CZĘŚĆ MIASTA KRAKOWA ORAZ JEDNOSTKA POMOCNICZA NIŻSZEGO RZĘDU WCHODZĄCA W SKŁAD DZIELNICY X SWOSZOWICE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SWOSZOWICE to:

część miasta Krakowa oraz jednostka pomocnicza niższego rzędu wchodząca w skład Dzielnicy X Swoszowice (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SWOSZOWICE

SWOSZOWICE to:

dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MIASTA KRAKOWA ORAZ JEDNOSTKA POMOCNICZA NIŻSZEGO RZĘDU WCHODZĄCA W SKŁAD DZIELNICY X SWOSZOWICE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.946

MARZANOWATE, PROEPIDEMICZKA, PÓŁKULA MÓZGU, KLESZCZOJAD, CZAPLA TRÓJBARWNA, POWIEŚĆ S-F, WASZYNGTOŃCZYK, HUF, DRZEWICA DWUBARWNA, DŁAWIK, GNIAZDO WTYKOWE, LIPA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SIWERT, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, TYBETAŃCZYKI, KANEMEJERIA, PILODZIÓB, KACZKOWATE, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, TURKUŚNIK, SKACZELE, KABARDYNO-BAŁKARIA, OBYWATELKA, SEKWENCJA PRIBNOWA, ARTYKULATOR, GŁOGOWIANKA, WIETRZENIE MECHANICZNE, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, KONIEC, KOMÓRECZKA, GÓRKA, MERZYK KROPKOWANY, KWICZOŁ, KWIACIAREK NIEBIESKOSTERNY, KISZKA PASZTETOWA, RĘKAW, MANIPUŁ, CZAS PLANCKA, LIRNIK, LABORATORIUM, KANAŁ, TEORIA DESKRYPCJI, PUNKT EUTEKTYCZNY, PRAWO PRACY, ŻURAWIOWE, SERCE DZWONU, PODGŁÓWEK, KRAKOWIACZKA, GRYZIPIÓREK, KALISZANKA, BRZOSKWINKA, ALBERTA, MAŚLANY RYNEK, AGENT GOSPODARCZY, KOKTAJL MOŁOTOWA, SCHAB, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KOZA ŚRUBOROGA, PIGUŁKA WIEDZY, ULICA, WIEŚ, RATAJE, TARCZA NUMEROWA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, ESTYMACJA, TRZEŚNIÓWKA, MANATY, ZAGÓRZANIN, GORYCZKOWATE, PÓŁPUSTYNIA, FRANSZYZA, HARENDA, SZYNSZYLA MAŁA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, DAZYM, ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ, FORMIZM, GĘŚ BIAŁOCZELNA, PIEGŻA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, CZARCZAF, KIEŁŻ OCEANICZNY, MARSZCZELCOWATE, WAHADŁO, POSTĘPOWANIE CYWILNE, KACYK, SOMALIJSKI, SZPAK, TRASZKA SYBERYJSKA, RELACJA SYMETRYCZNA, ODNOWA BIOLOGICZNA, LITERATURA POPULARNA, GIGATONA, WIŚNIEWO, FAJKA, KŁOBUK, HIOLSKI, ŚWIAT, SYNTEZA, RYJKONOSY, PALEORHINUS, ZŁOTOKRETY, DUJKER JENTINKA, WĘZEŁ, NOGA, STUDNICZKOWATE, RYBOŁOWY, MECHANIKA, GĘBAL OCZKOWANY, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, KIL, DYSK, BYLICA CYTWAROWA, TERIODONTY, ROPUCHA NADRZEWNA, PRZĘŚLOWATE, BAWET, KORTYNA, MIKROMETR, MIECHEROWATE, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, ŻABA DALMATYŃSKA, BARCZATKOWATE, DENACYFIKACJA, ORDYNACJA PODATKOWA, TEORIA GEOTEKTONICZNA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, STADIUM, BŁAWATNIK NIEBIESKI, STOPIEŃ TURBINY, MAKROREGION, MILIRADIAN, OFICER ŻEGLUGI, RYŻOJAD, KOLCOPIÓRKI, USTNIK, CIETRZEW, MAKROŚWIAT, ŻAŁUGA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, BIEŻANÓW, SZORIN, JEDNOSTKA OSADNICZA, SZRAPNEL, SZKLIWO WULKANICZNE, GĘSIÓWKA EGIPSKA, SEKTOR PUBLICZNY, SKRZYDŁO, ENERGETYKA WODNA, MANIPULATOR, SEPTYMA, TAPIR ZE WZGÓRZ, SAMOCHÓD