OSOBA LUB INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA, WIZYTUJĄCA, SPRAWDZAJĄCA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTROLA to:

osoba lub instytucja kontrolująca, wizytująca, sprawdzająca coś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONTROLA

KONTROLA to:

czynność polegająca na sprawdzeniu czegoś (na 8 lit.)KONTROLA to:

władza, fakt, że sprawuje się nad kimś lub czymś kontrolę (na 8 lit.)KONTROLA to:

odgórne badanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA, WIZYTUJĄCA, SPRAWDZAJĄCA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.243

ISTNOŚĆ, REKOMPILACJA, TALERZ, STAN NIETRZEŹWOŚCI, HARCERZYK, KNAGA, WODA, CZYSTKA, STOPIEŃ NAUKOWY, ŁOŻE, SMREKUN, CYTOSTATYK, PÓŁKLUZA, GALAKTYKA, SĄD OSTATECZNY, BONET, NIEDYSPONOWANIE, BIEG, KAMIZELKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, TRYPTYK, OPAŁ, ANIMACJA, PRACE KONSERWACYJNE, AMUR, UCHWYT, LATOROŚL, DZIEŁO OTWARTE, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, GÓRALSKI, KB, DZIECKO EPOKI, DŻIHAD, KAFTAN, ABNEGATKA, OBIEKTYWNOŚĆ, TKANKA STAŁA, BAZA ODSETKOWA, CZŁOWIEK, ANGLOFOBIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ALLELOPATIA, KOLONISTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, CAŁKA PIERWSZA, REJESTR, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ŻYCIODAWCA, DOŚWIADCZENIE, NARTOW, RÓW, BONOŃCZYK, ROŚLINA OKRYWOWA, BĄBELKI, WARTA, PANTOFAG, KOLORYSTYKA, KULTYWAR, POLEPA, GŁOWA, SSAK, WERSET, PIECHUR, WORECZKOWY, WZNOWICIEL, AKTYWNOŚĆ, AWERSJA DO RYZYKA, KORUND, ROZBRATEL, KOS, WYCIĄG TALERZYKOWY, STARSZY SZEREGOWY, KONTAKCIK, PLAKAT, RAMA, ELEMENT, LICHWIARSTWO, RADZIECKOŚĆ, SKANDAL, WŁASNOŚĆ, RURA ODPŁYWOWA, DZIAŁANIE, MURZYŃSKOŚĆ, BUTLA GAZOWA, PATOGENICZNOŚĆ, KLAPECZKA, BLEFIARZ, ODNIESIENIE, CHARAKTER, ŁAPACZ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, RAKIJA, TRZYDZIESTKA, ANGLEZ, ISKRA, CZUB, ARESZT TYMCZASOWY, PRÓBKA, JAPONKI, CYC, AZJATYCKOŚĆ, MONOPOL NATURALNY, DOBROSĄSIEDZTWO, DOMEK DLA LALEK, BRAK, SKWAPLIWOŚĆ, NOTOWANIA, WIĄZADŁO, UDAWACZ, PODATEK ROLNY, EMPIRYZM GENETYCZNY, INDEKS RZECZOWY, FARBA DRUKARSKA, CZTEROKROTNOŚĆ, LIPOLIZA, LODOŁAM, EKRAN, RAMA KOMUNIKACYJNA, TYTOŃ, BODZIEC WARUNKOWY, KUFF, ROMUALD, LEKARZ, KASZTELANIA, BUCHTA, PALIWODA, NADSCENIE, PEAN, SĄD WOJSKOWY, KRAKOWIAK, AFERZYSTA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ALMANACH, LIST POETYCKI, WOAL, JĘZYK SZTUCZNY, SIOSTRZYCZKA, MŁOT, ALKILACJA, FAKTOR, JĘZYK, WINNY, BLEJTRAM, SADŹ, PERIOD, ŻYDOWSKOŚĆ, APARAT, KORONA, DACH HEŁMOWY, JACK, REZERWA, DYPTYCH, BRUDAS, ANIOŁECZEK, BLIN, WYRAZ, MINA MORSKA, PRZYNĘTA, MAPA TEMATYCZNA, ALDEHYD, MIŃSZCZANIN, BARWA