WIEDZA, JAKA JEST POTRZEBNA DO WŁAŚCIWEGO ZORGNIZOWANIA PROCESU PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECHOWALNICTWO to:

wiedza, jaka jest potrzebna do właściwego zorgnizowania procesu przechowywania produktów, w tym przede wszystkim produktów żywnościowych (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZECHOWALNICTWO

PRZECHOWALNICTWO to:

dział przemysłu, czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom (na 16 lit.)PRZECHOWALNICTWO to:

dział przemysłu spożywczego, zajmujący się składowaniem produktów żywnościowych (np. płodów rolnych, owoców itd.) w taki sposób, aby były one odpowiednio zabezpieczone przed zapsuciem w czasie oczekiwania na ich dystrybucję do klientów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEDZA, JAKA JEST POTRZEBNA DO WŁAŚCIWEGO ZORGNIZOWANIA PROCESU PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.640

LEGITYMISTA, AMIDYZM, DIABELSKOŚĆ, MAŹNICA, BAZYLISZEK, OFFTOP, NIEUWAŻNOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, IZOTROPOWOŚĆ, KIEROWALNOŚĆ, NUTRIETY, MAJTANIE, TELEGRAF CHAPPE'A, POWŁOKA, KONIECZNOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, KUBEK, ANTYPAST, CYKL KSIĘŻYCOWY, STOPA, NIEKAPEK, RAJD OBSERWOWANY, KATASTROFICZNOŚĆ, FUNKCJA CELOWA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ANTYCHOLINERGIK, ROZPOREK, BURGER, PROGRAM ROZRYWKOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SZYBKOWAR, PREPPER, AUDYT, PIES MINIATUROWY, MASKA, KAMELEON ŻYWORODNY, CHCIWSTWO, KANAŁ ŻEGLUGOWY, YGGDRASIL, MECHANIKA KONSTRUKCJI, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NIEUŻYWALNOŚĆ, TOR ODSTAWCZY, KATAKLIZM, MPA, PROLETARIUSZ, FIGURACJA HARMONICZNA, MEDYCYNA PRACY, TERROR, GRUPA KARBOKSYLOWA, DOWOLNOŚĆ, BREAKDANCE, PAN, UMOWA KONTRAKCYJNA, LINEARNOŚĆ, WIZYTÓWKA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, WYDRA, ROSYJSKOŚĆ, FOSFOREK, ODŚRODKOWOŚĆ, NOŚNIK, PELHAM, METALICZNOŚĆ, LOKATA, REALIZM, ŚMIGŁOWCOWIEC, ŁAŃCUSZEK, PIECHOTA MORSKA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, EGZOSZKIELET, WIRTUOZERIA, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, ANOMIA, SAMOUPROWADZENIE, KANGUR OLBRZYMI, DODATEK KOMPENSACYJNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, GLIPIZYD, MIASTOWOŚĆ, KOMERCHA, BROŃ CHEMICZNA, BENZYNA CIĘŻKA, PIECZEŃ, TAKTYKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, MUSTEL GWIAŹDZISTY, GRZĘDA, NIECZUCIE, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, HORMON STERYDOWY, SILNIK PAROWY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, CISTA, SERCE, CYTADELA, CZTEROKROTNOŚĆ, SROM, USTAWODAWCA ZWYKŁY, UNIKATOWOŚĆ, NIEUCHRONNOŚĆ, DWA OGNIE, PLUS, SYSTEM KOMPUTEROWY, FRAZA, WYJĄTEK, FIZYCZNOŚĆ, LEK PRZECIWLĘKOWY, TORBA, TRAWERS, CZYN SPOŁECZNY, ROTATOR, MASECZKA, CONCEPT ART, FANFARON, JUDASZ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, PRZEWODNIK, AMBITNOŚĆ, CZEREŚNIAK, WARIACJE, SAMORODNOŚĆ, PAUPER, CIOS, HOMER, DOBUDÓWKA, ULTRAMARYNA, STOPA, REKIN OWSONA, TIOTEPA, SAMOAŃSKI, GRUPA, POZABIBLIJNOŚĆ, MADŻONG, CHOROBA PLUMMERA, AUTOSZCZEPIONKA, PACAN, MACIERZ KWADRATOWA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, HIPERPRZESTRZEŃ, PSZCZOŁA MIODNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, NIESYMPATYCZNOŚĆ, START MASOWY, USZKA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, STYLON, LAKKOLIT, NIESPODZIEWANOŚĆ, ELOPSOPODOBNE, OSTRIA, WILCZE