ORGAN OSOBY PRAWNEJ POWOŁANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORU, DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O WŁAŚCIWE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ STATUT (BĄDŹ UMOWĘ - AKT ZAŁOŻYCIELSKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADA NADZORCZA to:

organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN OSOBY PRAWNEJ POWOŁANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORU, DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O WŁAŚCIWE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ STATUT (BĄDŹ UMOWĘ - AKT ZAŁOŻYCIELSKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.765

GEREZA BIAŁOBRODA, IMPULS, MOWA WIĄZANA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DEMOBILIZACJA, DYSKURSYWNOŚĆ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, WARSZTAT, AKT PŁCIOWY, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, INNSBRUCK, MOCHWIAN BŁOTNY, KRYNICZANKA, KOSZER, ZRĘCZNOŚĆ, ĆWIERĆTUSZA, VIBRATO, WYWIJAS, ROZDWOJENIE JAŹNI, CHIMEROKSZTAŁTNE, SALADA, PACA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KORONA, WYŻEŁ, CIĘŻKOŚĆ, KIJ BEJSBOLOWY, MAGELANKA RUDOGŁOWA, MORDKA, SZWADRON ŚMIERCI, WIMPERGA, MAŚLANE OCZY, ROZPORZĄDZENIE, WIERSZ LEONIŃSKI, ŁUK NOCNY, PIERWORYS MAPY, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, KOLUMNA, DONŻUAŃSTWO, ŚLONSK, POPYT INWESTYCYJNY, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, MISIAK, SINOLOGIA, STYL WIKTORIAŃSKI, TRANSAKCJA PAKIETOWA, GLOSA, NISKOŚĆ, ORGAN, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, POWIEŚĆ S-F, UCHYB REGULACJI, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PUDDING, WYDATEK SOCJALNY, KOSTNOJĘZYKOWE, MAGISTER, OPIEKACZ, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, BITA ŚMIETANA, OBRONA WŁASNA, PANCERZOWCE WŁAŚCIWE, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, ABSZTYFIKANT, RADA PROGRAMOWA, KARTUZJA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ŁUK REFLEKSYJNY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TYTUŁ NAUKOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, POLE BITOWE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, SARACENIA, ZAPŁATA, TERRARYSTA, AMBYSTOMA KRECIA, PROKSEMIKA, HARFA EOLA, PRYMITYWIZM, SAKSONIA, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, FARMERSTWO, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, EUROPALETA, GOROL, ZABURZENIE NASTROJU, WOAL, ADIUSTACJA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, CZERKIES, CUKIER, POLICJA POLITYCZNA, BIZON, MOKSA, KAPRYŚNICA, TBV, SMUŻKA STEPOWA, LONDYN, CHWYTAK, BĄCZEK ZWYCZAJNY, SUPERBOMBOWIEC, CEREMONIA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, BIBLIZM, KOSZT SPRZEDAŻY, BUDYŃ, NUDYSTKA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, PODGRUPA, TRIADA CURRARINO, CZYŚCIEC, CHLEBOWIEC, ARCYPASTERZ, DESKA KLOZETOWA, AKTUALIZACJA, ŻYWOPŁOCIK, EGZEKUTYWA, CZAPLA CZARNA, JĘZYK LINGALA, NARCIARSTWO NORWESKIE, MEZON, ORTOPEDIA, GRUPA ILORAZOWA, ŻAGIEW, ZBROJA GOTYCKA, ROUBA, CIPKA, BLOK ENERGETYCZNY, TRACKI, ALGORYTM JAKOBIANOWY, TABOR, CZAPLA SIODŁATA, ZASZŁOŚĆ, POSTĘPOWANIE KARNE, PŁASKONOS, METODA ELIMINACJI GAUSSA, PÓŁSKÓREK, PIGMEJKA, LEGENDA, PRZECIWWAGA, KARMIENIE, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, ROCK, NIEGRZECZNOŚĆ, HAMSIN, STEROWIEC SZKIELETOWY, FUNKCJA, KOMPRADOR, WARSTWA, RADIOAKTYWNOŚĆ, FEMINIZM, POZWOLENIE EMISYJNE, LYNCH, ZWIERZENIE, PRZEPAD, KOLAMINA, ANALIZA KONKURENCJI, MUŁY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, SYSTEM BANKOWY, ODRZUT, KOSZ, KOZA, KOMITAT, NASA, LANGUR NILGIRI, NERECZNICA BORRERA, NABUMETON, OPASANIE, SOLARIUM, KĄTNIK ŚCIENNY, DOZÓR JĄDROWY, SKAŁA METAMORFICZNA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, DWUKĄT