IGLICA - CZĘŚĆ URZĄDZENIA (NP. IGŁA CYRKLA, IGŁA OD WRZECIONA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IGŁA to:

iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IGŁA

IGŁA to:

liść o blaszce, która jest podłużna, wąskaj, sztywna i ostra (na 4 lit.)IGŁA to:

iglica - zwieńczenie wieży lub hełmu w formie wysmukłego ostrosłupa lub stożka (na 4 lit.)IGŁA to:

cienki, wydrążony w środku pręcik, używany jako narzędzie medyczne, np. do zastrzyków, pobierania krwi, kroplówki (na 4 lit.)IGŁA to:

cienki metalowy pręcik z uszkiem służący do szycia (na 4 lit.)IGŁA to:

rodzaj dużej igły do dziania sieci rybackich (na 4 lit.)IGŁA to:

narzędzie do szycia, wiązana sieci itp (na 4 lit.)IGŁA to:

(gramofonowa) element przenoszący przebiegi akustyczne, zapisane na płycie za pomocą rowków na system drgający adaptera (na 4 lit.)IGŁA to:

z uszkiem na nitkę (na 4 lit.)IGŁA to:

wskazówka kompasu (na 4 lit.)IGŁA to:

potrzebna krawcowi (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IGLICA - CZĘŚĆ URZĄDZENIA (NP. IGŁA CYRKLA, IGŁA OD WRZECIONA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.414

WAPITI, KRAŃCÓWKA, SZELF, DUPECZKA, KAMIZELA, ŻYWOTNOŚĆ, KŁĘBUSZEK NERKOWY, SZPIGIEL, NANOŚNIK, MŁOTECZEK, LOTNISKOWIEC, SPRYCHA, BŁĘKITNE HEŁMY, NOCEK DUŻY, CIEMNIA OPTYCZNA, BIAŁY MONTAŻ, TUNNING, PROSPEKT ORGANOWY, UJŚCIE GARDŁOWE, LIST APOSTOLSKI, KOŁO, WĘZINA TARCZYCY, KUREK, EUROPA, UZDA, FAZA, OBŁUSZYN, PASEK, UDO, BREW, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KLAWIATURKA, KRAINA GEOGRAFICZNA, OKRĘŻNICA, ŁYSINKA, LITOSFERA, ŚCIANA, IGŁA, NIECZUŁOŚĆ, WSPÓLNIK, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, OPASANIE, FAZOWNIK, NADSCENIE, GUTKOWO, SERAJ, BAK, NIERUCHOMOŚĆ, OSTROGA, GŁOWICA, WARZYWNIK, OFERTORIUM, PODSTOPNICA, MŁYNEK, POPRZECZNICA, PRZODOMÓŻDŻE, LARGHETTO, SEKTOR, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, POMORZE ŚRODKOWE, WSTĘPNICA, TUNING, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, WSPORNICA, DRABINA, ODZIOM, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, TRYSKAWKA, ODŁAM, CZĘŚĆ ZDANIA, FALENICA, SYMPOZJON, GAZELA, ŁAPA, PODZAKRES, WODOCIĄGOWNIA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, TYKA, STERNICZKA, PODBRÓDEK, WARMIŃSKI, KRYZA, BETONKA, KAPITEL, NABIODRNIK, WAPER, CZUB, OSADNIK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, FRANSZYZA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, PROSCENIUM, TAPETA, TRACKBALL, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, PALEMONETKA ZMIENNA, WYJEC PŁASZCZOWY, NIEBIOSY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KWADRANT, PIÓRO, GICZ, WEKA, PUNKT, PALUSZEK, KRIOSFERA, ŁĄCZNIK DROGOWY, KLOAKA, KESON, WIELKA ROSJA, ROZRUCH, PRZYZIEM, GNIAZDO, ALLEMANDE, NOC, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, FORMA DRUKOWA, GZYMS, GZYMSIK, ŁĄCZNIK, KADŁUB, LUSTRO WENECKIE, TRZON MACICY, ŚLIZGACZ, KADŁUB, INŻYNIERIA WOJSKOWA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KOŁOWROTEK, BRYLANT, KIOSK, BLUZA, KLAPKA, DOLNA SAKSONIA, WIĘZADŁO, BANIECZKA, PORTYK, DYMNICA, WIZJER, NALEWAK, DYSTANS, ZAKOLE, GŁOWICA, BRODZIK, SUMATOR, SUPORT, CZAPKA TEKTONICZNA, PUNKT, OBRZEŻE, ZAPOLE, POKRYWA, PINGWIN MAŁY, OBRĘCZ BARKOWA, PRZEKRÓJ, KRZYŻÓWKA, MIKRONEZJA, KLATKA PIERSIOWA, SZYNA, TRZÓSŁO, PROCES JEDNOSTKOWY, KORZONEK, FUNDUSZ MIESZANY, PRZODOMÓZGOWIE, PEKTORAŁ, IGLICA, TĘTNICA TWARZOWA, WAŁ, ZNAMIĘ, TERMOREGULATOR, ODCINEK, SPÓD, LAMNA ŚLEDZIOWA, GWIAZDKA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, SCENA, STER, MYSZ LEŚNA, COKÓŁ, ELEKTROINSTALACJA, EPOKA LODOWCOWA, ŚLIMAK, DRUŻYNA, TOKARKA KŁOWA, GLIZA, ŚWIATŁOŚĆ, SKORUPA ZIEMSKA, PRZEDZAMCZE, WIERZCHOWINA, KLAUZURA, ZWÓJ, WIENIEC, ZESZYT, RITORNEL, JATA, KWARTAŁ, OKTANT, CHRAPA, PĘTLA JELITOWA, PRZESUWNIK, SKRZYDEŁKO, PĘD, PODGLĄD, OLIWKA, SYNKOPA, FORTE, PIRAMIDA NERKOWA, STALNICA, REFLEKTOR, PIEŃ, TERMINAL, CZEP, SKRZYDŁO, GORSET, PISZCZAŁKA, POTAŻ, PODZAMCZE, OSET KĘDZIERZAWY, PRZESŁANIE, DOBUDÓWKA, EKSKLAWA, BLOK, EREB, MYSZKA, KNAGA, TRZONEK, PANEWKA, ALKIERZ, PRZYSIEK, BUFET, PRZYGOTOWALNIA, PLACEK, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, SPAŁA, ŹRENICA, PODODDZIAŁ, SKOK, PROLOG, BŁĘDNIK KOSTNY, KIESZEŃ, KATECHIZM, SŁOWO POSIŁKOWE, EOLIDA, REGLAN, PŁOZ, STOPA, WIERZCHNICA, EMPORIUM, ANTENA, PALIUSZ, DZIEKANAT, PELERYNA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, TRANSZA, NAGOLENNIK, OBUCH, SKRAJ, DZIEWIARNIA, ZŁĄCZE, PODMIOT GRAMATYCZNY, ŁODYGA KWIATONOŚNA, SAMOORGANIZACJA, GYNYCEUM, WIELKOROSJA, ĆWIARTKA, BLOK DEFENSYWNY, PREZBITERIUM, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, TABLAZO, PAS, KABINA, POLITYKA MIESZKANIOWA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, TERMINATOR, HACZYK, MIESZADŁO, KANAŁ NADGARSTKA, SKLERYT, KISZKA STOLCOWA, SKRZYDŁO, FORTE, SZKLISTKA, FRYZ, OSPRZĘT, WYPORNOŚĆ, OWOC, KORYTO RZEKI, DISNEY, JĘZYK SPUSTOWY, TAKSON PARAFILETYCZNY, TEMACIK, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KOŁNIERZYK, JELITO PROSTE, PODGARDLE, KWIATOWA, PERKOZ OLBRZYMI, ROBAK, PRZEDŁUŻACZ, ZWIERCIADŁO, ŚWIERKLE, ?LEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IGLICA - CZĘŚĆ URZĄDZENIA (NP. IGŁA CYRKLA, IGŁA OD WRZECIONA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IGLICA - CZĘŚĆ URZĄDZENIA (NP. IGŁA CYRKLA, IGŁA OD WRZECIONA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IGŁA iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IGŁA
iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona) (na 4 lit.).

Oprócz IGLICA - CZĘŚĆ URZĄDZENIA (NP. IGŁA CYRKLA, IGŁA OD WRZECIONA) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - IGLICA - CZĘŚĆ URZĄDZENIA (NP. IGŁA CYRKLA, IGŁA OD WRZECIONA). Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x