ZESPÓŁ INSTYTUCJI PRAWNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWOŁANE W CELU OCHRONY INTERESÓW I PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA LUB TEŻ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ BADANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM GOSPODAROWANIA MIENIEM INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTROLA SKARBOWA to:

zespół instytucji prawnych, które zostały powołane w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub też państwowych funduszy celowych oraz badania zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ INSTYTUCJI PRAWNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWOŁANE W CELU OCHRONY INTERESÓW I PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA LUB TEŻ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ BADANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM GOSPODAROWANIA MIENIEM INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.009

JASKÓŁCZE GNIAZDO, ROBOTA GÓRNICZA, GARDEROBA, KRZYWA POPYTU, SZURPEK ODRĘBNY, PASSACAGLIA, PRAWA POKREWNE, FLESZ, BADANIE, ANTYLOPA NIEBIESKA, KARMIDEŁKO, MATOŁ, TECHNIKA ŚWIETLNA, JEDNOLATEK, BOGOMILSTWO, JAJECZNICA, WOKALIZA, UDERZENIE, FERMATA, ROLADA, SANDWICZ, OSPAŁOŚĆ, OFICJAŁ, TYTUŁ PRASOWY, RAJKA, OCEMBROWANIE, ZBIÓR, PERYPATETYK, BRAMA TRIUMFALNA, PIEC, WINO, BOCZNICA KOLEJOWA, MONOPOL, BACIK, WZÓR UŻYTKOWY, AZYL, GROWL, DEKONCENTRACJA, HRABIĄTKO, ROZBIERANKA, KATAPULTA, CIASTO, DOBRA POŚREDNIE, FORMACJA DEFENSYWNA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, ŚWIATŁO ZIELONE, PRZEDSZKOLE, KIEŁ, WYCINEK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, SUKCESIK, MIŁOŚĆ, AUTONOMIA REGIONALNA, KIJ, KAMIEŃ NAGROBNY, FROTKA, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, KRÓLEWICZĄTKO, ABOLICJONISTA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, KRAŃCÓWKA, DIRT, TV, SIOSTRA, POLIGAMICZNOŚĆ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, WÓZKOWY, LITEWSKI, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, RÓW IRYGACYJNY, AFRYKANERKA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ATOMISTYKA, SALAMI, TESTOWANIE WZORCOWE, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, EMIL, PROSEKTORIUM, NUMER, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, STRUDEL, DYPTYK, BIEDACZKA, TANIEC, KOD IDENTYFIKACYJNY, SUMA WEKSLOWA, CYGANECZKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, MAPA MENTALNA, ODRZUT, WŁÓCZYKIJ, KOLEGIUM, PŁEĆ, ZDRADLIWOŚĆ, HEMOROID, ŁOWISKO, PRZESŁONA, KASETON, INSTYTUT, MOTYLEK, PŁATNOŚĆ BALONOWA, IMMUNOONKOLOGIA, PSYCHIATRIA, NIEPRZYJACIEL, LARYNGOSKOPIA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, NIERÓB, SINICE, ŚWIECKOŚĆ, DRENAŻ MÓZGÓW, PRZEGRYZEK, TRENAŻER, STROIK, NIEPEWNOŚĆ, SYMPOZJON, GAD, LEGAT PAPIESKI, NADZIEWARKA, DREN, AOJDA, LIMUZYNA, BAŁAMUTNICA, WĄTROBOWIEC, KORD, APOLOGIA, NIEMIECKI, ŁUPEK DACHOWY, POŻYCZKA, RÓG, EKSPRESJA, PILCHOWATE, AGRESJA ELEKTRONICZNA, SOLANKA, RAKIETA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, CHALDEJCZYK, PEDAGOG, ORGANIZM, REZERWAT PRZYRODY, WŁÓCZĘGA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, KACAPSKI, EKONOMIA POLITYCZNA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ROUYN, MAJĘTNOŚĆ, DRUK AKCYDENSOWY, TUSZ, NAWRÓCICIEL, KUSTODIA, HACJENDER, OBRAZEK, MUSZKA, PÓŁKOLONIE, ARTYKUŁ, WEŁNIAKOWE, ŻAGIEL REJOWY, RYBONUKLEAZA, MUSZTRA, ŁUK OPOROWY, FELER, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DOBRO PRAWNE, EWOKACJA, LINIA CZYSTA, OWOLAKTARIANIN, DŹWIGACZ DACHOWY, ROPOWICA KŁĘBU, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, KRA LODOWCOWA, TĘSKNOTA, BRZEŻANKA, INSPEKTOR SZKOLNY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, BARYKADA, PIECZARNIK WŁOSKI, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DEZETKA, CZTEROKROTNOŚĆ, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, ARGUMENT, PSYCHOGERIATRIA, POCIĄG POSPIESZNY, JEZIORO LODOWCOWE, PASTISZ, WIATR KATABATYCZNY, OPASŁOŚĆ, PROFESOR, KONFIRMACJA, PIKIETA, PALISADA, FETYSZYZM, ODPRAWA CZASOWA, ZWIERZĘ, ZWORNIK, PEŁNOMOCNICTWO, KOMITET, CZASOWNIK FRAZOWY, HELLEŃSKOŚĆ, KĄPIEL, INWOLUCJA, ORBITER, WOLNOBIEG, ODDZIAŁ, REZYDENT, PŁYTA, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, PODSTAWA, OPŁATA SANKCYJNA, PASTISZ, SZESNASTKA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, ZABYTEK NIERUCHOMY, INDYKATOR, PLAN MOBILIZACYJNY, AGROWŁÓKNINA, LAMPA ELEKTRONOWA, EMISJA POLOWA, RÓŻNICA ZBIORÓW, REGRESJA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, BŁYSK HELOWY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, METODA FEULGENA, POLICJA, ZABAWIACZ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, BELA, FALA, PRAWO PRACY, BANIECZKA, MARRAN, KOZA ŚRUBOROGA, INTERWAŁ, KLUCZ OBCY, PRAWO JOULE'A, UNIZM, SEANS, RZESZOWIAK, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, CZĄSTKA DZIWNA, TĘTNICA WĄTROBOWA, KREACJA PIENIĄDZA, MARGARYNA, ŁACINNICZKA, FOSA, SIEĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SNAJPER WYBOROWY, HIDŻAB, BOGUMIŁ, OFICYNA DRUKARSKA, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, WTRYSK, EKSCESY, PLUDRY, KOMPOZYCJA, NIĆ, DŁUTO, MITSUKURINA, KASZKIET, PRYMITYWIZM, WYCISKANIE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KOSZT INWESTYCYJNY, MORALNOŚĆ, TROPIK, STROIK, PLENUM, REPERTUAR DEBIUTOWY, EMANUEL, PÓŁCIEŃ, KLATKOWIEC, STYL KOLONIALNY, ASEKURACJA, SUFLET, ZAKON MNISZY, POMYŁKA, ISTOTA FANTASTYCZNA, SIAD RÓWNOWAŻNY, ZARODZIEC RUCHLIWY, PACHOLĘ, DRAPIEŻNIK, SATURN, TAPIRY, ŻER, BEZSZELESTNOŚĆ, KROKIEW, FOTOALBUM, WŁADZUCHNA, BARIERA ODŁAMKOWA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KOSMOBIOLOGIA, PRZYDZIAŁ, ŁAWKA REZERWOWYCH, ?PIĘDŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ INSTYTUCJI PRAWNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWOŁANE W CELU OCHRONY INTERESÓW I PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA LUB TEŻ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ BADANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM GOSPODAROWANIA MIENIEM INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ INSTYTUCJI PRAWNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWOŁANE W CELU OCHRONY INTERESÓW I PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA LUB TEŻ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ BADANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM GOSPODAROWANIA MIENIEM INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTROLA SKARBOWA zespół instytucji prawnych, które zostały powołane w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub też państwowych funduszy celowych oraz badania zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTROLA SKARBOWA
zespół instytucji prawnych, które zostały powołane w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub też państwowych funduszy celowych oraz badania zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych (na 16 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ INSTYTUCJI PRAWNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWOŁANE W CELU OCHRONY INTERESÓW I PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA LUB TEŻ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ BADANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM GOSPODAROWANIA MIENIEM INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZESPÓŁ INSTYTUCJI PRAWNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWOŁANE W CELU OCHRONY INTERESÓW I PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA LUB TEŻ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ BADANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM GOSPODAROWANIA MIENIEM INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast