NAJPROSTSZY ELEMENT BIERNY OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYKONANY Z MATERIAŁU STAWIAJĄCEGO OPÓR PRZEPŁYWOWI PRĄDU, WYKORZYSTYWANY DO OGRANICZENIA PRĄDU W NIM PŁYNĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZYSTOR to:

najprostszy element bierny obwodu elektrycznego wykonany z materiału stawiającego opór przepływowi prądu, wykorzystywany do ograniczenia prądu w nim płynącego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJPROSTSZY ELEMENT BIERNY OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYKONANY Z MATERIAŁU STAWIAJĄCEGO OPÓR PRZEPŁYWOWI PRĄDU, WYKORZYSTYWANY DO OGRANICZENIA PRĄDU W NIM PŁYNĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.385

MADALA, ANTENKA, FARAD, OPÓR, INSTRUKCJA, TURBAN, DĘTKA, DELIA, BALON RADIOSONDA, ABRAZJA GLACJALNA, BLOK, SPEKTROMETRIA MASOWA, CEWA, NIEDOSTATEK, JON HYDRONIOWY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, BLANKI, SPOJLER, KLUCZ, NÓŻKA, UKROP, KOŁO DEPTAKOWE, ŻEBERKO, ETAT, MIGAWKA, RYGIEL, MOC CZYNNA, STROIK, GŁOŚNIK OTWARTY, KOŁECZEK, BASEN NAFTOWY, DOM PASYWNY, KIESZONKA, NEURON, KWAS AKRYLOWY, WARDENAFIL, DIODA, GUZIK, MIKROPRĄD, NUMER GEOGRAFICZNY, DŻINN, MUSZLA KLOZETOWA, OPRZĘD, APRETUROWANIE, TŁOK, DRĄŻEK SKRĘTNY, ŚWIATŁO CZERWONE, PODUSZKA, IGLICA, STER, TOPIK, MARKIZ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ERUPCJA, OZÓR, BYK FALARISA, KONCHOWANIE USZU, BILANS BIERNY, ŁUK ŻEBROWY, LIKTOR, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, CROSSING-OVER, PALETA, GARDA, CIEMNIA, KLINKIER, AKWARIUM, CHROMOGEN, KOREK, ZAPIĘTEK, SPAWALNOŚĆ, CHLOROMETAN, HERKULANT, BAWEŁNIANKA, BALAST, ISKRA ELEKTRYCZNA, SULFANILAMID, LAMPA ŁUKOWA, SZCZĘKA, KORPUS, MURARKA, KABŁĄK, TERMOSTAT, PROTETYKA, KADŹ, BBS, POPARZENIE, PARAMETR, BOCZNIK, DECYWOLT, STACJA ORBITALNA, MACERACJA, LAPILLE, KLOAKA, WYCHWYT, FALA, KOŁEK STOLARSKI, APRIORYZM, BASTION, PRĄD BŁĄDZĄCY, BROMOLEJ, MÓZGOWNICA, BIERNY OPÓR, METEORYZM, EKSCENTRYK, INFORMATYK, OPUSZKA PRĄCIA, NIEREZYDENT, WKŁADKA, BANDOLET, GARAŻ, BIAŁA KRWINKA, SCHADOW, ELEKTROLIZA, KREWNIAK, WSPORNIK, PIELUSZKA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, SŁUPISKO, SZMARAGD NILU, PRZEWÓD KANALIZACYJNY, SKRAWALNOŚĆ, CYNK, FAJERWERK, LAMPA ELEKTRONOWA, RDZEŃ PACIERZOWY, SŁUPISKO, ANTARKTYKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, BUTELKA LEJDEJSKA, BONIA, APRETURA, SZPULA, MEANDER, EP, EKSPLANTAT, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, CYLINDER, SZTUCZNE PŁUCO, OBWIĄZKA, SKAŁA OSADOWA, ŁUP, JAMNO, REKOMBINACJA GENETYCZNA, BETON KOMÓRKOWY, JĘZYK ROSYJSKI, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, PODUSZKA SYNTETYCZNA, SILNIK OBCOWZBUDNY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, POJĘCIE, DOLNOPŁAT, KURTKA, ADAPTER, ZNAK JĘZYKOWY, WIDZ, ZNACZEK SKARBOWY, NADLEW, WŁÓKNO, ROZGRZESZENIE, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, KLUCZ TELEGRAFICZNY, INDUKTOR, SŁUPEK, SKRZYDŁO, GASIWO, PRZECIWOPÓR, TANK, ZASTRZAŁ, EPKA, FEMTOWOLT, KLOZET, SZCZEGÓŁ, FILDEKOS, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, ROZMACH, PLOTER ROLKOWY, ZBROJENIE, ZAKŁADKA, KOZUB, BRONA, WIECZOREK