JEDNOSTKA ZDAWKOWA POPULARNA NA BAŁKANACH - DO 2008 W SERBII (WCZEŚNIEJ W FEDERALNEJ REP. JUGOSŁAWII), WCZEŚNIEJ TAKŻE 1/100 PERPERA W KSIĘSTWIE CZARNOGÓRY ORAZ DO 1992 1/100 DINARA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARA to:

jednostka zdawkowa popularna na Bałkanach - do 2008 w Serbii (wcześniej w Federalnej Rep. Jugosławii), wcześniej także 1/100 perpera w Księstwie Czarnogóry oraz do 1992 1/100 dinara jugosłowiańskiego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARA

PARA to:

dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś, w tym oczu i innych części ciała (na 4 lit.)PARA to:

coś, co ma dwie identyczne połowy, składa się z dwóch takich samych elementów (na 4 lit.)PARA to:

w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego (na 4 lit.)PARA to:

dwie osoby (na 4 lit.)PARA to:

waluta Albanii przed 1926 r (na 4 lit.)PARA to:

coś, co pasuje do drugiej rzeczy, stanowi z nią dwuelementowy komplet (na 4 lit.)PARA to:

zbiór dwuelementowy (na 4 lit.)PARA to:

dwoje ludzi będących w relacji emocjonalnej, najczęściej mężczyzna i kobieta (na 4 lit.)PARA to:

historyczna moneta w Imperium Osmańskim (na 4 lit.)PARA to:

opar wody (na 4 lit.)PARA to:

w pokerze: dwie karty o takiej samej wartości (na 4 lit.)PARA to:

zespół dwóch izolowanych żył w wiązce, przeznaczonych do pracy w jednym obwodzie elektrycznym (na 4 lit.)PARA to:

stan w płn. Brazylii, nad Atlantykiem, pow. 1250,7 tyś. km2, stolica Belem (na 4 lit.)PARA to:

bucha z czajnika (na 4 lit.)PARA to:

podnosi pokrywę garnka (na 4 lit.)PARA to:

dwoje ludzi (na 4 lit.)PARA to:

może być nienasycona (na 4 lit.)PARA to:

dwie rękawiczki (na 4 lit.)PARA to:

uchodzi przez gwizdek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ZDAWKOWA POPULARNA NA BAŁKANACH - DO 2008 W SERBII (WCZEŚNIEJ W FEDERALNEJ REP. JUGOSŁAWII), WCZEŚNIEJ TAKŻE 1/100 PERPERA W KSIĘSTWIE CZARNOGÓRY ORAZ DO 1992 1/100 DINARA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.445

NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, ŁYŻKA CEDZAKOWA, FLORYSTA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, SZYP, WELON, KAPITAŁ TRWAŁY, SZYB NAFTOWY, HASTATUS, TAYLOR, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, ŁÓDŹ PODWODNA, BASILEUS, STĄGIEW, FIŃSKI, HAO, FUZJA, ETAP, KORWIN, URUBU CZARNY, MIEŚCINA, BOMBER, PREFEKTURA MIEJSKA, BAMBUSOWCE, DEFEKT, BRODZĄCE, ULTRAMARYNA, MACH, OSET, KARONIN, TORSJE, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, GEOLOGIA NAFTOWA, GRAMATYKA, RURA, PADEMELON CZERWONOSZYI, BIOGERONTOLOGIA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PANSEKSUALIZM, MAKROŚWIAT, C, METR SZEŚCIENNY, POLATUCHY, OSOBA, FON, NIECKA ABLACYJNA, WIKARIA, KANCLERZ, LITERATURA PIĘKNA, WIADRO, ISTOTA ZBITA, MARKUR, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, SŁODNIK, RYBONUKLEOTYD, ŻMIJA KARŁOWATA, SKARYFIKATOR, SYSTEM FINANSOWY, PRZEWÓD ODGROMOWY, IZBA OBRACHUNKOWA, SZYBKA RANDKA, TLENEK, BIRMAŃSKI, BYDŁO DOMOWE, LATANIE PRECYZYJNE, NADLEŚNICTWO, PATRIOTYZM, JEDNOSTKA, CZERWONAK MAŁY, PAŃSTWO, PODWODNY LOTNISKOWIEC, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, TAŚMA FILMOWA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, ORLEŃ POSPOLITY, SYNOD DIECEZJALNY, KOŃ WIACKI, PERKOZ Z ALAOTRA, GODZINA, BICZYKOODWŁOKOWCE, CYGARO, SALAMANDRA SYBERYJSKA, MILIMETR SZEŚCIENNY, ZANOKCICA CIEMNA, STILB, DZIWONOS, PLATFORMÓWKA, QUIZ, ACENA NOWOZELANDZKA, KACZKA DOMOWA, OBSZAR WODNY, FILOZOFIA NAUKI, PSTROKÓWKA NADOBNA, MLECZAJ LEPKI, INTERNACJONALIZM, AUTOHEMOTERAPIA, KNIEJÓWKA, CERIWASTATYNA, VLADIMIR MEČIAR, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, GWASZ, KABINA, KAFKA, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, KAMIEŃ, PASKAL, BARWA, LENIWIEC PSTRY, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, NRAD, POPIELNICZKA, DYNA, FAKULTET, PARAFIA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, PŁUG, BHD, BOCZNICA, DIAGRAM KWIATOWY, NUTA, OSA ŚREDNIA, KILOPARSEK, KOMENDA, JĘZYK LITERACKI, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MINUTA, DOZOROWIEC POGRANICZA, PUNKT PROCENTOWY, SIEDZIBA, ANANDA, KLATKOWIEC, SUWEREN, GEHENNA, ŁUSKOWCE, ŚLEDŹ AZOWSKI, MIDAZOLAM, WAZONKOWCE, SZKARŁUPNIE, CZAPLA MALGASKA, DOM MODY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KOŃ TORYJSKI, MUSTEL SIWY, COURIER, ZWIĄZEK NARCIARSKI, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PORAŻENIE MÓZGOWE, BRZOZA PŁACZĄCA, PAPROTNICA SUDECKA, BROKATELA, FUNT ANGIELSKI, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, BOIKEN, ODMIANKA, HIPSTER, TURNIURA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, NAKŁAD POŁOWOWY, TOP MODELKA, TRIATLON, WERSYFIKACJA, MALI, KULOMB, KOLOKWIUM, KORMORAN ATLANTYCKI, DŻEJRAN, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, BOGOMILSTWO, IDENTYFIKACJA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, KOSMOS, DEKADA, PARA, OPUNCJA FIGOWA, BOCIAN SIODLASTY, WYDATEK INWESTYCYJNY, LEGION, AKTYWISTA, RUNO LEŚNE, LASOWIAK, SSAKI ŻYWORODNE, TRASZKA MARMURKOWA, STEROWIEC SZKIELETOWY, PIĘTNO, EKSABAJT, PLAN PRZESTRZENNY, GŁOWA, PALEORHINUS, TRASA, KAPITANAT PORTU, DRAGA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KUKLIK SZKARŁATNY, UNCJA, KAWALERYJSKA FANTAZJA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, ORGANIZM, BULLA, PEBA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, KRYMINAŁ, LANGUR KSIĄŻĘCY, SMOKING, GHI, KRÓLIK DZIKI, JAGODA, PIŁONOSOWATE, BRONA, ZGREDY, UCHYB REGULACJI, BIURO LUSTRACYJNE, OPONA, GW, ROPUCHA PASKÓWKA, DWÓJKA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, OBÓZ, PODATEK INFLACYJNY, PERLICA CZUBATA, PRZYCIĄGARKA, RUBEL, RZEPIK, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, SSAKOPODOBNE, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, CIEŚŃ NADGARSTKA, EKONOMIA POLITYCZNA, UNIWERSUM, MILICJA, RÓG MYŚLIWSKI, DIAKONAT, SATANISTKA, ŁAT, KALINA, AERODYNAMIK, KAMPANIA, JASKÓŁKA, KORSYKAŃSKI, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, SZWADRON ŚMIERCI, DYFTERYT, KALKA KREŚLARSKA, NEURON PIRAMIDOWY, STUZŁOTÓWKA, STULECIE, POLE MAGNETYCZNE, MORDENT, ZALESIANIE, PRZYDECH, ANTYLOPA KROWIA, ŻABA ZWINKA, KOŃ MECHANICZNY, SINOLOGIA, KONTAKT, BÓBR EUROPEJSKI, RYTOWNIK, , GRAM, KOEGZYSTENCJA, KOMONICA, KRÓLIK, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TONA, WAZOWIE, KRUK, PARA, PUCH, KOŃ DZIKI, GRAN, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, ZHUANG, SZKLANY SUFIT, HALERZ, BUSZEL, TRYGONOMETRIA, SENTA, KOŁO ZĘBATE, OWOC SZUPINKOWY, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, JARD SZEŚCIENNY, AUDYCJA, ŻYWICZLIN, UCZELNIA AKADEMICKA, ŁOŻE, PODOLOGIA, KOZA, HEKTOWOLT, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, MAKAK CZUBATY, PODREGION, WESZ MORSKA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, WARZYWO KAPUSTNE, OKOROWANIE, MOORE, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, STOPA, ?WIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.445 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ZDAWKOWA POPULARNA NA BAŁKANACH - DO 2008 W SERBII (WCZEŚNIEJ W FEDERALNEJ REP. JUGOSŁAWII), WCZEŚNIEJ TAKŻE 1/100 PERPERA W KSIĘSTWIE CZARNOGÓRY ORAZ DO 1992 1/100 DINARA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ZDAWKOWA POPULARNA NA BAŁKANACH - DO 2008 W SERBII (WCZEŚNIEJ W FEDERALNEJ REP. JUGOSŁAWII), WCZEŚNIEJ TAKŻE 1/100 PERPERA W KSIĘSTWIE CZARNOGÓRY ORAZ DO 1992 1/100 DINARA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARA jednostka zdawkowa popularna na Bałkanach - do 2008 w Serbii (wcześniej w Federalnej Rep. Jugosławii), wcześniej także 1/100 perpera w Księstwie Czarnogóry oraz do 1992 1/100 dinara jugosłowiańskiego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARA
jednostka zdawkowa popularna na Bałkanach - do 2008 w Serbii (wcześniej w Federalnej Rep. Jugosławii), wcześniej także 1/100 perpera w Księstwie Czarnogóry oraz do 1992 1/100 dinara jugosłowiańskiego (na 4 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ZDAWKOWA POPULARNA NA BAŁKANACH - DO 2008 W SERBII (WCZEŚNIEJ W FEDERALNEJ REP. JUGOSŁAWII), WCZEŚNIEJ TAKŻE 1/100 PERPERA W KSIĘSTWIE CZARNOGÓRY ORAZ DO 1992 1/100 DINARA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - JEDNOSTKA ZDAWKOWA POPULARNA NA BAŁKANACH - DO 2008 W SERBII (WCZEŚNIEJ W FEDERALNEJ REP. JUGOSŁAWII), WCZEŚNIEJ TAKŻE 1/100 PERPERA W KSIĘSTWIE CZARNOGÓRY ORAZ DO 1992 1/100 DINARA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast