STARSZY LOKAJ, KTÓRY MA NADZÓR NAD INNYMI DOMOWYMI SŁUŻĄCYMI I KOORDYNUJE PRACE W DOMU, MOŻE TEŻ MIEĆ DODATKOWE OBOWIĄZKI, KTÓRE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CIESZY SIĘ ZAUFANIEM PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMERDYNER to:

starszy lokaj, który ma nadzór nad innymi domowymi służącymi i koordynuje prace w domu, może też mieć dodatkowe obowiązki, które świadczą o tym, że cieszy się zaufaniem państwa (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAMERDYNER

KAMERDYNER to:

lokaj będący na usługach tylko jednej osoby, osobisty służący (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STARSZY LOKAJ, KTÓRY MA NADZÓR NAD INNYMI DOMOWYMI SŁUŻĄCYMI I KOORDYNUJE PRACE W DOMU, MOŻE TEŻ MIEĆ DODATKOWE OBOWIĄZKI, KTÓRE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CIESZY SIĘ ZAUFANIEM PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.328

DAŃ, RZEMIEŚLNIK, KUPIAŃSK, SZABLA, KSYLOFON, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, OGNISKO, ZIMNA KATODA, GRABIEŻCA, DZIAŁO HARPUNNICZE, WYPRAWA, PATYCZAK, WULKAN BŁOTNY, NEGATYWA, KOMARNO, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, BOCIAN, EKOSFERA, PŁAZY OGONIASTE, EKRANOPLAN, HERMENEUTYKA, GŁAGOLICA, MŁOT SPALINOWY, FRYGOWIE, MYSZORYJKI, TEREN ZIELONY, PŁOCHLIWOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KALECKI, PUNK, MINISTER BEZ TEKI, MODEL REDUKCYJNY, CEGIELNIK, KRYMINAŁ, PATRON, TRANSPOZYCJA, STADIUM LARWALNE, CUKIER, POŚCIELÓWA, LOGIKA DEONTYCZNA, PŁÓCIENNIK, BAMBUS, NEPALI, KIJÓW, KLAWISZ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SALA, PRODUKT LECZNICZY, PROROK, ALTER EGO, ŁĄCZNOŚĆ, OWCZY PĘD, CHOROBA TANGIERSKA, WIĄZADŁO, ROBAK, LEKTOR, TEŚCIK, VITORIA, RĘCZNE STEROWANIE, ZAWAŁ BLADY, ROK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, UKRAIŃSKI, KOMISUROTOMIA, PRZEZNACZENIE, OKRĘT NAWODNY, WYŚCIG SZCZURÓW, ZMIANA, CHOROBA ALKOHOLOWA, FLOTA, CANZONETTA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SYGNAŁ, PŁYNNOŚĆ, ZWARCIE, SZÓSTKA, KATASTROFA NATURALNA, ALPINARIUM, ROŻEN, NAPŁYW, NEOREALIZM, PAŃSTWO UNITARNE, KAMERTON, CHEMIA, KULANKA, BEZROBOCIE JAWNE, APARAT, PRZEWÓD, POKŁAD ŁODZIOWY, ŚMIECIUCH, FELDFEBEL, FICZER, BUJANIE, ARCUS TANGENS, POWTÓRZENIE, PODKOWIEC MAŁY, DOJEŻDŻACZ, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, MIODOJAD CIEMNY, POLECANKA, ROSZCZENIE REGRESOWE, LOME, AMBA, KOBIECOŚĆ, PODKŁADKA, INTUICYJNOŚĆ, GINEKOLOGIA, ISLANDZKI, KOTLARZ, OKRĘG, NIEŻYCZLIWOŚĆ, BRUSTASZA, ROPNIAK, KWESTURA, ANTYPODY, ZAPALENIE, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, ZASTAWKA, GORĄCZKA DUM-DUM, LOTNE PIASKI, LILIPUTKA, NUREK, KOD, KLAWISZOWIEC, NAPALENIEC, JAZZ FUSION, TREND HORYZONTALNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, SNAJPER WYBOROWY, MAZAJA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, ŻYWIEC, CEDUŁA, ZWÓJKOWATE, PRZEDNÓWEK, KUC SZETLANDZKI, CZARNA MOWA, KORPUS, KARUK, CINEREA, OPTYKA ELEKTRONOWA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, BASEN MODELOWY, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, EWANGELIZATOR, PRZYBLIŻENIE, EURO, SZKŁO LABORATORYJNE, HANDEL ZAMIENNY, GENTELMAN, LEJ, FOTOKSIĄŻKA, ARAD, KÓŁECZKO, PODGRUPA, NAKŁO, FIKNIĘCIE, KECZUOWIE, KANAŁ KRĘGOWY, TYBINGA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, BACKGROUND, CZESKOŚĆ, CARLSBAD, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, DIALEKT, STRUMIEŃ, PLATFORMA SERWEROWA, BŁYSTKA OBROTOWA, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, OGIEŃ I WODA, LEJEK, PREORIENTACJA, COULOMB, THUN, OLIGOMER, INERCYJNOŚĆ, RÓG, MATE, CZESTER, RAJTARIA, TRZODA CHLEWNA, SPRAWNOŚĆ, LIGAWA, INTERWENCJA ZBROJNA, ZESPÓŁ TUMARKINA, HOMOLOGIA, WITRYNA, ZŁORZECZENIE, TCHÓRZLIWOŚĆ, SIŁA SPOKOJU, SYFON, DOM LETNISKOWY, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, PRZEKWIT, ATRAPA, SIGTUNA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, REPOZYCJA, KSIĄŻKA KUCHARSKA, POIMEK, RYZYKO INWESTYCYJNE, SENTYMENT INWESTYCYJNY, GRZYBIARZ, KIESZEŃ, PROBIERNIA, KARDYNAŁ, WKŁADKA GRAMOFONOWA, GROCH CUKROWY, TRANSPORT AKTYWNY, CIUCIUBABKA, LANTANOWIEC, HELING, MIASS, RAZ, MALOWANIE, AURORACERATOPS, WSZECHWIEDZĄCY, KOLORYSTYKA, MAKARON, TAPIR ZE WZGÓRZ, RYBONUKLEOZYD, TWIERDZENIE ZERMELO, ENDOSZKIELET, KOSZATNICA, INDYKATOR, KOSTIUM, BATH, PRZEPOJA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SAWANTERIA, SYMBOLIZM, APTAMER, WINIETA, PORWAK, NAKAZ, RYBY ŁAWICOWE, BATYMETRIA, BOŻA RĘKA, FTYZJATRA, PROGRESJA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, NEOGAULLIZM, BAWOLE OKO, CZTERY DESKI, BAŁAGULSZCZYZNA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, HOL MIĘKKI, KSENOBIOTYK, CUDOTWÓRCZYNI, ŁĘKOTKA, ALIGATOROWATE, DOMOWIK, MODYFIKACJA, DROBINA, NIEWYPAŁ, PRZEJRZYSTKA, DZIAŁ PERSONALNY, DEATH METAL, GOLIAT, ACENA NOWOZELANDZKA, SYLOGIZM, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, WINA, GARNEK, PRYK, ŁAKNIENIE SPACZONE, AUTOTELICZNOŚĆ, KOMUNA, TEMPERATURA MROZU, ŻÓŁWIE, B, KOPUŁA GEODEZYJNA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, OSOBA, HAJFONG, CHEMIA ANALITYCZNA, PODSTAWA PROGRAMOWA, TAVOLIERE, KARTKA, POMROK, KOR, AEDICULA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, UBOŻENIE, SAGINAW, BURG, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, TURECKI, UBYTEK, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, MEGARON, JĘZYK ŻYWY, NIZIOŁEK, STRATYFIKACJA, PROTOBUŁGAR, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ?PRZYZWYCZAJENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.328 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STARSZY LOKAJ, KTÓRY MA NADZÓR NAD INNYMI DOMOWYMI SŁUŻĄCYMI I KOORDYNUJE PRACE W DOMU, MOŻE TEŻ MIEĆ DODATKOWE OBOWIĄZKI, KTÓRE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CIESZY SIĘ ZAUFANIEM PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STARSZY LOKAJ, KTÓRY MA NADZÓR NAD INNYMI DOMOWYMI SŁUŻĄCYMI I KOORDYNUJE PRACE W DOMU, MOŻE TEŻ MIEĆ DODATKOWE OBOWIĄZKI, KTÓRE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CIESZY SIĘ ZAUFANIEM PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMERDYNER starszy lokaj, który ma nadzór nad innymi domowymi służącymi i koordynuje prace w domu, może też mieć dodatkowe obowiązki, które świadczą o tym, że cieszy się zaufaniem państwa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMERDYNER
starszy lokaj, który ma nadzór nad innymi domowymi służącymi i koordynuje prace w domu, może też mieć dodatkowe obowiązki, które świadczą o tym, że cieszy się zaufaniem państwa (na 10 lit.).

Oprócz STARSZY LOKAJ, KTÓRY MA NADZÓR NAD INNYMI DOMOWYMI SŁUŻĄCYMI I KOORDYNUJE PRACE W DOMU, MOŻE TEŻ MIEĆ DODATKOWE OBOWIĄZKI, KTÓRE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CIESZY SIĘ ZAUFANIEM PAŃSTWA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - STARSZY LOKAJ, KTÓRY MA NADZÓR NAD INNYMI DOMOWYMI SŁUŻĄCYMI I KOORDYNUJE PRACE W DOMU, MOŻE TEŻ MIEĆ DODATKOWE OBOWIĄZKI, KTÓRE ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CIESZY SIĘ ZAUFANIEM PAŃSTWA. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x