POETYCKI, KRĘG, DUKLA, SOS, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ODBÓJ, ZŁĄCZKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, CZUJNIK KONTAKTOWY, SIODEŁKO, FIGURA, SZMATA, BALAS, PŁAT, ZŁĄCZE, RAK KRAWIEC, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, DAVY, TULEJKA, TERRARYSTYKA, KRYNOLINA, PŁETWA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KURTKA, STRUNOCIĄG, WAHACZ WZDŁUŻNY, MONITOR, AYLOTL, RAMIĘ, MILIWOLT, SŁUPEK, WYPAŁ, GUZ, SZARPANKA, KÓŁKO, KOŁNIERZ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NAWĘGLANIE, KLEJNOT HERBOWY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, XHOSA, MELODIA, MIGAWKA CENTRALNA, STATECZNIK POZIOMY, LONT WOLNOTLĄCY, RYGIEL, PROKLAMA, MELODYCZNOŚĆ, OPAD, ŁOPATKA, OBBLIGATO, RAK STAWOWY, KIESZEŃ, METODA FEULGENA, OCZKO, UPOLITYCZNIENIE, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KRAWATKA, CZÓŁENKO, STEROWNIK URZĄDZENIA, DYBY, FUTRO, PODKŁAD GEODEZYJNY, PŁYTKA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, GAŁĄŹ, DEFLAGRACJA, ENDOPROTEZA, ODLEWNIK, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, PIEPRZ, ANTYPARLAMENTARYZM, KIL, WYŁOM, ŁADOWNIK, BALKON, EMALIA, SZYJKA, ELEKTROKAUTER, TORBAN, WEKSEL WŁASNY, ODDZIAŁ ZAPOROWY, OCHRA, TRALKA, OBŁĘK, TERAWOLT, SZPULKA, TARCZA HAMULCOWA, KĄPIEL FARBIARSKA, KLAPA, LAWINA GRUZOWA, BĘBEN MAGNETYCZNY, PLISA, MORENA WEWNĘTRZNA, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, AMPEROWOLT, KLUCZYK, ALBUM, CZYNNIK ONKOGENNY, RAK, FILTR POLARYZACYJNY, SZLUFKA, PROFIL, PANAMA, PAŁECZKA, OPLOT, ADAPTOR, OPÓR AERODYNAMICZNY, OBŁÓG, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, OBSADA, PIES TERAPEUTYCZNY, WOLUNTARYSTA, PLIK MULTIMEDIALNY, MOSTEK SCHERINGA, PROWINCJA, ?STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJPROSTSZY ELEMENT BIERNY OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYKONANY Z MATERIAŁU STAWIAJĄCEGO OPÓR PRZEPŁYWOWI PRĄDU, WYKORZYSTYWANY DO OGRANICZENIA PRĄDU W NIM PŁYNĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJPROSTSZY ELEMENT BIERNY OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYKONANY Z MATERIAŁU STAWIAJĄCEGO OPÓR PRZEPŁYWOWI PRĄDU, WYKORZYSTYWANY DO OGRANICZENIA PRĄDU W NIM PŁYNĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZYSTOR najprostszy element bierny obwodu elektrycznego wykonany z materiału stawiającego opór przepływowi prądu, wykorzystywany do ograniczenia prądu w nim płynącego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZYSTOR
najprostszy element bierny obwodu elektrycznego wykonany z materiału stawiającego opór przepływowi prądu, wykorzystywany do ograniczenia prądu w nim płynącego (na 8 lit.).

Oprócz NAJPROSTSZY ELEMENT BIERNY OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYKONANY Z MATERIAŁU STAWIAJĄCEGO OPÓR PRZEPŁYWOWI PRĄDU, WYKORZYSTYWANY DO OGRANICZENIA PRĄDU W NIM PŁYNĄCEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - NAJPROSTSZY ELEMENT BIERNY OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYKONANY Z MATERIAŁU STAWIAJĄCEGO OPÓR PRZEPŁYWOWI PRĄDU, WYKORZYSTYWANY DO OGRANICZENIA PRĄDU W NIM PŁYNĄCEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x