SFERYCZNY, AUGUSTYNIZM, GŁOS, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, MOSTOWNICZY, SIKORY, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, TRZASKACZE, NALEGANIE, ZANOKCICOWATE, ALTERNATYWA, POLE POWIERZCHNI, KOPUŁKA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, PLURALIZM, ŚLIZGACZ, WESZ MORSKA, KRAJ, PENITENCJARYSTA, SĄD HONOROWY, FERMATA, PRZYCIĄGARKA, PINGWIN BIAŁOOKI, NOOB, SUSHI, ZIOMKOSTWO, KRYMINALISTYKA, KĘSISKO, WEKSEL CIĄGNIONY, ŚWIAT ASTRALNY, ŁEBA, SZPARECZKA, ZARZĄD, SZPIK KOSTNY, LEKTOR, PŁYWAK, SYSTEM POMIAROWY, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, PRZEDPORCIE, KADŁUB, WERNER, AREOPAG, ŚLEDŹ PACYFICZNY, ZATAR, PERLATOR, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SSAKI ŻYWORODNE, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, GASKOŃSKI, POHULANKA, MANATY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ARIANIE, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, DROZD OLIWKOWY, ROZPRAWA, CYRANKA ZWYCZAJNA, NIEMĘSKOŚĆ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, GORZOWIANKA, ZNAK KOREKTORSKI, CZAS WOLNY, STYLON, ZAGÓRZE, RZESZOWIAK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, TERRARYSTYKA, MARTWA DUSZA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, GEHENNA, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, PRAWO BANKOWE, DZIWONOS SZAROBOCZNY, SYN CHRZESTNY, PROTEAZA, ZBROJA NIEMIECKA, CZOŁG SAPERSKI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, TEMPERA, ŚWIĘCONKA, WOJEWODA, OBSZAR METROPOLITALNY, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, POGOTOWIE GAZOWE, ZASTOINA, STACJA POSTOJOWA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, DWUTERCJA, OKRĘT DESANTOWY, OPIEKUN FAKTYCZNY, PRAWO LOKALOWE, ACENA NOWOZELANDZKA, WYKŁADZINA, LÓD MARTWY, UKŁAD ADRENERGICZNY, HARENDA, TAPIR INDYJSKI, DIARIUSZ, START-UP, NAUPLIUS, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, DYSKALKULIA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, WĘGIEL KENNELSKI, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GRECKOŚĆ, CHWYTNICA CZERWONOOKA, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, STYPENDIUM, OZDOBNICA WIĘKSZA, HYDROSFERA, MANIERA, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, STACJA SANITARNA, KOALOWATE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, DEIZM, ?ĆWIARTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN OSOBY PRAWNEJ POWOŁANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORU, DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O WŁAŚCIWE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ STATUT (BĄDŹ UMOWĘ - AKT ZAŁOŻYCIELSKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGAN OSOBY PRAWNEJ POWOŁANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORU, DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O WŁAŚCIWE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ STATUT (BĄDŹ UMOWĘ - AKT ZAŁOŻYCIELSKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADA NADZORCZA organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADA NADZORCZA
organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski) (na 13 lit.).

Oprócz ORGAN OSOBY PRAWNEJ POWOŁANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORU, DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O WŁAŚCIWE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ STATUT (BĄDŹ UMOWĘ - AKT ZAŁOŻYCIELSKI) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ORGAN OSOBY PRAWNEJ POWOŁANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORU, DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O WŁAŚCIWE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ STATUT (BĄDŹ UMOWĘ - AKT ZAŁOŻYCIELSKI). Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x