DŹWIĘKU, PRZEGUBOWIEC, ŚLĄSKI, DANIE ARBUZA, MIGAWKA CENTRALNA, TYTUŁ, ONELINER, GEOFAGIA, POKRZYWDZONA, JEDNOSTKA ALOKACJI, SYR, STARUNEK, WYTWÓR, BAJECZKA, HEROINISTA, ZASOBNICZEK, TERMOS, DYWIZJON RAKIETOWY, TANDETA, LANDARA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, SYNTETYK, BÓG, ŻYŁA, BARIERA, AKTORKA, PAKLON, LIDER, PRZYWODZICIEL, OSOBA, TUMAN, DOLARÓWKA, ANASTYLOZA, GÓRA MIĘSA, PATRONAT, STYLOWOŚĆ, UPUST, SAMOURZECZYWISTNIANIE, LIBELA, POŁAWIACZ, OBSZAR WIEJSKI, RYSUNEK, POKRYCIE, ARENDA, KACZUGA INDYJSKA, ZAKRĘT, SIEROTA NIEBOŻA, CZYŚCIOCHA, ZAJAD, ABOLICJA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, WOLUNTARIAT, ZAPARCIE, SYNTAKTYK, KOŁEK, ZWODNICZOŚĆ, ARANŻER, JAPOŃSKOŚĆ, MEGATSUNAMI, ODCZYN, DZIKA KARTA, ZASILANIE SIECIOWE, PROTETYKA, STATUS SPOŁECZNY, GEOMETRYCZNOŚĆ, ROZKŁADOWOŚĆ, EGZERCYCJA, MIESZARKA, PRZEDZIAŁ, LEGENDA, PRZECIWNOŚĆ, KOMPLET, NAGOŚĆ, NAŚWIETLENIE, PUDER, KOMÓRKA, ZAINTERESOWANIE, LATEKS, RUCH, BINDA, OCHRONNIK, IMITATOR, CZUB, CIASNOŚĆ, CZĄSTECZKA, BEZAN, MÓZG, PUNKT OKOSTNOWY, CHAMSKI CYC, FARMERKI, MIASTO, RATOWNIK MEDYCZNY, OPIEKUN, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, SZTUKA PASYJNA, MISIO, RPG, LUBASZKA, BRZOSKWINIA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SROGOŚĆ, WITAMINA, UKRYCIE, KRA LODOWCOWA, WYNAJEMCA, MIMEOGRAF, SERWETECZKA, TWIST, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, TROPIK, SKRYTKA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, KAPLICZKA, AKROLIT, TŁUMIENIE, FAŁD, ZĄB, TRZYKROTNOŚĆ, SZKAPA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BRZYDACTWO, NORMALIZACJA, NEUROTRANSMITER, DIABEŁ, ORTALION, BEFKA, KOLORYSTA, NAWIERZCHNIA, BUZIA, KOMISUROTOMIA, SZABER, STEROWIEC SZKIELETOWY, ABORCJONISTA, ANTENA, KLUCZ, ZAPŁOTKI, PIRACTWO INTELEKTUALNE, IMPOTENCJA, ?CHOJAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.243 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA, WIZYTUJĄCA, SPRAWDZAJĄCA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA, WIZYTUJĄCA, SPRAWDZAJĄCA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTROLA osoba lub instytucja kontrolująca, wizytująca, sprawdzająca coś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTROLA
osoba lub instytucja kontrolująca, wizytująca, sprawdzająca coś (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA LUB INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA, WIZYTUJĄCA, SPRAWDZAJĄCA COŚ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OSOBA LUB INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA, WIZYTUJĄCA, SPRAWDZAJĄCA COŚ. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x