SUFIT LUB PODNIEBIENNA CZĘŚĆ SKLEPIENIA OZDOBIONA SZTUKATERIĄ, PŁASKORZEŹBĄ, FRESKIEM LUB MALOWIDŁEM OLEJNYM NA ZAMOCOWANYM ODPOWIEDNIO PRZY SUFICIE PŁÓTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAFON to:

sufit lub podniebienna część sklepienia ozdobiona sztukaterią, płaskorzeźbą, freskiem lub malowidłem olejnym na zamocowanym odpowiednio przy suficie płótnie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAFON

PLAFON to:

ozdoba sufitu w formie płaskorzeźby lub malowidła (na 6 lit.)PLAFON to:

odmiana brydża z początku XX wieku, bardziej zaawansowana forma okszena, od którego różnił się zapisem, przede wszystkim niewliczaniem nadróbek do punktacji pod kreską (stąd pochodzi nazwa gry; zapowiedziany kontrakt był limitem, za jaki można otrzymać zapis pod kreską) (na 6 lit.)PLAFON to:

dekoracyjny sufit typowy dla baroku i rokoka (na 6 lit.)PLAFON to:

dekoracyjne malowidło na suficie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUFIT LUB PODNIEBIENNA CZĘŚĆ SKLEPIENIA OZDOBIONA SZTUKATERIĄ, PŁASKORZEŹBĄ, FRESKIEM LUB MALOWIDŁEM OLEJNYM NA ZAMOCOWANYM ODPOWIEDNIO PRZY SUFICIE PŁÓTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.291

LĘDŹWIE, KROPKOWANIE, LĘDŹWIE, RUMIEŃ LOMBARDZKI, MUSAN, SIRO, WYSKLEPEK, BLOK, FRAMUGA, STACJA POSTOJOWA, UGNIATARKA, MILANEZ, HEMOSTAZA, SUCHA IGŁA, WIERTŁO, MINIATURA, SMOLT, PASAŻ, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, OFIARNIK, ZAPRZĄG, GALISYJKA, ZEBROID, FASOLA ZŁOTA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, DAWCA, PLECÓWKA, LABIRYNT, SZPONTON, ASSAPAN, SUBFUNDUSZ, PIECZARKOWA, NOWELIZACJA, OPERACJA, JĘZYK POZYCYJNY, PANIKA BANKOWA, ROZKŁAD, JĘZYK OBCY, MIEJSCE, TRANSFER BIEŻĄCY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SURAT, DONOŚNIK, ŻABA LEOPARDOWA, LAKIER, STATUS, BŁYSK, WSZYSTKOŻERCA, NUMER, CZYNNIK SYTUACYJNY, KURS, WEREŻKA, BŁĄD ATRYBUCJI, CYKL GOSPODARCZY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, OWAD, TĘCZA, TRZON, KORONA, REGIMENTARZ, ŻUŻEL, SERCE, OŚWIADCZENIE, SIEKANKA, BALKON, KONKURENCJA, OBRÓŻKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KATAPULTOWANIE, DRENAŻ LIMFATYCZNY, TKACZ, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ILUZJA PIENIĄDZA, KRZYŻÓWKA, PŁUCZKA, GĘBA, KNEL, ARONIÓWKA, ŁAŃCUCH, POLONISTYKA, WŁOSKOŚĆ, KWADRANT, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, WÓZEK, DYSKONTO, ANGORA, MALTA, NISKOROSŁOŚĆ, UŚCISK, CZÓŁNO, PIESZCZOCH, IMPLANT ŚLIMAKOWY, HALO, KICZ, SODÓWKA, ZAPOLE, KONFEDERATKA, TERMOJONIZACJA, KASZUBSKI, ŻEBRO, KSIĘGA METRYKALNA, ZESPÓŁ, WCINKA, NASTĘP, DOMOFON, RUBELIT, WIERTNICA, KARKÓWKA, PLAFONIERA, REGENERATOR, RZEPKA, RADA, AMUR, CZOK, MASKA, KUCHNIA, URANOWIEC, PŁAT, SONG, BRAZYLIANY, HACKAMORE, WIZYTOWNIK, POŻYCZKA, SOK, PYSZOTA, MĄKA, GNÓJ, ZAŻALENIE, CZOŁOWNICA, ZDANIE, ORBITA POLARNA, RZECZY OSTATECZNE, PUDDING, ORTALION, ANGIELSKOŚĆ, JURA POLSKA, CIASTKO, OSOBNIK, OSĘKA, ZATOKA, OSTROMLECZ, PUŁAP, ROZETKA, AKROPOL, STĄGIEWKA, FINAŁ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, GRZYBIARSTWO, OBRONA STREFOWA, EKSPOZYCJA, FLOTA, SOWIECKOŚĆ, KONKLAWE, BUTLA GAZOWA, KEYBOARD, GRZEBIEŃ, ODCIEK, URSZULA, PEAN, HARMONIJKA, AZYDEK, LINIA SPEKTRALNA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, LANGUSTA POSPOLITA, ZATOROWOŚĆ, COKÓŁ, KLUCZ OBCY, TULEJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KWADRATURA, UTRILLO, ZAKŁÓCENIE, PALINGENEZA, WEKTOR, ŻYWA PAGINA, KONSOLIDACJA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MAŁOPOLSKOŚĆ, WŁÓKNO SZTUCZNE, ORANŻADA, PRZECIER, PRZEKLĘTNIK, JAŁOWIEC POSPOLITY, KRAB, POWŁOKA, STARA GWARDIA, ULGA BUDOWLANA, ADWENTYSTA, PISMO IDEOGRAFICZNE, POWIEŚĆ SCI-FI, BAROMETR RTĘCIOWY, SMAK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FUTURE SIMPLE, GALANTYNA, ŻONA LOTA, SZCZĘKA, BIEGUN, CZYTELNIA, REPETYTYWNOŚĆ, EKSPANDER, KANALIZACJA KABLOWA, ANIOŁECZEK, KOJEC, ABIOGENEZA, LIST, OTWÓR WYLOTOWY, JĘZYK, AKCJA IMIENNA, WYPADEK JĄDROWY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, TEŚCIK, NAPIERŚNIK, PRZEDJĄDRZE, SZAMBELAN PAPIESKI, PASKUDA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BRAMOWNICA, ERGOTERAPIA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, SIŁY, NOWA HUTA, KABATY, CZAJKA, SZOK CENOWY, SURMA, GŁOWOCIS, ZAPOJA, MELASA, RUCHANKA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, KRĄŻENIE OBWODOWE, PAREO, FRAZA, CEGŁA DZIURAWKA, POŻYCZKA, KASZMIR, PERKOZ ROGATY, NIEDOMÓWIENIE, KACZY DÓŁ, SZYNKA, PIWO, ARTEFAKT, STROIK, DYNAMIZM, STUŁA, SĄD OSTATECZNY, WINDSURFING, KUPNO, TRUP, SZEŚCIAN, INDEKS RZECZOWY, PLAFON, REDUKCJA, ROTA, PEŁNOMOCNICTWO, FORYŚ, RADCA, TOCZYSKO, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, ŁUSKA, MODYFIKACJA, CYNGLE, DAWCA NARZĄDÓW, JANE, METAFRAZA, TEMAT, TRAGICZNOŚĆ, BYDLAK, PRZYLEPNOŚĆ, BANNER, CZOSNEK, LEMIESZ, PROFIT, KLEJNOT HERBOWY, WIELOKROTNOŚĆ, POMÓR, MAPA TEMATYCZNA, PRZEPRÓCHA, OSTRZAŁ, ROY, DEZETA, POLEPA, HORMON LOKOMOCYJNY, KRIONIKA, ŻELAZKO PAROWE, WAMPIREK, KILOMETR ZEROWY, ROZWORA, KOMPLEMENTARIUSZ, EMIRAT, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, FUNKCJANA, MORWA, NORWESKI, DRĄŻEK SKRĘTNY, ?FUNDAMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUFIT LUB PODNIEBIENNA CZĘŚĆ SKLEPIENIA OZDOBIONA SZTUKATERIĄ, PŁASKORZEŹBĄ, FRESKIEM LUB MALOWIDŁEM OLEJNYM NA ZAMOCOWANYM ODPOWIEDNIO PRZY SUFICIE PŁÓTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUFIT LUB PODNIEBIENNA CZĘŚĆ SKLEPIENIA OZDOBIONA SZTUKATERIĄ, PŁASKORZEŹBĄ, FRESKIEM LUB MALOWIDŁEM OLEJNYM NA ZAMOCOWANYM ODPOWIEDNIO PRZY SUFICIE PŁÓTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAFON sufit lub podniebienna część sklepienia ozdobiona sztukaterią, płaskorzeźbą, freskiem lub malowidłem olejnym na zamocowanym odpowiednio przy suficie płótnie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAFON
sufit lub podniebienna część sklepienia ozdobiona sztukaterią, płaskorzeźbą, freskiem lub malowidłem olejnym na zamocowanym odpowiednio przy suficie płótnie (na 6 lit.).

Oprócz SUFIT LUB PODNIEBIENNA CZĘŚĆ SKLEPIENIA OZDOBIONA SZTUKATERIĄ, PŁASKORZEŹBĄ, FRESKIEM LUB MALOWIDŁEM OLEJNYM NA ZAMOCOWANYM ODPOWIEDNIO PRZY SUFICIE PŁÓTNIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SUFIT LUB PODNIEBIENNA CZĘŚĆ SKLEPIENIA OZDOBIONA SZTUKATERIĄ, PŁASKORZEŹBĄ, FRESKIEM LUB MALOWIDŁEM OLEJNYM NA ZAMOCOWANYM ODPOWIEDNIO PRZY SUFICIE PŁÓTNIE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x