KOŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA, ZŁOŻONY Z TRZECH DO PIĘCIU (ZWYKLE CZTERECH) ZROŚNIĘTYCH ZE SOBĄ KRĘGÓW GUZICZNYCH (OGONOWYCH, RZEKOMYCH), Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZY JEST PIERWSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŚĆ GUZICZNA to:

końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (na 12 lit.)KOŚĆ OGONOWA to:

końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA, ZŁOŻONY Z TRZECH DO PIĘCIU (ZWYKLE CZTERECH) ZROŚNIĘTYCH ZE SOBĄ KRĘGÓW GUZICZNYCH (OGONOWYCH, RZEKOMYCH), Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZY JEST PIERWSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.114

TRZECI, SERENADA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, BRAZYLIANY, VALYRIA, AUTOSTRZYKAWKA, WYROK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, APOTEOZA, HOJNOŚĆ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KANIBAL, BIRIANI, ILUSTRATYWNOŚĆ, PEWTER, ZEGAR WIEŻOWY, SYNERGETYKA, FUNKCJA MIERZALNA, MISIAK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SAMARKA, OKSYTAŃSKI, LOPOLIT, CZERPARKA, NIEDOROZWÓJ, PRZYSADKA, MONOGAMICZNOŚĆ, CHRAPY, SZALEŃSTWO, BABIA DUPA, PIĘTKA, NOŚNIK NARZĘDZI, DZIURA, REGRESJA LODOWCA, STEROID, PŁASKOZIEMCA, PARA UPORZĄDKOWANA, MELDUNEK, PROKURATOR, PRACOHOLIK, RYSUNEK, AWANTURNICA, ZASTAWKA, DROBNOŚĆ, GYROS, WIZJONER, PAŁAC, FRYZ, NIEUŻYWALNOŚĆ, CZYTAL, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PERYPATETYK, MINISTER, KRUK, WIERTNICZY, KODOWANIE PREFIKSOWE, CERATA, HALIT, BRAT KRWI, FURGON, FRAJERSTWO, METR BIEŻĄCY, TROGLOKSEN, SENSUALIZM, PRZEDŁUŻACZ, SFORA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MĄTEWKA, OSTROŚĆ, PIRAT, KARAKUŁY, SALOPA, PEWNOŚĆ, WOAL, KOPIA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ŚMIESZKA, SALAMANDRA WALTLA, PŁÓD, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, ŻABA NILOWA, ANDRUT, AUTSAJDER, FESTON, FUNKCJA EKSPRESYWNA, PITU-PITU, KOMBINACJA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, PODWODNY LOTNISKOWIEC, RATOWNICTWO TECHNICZNE, POSYBILIZM, BEZPODSTAWNOŚĆ, BRACTWO RYCERSKIE, RHIZOBIUM, KOŚĆ LEMIESZOWA, DRGANIA HARMONICZNE, SKŁADNIK POKARMOWY, HEROS, TRAWERSOWANIE, WYKŁADNIK POTĘGOWY, MERZYK GROBLOWY, KOLEBKA, LEGALIZM, NALEWAK, TOWAR AKCYZOWY, FANTAZJA, WIELOCUKIER, AROGANT, OBLICZE, ZAWIS, ANDROGYNIA, DRAPIEŻNOŚĆ, ABSURD, CENTRALA, KONDYGNACJA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, AMALGAMAT, OSTROŻNOŚĆ, WNĘTRZNOŚCI, TRÓJBÓJ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, DEBIUT OTWARTY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, CHWYTAK, ALTEMBAS, ONIRYCZNOŚĆ, BYK SPIŻOWY, TRÓJNÓG, MOPEK, ORKA, GARBATE SZCZĘŚCIE, ETMALOZA, WSZETECZNOŚĆ, NITINOL, JON KARBONIOWY, BEZIDEOWOŚĆ, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, DOKRĘT, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, STRONA CZYNNA, NIESTANOWCZOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, TRÓJDŹWIĘK, KLEJONKA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KARMNIK AUTOMATYCZNY, MASKA, PEREŁKOWANIE, FUTRO, WRIGHT, NIEDOSTATECZNY, GIMBOPATRIOTYZM, UFNOŚĆ, ŻURAW, BEZPANCERZOWCE, BEZŻUCHWOWCE, JOŁOP, UKŁAD DYNAMICZNY, MLECZAN, FALISTOŚĆ, ECCHI, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, MĄŻ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, OUTSIDER, LIRYKA, PRZEPIS, WAREG, WĘGORZOWATE, GABLOTA, SZABAS, ZIMÓWKA, NIECZYNNOŚĆ, ORGANKI, KONIECZNOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KORYTKO, LAMBADZIARA, ECCHI, TOMIZM, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, WILK, BOWLS, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MILICJANT, TANATOLOGIA, TURYSTYKA ABORCYJNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, IZOLATKA, SUWERENNOŚĆ, GENERALICJA, RAD, CHRZEST BOJOWY, REKIN CHOCHLIK, ZAPRZEDANIEC, ZBOŻE, PŁONNOŚĆ, PRZYCZYNA CELOWA, CZĄSTKOWOŚĆ, GARIBALDKA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KAPANINA, LINA PORĘCZOWA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, OPARCIE, MYŚL, PAN, RELING, HAPLOTYP, MARUDER, RAMA, PRYMITYWIZM, PROJEKCYJNOŚĆ, LAMPA ŁUKOWA, PODWIJKOWATE, ANALIZA LITERACKA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, GŁOWOCISOWATE, DWUMECZ, UPOŚLEDZONY, PIERWSZY OFICER, KARLIK ŚREDNI, CYKORIA KORZENIOWA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, METAL PÓŁSZLACHETNY, WĄSONÓG, OKAZAŁOŚĆ, GRZYB STROJNY, IMMUNOSUPRESJA, POCIĄG, REJA, PROEPIDEMICZKA, FIRLETKA, PŁACA ZASADNICZA, ELEGANTKA, SŁODKA IDIOTKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, OSTRIA, FRAMUGA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KATASTER, WOLICJONALNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, AGNOSTYCYZM, PORFIRYNA, IKONOGRAFIA, METALICZNOŚĆ, LEPIĘŻNIK BIAŁY, IKONOSTAS, MARTYNGAŁ, SOCJOLOGIA OGÓLNA, ASYSTA, JUDAIZM, GÓWNIARA, LUSTRO, PELHAM, STAROINDYJSKI, DURNOŚĆ, SZELMA, REAKCJA KATALITYCZNA, OWCA WIELOROGA, PODDIALEKT, BIAŁA HERBATA, MIÓD SZTUCZNY, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, BALET, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, MGŁA WYKŁADNICZA, ROZTWÓR RINGERA, RÓŻA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, SERŻA, WIARYGODNOŚĆ, PIŁKA NOŻNA, PROMIEŃ, UNISTOR, NIEBOSKIE STWORZENIE, AUSTRALOID, IPHONE, PRAWO PIĘŚCI, NIESTOSOWNOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, MUCHOMOR BULWIASTY, TRIANGULACJA, ŻÓŁTY, KONIUGACJA BAKTERII, MARA, KARP KRÓLEWSKI, KOT, BRODAWKA, ?BEZLOTKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA, ZŁOŻONY Z TRZECH DO PIĘCIU (ZWYKLE CZTERECH) ZROŚNIĘTYCH ZE SOBĄ KRĘGÓW GUZICZNYCH (OGONOWYCH, RZEKOMYCH), Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZY JEST PIERWSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA, ZŁOŻONY Z TRZECH DO PIĘCIU (ZWYKLE CZTERECH) ZROŚNIĘTYCH ZE SOBĄ KRĘGÓW GUZICZNYCH (OGONOWYCH, RZEKOMYCH), Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZY JEST PIERWSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŚĆ GUZICZNA końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (na 12 lit.)
KOŚĆ OGONOWA końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŚĆ GUZICZNA
końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (na 12 lit.).
KOŚĆ OGONOWA
końcowy odcinek kręgosłupa człowieka, złożony z trzech do pięciu (zwykle czterech) zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych (ogonowych, rzekomych), z których największy jest pierwszy (na 11 lit.).

Oprócz KOŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA, ZŁOŻONY Z TRZECH DO PIĘCIU (ZWYKLE CZTERECH) ZROŚNIĘTYCH ZE SOBĄ KRĘGÓW GUZICZNYCH (OGONOWYCH, RZEKOMYCH), Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZY JEST PIERWSZY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KOŃCOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA, ZŁOŻONY Z TRZECH DO PIĘCIU (ZWYKLE CZTERECH) ZROŚNIĘTYCH ZE SOBĄ KRĘGÓW GUZICZNYCH (OGONOWYCH, RZEKOMYCH), Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZY JEST PIERWSZY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x