Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ OZDOBY, KTÓRA ZROBIONA JEST Z METALU I NOSZONA NA RAMIENIU; OBECNIE ZAZWYCZAJ PRZEZ KOBIETY NIEKTÓRYCH LUDÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NARAMIENNIK to:

rodzaj ozdoby, która zrobiona jest z metalu i noszona na ramieniu; obecnie zazwyczaj przez kobiety niektórych ludów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NARAMIENNIK

NARAMIENNIK to:

element odzieży (zwłaszcza mundurów), który stanowi pasek materiału wszyty z jednej strony między górny koniec rękawa kurtki mundurowej a samą kurtkę, a drugim końcem przypinany, najczęściej guzikiem, w pobliżu kołnierza, tak że nakrywa ramię wzdłuż obojczyka osoby ubranej w tę kurtkę (na 11 lit.)NARAMIENNIK to:

w szermierce: ochraniacz ramienia (na 11 lit.)NARAMIENNIK to:

część zbroi osłaniająca ramię (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OZDOBY, KTÓRA ZROBIONA JEST Z METALU I NOSZONA NA RAMIENIU; OBECNIE ZAZWYCZAJ PRZEZ KOBIETY NIEKTÓRYCH LUDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.062

MICRA, WIDZIMISIĘ, ZŁOTA FUNKCJA, ARCHEOLOGIA, MAJEWSKI, WŁAŚCIWOŚĆ, ROZBRATEL, REGUŁA GLOGERA, DOMINO, PRZECIWWAGA, INDYFERENT, GUARANA, PINGWIN MAŁY, SKABIOZA, WIGONIA, MIKROFON KONTAKTOWY, CHODNICZEK, KWASEK CYTRYNOWY, NOROSZ, TĘPOLISTKA, DEGRAS, PANEKLA, NAZGULE, GŁUCHOŚĆ, GŁOS PIERSIOWY, PUSTELNICZKA, ABORTERKA, ODMIENNOŚĆ, WEDGE, STANDING FINANSOWY, NIEPOROZUMIENIE, GOOGLE INC, EOMAMENCHIZAUR, ŁAGODNOŚĆ, MAŁPY WŁAŚCIWE, SZEKEL, MAZEROWANIE, SZUBIENICA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, STRAŻNIK, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, FILIŻANKA, LARYNGOSKOPIA, PERYPATETYK, ŻUBROŃ, WOJSKOWY, ZABÓR, SŁUŻBISTKA, PRYMICJA, SYGNAŁÓWKA, NAWYK, TWIERDZENIE SINUSÓW, ESENCJA, ORGANIZM WYŻSZY, ŁOŻYSKOWIEC, AKADEMIA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, PORZĄDNOŚĆ, STREFA EURO, NIERUCHOMOŚĆ, GOLAS, FAUST, OSTATNI MOHIKANIN, PŁÓTNO INTROLIGATORSKIE, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, CZART, TRAKTONIUM, ŚWIĘTOKRADCZYNI, NULLIPARA, PODZIEMIE, NIKAB, PORSCHE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ZASADA DUALNOŚCI, OBLIGACJA ZAMIENNA, DEKRET, REDAKTORSTWO, SYNOGARLICA, AEROZAUR, KRÓWKA, ŻURAW, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KORTLAND, OBRAZ KLINICZNY, GRUNCIK, EOBRONTOZAUR, ZAMIEĆ, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, HURONKA, PARCIANKA, FEMINISTKA, CHROPAWOŚĆ, POLITYKA BUDŻETOWA, HARAS, KONIUSZEK SERCA, KŁUS, PANTALONY, OBSZAR GÓRNICZY, GROMNICA, KOPISTKA, PODTYBINKA, PASTICCIO, TAJNOŚĆ, RAWIOLI, ŚWIĄTKARSTWO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, OWOC, TŁUSTE LATA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, DOKUMENTALISTA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, CECHA RECESYWNA, SPRZĘŻNICE, SHAMISEN, CZERNILEC, SOCJALIZM NAUKOWY, UZDRAWIACZ, AŁCZEWSK, TAKTYCZNOŚĆ, BIAŁA, KOŃCOWOŚĆ, OSOKA, KOLCZATKOWATE, KOMUNIA, OKNO KROSNOWE, KOREKTA WŁASNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, HACJENDER, KRZEW HENNOWY, STRAJK WŁOSKI, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NIEMOŻEBNOŚĆ, FIGHTER, EINSTEIN, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, RARYTAS, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, JĘZYK HETYCKI, OPCJA TERMINOWA, SITNIK, ROGATNIK, WSZECHMOCNOŚĆ, ZEKS, PLEKTRON, PIJAK, PSEUDOLAGOZUCH, ŻARTOBLIWOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, OLEJ KONOPNY, MIERNIK CYFROWY, UKŁAD CYFROWY, PIEC INDUKCYJNY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, TORT DOBOSA, TANIEC IRLANDZKI, LAMPA OBRAZOWA, POMPEJE, OZOREK, CIEG, MECENASKA, KIWI, OGIEŃ KRZYŻOWY, ALLOSTERIA, STOPKA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, FAKTORIA, GRABEN, KLAN, GRA NA ZWŁOKĘ, NARAMIENNIK, CERES, PRAWDA, GĄSKA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, BRUS, TWIST, GŁADKOŚĆ, BOBAK, KOŃ KLADRUBSKI, SILNIK PRZELOTOWY, FOLK METAL, WALEC ELIPTYCZNY, DINHEIROZAUR, CEREMONIA, DZIAŁANIE PRAWNE, KASKADA, ERA KENOZOICZNA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ŚWIĘTA, PALLIUM, BALROG, KRĘTKOWICA, ETMALOZA, OPUNCJA, SUBSKRYBENT, TELEROBOTYKA, TARCZYCA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, KREDYT KASOWY, ALTEMBAS, KOŃ DOMOWY, LAMPI, CIAŁKO MRÓWCZE, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, PIŁKA RĘCZNA, SZACHY, HUCUŁ, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ŚWIERK CZERWONY, KONIUGACJA BAKTERII, NOWINIARZ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, RUBASZKA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, RYNEK FORMALNY, SALAMI, MOWA EGOCENTRYCZNA, LORGNON, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, STARA MALUTKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SZUANGMIAOZAUR, WADERY, GROMICIEL, SEKCJA ZWŁOK, SAGOWIEC, SZÓSTKA, CHYBOTLIWOŚĆ, CIEMIENIEC, SODOKU, REPETYCYJNOŚĆ, ZŁY GONIEC, DRAŻLIWOŚĆ, INFLACJA INERCYJNA, OSTATECZNOŚĆ, PRZETWORNIK, KONWENT, CZOSNEK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, HARPYMIM, SIATKÓWKA PLAŻOWA, ZGODNOŚĆ, ZIOŁO, UNDERGROUND, KAZUISTYKA, KRATKA ODPŁYWOWA, MITRA, ANIMATOR, NIESPODZIEWANOŚĆ, MALINÓWKA, PASYWIZM, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, KOLORYZATOR, SZPERACZ, AGNOSTYCYZM, TECHNIKA OPERACYJNA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, POLIANDRIA, CHOINÓWKA, KARŁOWATOŚĆ, OŚRODEK KURATORSKI, KOMPETENTNOŚĆ, ZGŁOSKOWIEC, SARONG, KOZAK, KORPORACYJNOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, UKŁAD ZAPŁONOWY, DETALISTA, KONIECZNOŚĆ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, KOREKTA DRUGOSTRONNA, JOGURT, MANEWROWY, SOS BESZAMELOWY, ZAWIŁOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, DOSTĘPNOŚĆ, SPECGRUPA, ADAPTACYJNOŚĆ, FILTR BARWNY, MÓWNICA, ODPRYSK, BAJRAM, OCET, MARIO BROS, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, NAPASTNICZKA, GENUZAUR, DIABEŁ TASMAŃSKI, PODKÓWECZKA, ŻŁÓB, MUCHA MOKRA, IUE, FTYZJATRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.062 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj ozdoby, która zrobiona jest z metalu i noszona na ramieniu; obecnie zazwyczaj przez kobiety niektórych ludów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OZDOBY, KTÓRA ZROBIONA JEST Z METALU I NOSZONA NA RAMIENIU; OBECNIE ZAZWYCZAJ PRZEZ KOBIETY NIEKTÓRYCH LUDÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
naramiennik, rodzaj ozdoby, która zrobiona jest z metalu i noszona na ramieniu; obecnie zazwyczaj przez kobiety niektórych ludów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NARAMIENNIK
rodzaj ozdoby, która zrobiona jest z metalu i noszona na ramieniu; obecnie zazwyczaj przez kobiety niektórych ludów (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x