W BOTANICE: ZGRUBIAŁA CZĘŚĆ KORZENIA LUB PĘDU, PEŁNIĄCA W ROŚLINIE FUNKCJĘ SPICHRZOWĄ, PRZETRWALNIKOWĄ I ROZMNAŻANIA WEGETATYWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BULWA to:

w botanice: zgrubiała część korzenia lub pędu, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową, przetrwalnikową i rozmnażania wegetatywnego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BULWA

BULWA to:

gula, zgrubienie (na 5 lit.)BULWA to:

inna nazwa słonecznika bulwiastego (na 5 lit.)BULWA to:

1) wieloletnia roślina ze złożonych; słonecznik bulwiasty, 2) zgrubiały wierzchołek pędu podziemnego z pączkami, z którego mogą rozwijać się młode pędy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: ZGRUBIAŁA CZĘŚĆ KORZENIA LUB PĘDU, PEŁNIĄCA W ROŚLINIE FUNKCJĘ SPICHRZOWĄ, PRZETRWALNIKOWĄ I ROZMNAŻANIA WEGETATYWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.336

ARCHIWOLTA, SZPILKOWE, ODRĘBNOŚĆ, ŚCIANA, PAWIMENT, TUNER, DEPORTOWANY, PIANA, BAJADERA, DOMY, GAŁĘZATKA, RUNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, KOTYLION, POMORZE ŚRODKOWE, NIEWYPARZONA GĘBA, DYKTAT, ANTENA SATELITARNA, HULAJDUSZA, BUŁAN, LITOSFERA, ADALINA, MANES, LICE, NIEMIECKOŚĆ, ARABICA, FASOLA ZŁOTA, RÓW, SKOK, DANA, GWASZ, ZWYROL, CEMBROWANIE, WERBENA, GUMKA, WOJSKO FEDERALNE, SZCZAPA, ZNAKOMITOŚĆ, OKREŚLENIE, KOTLET POŻARSKI, SPÓJNIK, KONTAKT, MORALIZACJA, WYRZUTNIA, ĆWICZENIA, CZESKI, METR, KAMIKAZE, DUJKERY, ZAŚPIEW, RZEKA CHWILOWA, MYSZ DOMOWA, ALKOWA, ELIMINACJA, NIEBIOSY, BRUDAS, PORT MORSKI, SPAŁA, GĘBA, ZOONOZA, ANOLIT, CZYNNIK BIOTYCZNY, KRATOWNICA, NAJDUCH, BEZŻENNOŚĆ, BOKÓWKA, WSPARCIE, MAZUREK, OPAŁ, CHAŁTURA, KROPKOWANIE, ZORZA, KISZKA WĄTROBIANA, AURORA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SELSKIN, SERWETECZKA, KLOAKA, ZNAK NAWIGACYJNY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, KŁOSEK, BAMBUS, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ORZECZENIE, PŁOW, PLINTA, ROZWAGA, MNISZEK, ROZETKA, DEALER, MACERACJA, KAZAMATA, PÓŁWYSEP, ORBITA PARKINGOWA, LIBRA, PŁUCZKA WIERTNICZA, NADZÓR INWESTORSKI, KLAUZULA UMOWNA, USTNIK, OBRAZEK, WYBUCH, RUBRUM, PORCELANKA, APOLOGETYK, PASJA, PŁUCZKA, OWOC POZORNY, JĘZYK, KRAJARKA, MUŚLIN, MOMENT PĘDU, KOD GENETYCZNY, SZYPUŁKA, ŻONA LOTA, PIEGUSEK, BRZYDAL, LUFA, BIEDACZKA, CZAPKA TEKTONICZNA, DESEREK, ARCHIDIAKONIA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ADAGIO, MIZUNA, ZASADA PODCZEPIENIA, TRANSPOZYCJA, PIECZARKOWA, ZACHOWANIE, POPRAWA, MAJĄTEK, ROŚLINA DWUPIENNA, OPASKA, HRABINA, DUROMER, LAS, SMAROWNICA, DUPCIA, KARTOFELEK, GALARETA, TABLICA STEROWNICZA, PRZĄŚNICA, AKCJA, PUŚLISKO, KANU, CZOŁDAR, SOLANKA, CENTRUM, OTWARTOŚĆ, SZUMOWINA, PLOTER TNĄCY, TRAMWAJ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ASTRONOMIA, KORONKA, KANAŁY, PIANKA, PASTERZ, ADWENTYZM, CELEBRACJA, BABOCHŁOP, CENTRUM URAZOWE, ZAPACH, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KAROTENOID, ROZUM, CZAS GRAMATYCZNY, FLANELA, AGRAFA, GAD, SKORUPA ZIEMSKA, RABA, CZOK, OSKARŻENIE, PŁYN ETYLOWY, KĄPIEL, LASONOGI, MIŁOŚĆ, SIERPIK, TRANSFUZJA KRWI, KOŁO, NEONTOLOGIA, SZMAT, ZBIOROWISKO, WOLNE SOŁECTWO, HYDRIA, BRĄZ, SOLIDARYZM, BLOK, MALARZ, PRZECHOWANIE, SPECJAŁ, REKWIZYCJA, WOSZCZYNA, CYKL FIGURALNY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, CIASTO MAKARONIKOWE, SŁAWOJKA, MANNA, ADADŻIO, LILA, ZAKRĘT CZOŁOWY, WELWET, PIĘTKA, KRATY, KOOPERATOR, POŁAWIACZ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SZYK, SCHEDA, CZYSTKA ETNICZNA, STEROWNIK URZĄDZENIA, EMANACJA, PLEŚNIAK, BULWARÓWKA, ĆWIERĆTUSZA, OPIS, ŻABA SZTYLETOWATA, MAH JONG, KOSZER, WYŻYNKA, KOŁO HISTORII, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, AUDYT, CZTERNASTY, WARMIŃSKI, BRZOSKWINKA, DUKLA, PREPAID, KASZUBSKI, WŁOSY WENUS, KOKTAJL MOŁOTOWA, POLE GOLFOWE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SOKI, POMAZANIEC, MORGA, OSZCZĘDNOŚĆ, PIONEK, PĘTLA OCIEKOWA, JARZĘBINA, DUPEK ŻOŁĘDNY, PARATHA, FILIGRAN, MASWERK, ŁBISKO, POJAZD KONNY, SPUSZCZENIE, ARAMEIZM, KONNICA, PION ŻYROSKOPOWY, GAR, ŚNIEŻNIK, GDERACTWO, TARADAJKA, ANNA, ASOCJATYWNOŚĆ, BERŻERKA, WKŁADKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WSKAZ, WOJNA CELNA, MANKIETY, ZATYŁ, ŻEBERKA, ŚRODEK KARNY, STROIK, ORNAMENT, PANIKA BANKOWA, MASŁO, CZEP, REDINGOTE, SZMAT, GAŁKA OCZNA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KRĘG, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, WIENIEC, KARETKA, NIEZDOLNOŚĆ, RECEPTARIUSZ, PRZENOŚNIK, LAPARENTOZAUR, KONSOLA, CZAPKA SPORTOWA, BLENDA SMOLISTA, PLASTYKA, BALECIK, ELEW, BIDŁO, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BULLA, PRZEKUPSTWO, SUBSTRAT, LUKRECJA, PLEWA, KOŁO PODBIEGUNOWE, ZAJAZD, INDOEUROPEJCZYK, ?AKREDYTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: ZGRUBIAŁA CZĘŚĆ KORZENIA LUB PĘDU, PEŁNIĄCA W ROŚLINIE FUNKCJĘ SPICHRZOWĄ, PRZETRWALNIKOWĄ I ROZMNAŻANIA WEGETATYWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: ZGRUBIAŁA CZĘŚĆ KORZENIA LUB PĘDU, PEŁNIĄCA W ROŚLINIE FUNKCJĘ SPICHRZOWĄ, PRZETRWALNIKOWĄ I ROZMNAŻANIA WEGETATYWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BULWA w botanice: zgrubiała część korzenia lub pędu, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową, przetrwalnikową i rozmnażania wegetatywnego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BULWA
w botanice: zgrubiała część korzenia lub pędu, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową, przetrwalnikową i rozmnażania wegetatywnego (na 5 lit.).

Oprócz W BOTANICE: ZGRUBIAŁA CZĘŚĆ KORZENIA LUB PĘDU, PEŁNIĄCA W ROŚLINIE FUNKCJĘ SPICHRZOWĄ, PRZETRWALNIKOWĄ I ROZMNAŻANIA WEGETATYWNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W BOTANICE: ZGRUBIAŁA CZĘŚĆ KORZENIA LUB PĘDU, PEŁNIĄCA W ROŚLINIE FUNKCJĘ SPICHRZOWĄ, PRZETRWALNIKOWĄ I ROZMNAŻANIA WEGETATYWNEGO. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast