Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W BUDOWNICTWIE JEST TO SZTYWNA KONSTRUKCJA, KRATA ZBUDOWANA Z PRĘTÓW LUB ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, DREWNIANYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATOWNICA to:

w budownictwie jest to sztywna konstrukcja, krata zbudowana z prętów lub elementów żelbetowych, drewnianych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRATOWNICA

KRATOWNICA to:

ogrodzenie, przegroda albo forma dekoracji z krzyżujących się prętów (na 10 lit.)KRATOWNICA to:

krata z drewnianych listew, układana na dnie łodzi - chroni przed wodą (na 10 lit.)KRATOWNICA to:

przyrząd archeologiczny w postaci zbudowanej z metalu lub drewna ramy o boku długości jednego metra z umieszczoną wewnątrz siatką pomiarową z kwadratów o wymiarach 20 na 20 centymetrów (na 10 lit.)KRATOWNICA to:

GRETING (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWNICTWIE JEST TO SZTYWNA KONSTRUKCJA, KRATA ZBUDOWANA Z PRĘTÓW LUB ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, DREWNIANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.550

OOLIT, KOMPLET, KANTATA, SKOPEK, OBIEGNIK, ZAWRÓT GŁOWY, GRZYB SKALNY, PLEŚNIAWKA, WYGASZACZ, HYGROPSAMMON, CIOTA, FRYWOLITKA, MIKROFON CEWKOWY, GRENADYNA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SZARAK, RAUT, SUPERSAMOCHÓD, SILNIK UNIWERSALNY, SKOK SPADOCHRONOWY, ELEW, KISZKA ZIEMNIACZANA, PYSZOTA, RACZYNA, ŚWIETLIK, KRWIOBIEG PŁUCNY, WELUR, ZIOMEK, SSANIE, MORENA BOCZNA, INTERWENCJA, DACH POGRĄŻONY, WOLNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PANDANOWIEC, USTĘPLIWOŚĆ, ROZTOCZE, ZGŁOSKOWIEC, SĄSIEDZKOŚĆ, GMT, BUŁKA MONTOWA, ORGAN, CHOINKOWOŚĆ, DZIEŃ DZISIEJSZY, WRZASKLIWOŚĆ, POSIADŁOŚĆ, PÓŁOKRĄG, KLASA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KOLEGIUM, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, AUTOMOBILISTA, UROSTOMIA, NADZÓR INWESTORSKI, PITU PITU, DRĘTWOTA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, TOALETA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, WITAMINA B6, PAPROTKA ZWYCZAJNA, NIECHLUJNOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PARKA, LINIA LOTNICZA, RELISH, ILOCZYN WEKTOROWY, NIEWYPARZONA GĘBA, GRUPA WSPARCIA, MADONNA, KONEW, ŻYDEK, KOMBATANT, NIJAKOŚĆ, MROZOODPORNOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, KOD PREFIKSOWY, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DIAGNOSTYKA, POST, BLASTODERMA, OPASKA BRZEGOWA, PRĄTNIKOWCE, REGENERACJA, WICEKAPELMISTRZ, MARGINESOWOŚĆ, BUZKASZI, TANCERKA, TOOLBAR, SZAL, KRUCHE CIASTO, ORĘŻ, SUBSTRAT, FORMA DWULINIOWA, TYKA, KNYSZ, FOTOGRAM, ANGIELSKI, STROCZEK, DOPING, PYSZCZEK, PRZEMYT, BIEGŁOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, PODATEK TONAŻOWY, SZTUCZNE SERCE, MOTOR, LOGOGRAF, ŁUSKA, PRZESTARZAŁOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, TUMULUS, CZAS PRZYSZŁY, NIEBOSKŁON, PASEK, TABU, ZDROJEK POSPOLITY, CIEPLAK, INFOMAT, SPORT EKSTREMALNY, ZAJĄCZEK, KOMPRADOR, JĘZYK, FLAWONOID, TĘTNICA NERKOWA, ZAPŁON, PLUS, DROGA GRUNTOWA, DROBNICA, ANEKS, SZCZOTKA, NĘCISKO, TRACICIEL, FREE JAZZ, WPADKA, KLUCZ, CZŁOWIECZEK, RESTRYKCJA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, SETKA, ZAINTERESOWANIE, INTROIT, ASPIRACJA, SZKARADA, SSAK MORSKI, EKLEKTYCZNOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, GORĄCA KREW, PACHOŁEK, SOK, ŚLĄSKOŚĆ, FILM PSYCHOLOGICZNY, ELOPSOPODOBNE, DANINA, MADAPOLAM, DZIAŁ WÓD, CZUBRICA, TABULA RASA, BELKOWANIE, POMPA ŁYDKOWA, CYTODIAGNOSTYKA, METYCYLINA, SĘDZIA, GEOFIT KORZENIOWY, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, DROGA ZBIORCZA, ŁAPA, RETENCJA, TRANSLACJA, FANPAGE, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, MATAMATOWATE, SZKARADNOŚĆ, WŁOSIANKA, KARTA WIZYTOWA, KRATA VICHY, ALTOCUMULUS, BYK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KROPKA, EKSKLAWA, RUBASZNOŚĆ, SKÓRZAK, TERMINAL, MAPA HIPSOMETRYCZNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, METEORYT HED, ŁOŻNICZY, SKUNKS, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, GOOGLE INC, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, GLOTTOCHRONOLOGIA, HAMULEC, KUMULACJA, PASER, DRESZCZE, NIECELOWOŚĆ, SINIAK, FRAMUGA, STELLARATOR, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, SEKSTANS, JACHT, ŚLEPA AMUNICJA, TRYSKAWKA SZKLANA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, TAUTOLOGIA, PIĘTRO, PADWAN, LB, TANGO, TYBINKA MAŁA, DESKARZ, TREL, KOSMOGONIA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, OZOREK, SUCHOKLATES, SZEZLONG, ŻURAW, DRUGI PLAN, POLE JEDNORODNE, BŁYSTKA OBROTOWA, MSZA, PARÓWKA, PROFESOR, ROZRZUTKOWATE, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, PROSEKTORIUM, PANTOFELNIK, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, ANOMALIA UHLA, DYSKRETKA, GIERKA, PROMIEŃ, LOTNY FINISZ, PRZYKRYCIE, PRACA, BRZYDULA, ŚWIECA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WĘGLÓWKA, PLANTACJA, TOŻSAMOŚĆ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ASTER SOLNY, WIZYTÓWKA, DYSALTERACJA, INTERGLACJAŁ, ANAL, REDEMPTOR, KOMPLEKS, WAPNIAK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, MODRASZEK KORYDON, EPONIM, STAND-UP, KOŻUSZYSKO, AMINOPENICYLINA, NALEPKA, NA PIESKA, BULLA, KINO DROGI, CENZURA, BEZDENNOŚĆ, CZEKOLADA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, DWORSKOŚĆ, PODRZUT, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, MĘDREK, ŁUPEK WĘGLISTY, KOZERA, KRWIOBIEG, OSTANIEC KRASOWY, PRZEWIELEBNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, BUTLA, DEGRAS, NIEWYGODA, SILNIK REPULSYJNY, SUWERENNOŚĆ, DENDRODOA, SZTUCER, KARCIANE DOMINO, POPRZEWRACANIE, BIRIANI, UKŁAD URBANISTYCZNY, ZDATNOŚĆ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, GORZKOŚĆ, APROBATA, PRZECIWUTLENIACZ, CYKORIA KORZENIOWA, GENERAŁ, KRYNOLINA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, OKTAEDRYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w budownictwie jest to sztywna konstrukcja, krata zbudowana z prętów lub elementów żelbetowych, drewnianych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWNICTWIE JEST TO SZTYWNA KONSTRUKCJA, KRATA ZBUDOWANA Z PRĘTÓW LUB ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, DREWNIANYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kratownica, w budownictwie jest to sztywna konstrukcja, krata zbudowana z prętów lub elementów żelbetowych, drewnianych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATOWNICA
w budownictwie jest to sztywna konstrukcja, krata zbudowana z prętów lub elementów żelbetowych, drewnianych (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x