STADO, KAMIKAZE, CHLUBNOŚĆ, PAŁAC, TERPEN, ZŁOTOŚĆ, SKŁAD, NIELICZNOŚĆ, FUNKCJA AKTYWACJI, GRZYB SKALNY, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, POLAROGRAFIA, FUNKCJONALIZM, NEGACJONISTA, PRAWO PIĘŚCI, WSPÓLNY ZASÓB, KĄŚLIWOŚĆ, DEFENSYWNOŚĆ, MERITUM, NIEGUSTOWNOŚĆ, KASETA MAGNETOWIDOWA, ODDZIAŁ, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, GICZ, ARCHETYPOWOŚĆ, AKSAMITKA WZNIESIONA, NADAWCA, PENDŻABSKI, OSŁABIACZ PODRZUTU, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, PLUTOKRACJA, OPRAWA, BOMBA BURZĄCA, SKŁADNICA, PODSTAWA POTĘGI, ŁASKA, PODRZĘDNIK, BIOFLAWONOID, PSYCHOFARMAKOLOGIA, KLOSZ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ŻABA Z JUNIN, DOŁEK, PĘPEK, WYRAŹNOŚĆ, ZARZEWIE, GOLEC, KOŁO SEGNERA, NIELOTNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, CHODZĄCY TRUP, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KOMIŚNIAK, BIOLOG MOLEKULARNY, FUNKCJONALIZM, RYWALIZACYJNOŚĆ, GABINET LUSTER, DAWNOŚĆ, PARADOKS, POWAGA, ALBUM, OFFSET, BIEL, STOJAK, LARGHETTO, OSTRY DYŻUR, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, GETER, CHINON, MKLIK, IDYLLICZNOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SYMPATYCZNOŚĆ, SERDELEK, ZAPIS, GRZECH, SPRĘŻYSTOŚĆ, MĄTEWKA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, SKINNY, GOŁĘBIE SERCE, KRZYŻ MALTAŃSKI, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, CHŁOPIEC, OPINIA, SODA, KOMPETENCJA TWARDA, MOC, ZARAŻONA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PROTEST SONG, ANTYHITLEROWIEC, NEUTRALIZACJA, ILUZORYCZNOŚĆ, INFORMACJA GENETYCZNA, OSET SIWY, LICZBA ALGEBRAICZNA, BIODOSTĘPNOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, KWIATUSZEK, ODWRACACZ CIĄGU, GERMAŃSKOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, REGRESJA LODOWCA, PŁYTA GŁÓWNA, TWIERDZA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, CZEDAR, FALA HARMONICZNA, CHROPAWOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, ŁOWCA GŁÓW, WESOŁOŚĆ, KLAUZULA HORNA, SZATAN, KMIOT, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, DOGMAT, IMPLIKATURA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, GŁOWA NIE OD PARADY, METABOLIT WTÓRNY, AJDUKIEWICZ, CHWYTAK, AGAT, SZPIEG GOSPODARCZY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KRUPNIK, ANTAŁEK, ZAPALENIEC, OBRAZOWOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, BUKŁAK, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, SEKRET, ?CHMURNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.640 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEDZA, JAKA JEST POTRZEBNA DO WŁAŚCIWEGO ZORGNIZOWANIA PROCESU PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEDZA, JAKA JEST POTRZEBNA DO WŁAŚCIWEGO ZORGNIZOWANIA PROCESU PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECHOWALNICTWO wiedza, jaka jest potrzebna do właściwego zorgnizowania procesu przechowywania produktów, w tym przede wszystkim produktów żywnościowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECHOWALNICTWO
wiedza, jaka jest potrzebna do właściwego zorgnizowania procesu przechowywania produktów, w tym przede wszystkim produktów żywnościowych (na 16 lit.).

Oprócz WIEDZA, JAKA JEST POTRZEBNA DO WŁAŚCIWEGO ZORGNIZOWANIA PROCESU PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - WIEDZA, JAKA JEST POTRZEBNA DO WŁAŚCIWEGO ZORGNIZOWANIA PROCESU PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast