OBNIŻENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZMU ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH PONIŻEJ NORMALNEGO ZAKRESU JEJ ZMIAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOTERMIA to:

obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBNIŻENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZMU ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH PONIŻEJ NORMALNEGO ZAKRESU JEJ ZMIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.447

MIKROFALÓWKA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, TARCZKA, MARABUT AFRYKAŃSKI, ALERGEN POKARMOWY, AKCES, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, INŻYNIER DUSZY, CIAŁKO KIERUNKOWE, TELECENTRUM, BYDŁO DOMOWE, SAMOROZPUSZCZANIE, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, TRENING, LERNELL, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, PORA GODOWA, KOCHMAN, PODPORA, MIECZNIK, LARWA, PODBRÓDEK, DYSOCJACJA TERMICZNA, PRAWO MEDYCZNE, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, LAKOLIT, INFORMACJA GENETYCZNA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PASCHA, TAJNY RADCA, GRZYBICA, REFERENDUM GMINNE, BASEN OCEANICZNY, ODPŁYW, AMINOTRANSFERAZA, METFORMINA, ETOLOGIA, SILOS PASZOWY, GWINT, ZARYSOWANIE, EKRAN, OHLIN, ANIMALIZM, PATYNA, MISKA OLEJOWA, ALERGEN WZIEWNY, KONTRASYGNATURA, MASZYNA INFORMACYJNA, HIGIENA ZWIERZĄT, PRÓBA TUBERKULINOWA, SARNA EUROPEJSKA, GACEK BRUNATNY, MIĘSOŻERCA, TRILOFOZAUR, CZASOWNIK FAZOWY, KORZONEK, WYSYPKA, FIZJOGNOMIKA, NARZĄD CIEMIENIOWY, GOSPODARKA WODNA, SKLEROZA, HARUSPICJA, ZNAK LICZBY, MATKA BOSKA ZIELNA, OCZODOŁY, MEC, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, AKWARYSTYKA, TECZKA, SPIS POWSZECHNY, PRZYSTOSOWANIE, BYLICA, PASZCZĘKA, SAFARI, ODWODNIENIE, SUTERENA, MAREOGRAF, EPIZOOTIOLOGIA, NEOTENIA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, METOPROLOL, PANSEKSUALIZM, KONSERWACJA, LEJKOGĘBCE, RETUSZ, SZYBIK, METAMER, URABIALNOŚĆ, TERRARYSTYKA, PRAŻMOWSKI, AKWARYSTYKA, WIRUS, INFUŁA, SKUNKSY, ANATOMIA PATOLOGICZNA, JĘZYK ANGIELSKI, KOSMETYK, DYSK ELASTYCZNY, BIOGEOCENOZA, AUTOLIZA, BRUTTO, WARTA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ANTIDOTUM, SZYLING, WSTĘŻNIAK, ANIMALIZM, BIOCENOZA, ABISAL, POZBYWANIE SIĘ, INWERSJA TEMPERATURY, ZARZYNADŁO, SYRENA, NAUKI GEOLOGICZNE, WSTRZĄS POURAZOWY, EFEKT CIEPLARNIANY, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, ZGRAJA, NARÓD, KADŁUB, EKSKRETY, LEWICOWOŚĆ, GOMÓŁA, ŻYWOTNOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, BANK GENÓW, FIGURA ZASZCZYTNA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, PUŁAPKA, UPADEK, KÓZKA, PAMPA, OPAR, WIBRYS, KALENDARZ SŁONECZNY, DENOTACJA, STRUKTURY, LARWA, SCYNK, MIŚ, ANGORKA, ASTRONOMIA, GALARETA WHARTONA, SKLERYT, ODCINEK, INWERSJA OSIADANIA, ABAŻUR, SAMOTRAWIENIE, NAWÓZ SZTUCZNY, DRZEWCE, CIOS PONIŻEJ PASA, SŁOWO WSTĘPNE, WYLEW, LOT BALISTYCZNY, KANGUROWATE, SZOK TERMICZNY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KOKCYDIOZA, NAPRAWIACZ, FURAŻ, KRZYWA ELIPTYCZNA, PATRON, BACIK, PAZURNICE, ZGRUBIENIE, TANATOLOGIA, AGENT, WĘZEŁ, BÓBR ZWYCZAJNY, GNOJOWICA, CHOROBA ROŚLINNA, SZOK TERMICZNY, ANGORA, PALEOZOOLOGIA, KREW, ŻONA