KTOŚ, KTO COŚ NAPRAWIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH; MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO JAKIŚ PRZEDMIOT, JAK I COŚ NIEMATERIALNEGO - NP. DZIEDZINA ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPRAWIACZ to:

ktoś, kto coś naprawia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych; może to być zarówno jakiś przedmiot, jak i coś niematerialnego - np. dziedzina życia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO COŚ NAPRAWIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH; MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO JAKIŚ PRZEDMIOT, JAK I COŚ NIEMATERIALNEGO - NP. DZIEDZINA ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.203

RURA, MOTOR, JOLA, LYNCH, NIEKOMERCYJNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, PŁASZCZYZNA, EKSPERTKA, PRZEŻYCIE, PLETYZMOGRAF, POLSKI, WYSŁANNIK, FENETYKA, ŁAKNIENIE, MISTERIUM PASYJNE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PRZEZORNOŚĆ, PETARDA, POTĘPICIEL, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, DESZCZOCHRON, BALSAM, WYRZUT, WYZWOLICIEL, PODGLĄD, WIDOWNIA, CIERLICA, TETRAMER, NIECIERPLIWOŚĆ, PRAWO BUDŻETOWE, MALOWANIE, BEŁKACZEK POSPOLITY, MALARSTWO BATALISTYCZNE, ODPOWIEDZIALNY, ANORMALNOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, TROP, PRASA, SZKOLNOŚĆ, FAWORYT, NIEDOROZWÓJ, STRZAŁ, ZASTANOWIENIE, MAKOWSKI, NEGATYWA, PRZECINACZ, OBDZIERCA, GENIUSZEK, MURZYŃSKOŚĆ, USTA JAK KORALE, PRODUKTYWNOŚĆ, SPÓŁDZIELCA, ROZMEMŁANIE, PEDAŁOWICZ, DUMA, PODSYPANIE, MEKSYLETYNA, DZIAŁKA ROBOCZA, WIEŻOWIEC, WPROWADZENIE, PLEBEJUSZ, NIEGODZIWOŚĆ, KONTO, HIPPISKA, SUKNIA DEJANIRY, PRZYSPOSOBIENIE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, OKRES, MEDYCYNA KOSMICZNA, ZESZYT W KRATKĘ, CUDACZNOŚĆ, RZEKOTKA KARŁOWATA, BEZANMASZT, PRZEDDZIEŃ, RYBA ŁAWICOWA, PLASTIK, FECHTMISTRZ, WARIANTYWNOŚĆ, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, CIOŁ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PREPER, ASYSTENCJA, WAMPIR, PRZERABIACZ, PROPAGANDÓWKA, PRZYDAŚ, PROJEKCYJNOŚĆ, KOLANO, ZAKWATEROWANIE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, BIOTOP, LISEK, MARSZ, MANIFESTACJA, LEMING, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, SYSTEMOWOŚĆ, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, LARWA, KOCZKODAN, NIECHLUJSTWO, KORUPCJOGENNOŚĆ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, OBUSTRONNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, WABIK, RYSUNKI, ZASADA, EKSTRAWAGANCJA, NAPÓJ, PRACA, UBOGOŚĆ, SŁOŃCE, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, BEZINTERESOWNOŚĆ, KOT, ANGLIK, WIDEO, AEROZOL, SKRZYNECZKA, MODRASZEK ORION, POKARM, ARCYDZIEŁO, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, NOZOLOGIA, TEFILIM, WOTUM, ŹDZIERSTWO, EKOLOGIA POPULACYJNA, OFIARA, FABRE, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, OLBRZYM, AKTUALIZACJA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, HEBRAJSKI, ORANŻADA, LEUKOCYT, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, WIĘZIEŃ, STRZAŁECZKA, CIĘŻAREK, MARGINES, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, NIEUŁOMEK, WINIETA, WĄŻ MORSKI, BILLBOARD, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, WYŚCIG, POMYSŁOWOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, INFORMA, WIZYTOWNIK, OBJAŚNIENIE, CENA, PADAKA, KARIERA, ZAKONNOŚĆ, NAPRAWA, FRYKAS, ZNAK, ENTEROBAKTERIA, CZTERDZIESTKA, SPORT POŻARNICZY, POROŚL, MISIACZEK, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, POLIGAMICZNOŚĆ, KORWINISTA, UCHO, NIEWYRAŹNOŚĆ, CICHODAJKA, HIPOPOTAM, MATA, POSTAĆ, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SZCZEPICIEL, KRAKOWSKOŚĆ, TRUP, CHEMIA KWANTOWA, ULEP, KONWIKCJA, POLICYJNOŚĆ, ŚMIERDZIEL, ORTOPTYKA, DŁUG, OKAZAŁOŚĆ, TRUDNOŚĆ, BLISCY, NEKROZA, PIĄTE KOŁO U WOZU, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, DIZAJN, NIEPRZYJACIEL, KOPIEC, KNYPEK, STRUGACZ, CIERŃ, NOŚIĆ, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, STRZAŁ, MANET, KROK, MAKARON, NIKCZEMNOŚĆ, PLAC, PRĘDKOŚĆ, PROFETA, NIEMOŻLIWOŚĆ, KOKTAJL, TARA, ZDROWOTNOŚĆ, DYCHAWICA, TYTULIK, DEFICYT, TROPIK, MEZOZAURY, RELA, MATURZYSTA, BAJDA, OWIJARKA, DWUSTRONNOŚĆ, RAMA, GARBATE SZCZĘŚCIE, TOROS, POUFAŁOŚĆ, KIEP, SZKOLNIK, ANTYKWARK, KONGRES WIEDEŃSKI, SZAFARZ, ANTROPOLOGIA, RACJONAŁ, MINIVAN, CHOROBA KAWASAKIEGO, ZAPYCHACZ, OGIEŃ, NACISKANIE, RYZYKO NIEWYGASŁE, MAKRELOWE NIEBO, KURSISTA, WIEK DOJRZAŁY, LAMNOWATE, GAŁĄŹ, LICZBA RZECZYWISTA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, TEMPO, RATY, HIEROFANT, MAKABRYCZNOŚĆ, AMNEZJA DZIECIĘCA, PEŁNOLETNOŚĆ, KRZYŻYK, BUJANIE, WYBIELENIE, NAJWYŻSZY CZAS, CHOMIKOWATE, BIDULA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, BRUTALIZM, ŻOŁĘDNICA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, HALF-PIPE, PRZEKAZICIEL, ZACHWALACZ, WYSTĘPOWANIE, PRAKTYCZNOŚĆ, NORMALIZACJA, BABIA DUPA, FORMALIZM, MISTRZ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, EFEKTYWNOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, IBIZA, CHCICA, LASKA, NEUROEKONIMIA, OKROPNOŚĆ, SCRABBLISTA, BŁĄD, TALON, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, FINTIFLUSZKA, SZALKA, WIZJA, GOŁĄBECZEK, ?FREESTYLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.203 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO COŚ NAPRAWIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH; MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO JAKIŚ PRZEDMIOT, JAK I COŚ NIEMATERIALNEGO - NP. DZIEDZINA ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO COŚ NAPRAWIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH; MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO JAKIŚ PRZEDMIOT, JAK I COŚ NIEMATERIALNEGO - NP. DZIEDZINA ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPRAWIACZ ktoś, kto coś naprawia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych; może to być zarówno jakiś przedmiot, jak i coś niematerialnego - np. dziedzina życia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPRAWIACZ
ktoś, kto coś naprawia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych; może to być zarówno jakiś przedmiot, jak i coś niematerialnego - np. dziedzina życia (na 10 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO COŚ NAPRAWIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH; MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO JAKIŚ PRZEDMIOT, JAK I COŚ NIEMATERIALNEGO - NP. DZIEDZINA ŻYCIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - KTOŚ, KTO COŚ NAPRAWIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH; MOŻE TO BYĆ ZARÓWNO JAKIŚ PRZEDMIOT, JAK I COŚ NIEMATERIALNEGO - NP. DZIEDZINA ŻYCIA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x