CZĘŚĆ MASZYNY LUB INNEGO URZĄDZENIA W KSZTAŁCIE OKRĘGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERŚCIEŃ to:

część maszyny lub innego urządzenia w kształcie okręgu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERŚCIEŃ

PIERŚCIEŃ to:

nakładana na palec ozdoba w kształcie obręczy, wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, ozdobiona oczkiem, czyli kamieniem ozdobnym (na 9 lit.)PIERŚCIEŃ to:

kształt zbliżony do okręgu, otaczający coś (na 9 lit.)PIERŚCIEŃ to:

pierścień o potężnej mocy z mitologii Tolkiena; było dwadzieścia Pierścieni (na 9 lit.)PIERŚCIEŃ to:

jeden z podobnie ukształtowanych odcinków ciała niektórych zwierząt (na 9 lit.)PIERŚCIEŃ to:

w chemii: kształt tworzony przez atomy (na 9 lit.)PIERŚCIEŃ to:

struktura formalizująca własności algebraiczne liczb całkowitych oraz arytmetyki modularnej; intuicyjnie zbiór, którego elementy mogą być bez przeszkód dodawane, odejmowane i mnożone, lecz niekoniecznie dzielone (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY LUB INNEGO URZĄDZENIA W KSZTAŁCIE OKRĘGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.086

KAPLICA LORETAŃSKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KURZA STOPKA, OLEJ JADALNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, KAPSLA, BOŻA RĘKA, SKŁADAK, KŁĄB, DROGA BEZPRZETARGOWA, WIELKA ROSJA, MÓŻDŻEK, BRAK, ASEKURANT, ANTEPEDIUM, DRĘTWA, BROKAT, WODODZIAŁ, GŁOWA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PARTIA, MIESZANIEC, WIDMO SYGNAŁU, STONÓG MYSZATY, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, NORWID, ŁABĘDZI ŚPIEW, PROMIEŃ, ANTAGONISTA, ROŚLINA KORZENIOWA, BERLACZ, WYLEW, ADVERBIUM, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, BATYPELAGIAL, TABU, LATARNIA, WAGON TAROWY, KOLORY PAŃSTWOWE, KANTOR, CEBULARZ, RDZA, BUSTER, HERBATA, SOLÓWKA, HANOWER, OCZKO, CHARTER, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BANDAMKA, UNIA REALNA, SPIRYT, ESKOPETA, ŁATA, BEZPOWROTNOŚĆ, HIPSOMETRIA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, LIST GOŃCZY, SPRZĄGLE, KRYSTALOMANCJA, PNEUMATOLIZA, WRÓBEL MAZUREK, BRUDAS, URLOP WYCHOWAWCZY, WAGA, PARALAKSA, JANKA, WÓZ STRAŻACKI, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, ROZSZCZEPIENIE, NOSEK, RACICA, KWARTAŁ, ENDOPROTEZA, MOC CZYNNA, SAUNA, POKÓJ, CHWYTAK, FUNKCJA GREENA, GLORIETTA, FUNKCJA CELOWA, OSIEDLENIEC, GENDER, WIĘZADŁO, ZAKONY, OSTOJA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, SAMOCHÓD OPANCERZONY, FILIŻANKA, KALISZ, OPŁATA KONCESYJNA, PEPICZKA, TERMINAL, KAPUŚCIANA GŁOWA, KLOPSIK, KOSODRZEWINA, REZONATOR, PIERŚCIEŃ, JEDNOSTKA NAUKOWA, ŚCIANA, ODCISK PALCA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, BORDER, ANGOL, MIESZEK, JĄKANIE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ROZBRATEL, BRAZYLIJSKOŚĆ, KSIĘŻULO, KAWIARKA, WIRKI, STAŁOŚĆ, LAMPA ELEKTRONOWA, ZUPA, CYRK LODOWCOWY, SZCZODRZENIEC, KOLIMATOR, CZAS, FRANCUSKOŚĆ, UWŁOSIENIE, ŁOTEWSKI, SZÓSTA CZĘŚĆ, OBŁĘK, ŻYWOPŁOCIK, PRZEDSCENIE, EKSPOZYCJA, ZORZA, KOŁYSKA, SYNTEZA, PLANETKA, NOK, NAGRANIE WIDEO, GWIAZDA PODWÓJNA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ZMOTORYZOWANY, MUZA, KURSOR SZTABKOWY, STANCJA, BASEN, ODROŚLE, BAŁAMUTNICA, SILNIK KUBKOWY, MOTYL, HOKEJ, CIĘŻKI SPRZĘT, ODSYŁACZ, FUNKCJA ZDANIOWA, OPONKA, NIEWIERNOŚĆ, OBCHÓD, KARRUKA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, MUESLI, TOALETA, KINESKOP, CHRUST, OBRONA, PASCHA, ESOWNICA, INFOMAT, AGADA, BLOCZEK, WOLUTA, BEZGUŚCIE, OTRZEWNA, ŁUPEK MARGLISTY, CZASOWNIK POSIŁKOWY, NERWIAK, KESON, FISZUTKA, LEGENDA, TINGEL, VADSÓ, GRZYBIARZ, ZASILANIE SIECIOWE, SZCZUDŁO, HALLOWEEN, KARTACZ, DOBRO INWESTYCYJNE, BRUDY, WAHADŁO, ARAMEIZM, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SKAJLAJT, SZPILKA, EMOTIKON, UKŁAD KRWIONOŚNY, CZUPRYNA, MARŻA HANDLOWA, KOLONIA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, AMPUŁA, WEŁNA, BURŁAK, PAROWCZYK, KADZIDŁOWIEC, DEKALKOMANIA, WOLNY, PARAFARMACEUTYK, MYDELNICZKA, DOKUMENT, CIMELIUM, SOK, SENIOR, MOSTEK, TRANSLACJA, NARKOTYK MIĘKKI, WASABI, NOTA, UŻĄDLENIE, KOŁYSANIE, TRAGIZM, GLORIA, MASTYKS, KPINA, PŁATEK, MIELIZNA, PROCES BIOLOGICZNY, ANTENA KIERUNKOWA, SECESJONISTA, ZABAWKA, GRZEBIEŃ, FILTR POLARYZACYJNY, SŁABIZNA, PRAWO WEWNĘTRZNE, PORTYK, KLIKOWOŚĆ, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, KORDONEK, HASZTAG, RUMSZTYK, RZECZNIK PATENTOWY, ZABIEG LECZNICZY, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, PAS DROGOWY, PRZEDROŚLE, ANATOL, SZMER, WIROSZYBOWIEC, KWARTAŁ, PRĄD BŁĄDZĄCY, PANDAN, GRUSZKA ŻAROWA, PRĘDKOŚĆ KĄTOWA, BERET, SKOPEK, MISZCZU, KATARZYNKA, REKINEK PLAMISTY, REDAKTOR NACZELNY, GARDZIEL, SYMETRIA, SMUŻKA, WZÓR CHEMICZNY, NAGRODZENIE, DEKOLT, ODDZIAŁYWANIE, KRAN, GRAF PODSTAWOWY, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, SMOCZEK, PASTA CURRY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PREZENTER, UMOWA CYWILNOPRAWNA, KOPIA, POJAZD ZABYTKOWY, KLASTER PRZEMYSŁOWY, ZDROJEK POSPOLITY, TRANSPORTER, LUTNIA, KOMA, FAJECZKA, BETON JAMISTY, KOCIOŁ EWORSYJNY, ZRANIENIE, PERYPATETYK, ODBÓJ, FILIGRAN, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, NACZYNIE LIMFATYCZNE, FILTR CYFROWY, RURKA, INTERNUNCJUSZ, ANGIOPLASTYKA, MANIFEST, REZYDENT, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ODCINEK, OFICER PRASOWY, ZBAWICIELKA, CIEPLICA, KOMA, SIEROTA SPOŁECZNA, AUTSAJDER, ?RDZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY LUB INNEGO URZĄDZENIA W KSZTAŁCIE OKRĘGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY LUB INNEGO URZĄDZENIA W KSZTAŁCIE OKRĘGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERŚCIEŃ część maszyny lub innego urządzenia w kształcie okręgu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERŚCIEŃ
część maszyny lub innego urządzenia w kształcie okręgu (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY LUB INNEGO URZĄDZENIA W KSZTAŁCIE OKRĘGU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY LUB INNEGO URZĄDZENIA W KSZTAŁCIE OKRĘGU. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x