WĄSKI, PROSTOKĄTNY SZYBIK WYKONANY W CELU ZBADANIA LUB POSZUKIWANIA ZŁOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUKLA to:

wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĄSKI, PROSTOKĄTNY SZYBIK WYKONANY W CELU ZBADANIA LUB POSZUKIWANIA ZŁOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.247

PIEPRZ ZIELONY, MATAMATA, ALABAMA, WARTOŚĆ NOMINALNA, IWAN, KAWA MIELONA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SERW, MORALIZACJA, SPORT ZIMOWY, OPCJA BARIEROWA, BAT, KLASTER, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, FLOTA, IZBICA, MASKARON, DEZYNFEKCJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, HANDEL NARĘCZNY, WELUR, OWALNICA, NIHILIZM, POMAZANIEC, ZYSK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, POBIAŁKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, GENERACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, KOTLET SCHABOWY, DROGA, NAROST, SUMATOR, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, NIEPOKALANEK, ULGA REMONTOWA, ODTRUTKA, TAKSON MONOTYPOWY, GAMA, FLANELA, JAŁOWIEC POSPOLITY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KOLET, REMULADA, OBWÓD REZONANSOWY, NIEZBĘDNOŚĆ, TONACJA, POCHLEBSTWO, CZASZA LODOWA, MAJSTERSZTYK, FORMA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, RACJONALIZM, ALAN, ROŚLINA ZIELNA, KIERAT, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MISIEK, UDRĘKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, PRZYLEPNOŚĆ, TRANSGRESJA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DYSK KOMPAKTOWY, ADAGIO, SZARADA, KOSZYK, KACZAN, ŚCIANA, PLAGIAT, INWEKTYWA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, WIADRO, FRAZA, WENTYLACJA MECHANICZNA, KANU, NOŚNOŚĆ, KLAKA, INTERPRETATOR, ZIELONE, WARIATKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ŹRÓDŁO POLA, TORPEDA, MINIATURA FORTEPIANOWA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, POGOTOWIE GAZOWE, KATAPULTA, ŚRUBA POCIĄGOWA, PIÓROSZ PIERZASTY, ŁÓŻKO, DEZABIL, IPSYLON, ALARM LOTNICZY, PROPORZEC, SAMOCHÓD POŻARNICZY, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, JAŁOWIEC, WRĘGA, PIĘTA ACHILLESA, RZADKOŚĆ, PYTANIE RETORYCZNE, OPONENT, OKRZYK, BILET WIZYTOWY, PIEPRZÓWKA, RIKSZA, NIMFA, KOTWICA, POCENIE, GIGANT, ŁAŃCUSZEK, ODEZWA, PRZEWODNIK, WĘGIER, IZBA, IGOR, WŁADZUCHNA, ROZDZIAŁEK, PŁACHTA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, INKUBATOR, MÓR, PILOKARPUS, FORMACJA SKALNA, OKRĘT DOZOROWY, IMPLEMENTACJA, PODODDZIAŁ, BLOKADA, PERSYFLAŻ, MONOPOLISTA, ODSKOK, GĄSKA, BEZŻENNOŚĆ, KWATERODAWCA, GAZOLINA, INTERWIZJA, STAN POSIADANIA, JAPOŃSKOŚĆ, BŁYSZCZYK, TERAPIA REINKARNACYJNA, BAT, PIEKŁO, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KARAFECZKA, RÓŻANKA, DIADOCHIA, CYGARNICA, MENU, TACZKA, DRAMAT GANGSTERSKI, STARZĘŚLA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PROGRAM WYBORCZY, DEGENERACJA, GAJA, AKT, ARABIKA, EMOTIKONA, ZAKOŃCZENIE, GRUSZKA, ALGORYTM ITERACYJNY, SZCZUDŁO, PROSUMENT, QUEBECKI, POCHMIEL, PAPIER, WYPRAWA, ŁYKACZ, CIELICZKA, WĘGLIK, INFILTRACJA, FAKTURA, INTERWENCJA PROCESOWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PAPRYKARZ, ALLEGRO, ABRAZJA, PRAWNICTWO, ADHEZJA, BIURO TECHNICZNE, ARTUR, SIEDEMDZIESIĄTKA, SMREKUN, ALTERNATYWA, JAZGOT, FALKA, ELITARNOŚĆ, SEKS, ZGIĘCIE PODESZWOWE, TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY, TINGEL, BUDOWLA OBRONNA, UMOWA ADHEZYJNA, CIOTECZNY DZIADEK, KAROTENOID, NIEMOŻNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, ZBIÓRKA, SPONDYLOSOMA, FOTOGENICZNOŚĆ, ELEKTROLIT, KASKADA, GLAZURA, UROBEK, PROCES, ORTOGRAFIA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, CYGANKA, ROZTOCZE, MATERAC, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, BICIE CZOŁEM, BIAŁORUSKI, GALILEO, DARŃ, BIOGEN, ZBROJOWNIA, PARMEZAN, FACIO, PULWERYZATOR, ARKUSZ WYDAWNICZY, WYRZUTNIA, KARP PO POLSKU, PROFESOR ZWYCZAJNY, UPOKORZENIE, MODERATOR, KOPALINA STAŁA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, BBS, ŚWIĄTEK, FAŁDA, PSAMMOFITY, SŁODKOŚĆ, OCENA, SPRZĘT, GATUNEK ITEROPARYCZNY, BAT, CEBULARZ, DŁAWIK, KOOPERATOR, MOBIL, KABRIOLET, OŚLE UCHO, AZOLLA KAROLIŃSKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, SMUTNI PANOWIE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, CZĘSTOKÓŁ, FORT, ANIMIZM, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, PAJA, WSPARCIE, INFORMACJA POUFNA, MONITOR, PRACE KONSERWACYJNE, WIDOWISKO, SUBDOMENA, WYTWÓRCA, ELOPSOPODOBNE, GNIOTOWNIK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DESER, SZAŁAŚNICTWO, ANTROPOLOG KULTURY, ZASADA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KONTRETYKIETA, KOMPENSACJA WERBALNA, WYCHÓD, KATEDRA, GAŁĄŹ, STRAŻ GMINNA, SMOLUCH, GWINT PROSTOKĄTNY, ODCHYŁ, MIT, CZUB, DYSKALKULIA, OCEMBROWANIE, OKO, TARCZA, RESPONDENTKA, ANDANTINO, FILM S-F, WARUNEK LOKALOWY, SZCZI, INDEKS, BACIK, NAWÓZ SZTUCZNY, ESENCJA, MAPA MENTALNA, OBENAUTA, TAŚMA, PIERWSZY OFICER, ?CZYŚCIOCHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĄSKI, PROSTOKĄTNY SZYBIK WYKONANY W CELU ZBADANIA LUB POSZUKIWANIA ZŁOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WĄSKI, PROSTOKĄTNY SZYBIK WYKONANY W CELU ZBADANIA LUB POSZUKIWANIA ZŁOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUKLA wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUKLA
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża (na 5 lit.).

Oprócz WĄSKI, PROSTOKĄTNY SZYBIK WYKONANY W CELU ZBADANIA LUB POSZUKIWANIA ZŁOŻA sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - WĄSKI, PROSTOKĄTNY SZYBIK WYKONANY W CELU ZBADANIA LUB POSZUKIWANIA ZŁOŻA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast