SZTYWNA SPÓDNICA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY SZEROKI KSZTAŁT; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH OD POŁOWY XIX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYNOLINA to:

sztywna spódnica uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych od połowy XIX wieku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYNOLINA

KRYNOLINA to:

sztywna suknia uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych zwłaszcza w I poł. XIX wieku (na 9 lit.)KRYNOLINA to:

sztywna halka uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany kształt, noszona pod szeroką suknią lub spódnicą; popularna w zamożnych kręgach społecznych w XIX wieku (na 9 lit.)KRYNOLINA to:

suknia lub halka o szerokiej dolnej części, upiętej na sztywnej włosiance albo stalowych lub trzcinowych obręczach nadających jej kształt dzwonu; noszona w latach 1840-70 (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTYWNA SPÓDNICA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY SZEROKI KSZTAŁT; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH OD POŁOWY XIX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.878

WAREG, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, GRZYB, NARAMIENNIK, KONFERANSJER, KOŁPAK, HISZPAŃSKIE BUTY, KNEDLE, TOŁHAJ, KRATA, STALNICA, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, SŁUPEK, ŁACHMYTA, PATRIARCHALIZM, NEOPOZYTYWIZM, ROMAŃSZCZYZNA, PĘTLA, LOFOROTON, CHANSON, KARTAUN, PIRAMIDA, PŁASKLA, GLOSATOR, AKADEMIZM, BRYŁKOWATOŚĆ, KORNICKI, KRZYWA ŁAŃCUCHOWA, MURZYSKO, OKUCIE, GAWOT, GLORIETA, RICHARD NIXON, SONDA, REASORTACJA GENOWA, TRANSPORTEREK, LITERATURA PARENETYCZNA, TOMASZEWSKI, UDERZAK, MORENA WEWNĘTRZNA, BLACK METAL, ZNAK GEODEZYJNY, NEOREALIZM, HIPIS, METAL, MORTIRA, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, FAŁDA, BURT, KIRASJER, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OSPA WIETRZNA, GNIOT, APPALOOSA, PĘTÓWKA MAJORSKA, KAZAMATA, SPŁAWIK, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PARCIAKI, FLEGMATYZATOR, ANTYTRYNITARZE, FLANDRIA, PAŃSTWO DOBROBYTU, TYGIEL, KARKAS, AKADYJSKI, SAK, DEMOSKOPIA, ILORAZ RODZINNY, TOP MODELKA, MITENKI, MOSZAW, PANCERNIK KIESZONKOWY, ŁATA, PODŁUŻNIK, OKCYDENTALIZM, RÓWNIACZKA, PRĄŻEK, HUMANOID, LUKA STRATYGRAFICZNA, ŁAKOMY KĄSEK, WIR PIASKOWY, OPÓR CIEPLNY, LAUDA, ARIANIN, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, FORMACJA DYSKURSYWNA, KWAGGA WŁAŚCIWA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, POMIDOR, SUPERMARKET, DORMEZA, WSTAWKA, WODA GULARDOWA, GALEAS, KANKAN, EMPIRE, DYFUZJONIZM, REPLIKA, WISKOZA, ŁUT, KARTANA, AWANGARDA, SYLWA, LITRA, SZYBKI PANCERNIK, ZIMNO, PETARDA, DINAR, FLAK, BUDKA, BUŁAT, PARENETYKA, RODZINA ADOPCYJNA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, WYKRÓJ, RYSUNEK, JĘZYK OGNIA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, KROKIEW, OBWIĄZKA, WALEC, PADWAN, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, RZEP, WALONEK, TWARDÓWKA, TARCZA, KAPILARNOŚĆ, PIĘTRO, KONTRAST NASTĘPCZY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, MUZYKA KLASYCZNA, ANGORA TURECKA, HIPOTEZA POMOSTOWA, SYLWETKA, DZIECKO WIEKU, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SKAFANDER, ZASIEW, PAWILON, ROLADA, ZAPARZACZKA, OPIEKACZ, EKOLOGIA MEDIÓW, ETER KOSMICZNY, PRÓBA ZEROWA, PĘTO, GALOP, REZYSTOR, CHANSON, POŁABSKI, LAPILLI, ASKARYSI, STAROWINA, PIŁKARZYKI, FIGURA, ZWÓJ, KARLISTA, PÓŁKRZYŻ, INTERMEZZO, GALERIA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, FORMACJA, IGŁA, SOWIZRZAŁ, MAKSI, KAPITAŁ SPOŁECZNY, PISMO RYSUNKOWE, OBWARZANEK, HALSZTUK, LIST POLECONY, BRYGANTYNA, MURAKOZI, ŁADUNEK BOJOWY, STAROPOLSZCZYZNA, POSTAĆ, USTROJOWOŚĆ, WYPRAWA KRZYŻOWA, POLSKIE SKRZYPCE, DYLIŻANS, ŚCIANKA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DYSKRETKA, TARLATAN, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, ZAWIESZKA, COLESLAW, RESPONSYWNOŚĆ, MILA POLSKA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, WIEK NIEMOBILNY, NEOROMANTYZM, SZKŁO SPINOWE, STOKŁOSA SZTYWNA, JAJO, KULKA, GULDEN, ABAJA, TEORIA DOMINA, PRZYLEPIEC, JĘZYK GYYZ, PRZĘDNOŚĆ, SKANER, NIXON, METALOWIEC, MORFOLOGIA, ANGIELCZYK, HESPERIA, SZUM TERMICZNY, PORCJA, MELODRAMAT, POSIEW, SAMOLOT TORPEDOWY, ROPUCHY NOSATE, RAJZBRET, ANDRUT KALISKI, ABISYŃSKI KLASYCZNY, DĘTKA, SARDYNKA, PAPIRUS, BIZA, KLISZA, SOLEJKA, KURCZAK, GURT, PRZODUJĄCY USTRÓJ, KRAJKA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, KLASÓWKA, COCKNEY, ZDZIADZIENIE, BRUTAL, PRÓCHNO, STATEK, SYLWETA, ROGAL, LUTERSTWO, JĘZYK KIPCZACKI, LUDY TURAŃSKIE, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, STARSZY CZŁOWIEK, HESPERIA, BERGAMOTA, SPENCER, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, FETYSZYZM TOWAROWY, BANDAŻ, SPINA, KOŁO, DYSK, GALEAS, KROTON, COUNTRY, ASOCJALNOŚĆ, ŁUK WYSP, POKOLENIE LITERACKIE, PLASTER, NEOKONSERWATYZM, WODOROST, HACZEK, KOKSA, WIELKIE NIEMCY, PAMPA, KARABIN BERDAN, CYFRA, OPASKA, SALADA, AWANGARDYZM, PODUSZKA, KEPI, PACHISI, POCIĄGŁOŚĆ, CZAMARKA, ZBROJA ŁUSKOWA, PIEPRZ KOLOROWY, SKINHEAD, KONTERFEKT, MANIERY, PŁAT, PARA, KLUSKA, FILTR POLARYZACYJNY, PRZEWÓD OPONOWY, KONCHOWANIE USZU, ZAWODOWO CZYNNY, PRAWO RUSKIE, TURBOSŁOWIANIN, STREETBALL, DESZCZOCHRON, NADPRZEWODNICTWO, PAPILOTEK, DZIECKO, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, KOŃ APPALOOSA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SZORY, HARFA CELTYCKA, ?ARIANIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTYWNA SPÓDNICA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY SZEROKI KSZTAŁT; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH OD POŁOWY XIX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTYWNA SPÓDNICA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY SZEROKI KSZTAŁT; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH OD POŁOWY XIX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYNOLINA sztywna spódnica uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych od połowy XIX wieku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYNOLINA
sztywna spódnica uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych od połowy XIX wieku (na 9 lit.).

Oprócz SZTYWNA SPÓDNICA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY SZEROKI KSZTAŁT; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH OD POŁOWY XIX WIEKU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SZTYWNA SPÓDNICA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY SZEROKI KSZTAŁT; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH OD POŁOWY XIX WIEKU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x