PUTYFARA, CIAŁO, ODSTRZAŁ, KOSMETYCZKA, NATURALIZM, NERWICA WEGETATYWNA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, ŚWIECOWANIE, BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO, POPRAWIACZ, KARŁOWATOŚĆ, WIDŁOZĄB ZIELONY, GASTRULA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, MIĘDZYPOKŁAD, NARZĄD WYDALNICZY, NADBUDÓWKA, OWOCYT, NEATH, ZASADA PRZYSPIESZENIA, ZOOLOGIK, MORENA ABLACYJNA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, CWAŁ, ALRAUNA, MUTACJA, WERYFIKACJA, BIBLIOTEKA REPERTUAROWA, SARNA, TUNIKA, ZEROWNIK, NÓŻ MYŚLIWSKI, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, PRZEZIERNIK, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, MASTYGONEMA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, HISTORIA, STAROLUTERANIZM, BIURO PODAWCZE, MODYFIKACJA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ANNOMINACJA, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, SZCZĘŚCIARA, CHOROBA PROMIENNA, ROZGRZEWKA, POLER, DOBRA WIARA, PĘCHERZYK, BRANDZEL, POLIEUPLOIDIA, ŚRYŻ, ODRZUT, DEBIUTANCKOŚĆ, ULGA PODATKOWA, JEŻOWIEC, STAN PRZEDZAWAŁOWY, WKLĘSŁODRUK, MAKROFAUNA, DEGENERACJA, FARMACJA STOSOWANA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, KULTURA STARTEROWA, RUTYNISTA, UKŁAD MOCZOWY, TERCJA, TRANSAMINAZA, TENDENCJA, ROBAK PŁASKI, BOMBA KOBALTOWA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MODULACJA DELTA, WIRKI, KRYNOLINA, GRAFOLOG, ALTERNATYWA FREDHOLMA, ABSURDALNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, BRODA, UKŁAD, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PODZAKRES, WĘZEŁ, UZDRAWIACZ, NIEDOMÓWIENIE, MROZOODPORNOŚĆ, ENERGOELEKTRYK, MATEMATYKA CZYSTA, MARKER NOWOTWOROWY, WYŻEŁ, DEGRESJA, CHOROBA KAWASAKIEGO, JELEŃ, METABOLIT WTÓRNY, HODOWLA ZWIERZĄT, ANOMALIA TERMICZNA, TĘTNICA OCZNA, ETAT, SANEPID, WĘŻOWIDŁA, UMOWA ADHEZYJNA, UMIERANIE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ZADZIERZGNIĘCIE, OTĘPIENIE, RÓG, RELACJA ODWROTNA, ZAWIĄZEK, ASYMILACJA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, GRZYB, ASTROTAKSJA, WZÓR REDUKCYJNY, WODA HIPEROSMOTYCZNA, PAZUR, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, WCIELENIE, ?UŻYTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBNIŻENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZMU ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH PONIŻEJ NORMALNEGO ZAKRESU JEJ ZMIAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBNIŻENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZMU ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH PONIŻEJ NORMALNEGO ZAKRESU JEJ ZMIAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOTERMIA obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOTERMIA
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian (na 10 lit.).

Oprócz OBNIŻENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZMU ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH PONIŻEJ NORMALNEGO ZAKRESU JEJ ZMIAN sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OBNIŻENIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ ORGANIZMU ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH PONIŻEJ NORMALNEGO ZAKRESU JEJ ZMIAN. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x