?-HYDROKSYNITRYL - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY ZAWIERA DWIE GRUPY FUNKCYJNE: NITRYLOWĄ I HYDROKSYLOWĄ PRZY TYM SAMYM ATOMIE WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYJANOHYDRYNA to:

?-hydroksynitryl - organiczny związek chemiczny, który zawiera dwie grupy funkcyjne: nitrylową i hydroksylową przy tym samym atomie węgla (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "?-HYDROKSYNITRYL - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY ZAWIERA DWIE GRUPY FUNKCYJNE: NITRYLOWĄ I HYDROKSYLOWĄ PRZY TYM SAMYM ATOMIE WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.346

DRIBLER, BIAŁA NOC, TETRA, PROTEINA, KUSICIEL, FLISAK, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ZWIERCIADŁO, BAŁT, FASETA, DUPLEKS, EKSPLOATACJA, FLAWONOL, SAMOREALIZACJA, FAŁD, KOMPETENCJA, KASZUB, WĘGIEL, SYMETRIA, CASTING, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, BENTOS, SZLACHCIĄTKO, KOPIEJSK, KARBONYLEK, SUNDAJKA, PALCAT, PROEPIDEMIK, JĘZYK TAMILSKI, GĄSIENICA, BEZBRZEŻ, KOLOKACJA, KALEKA UMYSŁOWY, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, PIECZENIARZ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, DEPRESJA CYKLICZNA, ULSAN, NOTORYCZNOŚĆ, BIRGINIAK, SWATKA, MÓZG MATRIOSZKA, GATUNEK PARASOLOWY, FALANDYZACJA, DINODONTOZAUR, FILM TRÓJWYMIAROWY, TROMBOPLASTYNA, TŁUSZCZ, ORGANISTA, DŁUG SPADKOWY, PROSIĘ, ADIAFORA, PLASK, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, HIPERMETROPIA, BIURKO, WOAL, ŚWIADECTWO, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, PROKARIONT, KOMISJA, NOŻYCE, DOTYK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SWAP WALUTOWY, DOROSŁOŚĆ, DAR, SAKSOFON, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PARLANDO, LEK ANTYDEPRESYJNY, PRZEDZIAŁ, HALOGEN, ELEKTRONOWOLT, WŁÓKIENKO, LEPTOPLEURON, PIRYMIDYNA, DZIELNOŚĆ MORSKA, ENHARMONIA, SATELITA, ANTYMONEK GLINU, PUSTY DŹWIĘK, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, REFPATENT, RUDNIK, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, WIOLA, DZIOBAK, KOŁOKOLNIA, FELSUMA PRĘGOWANA, SŁOWACKI, METALOPROTEINA, FILIPÓW, POLIWĘGLAN, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, NACHALNOŚĆ, GŁOWIENKA, RAJD GWIAŹDZISTY, KĄT WEWNĘTRZNY, TEREN OTWARTY, RUSYCYSTYKA, GANOIDY KOSTNE, OFIARODAWCA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KAPLERZ, KEIRIN, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, MANIPULATOR, BRYŁA LODU, GAZ WĘGLOWY, FILAROWIEC, HANDEL ZAMIENNY, AROGANCKOŚĆ, CUKIER SŁODOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PRACUŚ, SAMPLER, ANTYBIOTYK, CHŁODNIK, SYSTEM ZNAKOWY, ZŁOTOOK, RAPEĆ, SAMOCHÓD PUŁAPKA, GLIKOL, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, TR, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, SER TRAPISTÓW, DRAGON, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PALUDAMENT, PIPERACYLINA, JURYSLINGWISTYKA, MULTIKULTURALIZM, OBRAZOBURCA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KAZAŃ, SŁONKA, GO, GĄSIOREK, HYDRAZYD, GLIKOZYD, SIWAK, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, PYTAJNIK, EMAUZAUR, BRYGADA, POSPÓLNOŚĆ, STAN STACJONARNY, ERYTROZUCH, OWOC WIELOKROTNY, KARBOANION, DEZYPRAMINA, GLORIA, BERYLOWIEC, APOSTOŁ, POBUDKA, NEFROSTOMIA, KOŁNIERZ, BAJRONISTA, PŁATKONOS CZARNY, HEPTAPTYK, KOZIOROŻEC, CHROMOGEN, OFIARNIK, FLUWIOGLACJAŁ, FILOZOFIA ANALITYCZNA, KASTYLIJSKI, OWOC ZŁOŻONY, PAŁA, ALDEHYD GLICERYNOWY, GRACZ, LUTNIARZ, URZĘDNIK DWORSKI, SCENORYS, NEWARK, MINIA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, KHMERSKI, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KOŁO SEGNERA, PORTIERNIA, EOZYNOFIL, KOZACY, NAFAZOLINA, BEZWODNIK KWASOWY, DOGADZANIE SOBIE, BĘBEN SZCZELINOWY, ŚMIECISKO, AKRYLONITRYL, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, PRZYCZEPNOŚĆ, DITLENEK WĘGLA, PRZETWORNIK, WERNISAŻ, JĘZYK GYYZ, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SUKA BIŁGORAJSKA, PROTAGONISTA, MĄTEWKA, KOMBAJN GÓRNICZY, WESTYBUL, STOPIEŃ, GASKOŃCZYK, BABOL, FILOLOGIA CHORWACKA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, LESZCZYN, GNOMOLOG, TAGALSKI, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ZUELLE, BACZKI, TARAS, POCISK NIEPENETRUJĄCY, PULI, STOLIK, 2-FENYLOETYLOAMINA, ALGORYTM ZACHŁANNY, PODZIAŁKA, EDYTOR, IZOPRENOID, PERSKI, ASEKURANTKA, AKCENTUACJA, NADTLENEK WODORU, MIASTO UMARŁYCH, PIERIEDWIŻNIK, OPŁATEK, HELIOMETR, FUNKCJA AGREGUJĄCA, TOCZEŃ, WIĄZANIE PODWÓJNE, FILTR OPTYCZNY, LINORYT, PŁYTA WIÓROWA, OBSADA, PRZELATEK, INIEKCJA, INKWIRENT, NIEPOPULARNOŚĆ, PARALAKSA, SPECJALNY, NIEMY, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KWAS HUMUSOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, FUNDUSZ SOŁECKI, UPOMNIENIE, KWAS WALERIANOWY, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, MONOSACHARYD, JAMNIK, LITERATURA KONSPIRACYJNA, KAPITAŁ, NIEDOSTATECZNY, CHLOROETAN, LABDAN, BUSTER, WYRAŻENIE, KOŁATKA, TURECKI, ŁĄCZNIK, OSTOJA, MECZ DERBOWY, TERMOLOKATOR, USTAWODAWCA ZWYKŁY, FORDON, SEPARACJONIZM, ROBERTIA, INICJATOR, MION, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, WYBUCHOWOŚĆ, ŁUCZNIK, LIPID, BARWICA, PARASZYT, CHLOREK RTĘCI(I), FASOLA SZPARAGOWA, SUCHY ŚNIEG, ENKODER, RELACJE SAXENA, HELMINTOLOGIA, WĘGIEL ENERGETYCZNY, GOBITYTAN, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, MERKAPTAN, PÓŁANALFABETA, MICHAŁOWICE, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, KUPCZYK, SSANIE, PIERWIASTEK CHEMICZNY, BALON, SZAUNIS, ?NUKLEOZYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

?-HYDROKSYNITRYL - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY ZAWIERA DWIE GRUPY FUNKCYJNE: NITRYLOWĄ I HYDROKSYLOWĄ PRZY TYM SAMYM ATOMIE WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ?-HYDROKSYNITRYL - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY ZAWIERA DWIE GRUPY FUNKCYJNE: NITRYLOWĄ I HYDROKSYLOWĄ PRZY TYM SAMYM ATOMIE WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYJANOHYDRYNA ?-hydroksynitryl - organiczny związek chemiczny, który zawiera dwie grupy funkcyjne: nitrylową i hydroksylową przy tym samym atomie węgla (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYJANOHYDRYNA
?-hydroksynitryl - organiczny związek chemiczny, który zawiera dwie grupy funkcyjne: nitrylową i hydroksylową przy tym samym atomie węgla (na 13 lit.).

Oprócz ?-HYDROKSYNITRYL - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY ZAWIERA DWIE GRUPY FUNKCYJNE: NITRYLOWĄ I HYDROKSYLOWĄ PRZY TYM SAMYM ATOMIE WĘGLA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - ?-HYDROKSYNITRYL - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY ZAWIERA DWIE GRUPY FUNKCYJNE: NITRYLOWĄ I HYDROKSYLOWĄ PRZY TYM SAMYM ATOMIE WĘGLA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast