COŚ, CO JEST WIELKIE I NIEZGRABNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LANDARA to:

coś, co jest wielkie i niezgrabne (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LANDARA

LANDARA to:

duże, wystawne auto (na 7 lit.)LANDARA to:

duża kareta; nazwa wywodzi się od nazwy miasta Landau in der Pfalz, które słynęło z wyrobu pojazdów konnych (na 7 lit.)LANDARA to:

ciężka kareta podróżna a potocznie duży, niezgrabny powóz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO JEST WIELKIE I NIEZGRABNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.701

ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, PINGWIN MAŁY, SKORUPIAKI, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, JUNKIER, OBLĘŻENIEC, KARAFUŁKA, STROLLER, PLACEK, RARYTAS, REALIZM, TEZA, KOMBINACJA, PIRAMIDKA, POETKA, USTNOŚĆ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, BRAK, KASZTAN, ZAKOŃCZENIE, SĄD I INSTANCJI, ŚLĄSKOŚĆ, DOSADNOŚĆ, SAMOCZYSZCZENIE, WYSTARCZALNOŚĆ, MATERIALIZM DZIEJOWY, NIEWYRAZISTOŚĆ, INDETERMINIZM, PIENIĄŻEK, RODELA, ROSTBEF, SUPERRAKIETA, NOWA, STAN WZBUDZONY, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ROZKOSZNIACZEK, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ROZDŹWIĘK, ODPŁYW, KSZTAŁCICIEL, BRUTALNOŚĆ, PION, LEPSZOŚĆ, ŁZAWICA, TUSZ, OSŁONOWOŚĆ, TŁO, OSTRY DYŻUR, FOCH, POŻAREK, APOKRYFICZNOŚĆ, JĘCZMIEŃ, ORONGO, REPUBLIKA, PODMIANKA, BALANS, SPRAWICIEL, NIELOGICZNOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, CEREMONIA, WZNOWICIEL, MORENA DENNA, SŁODYCZ, NIEDOPUSZCZENIE, SZAŁAWIŁA, KRUSZARNIA, RAK PRĘGOWANY, JĘZYK ŻYWY, OŚRODEK, BISKUP POMOCNICZY, FUTURYSTYCZNOŚĆ, SZAROTA NORWESKA, BEZBOLESNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ZNAK CZASÓW, LEGENDARNOŚĆ, ZEBRA STEPOWA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, PAMFLETOWOŚĆ, FANPEJDŻ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, CIAMAJDOWATOŚĆ, KARMIDŁO, SZKARADNOŚĆ, ŁASKAWCA, ARESZT TYMCZASOWY, PŁATNIK SKŁADEK, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, KSOBNOŚĆ, GRZYB MODRZEWIOWY, GRUCZOŁ MLEKOWY, GRUPA, PRZEKŁADNIA PASOWA, STAWIANIE, KOMA, ZJAWISKO NATURALNE, FUNDUSZ MIESZANY, NAJWYŻSZY CZAS, MOCNA STRONA, SZABOTA, ORDYNARNOŚĆ, BŁAHOSTKA, PEŁNIA, ODKRYWCA, POPRZECZKA, CHORY NA GŁOWĘ, PRZEZNACZENIE, PRZEDMIOT, SUBSYSTENCJA, DARCZYŃCA, OSET, PRZEKOZAK, ROZTWÓR KOLOIDALNY, STOJAK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, OLIMPIADA, ROJALISTA, ORGANOWCE, WYZNANIOWOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, WALE, SALWINIOWATE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ŁUSKA, POMUCHLA, NIEKLAROWNOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, PIERDU-PIERDU, SKOK SPADOCHRONOWY, LIROGON ALBERTA, BEZSIŁA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, SPEKTAKL BALETOWY, RZADKOŚĆ, HAKONOS, PUSTY DŹWIĘK, PATATAJKA, MAGNETON JĄDROWY, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, FRYWOLNOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, LOGARYTM NATURALNY, GRANDA, IRANISTAŃSKI, RAGLAN, WĘZEŁ, GAR, CHRONOMETR MORSKI, PREPOTENCJA, NAKTUZ, PETARDA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, SUBTELNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, PRZYMIOTNIK, HELMINT, ŁOPATA, REKOMPILACJA, CNOTLIWOŚĆ, MYRMEKOFIL, PŁETWOJASZCZURY, PRASSAKI, WARTKOŚĆ, REPUBLIKA BANANOWA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, KLAWIK, KONTRMANIFESTACJA, ROZWOZICIEL, ŚREDNIACTWO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, GNUŚNOŚĆ, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, BIAŁA, POMNIK, ELEGANCIK, NIEUNIKNIONOŚĆ, DESER, PRZEPYCHACZKA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PIERDU-PIERDU, DELFIN GRUBOGŁOWY, JESIOTRY, POTRZEBUJĄCA, SIKSA, ODJAZD, KUMA, KORDON, KOZIBRÓD, KOMORA PŁYWAKOWA, OSŁABIACZ PODRZUTU, PROTEGOWANY, PĘCHERZYK, BRZYDAL, MGŁAWICOWOŚĆ, ETIUDA, UNIKALNOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, HEKSAPLOID, MODEL, KWARC MLECZNY, DIABEŁ WCIELONY, OPASKA, MIARA, CZWARTY, GAL, SKIOFIT, SAMOGRAJ, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, CZEREP, NOOBEK, WZIĄTEK, POŻAR, DOBÓR SZTUCZNY, HUCULSKI, WYCIĄG TOWAROWY, OMIEG SERCOWATY, RAJFURSTWO, ROKPOL, WOLA BOŻA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, HERBATA BIAŁA, ODBICIE, KIESZEŃ, SPRZECZNOŚĆ, ROZGAŁĘZIACZ, PROFESOR, WZNIOS, ODMIENNOŚĆ, SMARKULA, PARTYKUŁA, CHIŃSZCZYZNA, PLAMA, APROBATA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, JEDENASTA MUZA, SZCZELNOŚĆ, ZACHOWANIE, GORYL NIZINNY, RZEŹBA GLACJALNA, INWENTOR, SYMULATOR, BUŁKA Z MASŁEM, WIATROWNICA, ROZPACZLIWOŚĆ, OKOLICZNIK CELU, STAROŚĆ, SATYRA, MĘKI PIEKIELNE, JEDYNE, MAFIA, DEZASEMBLER, OBRZEŻA, MASKA, CHUDOŚĆ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, WSPOMINKI, BYSTRZACHA, ROGATNIK, PROSTOWNIK SELENOWY, KAWAŁ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MECHANIZM JARZMOWY, PRONATALIZM, FOSFATYDYLOCHOLINA, CYGARO, KRET, OBYCZAJNOŚĆ, WSPOMNIENIE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, PRZEDSCENIE, PROCENT PROSTY, FERMION CECHOWANIA, FELERNOŚĆ, ODCHYŁ, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, FILOLOGIA CHORWACKA, ŁYCZAK MUSZLOWY, WENESEKCJA, CHRAPY, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, KLINKIER, LUSTRACJA, LYGODIUM PALMIASTE, SZATA, PROFESKA, SZCZUR, PRAKTYCZNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, NĘDZA, ?SZKOLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.701 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO JEST WIELKIE I NIEZGRABNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO JEST WIELKIE I NIEZGRABNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LANDARA coś, co jest wielkie i niezgrabne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LANDARA
coś, co jest wielkie i niezgrabne (na 7 lit.).

Oprócz COŚ, CO JEST WIELKIE I NIEZGRABNE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - COŚ, CO JEST WIELKIE I NIEZGRABNE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x