NEGATYWNA CECHA CZEGOŚ, CO NIE DAJE OKREŚLONEGO CELU CZY EFEKTU, NA PRZYKŁAD BEZKIERUNKOWOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE UCZĄ NICZEGO KONKRETNEGO, WAŻNEGO ANI POTRZEBNEGO W PÓŹNIEJSZEJ PRACY ZAWODOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZKIERUNKOWOŚĆ to:

negatywna cecha czegoś, co nie daje określonego celu czy efektu, na przykład bezkierunkowość niektórych zajęć w szkołach, które nie uczą niczego konkretnego, ważnego ani potrzebnego w późniejszej pracy zawodowej (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZKIERUNKOWOŚĆ

BEZKIERUNKOWOŚĆ to:

cecha czegoś bezkierunkowego, czegoś co nie ma sprecyzowanego kierunku, nie jest nakierowane na konkretny cel ani precyzyjnie określone, np. bezkierunkowy niepokój - czyli taki, który odczuwamy, chociaż nie umiemy dokładnie wyjaśnić co jest jego przyczyną ani czego konkretnie się obawiamy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEGATYWNA CECHA CZEGOŚ, CO NIE DAJE OKREŚLONEGO CELU CZY EFEKTU, NA PRZYKŁAD BEZKIERUNKOWOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE UCZĄ NICZEGO KONKRETNEGO, WAŻNEGO ANI POTRZEBNEGO W PÓŹNIEJSZEJ PRACY ZAWODOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.307

SZPATUŁKA, TELESKOP, ODBIERACZ, SAMOUCZEK, ZAPRZĘG, MELODIA, STRĘCZYCIELSTWO, PELOTA, MAŁY PODATNIK, PRECEDENSOWOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, ANTYWESTERN, OWOC, HEJT, RELATYWIZM MORALNY, NIEZAUWAŻENIE, DZIEŁO, MASONERIA, FRYWOLNOŚĆ, PERISTOM, ISKRA BOŻA, UJĘCIE, NIEPOKALANOŚĆ, WELUR, WODA TERMALNA, SPEKTAKL, LIMIT, HERMETYCZNOŚĆ, KRYTERIUM ULICZNE, KARMA, ZASTÓJ, PRZEŚLADOWANIE, WOLNY RYNEK, WSZETECZNOŚĆ, PROSUMENT, DROBNOŚĆ, IDEALIZM, KIMONO, BRZĘKACZ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OBRÓBKA, LENIUCHOWANIE, NAWAŁ, PÓŁSIEROTA, OBRAZ, KAMARYLA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ALERGEN POKARMOWY, COSTER, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, RDZEŃ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BAJEREK, GDERLIWOŚĆ, CHRZAN, UWIEŃCZENIE, KAPITUŁA, PODZIAŁKA, PRZEGLĄD, GRZYBEK TYBETAŃSKI, PARTYKUŁA, BUKŁAK, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, ZAŁATWIANIE, MUSIK, NADMIERNOŚĆ, ZBROJENIE, CHEERLEADERKA, SZPETNOŚĆ, EKSTRAWERSJA, ŚCISŁOŚĆ, SPOWALNIACZ, PIKNOMETR, PARIAN, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, BAJERANT, MUSZTRA, MORALNOŚĆ, ZGNIŁY KOMPROMIS, KUPA, OSOBOMIESIĄC, REWALORYZACJA, KANKA, ARCHITEKTURA, AKLIMATYZACJA, PLANTY, MATOWOŚĆ, SKNERSTWO, TEST KOMPLEMENTACJI, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, MARUDA, OGNIWO CLARKA, RÓWNIK GALAKTYCZNY, GRA STRATEGICZNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, BIAŁE NOCE, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, PLEBEJUSZ, FAZA, HASŁO WYWOŁAWCZE, WĘGLIK SPIEKANY, ZJEŁCZAŁOŚĆ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, FALISTOŚĆ, STRONNOŚĆ, MOKRA ROBOTA, ELUWIUM, CZARNA SKRZYNKA, IMMUNOONKOLOGIA, NIECZYNNOŚĆ, ZMIANA WSTECZNA, PRZEMYSŁ, DRAPERIA NACIEKOWA, CIEMNE CHMURY, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, KWADRANS AKADEMICKI, BLOCZEK, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ŻYLAK, DYCHOTOMIA, FORMACJA, KAMIKAZE, PATOWOŚĆ, BIEDAK, ŚWIECA, ANON, ANARCHIA, SZLARA, PLAMA, NUMEREK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, RETARDACJA, SZLACHETNOŚĆ, CZESKI FILM, ZERÓWKA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ZDOLNOŚĆ, CHUJÓWKA, PRĘŻNOŚĆ, RYWALIZACYJNOŚĆ, TUNNING, BARWA PODSTAWOWA, DOBRO PODSTAWOWE, ZGAGA, MELINA, ŚWIATOWOŚĆ, GWARANCJA PROCESOWA, PINGWIN, ANALFABETKA, SZABLON, WYLĘGARKA, UMOCNIENIE, NIEZMIENNIK, METAJĘZYKOWOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, WYKŁADY, POJAWIENIE SIĘ, RATOWNICTWO MEDYCZNE, REZONATOR, ROZPLOT, FOREMKA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, METODA NAWIASÓW LIEGO, NIESZLACHETNOŚĆ, MDŁOŚĆ, STARZENIE MORALNE, APROBATA, MLECZKO, KRZEWICIEL, MROŻONKA, SERIA, PROMIENNOŚĆ, KAZUISTYKA, ZACHOWANIE, RELACJA BINARNA, PROCES POSZLAKOWY, ALLEL DOMINUJĄCY, SINOLOGIA, ZNAK, DĄŻNOŚĆ, ŁUPACZKA, BUŁKA Z MASŁEM, ARGUMENTACJA, KOD IDENTYFIKACYJNY, FALISTOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, TORBA, TECHNIKA ŚWIETLNA, POMALOWANE, KALENDARZ, DZIÓB, WAKACJE, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, BIEGŁY SĄDOWY, BŁYSKOTLIWOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ŚWIATŁO, CYWIL, BODZIEC PODPROGOWY, ZEBRA, TAG, NERWICA NIEDZIELNA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, WZIERNIK, WODA, SAKSONIA, HEGEMON, KOŁO HERMENEUTYCZNE, STARA PANNA, ROZWAŻNOŚĆ, POWIEŚĆ RZEKA, OPTYKA NIELINIOWA, BUDOWNICTWO WODNE, WYKRZYKNIENIE, CHOROBA HORTONA, GOMÓŁA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, TIOMERSAL, ŹRÓDŁO, ŻYWIEC, ŻUBR NIZINNY, LENIWOŚĆ, BIDUL, POLEMICZNOŚĆ, MROK, ROZGRZEWACZ, CYWILKI, PODWÓJNA HELISA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, CHOROBA FRIEDREICHA, POSŁUCH, UPADEK, NIEWYPAŁ, STRAJK OSTRZEGAWCZY, DYPTYCH, MIOTEŁKA, SUTEK, FRATERNIA, POŚLEDNIOŚĆ, ANTYSEPTYKA, INTELIGENCKOŚĆ, OBWÓDKA, ENERGIA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, KOMENTARZYK, SILNIK RAKIETOWY, BEZBOLESNOŚĆ, SEGMENT, ZRÓWNOWAŻENIE, TRYB OZNAJMUJĄCY, RZEŚKOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, ZMĘCZENIE, KONTO DEPOZYTOWE, ŁATWOPALNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, SKUPSZTINA, OBSESYJNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, PERFORACJA, PAPRYKARZ, SZKLISTOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, LEBERKA, ZEW, AKROBACJA, RUG, DŻUL, SILNIK TŁOKOWY, NIEDOGAREK, WYSKROBINA, PIŁOGON, PROGRAM NAPRAWCZY, NIEMORALNOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, PRZYSWAJALNOŚĆ, MITYCZNOŚĆ, REGUŁA, WYWÓD, EFEKT RYGLA, ŁĄKOTKA, BZDURA, CYKL KOMÓRKOWY, SAMORZĄDNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, TRUD, WSTRZYMANIE, MŁÓDKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, AMARANT, NIT, PURPURA, KOGUT, PIRAMIDA FINANSOWA, IMPRESYJNOŚĆ, ?LEGENDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEGATYWNA CECHA CZEGOŚ, CO NIE DAJE OKREŚLONEGO CELU CZY EFEKTU, NA PRZYKŁAD BEZKIERUNKOWOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE UCZĄ NICZEGO KONKRETNEGO, WAŻNEGO ANI POTRZEBNEGO W PÓŹNIEJSZEJ PRACY ZAWODOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEGATYWNA CECHA CZEGOŚ, CO NIE DAJE OKREŚLONEGO CELU CZY EFEKTU, NA PRZYKŁAD BEZKIERUNKOWOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE UCZĄ NICZEGO KONKRETNEGO, WAŻNEGO ANI POTRZEBNEGO W PÓŹNIEJSZEJ PRACY ZAWODOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZKIERUNKOWOŚĆ negatywna cecha czegoś, co nie daje określonego celu czy efektu, na przykład bezkierunkowość niektórych zajęć w szkołach, które nie uczą niczego konkretnego, ważnego ani potrzebnego w późniejszej pracy zawodowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZKIERUNKOWOŚĆ
negatywna cecha czegoś, co nie daje określonego celu czy efektu, na przykład bezkierunkowość niektórych zajęć w szkołach, które nie uczą niczego konkretnego, ważnego ani potrzebnego w późniejszej pracy zawodowej (na 15 lit.).

Oprócz NEGATYWNA CECHA CZEGOŚ, CO NIE DAJE OKREŚLONEGO CELU CZY EFEKTU, NA PRZYKŁAD BEZKIERUNKOWOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE UCZĄ NICZEGO KONKRETNEGO, WAŻNEGO ANI POTRZEBNEGO W PÓŹNIEJSZEJ PRACY ZAWODOWEJ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - NEGATYWNA CECHA CZEGOŚ, CO NIE DAJE OKREŚLONEGO CELU CZY EFEKTU, NA PRZYKŁAD BEZKIERUNKOWOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ W SZKOŁACH, KTÓRE NIE UCZĄ NICZEGO KONKRETNEGO, WAŻNEGO ANI POTRZEBNEGO W PÓŹNIEJSZEJ PRACY ZAWODOWEJ. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast