PRZENOŚNIE: CECHY JAKIEGOŚ ZJAWISKA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST ONO KONOTOWANE JAKO WŁAŚCIWE RACZEJ DLA MĘŻCZYZN LUB RACZEJ DLA KOBIET - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁEĆ to:

przenośnie: cechy jakiegoś zjawiska, które sprawiają, że jest ono konotowane jako właściwe raczej dla mężczyzn lub raczej dla kobiet (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁEĆ

PŁEĆ to:

zespół cech o charakterze struktur i funkcji pozwalających na sklasyfikowanie organizmów jako męskie i żeńskie (na 4 lit.)PŁEĆ to:

zabarwienie skóry ciała ludzkiego, szczególnie na twarzy (cera) (na 4 lit.)PŁEĆ to:

narządy płciowe (na 4 lit.)PŁEĆ to:

cechy, dzięki którym rozpoznaje się, jakiej ktoś lub coś jest płci (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: CECHY JAKIEGOŚ ZJAWISKA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST ONO KONOTOWANE JAKO WŁAŚCIWE RACZEJ DLA MĘŻCZYZN LUB RACZEJ DLA KOBIET". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.891

PRZEDMIOT KIERUNKOWY, OWAD, ZWODNICZOŚĆ, SUPERVISOR, KOHEZJA, WOLT, DOBRO PODSTAWOWE, MUŁOWCOWATE, TŁUSZCZAK, KREDYT RATALNY, ZDENERWOWANIE, MATURA POMOSTOWA, WYSTARCZALNOŚĆ, RADA NADZORCZA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, GAJOWIEC ŻÓŁTY, SZATA, GENETYKA KLINICZNA, PRODUKTYWNOŚĆ, TRZMIEL, PŁATKI ZBOŻOWE, REKUPERATOR CIEPŁA, PIERDOŁA SASKA, REDUKCJA, ELEWATOR ZBOŻOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, JĘZYK BERTA, KONOTATKA, BENTO, BRAK, REGISTER, KRATER UDERZENIOWY, MAMAŁYGA, DETENCJA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, TIOSÓL, WADA DREWNA, ZAKRES, EFEKT, LINIA MĘSKA, WATA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, RUDA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PRZYLEPKA, ESPRESSO, KRZYŻÓWKA, DYSRUPCJA, SIATKÓWKA, BUJANIE, SIANO, LWICA, PAJACYK, PUBLIKACJA, KLISZKA, WYBIERAK, MEA, OPŁOTKI, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, NOBEL, UDERZENIE, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, TELESKOP ZWIERCIADLANY, METAL, PRODUKCJA, POMALOWANE, KONTROLA, MARTWOTA, IZOLATORIUM, REWANŻ, ŚMIERDZIUCH, WARSZTAT STRATEGICZNY, ASD, NIELITOŚCIWOŚĆ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, WENTYLACJA MECHANICZNA, ŁUPEK BENTONITOWY, EGZORTA, MELDUNEK, KAZAMATA, JUBILER, DZIECKO WIEKU, PRZESMYK, GERMANIZACJA, BIAŁY MARSZ, RELIGIA MOJŻESZOWA, HUBA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KARIN, HIN, TELENOWELA DOKUMENTALNA, OPTYKA FALOWA, PALIWO SILNIKOWE, SZAŁAWIŁA, JAK, STACJA, OBSESJA, BAMBO, SZLACHCIĄTKO, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, PROSTOLINIOWOŚĆ, GANOIDY, WEKTOR EKSPRESYJNY, BEZBOLESNOŚĆ, ZARZĄD, EPOKA, FANTOM, RĄB, GIMNASTYKA MÓZGU, FASETKA, ORGANOWCE, GLOBALNOŚĆ, FILHELLENIZM, USŁUGA KONSUMPCYJNA, STATEK TRANSPORTOWY, GEN, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, COŚ, INTELEKTUALIZM, ROTOR, TOPIKALIZACJA, PODDAŃCZOŚĆ, PINCZER KARŁOWATY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KET, SŁOIK, KOTONINA, PLEWA, ZBOWID, POSMAK, INFLACJA UKRYTA, UMOWA KONTRAKTACJI, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, HETEROATOM, KOLAUDACJA, STREFA PRZYGRANICZNA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, STRATEGIA, ŁADUNEK, AWANS, OSKAR, EGZOSZKIELET, PULARES, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, REEDUKATOR, DUNIKOWSKI, ŻABOT, TRANSPARENTNOŚĆ, DIADEM, D, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, MGŁAWICA, ANALOG, STRÓŻ BEZPIECZEŃSTWA, SKOK, DOSTAWA, ODCHYŁKA, NIEŻYWOŚĆ, SOKOLE OKO, ANALITYKA MEDYCZNA, ZAKĄSKA, PODSTAWA, FINITYZM, JEEP, KLUCZ, WYROK PRAWOMOCNY, KUCIE, ZŁOTOŚĆ, NALEWKA JODOWA, FORMA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, JEJMOŚĆ, PILOT, NASZYWKA, OPIESZALSTWO, BRAMA TRIUMFALNA, SZTAFAŻ, WĘZEŁ, INTERFEROMETR LASEROWY, MIARKOWNIK SPALANIA, SZPARA, NASYCENIE, PAPRYKA, MLECZ, LEGWAN GŁUCHY, OMAM, KOŁOMYJA, ZŁAD, PUCH, DIRCIK, PODSTAWA POTĘGI, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZAPŁOTKI, MORESKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, NIEAKTUALNOŚĆ, OBIBOK, PRZYJEZDNY, KOKCYDIOZA, CZAJNIK, GRA W BUTELKĘ, PROFIL, RANA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, LOT KOSZĄCY, SILNIK PRZELOTOWY, GALANTYNA, DNA, RENATA, SUBSTANCJA OBCA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, PLUTON, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WŁĄCZNIK, DROGA WOJEWÓDZKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, INDOEUROPEJCZYK, POLE, GWIZDEK, MORZE ADRIATYCKIE, MASZTÓWKA, PIERWSZY, NUTKA, ODKOS, FLEBODIUM, BYK SPIŻOWY, FILM SCIENCE-FICTION, JEŻOWIEC, SZACHY TRZYOSOBOWE, UTWÓR, ODTWÓRCA, WYCINEK KULI, RĄCZNIK, KOKSIAK, BRAHA, AGREGATOR TREŚCI, OSTROŻNOŚĆ, SKŁAD PODATKOWY, ROZMACH, ZGINIĘCIE, BULWA, CASUAL, DYFUZJA KULTUROWA, NAKIEROWANIE SIĘ, MONOCENTRYZM, OKOLICA, BRAK, KOMUNIA, WITACZ, GOSPODARKA KOMUNALNA, IMPAST, BATERIA, FOTOREALIZM, KIEŁŻ, BASENIK, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, KRZYŻAK ROGATY, CHWAST, GRAFIKA, KRYSZNAIZM, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOMPOTIERKA, SYNTEZATOR, MATA GRAWITACYJNA, ANGLOFOBIA, JEŻ MORSKI, PÓŁPĘTLA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TAPETA, PUNKT ODNIESIENIA, NÓŻKA, SET, DROGOMISTRZ, BIBLIOTEKA NAUKOWA, ZANOKCICOWATE, KAULIKARPIA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, KOŹLAREK, FILM KATASTROFICZNY, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, POKRZYWDZONA, MIELIZNA, LAKONIZM, PISZCZEK, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, ŚCIĘCIE, TUALETA, PRYMITYW, GENRE, ELEKTROMAGNES, NATURALIZM, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, TENDRZAK, PRZEJRZYSTOŚĆ, ?GRA NIESKOŃCZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: CECHY JAKIEGOŚ ZJAWISKA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST ONO KONOTOWANE JAKO WŁAŚCIWE RACZEJ DLA MĘŻCZYZN LUB RACZEJ DLA KOBIET się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: CECHY JAKIEGOŚ ZJAWISKA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST ONO KONOTOWANE JAKO WŁAŚCIWE RACZEJ DLA MĘŻCZYZN LUB RACZEJ DLA KOBIET
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁEĆ przenośnie: cechy jakiegoś zjawiska, które sprawiają, że jest ono konotowane jako właściwe raczej dla mężczyzn lub raczej dla kobiet (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁEĆ
przenośnie: cechy jakiegoś zjawiska, które sprawiają, że jest ono konotowane jako właściwe raczej dla mężczyzn lub raczej dla kobiet (na 4 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: CECHY JAKIEGOŚ ZJAWISKA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST ONO KONOTOWANE JAKO WŁAŚCIWE RACZEJ DLA MĘŻCZYZN LUB RACZEJ DLA KOBIET sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZENOŚNIE: CECHY JAKIEGOŚ ZJAWISKA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE JEST ONO KONOTOWANE JAKO WŁAŚCIWE RACZEJ DLA MĘŻCZYZN LUB RACZEJ DLA KOBIET. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x