ZESPÓŁ ZABIEGÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWIENIA ZAŁOŻEŃ DZIEDZICZNYCH (GENOTYPU) ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W ZAKRES KTÓRYCH WCHODZI OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, SELEKCJA I DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZENIA PROWADZONY W WARUNKACH PRAWIDŁOWEGO CHOWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HODOWLA ZWIERZĄT to:

zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ ZABIEGÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWIENIA ZAŁOŻEŃ DZIEDZICZNYCH (GENOTYPU) ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W ZAKRES KTÓRYCH WCHODZI OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, SELEKCJA I DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZENIA PROWADZONY W WARUNKACH PRAWIDŁOWEGO CHOWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.115

DEPRAWACJA, SARNA EUROPEJSKA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SYGNAŁ CYFROWY, TSA, OŚLA GŁOWA, RYTUAŁ, TRIECJA, MIGRACJA, WARIACJA, TRIOLA, MEDIA, PROCES KARNY, TURANIEC, POJAZD NIENORMATYWNY, TRANSMITANCJA, KOGUT GALIJSKI, BAND, REJESTRATOR, MIĘDLICA, PERSONEL POKŁADOWY, NASADA, BEZSZPARKOWCE, GNOJOWNICA, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, KINO AKCJI, SŁABIZNA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, BÓJ SPOTKANIOWY, RZEMIOSŁO, SKLEPIENIE, RATING, SYMPOZJON, KITARA, NOSOWOŚĆ, WET, WIRUSY ONKOGENNE, ZBIORNIK NASIENNY, GRUCZOŁ PŁCIOWY, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, MIOTEŁKA, ONA, OWODNIOWCE, TELESKOP, ZWIĄZEK, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, MYSZOWATE, EMERYTURA POMOSTOWA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, MODRZELE, KOD BINARNY, GALARETNICA, KONURBACJA, BIOGEOCENOZA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SKAKUNOWATE, MNOŻNIK OFFSETOWY, SKÓRZAK, FEEL, RUMUŃSKOŚĆ, PUMEKS, LECZENIE CHIRURGICZNE, ENEJ, EKOSFERA, ZAPRZANIEC, KOŚCIEC MORALNY, SZUWAR KŁOCIOWY, GRADIENT, DEFICYT CYKLICZNY, NIEMIECKOŚĆ, ASD, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, BYDŁO, BAKTERIE METANOGENNE, POCIĄG, BATYPELAGIAL, LATERAN, RZGÓW, WIDZENIE FOTOPOWE, OLUNEK, RYBY DRAPIEŻNE, ZWINGER, PODZIEMIE, OBSERWATORIUM, DŁAWICA, WYCENA, WYŚCIG, STREFA PODMIEJSKA, ZESPÓŁ WOKALNY, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, BATERIA KOKSOWNICZA, OWOCYT, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KOROZJA CHEMICZNA, DZIERŻAWINA, LEJKOGĘBCE, ZAPRZĘG, ARAUKARIA WYNIOSŁA, ŻÓŁWIE LĄDOWE, MARTYNGAŁ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SZMACIAK, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, SZCZEP, ZARZYNADŁO, ŻYDOSTWO, ORYNNOWANIE, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MĄCZKA RYBNA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, GERMAŃSKOŚĆ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, DROGA GRUNTOWA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, ENERGIA PIERWOTNA, WIELORYB, ZABURZENIA RUCHOWE, MYSZOPŁOCH, TASIEMIEC UZBROJONY, POMIAR, POLITYKA SPOŁECZNA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, JELITODYSZCZE, ANIMALIZM, KIEROWNIK LITERACKI, LEW, BISEKS, OPERAT SZACUNKOWY, KAMPANIA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, OBRZĄDEK, KOLEKTOR, ŚWINIOWATE, SUBKOMPAKT, HAMBURGER, SAMOLOT KOSMICZNY, PRZEJAZD KOLEJOWY, JAMA CIAŁA, ROZMNOŻA, DUPERELA, LUDA, PUŁK, ROLNICTWO, DŹWIG, UJĘCIE WODY, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, BIOMAGNIFIKACJA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DUPERELE, UKŁAD DOKREWNY, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, KOŁECZEK, STACJA REDUKCYJNA, SPOSÓB, NOWINKARSTWO, SKALA PORÓWNAWCZA, UKŁAD KRĄŻENIA, TUJA, RÓG MYŚLIWSKI, EMULSJA ASFALTOWA, GAŁA, METODA STYCZNYCH, WĄS, BRAZYLIJSKOŚĆ, KLIENT KORPORACYJNY, DIAPAUZA LETNIA, NIEWIERNOŚĆ, JĘZYKI BANTU, JEDNOPENSÓWKA, NADDNIEPRZE, ZAKRES REAKCJI, WARSTWA, CEFEIDY, PRZEDZIAŁ, DOMINATOR, CIĄG, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, CYKL PERYGLACJALNY, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, PUCHAR, FLOTYLLA, DIAGNOZA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, MIESZANIEC, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, CIAŁKO KIERUNKOWE, SCHERZO, AKATYZJA, ZMIANA CHOROBOWA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, LINIA HODOWLANA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, AGROTURYSTYKA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, NEKTON, POPRAWKA, PSYCHOGENEZA, EMBRIOPATIA TALIDOMIDOWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, OBSADA, WAWELE, CLIPART, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, ŁOMIKOST, LINIA NABOCZNA, SARNA, CHOROBA WIEŃCOWA, ZAWIESZENIE POJAZDU, DEIZM, GEOFIT KŁĄCZOWY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SZYB NAFTOWY, KALIBER, ROZKŁAD MAXWELLA, ELEKTROENCEFALOGRAF, MAŁOSTKA, RYBA ŁAWICOWA, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, AGREGATOR, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, REJESTR OKRĘTOWY, REKOMENDACJA, JAMA GĘBOWA, EWALUACJA, OKTET, LIRYKA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, PRAWO DEWIZOWE, ZNACZENIE, WIDZENIE NOCNE, ZŁOM, PAŃSTWO PRAWNE, SZKODNIK, PUNKT POMIAROWY, CHARAKTERYSTYKA POSTACI, MORFOGENEZA, ŁAJNO, KARBONIT, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ŚWIATŁO, KROPKA, FANTOM, GAMELAN, TELEINFORMATYKA, HYDROWĘZEŁ, SKORUPIAKI, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, CŁO GENERALNE, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, TROLLING, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, EKTODERMA, DZIEDZICZNOŚĆ, LINIA MONTAŻOWA, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, GLICEROFOSFAT, ZESPÓŁ TURCOTA, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, CAŁKA BOCHNERA, OCENA, NIDWALDEN, ZESPÓŁ USHERA, SKALA, PORWAK, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, ŁAZIENKI, AGREGATY PIENIĘŻNE, NIZINNOŚĆ, KURS STAŁY, MIKROKLIMAT, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, ROZLEGŁOŚĆ, STRACH BIERNY, ORUROWANIE, LINIA, BENTOS LITORALNY, NONET, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, PLUJKA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, BEZIDEOWOŚĆ, SANDAŁY, ODNOWA BIOLOGICZNA, WIAROŁOMSTWO, ROŻEK, SEPTET, EPIZOOTIOLOGIA, LANDSZAFT, TRÓJLOJALIZM, KULTURA, SEKSTURYSTYKA, MISIEK, ROZKŁAD DWUMIANOWY, ?BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.115 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ ZABIEGÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWIENIA ZAŁOŻEŃ DZIEDZICZNYCH (GENOTYPU) ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W ZAKRES KTÓRYCH WCHODZI OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, SELEKCJA I DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZENIA PROWADZONY W WARUNKACH PRAWIDŁOWEGO CHOWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ ZABIEGÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWIENIA ZAŁOŻEŃ DZIEDZICZNYCH (GENOTYPU) ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W ZAKRES KTÓRYCH WCHODZI OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, SELEKCJA I DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZENIA PROWADZONY W WARUNKACH PRAWIDŁOWEGO CHOWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HODOWLA ZWIERZĄT zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HODOWLA ZWIERZĄT
zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu (na 15 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ ZABIEGÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWIENIA ZAŁOŻEŃ DZIEDZICZNYCH (GENOTYPU) ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W ZAKRES KTÓRYCH WCHODZI OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, SELEKCJA I DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZENIA PROWADZONY W WARUNKACH PRAWIDŁOWEGO CHOWU sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ZESPÓŁ ZABIEGÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWIENIA ZAŁOŻEŃ DZIEDZICZNYCH (GENOTYPU) ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W ZAKRES KTÓRYCH WCHODZI OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, SELEKCJA I DOBÓR OSOBNIKÓW DO KOJARZENIA PROWADZONY W WARUNKACH PRAWIDŁOWEGO CHOWU. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x