OSOBOWY, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PREZYDENCJALIZM, MONET, PANEWKA, ASTARTOWATE, WIEWIÓRKOWATE, GÓRNICA, CHODZIARSTWO, BEKAS, RZECZNIK PATENTOWY, UDO, METR KATOLICKI, BARKAS, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, WIZA WJAZDOWA, BRĄZOSZ, POTWÓR, FERTON, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TRZMIEL PASKOWANY, SIATKÓWKA, RAJA OSTRONOSA, JAMRAJOKSZTAŁTNE, PIERWIOSNEK, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, BIAŁA ŚMIERĆ, IZBA MORSKA, MOMENT RZĘDU K, CZABAN, SYTK, RUCH EKOLOGICZNY, BAWÓŁ, SYF, SIMENS, JAGODZIAKI, KWARTA ANGIELSKA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ISTOTA SZARA, ŁOWIK, FORMUŁKA, PETABAJT, ROK ŚWIETLNY, PRAŻANIN, DRYL, GROMADA, SKAKUNY, ARCYPASTERZ, MIASTOWY, DŁUGOSZPON, KWIATOWA, MONOETANOLOAMINA, AT, PTAKI RAJSKIE, BUTELKA ZAPALAJĄCA, KSYLOGRAFIA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SUBKATEGORIA, CORO, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, FILET, SZCZĘKA, PACIORKOWIEC, TĘTNICA WĄTROBOWA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, PRYSZCZAREK, KRUK, SPAŁA, PORCJA, ELEKTROINSTALACJA, KONDYCJONER, KRET, TEREN ZIELONY, FILTR KALMANA, STOJAK, CAL SZEŚCIENNY, NAWALANKA, KUTAN, RYZA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, GESTIA TRANSPORTOWA, DELFIN, SPODNIK, FITOCHEMIA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, RUDAWKA ŻAŁOBNA, PUSZCZYK, WYCHWYT, FLORYDA, OKSYDAZA KSANTYNOWA, DEWOLUCJA, RAMIĘ, KREWETKA, DUSZA, WYOBLAK, SPARTA, SURF ROCK, TRZMIELAK WIĘKSZY, SZYP, FENELZYNA, , IGŁODZIOBEK, JĘZYK SOGDYJSKI, UŁAŃSKA FANTAZJA, RASZPLA PLAMISTA, POKRZEWKA, UCINKA, MORA, KOŃ MECHANICZNY, AMPER, CENTYWAT, MYSIKRÓLIK, WIERZCHOŁ, SZUM NADMIAROWY, GÓRALKI, AKERMAN, CZAPLA MODRA, IBISOWATE, RAMIAK, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, STYLIKOODWŁOKOWE, ENDOSKOP, ZAUROPSYDY, UNTERWALDEN, CASSINI, KOMUNA LUDOWA, ŻABA ZWINKA, MARYNARKA, NACZYNIE, RAK SZEWC, KRYNICZNIK, KOLUGO, ŚLEPOWRON RDZAWY, KAPELUSZ, CZERWIEC POLSKI, AZOTOBAKTER, 2-AMINOETANOL, POKRACZKA, MILA, MSZYCA, CZŁON, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, MIKRORADIAN, AKSAMITEK BIAŁOWĄSY, ?PARAZYTOFIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MIASTA KRAKOWA ORAZ JEDNOSTKA POMOCNICZA NIŻSZEGO RZĘDU WCHODZĄCA W SKŁAD DZIELNICY X SWOSZOWICE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MIASTA KRAKOWA ORAZ JEDNOSTKA POMOCNICZA NIŻSZEGO RZĘDU WCHODZĄCA W SKŁAD DZIELNICY X SWOSZOWICE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SWOSZOWICE część miasta Krakowa oraz jednostka pomocnicza niższego rzędu wchodząca w skład Dzielnicy X Swoszowice (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SWOSZOWICE
część miasta Krakowa oraz jednostka pomocnicza niższego rzędu wchodząca w skład Dzielnicy X Swoszowice (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MIASTA KRAKOWA ORAZ JEDNOSTKA POMOCNICZA NIŻSZEGO RZĘDU WCHODZĄCA W SKŁAD DZIELNICY X SWOSZOWICE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ MIASTA KRAKOWA ORAZ JEDNOSTKA POMOCNICZA NIŻSZEGO RZĘDU WCHODZĄCA W SKŁAD DZIELNICY X SWOSZOWICE. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x