZYBŁĘDA, WRÓG, GRA SINGLOWA, ŁAZĘGA, OPOZYCJA RELEWANTNA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, SZCZODROŚĆ, PERFORACJA, NIEŚCISŁOŚĆ, WAPER, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, EKWILIBRYSTYKA, WSZY, MECHANIKA TEORETYCZNA, OKRZOSEK, ZATYCZKA DO USZU, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ATRAKCJA, DAMA, NALEPA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, STOSUNEK PRZERYWANY, REGULARYZACJA TICHONOWA, OBLAT, UKŁADARKA RUR, GUMA ARABSKA, CZWARTY ŚWIAT, PĘTLA HENLEGO, ZAPŁODNIENIE, STYRON, PERYSKOP ODWRACALNY, EWOLUCJONIZM, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, POPYT, DZIKUSKA, RZEMIOSŁO, WYBUCHOWOŚĆ, TRZECIACZKA, ?ŻÓŁWIE SKÓRZASTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.697 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY ARTYKULACJI KTÓRYCH POWIETRZE WYDOBYWA SIĘ TYLKO PRZEZ JAMĘ USTNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY ARTYKULACJI KTÓRYCH POWIETRZE WYDOBYWA SIĘ TYLKO PRZEZ JAMĘ USTNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USTNOŚĆ cecha akustyczna głosek, przy artykulacji których powietrze wydobywa się tylko przez jamę ustną (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USTNOŚĆ
cecha akustyczna głosek, przy artykulacji których powietrze wydobywa się tylko przez jamę ustną (na 7 lit.).

Oprócz CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY ARTYKULACJI KTÓRYCH POWIETRZE WYDOBYWA SIĘ TYLKO PRZEZ JAMĘ USTNĄ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CECHA AKUSTYCZNA GŁOSEK, PRZY ARTYKULACJI KTÓRYCH POWIETRZE WYDOBYWA SIĘ TYLKO PRZEZ JAMĘ USTNĄ. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x