W OGRODNICTWIE: PĘD, KTÓRY WYRASTA ZWYKLE PIONOWO I SZYBKO (OBSERWOWANY ZWYKLE W DRZEWACH I KRZEWACH NIŻEJ NIŻ KORONA), MOŻE BYĆ ZDZICZAŁY LUB ZUPEŁNIE DZIKI (NIESZLACHETNY) I NIECHCIANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WILK to:

w ogrodnictwie: pęd, który wyrasta zwykle pionowo i szybko (obserwowany zwykle w drzewach i krzewach niżej niż korona), może być zdziczały lub zupełnie dziki (nieszlachetny) i niechciany (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WILK

WILK to:

gatunek rozpowszechnionego drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (na 4 lit.)WILK to:

maszyna przemysłowa służąca do rozdrabniania mięsa (na 4 lit.)WILK to:

inna nazwa tocznia - przewlekłej choroby autoimmunologicznej (na 4 lit.)WILK to:

infekcja dróg moczowych i/lub płciowych u kobiet (na 4 lit.)WILK to:

wyprawiona skóra (futro) z wilka (na 4 lit.)WILK to:

LUPUS; gwiazdozbiór nieba południowego (na 4 lit.)WILK to:

gwiazdozbiór położony w obrębie nieba południowego (na 4 lit.)WILK to:

największy gatunek z rodziny psów, poluje nocą (na 4 lit.)WILK to:

robaczek świętojański (na 4 lit.)WILK to:

maszyna do mielenia, uprzednio oczyszczonego z kości mięsa (na 4 lit.)WILK to:

krewniak psa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W OGRODNICTWIE: PĘD, KTÓRY WYRASTA ZWYKLE PIONOWO I SZYBKO (OBSERWOWANY ZWYKLE W DRZEWACH I KRZEWACH NIŻEJ NIŻ KORONA), MOŻE BYĆ ZDZICZAŁY LUB ZUPEŁNIE DZIKI (NIESZLACHETNY) I NIECHCIANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.514

AKROBACJA, DWUDZIESTY DRUGI, BOSS, EUTEKTOID, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KAMIENIEC, TARADAJKA, CHAMEOFIT, KANAFARZ, MIANOWANIEC, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, MAKIMONO, KANONIK, DOKTOR, TRANSPOZYCJA, ZAPŁATA, LINA, ONR-OWIEC, KOŁO PODBIEGUNOWE, FINAŁ, STRONA, EKLEZJA, KOLUMNA, NIEDYSPONOWANIE, PANEKLA, UBOGI KREWNY, ROZKOSZNIACZEK, WROCŁAWSKOŚĆ, HORODNICZY, STAWKA, WYKRZYKNIENIE, SSAK WYMARŁY, ZAWIĄZEK, BERBEĆ, PIWO, SIŁA AERODYNAMICZNA, AMORFIK, ŚWIECA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PIĘKNY WIEK, MULTILATERALIZM, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, CESJA NALEŻNOŚCI, KORONA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, GLUKOMETR, FORMALIZM, JAZZ FUSION, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, KROSOWNICA WIZYJNA, KREOL, CHOINKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, HACKAMORE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, UTRILLO, LOFIX, TRUBADUR, TRĄBKA, KOSMETYK KOLOROWY, KAMUFLAŻ, PIESZY, CZAS ZIMOWY, PUSTELNIA, HYDROFIT, HUMORESKA, EGZEMPLARZ, SOKOLNIK, MAKLER, ZESTAW KINA DOMOWEGO, MINA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, GRANAT, TYMPANON, MARGINALNOŚĆ, ŚLIWA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, KALIMBA, MŁODOŻENIEC, STYMULATOR, HŁADYSZA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ZDZIADZIENIE, WSPÓŁŻYCIE, KOMPENSACJA WERBALNA, MIARKOWNIK SPALANIA, BOTTOMLESS, RYPS, GALERIA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, ŚWIDEREK, ADIANTUM DELIKATNE, MORFEM LEKSYKALNY, OBSŁUGA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, MATERIA, MODUŁ SERWISOWY, AKCENT OSTRY, SONIFIKACJA, PROCES, IKAROWY LOT, DEPORTACJA, PRZECIWNIK, PAMIĘĆ, KONSERWA, BIEGUN UKŁADU, SŁAWA, GERMAŃSKOŚĆ, WATERPROOF, SYGNAŁÓWKA, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, METAFRAZA, ROŻEK, NIEMIEC, EKSPANSYWNOŚĆ, SAMICA, STACJA POSTOJOWA, GARMAŻERIA, PĘK, ANALIZA FUNKCJONALNA, LEJNOŚĆ, SCENARIUSZ, SPORT EKSTREMALNY, GŁUPEK, GATUNEK MIESZANY, NARKOTYK, PAKIET, PROCH, ŚLIWKA, PERFUMKI, NASTURCJA, CYFRONIK, MAKART, WÓZ MEBLOWY, CERES, STROLLER, PACAN, CZYREŃ, BRZOZA CZARNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DRĄŻEK, OPCJA BARIEROWA, NACZYNIE OZDOBNE, KONSTYTUCJA, JUFERS, ZDANIE, KONTROLA, POŁYKACZ, ARENDA, IMPERIUM GHISCARI, DZIKI ZACHÓD, WEŁNA, HRABINI, PLUGAWOŚĆ, DOVE, CIĄŻA MNOGA, WYZWANIE, WARTOWNIK, BOMBA EKOLOGICZNA, PIEKŁO, DEMOT, STRAŻ, EŁK, RUMUNKA, WYDERKA, POMADKI, REMISJA, ZARZEWIE, PODWIĘŹ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, DEMENTI, GŁAGOLICA, BLOCZEK, CZASZA LODOWA, GRÓB SKRZYNKOWY, STYL KOLONIALNY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, SŁUPICA, BARANIA GŁOWA, ALT, BLUSZCZ, ZASADA, MINIVAN, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, OKRES WEGETACYJNY, TENOR, KAPONIERA, DWUTAKT, GOŹDZIK, WROTA, ZWIĄZEK SPORTOWY, ZAKONNICZKA, NAGŁOŚNIENIE, BAJKOPIS, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CHOROBA POPROMIENNA, DYCHAWICA, BĄBELKI, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, TEORIA INFORMACJI, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, POLIETER, INOKULACJA, PODZIAŁKA, PODYPLOMÓWKA, EPOKA LITERACKA, PRZYCZYNKARZ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, BRUDY, WÓZEK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, MANTYLA, OBYWATELKA, PĘTLA, MAKRO, MOBIL, KARPLE, CYGANKA, PODMIOT ZBIOROWY, ANEMOSTAT, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, PANTOGRAF, KOSARZ, MONOCENTRYZM, AKCJA, PRZEZIERNIKOWATE, SŁUCH ABSOLUTNY, SKŁADKA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, DZIUPLAK, ASTEROIDA, CHOCHOŁ, OGRANICZNIK, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, RUTYNISTA, KOLET, KORONA, SYMBOL, MUSLI, WODA-WODA, PASIERB, OKUPNIK, PRZODOWNIK, NEGOCJACJA, NIŻ, FIZYKA TEORETYCZNA, PLINTA, TUŁACZ, KALWARIA, DOWÓD, TARNOWIANKA, HELIOMETR, IRANIZACJA, PRACA STUDIALNA, KOALOWATE, SMUŻKA, EWOLUCJA, FUNKCJA, ODBITKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, NASTAWA OŁTARZOWA, GERMAŃSKI, ZBIORNIK BALASTOWY, ADAPTER, PREMIERA, SEKULARYZACJA, TUBA, WASABI, GEODETA, MOHRG, SEROKONWERSJA, PASZTET, DZIEGCIARZ, GAŁĄŹ, CERATOFYLLID, OBSZCZYMUREK, KAPITAŁ, TYGIEL, MARTA, STRUKTURALISTA, LOJALISTA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZAMSZ, MISJONARZ, SZEŚĆSETKA, KRAJE, OBRÓT WTÓRNY, KARABIN SKAŁKOWY, PAWILON, DEZERTER, RADIOTECHNIK, ZRĘBICA, USŁUGA POWSZECHNA, ZASUWNICA, NISKOŚĆ, TWORZYWO SZTUCZNE, ANTABA, ?PIES PASTERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W OGRODNICTWIE: PĘD, KTÓRY WYRASTA ZWYKLE PIONOWO I SZYBKO (OBSERWOWANY ZWYKLE W DRZEWACH I KRZEWACH NIŻEJ NIŻ KORONA), MOŻE BYĆ ZDZICZAŁY LUB ZUPEŁNIE DZIKI (NIESZLACHETNY) I NIECHCIANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W OGRODNICTWIE: PĘD, KTÓRY WYRASTA ZWYKLE PIONOWO I SZYBKO (OBSERWOWANY ZWYKLE W DRZEWACH I KRZEWACH NIŻEJ NIŻ KORONA), MOŻE BYĆ ZDZICZAŁY LUB ZUPEŁNIE DZIKI (NIESZLACHETNY) I NIECHCIANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WILK w ogrodnictwie: pęd, który wyrasta zwykle pionowo i szybko (obserwowany zwykle w drzewach i krzewach niżej niż korona), może być zdziczały lub zupełnie dziki (nieszlachetny) i niechciany (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WILK
w ogrodnictwie: pęd, który wyrasta zwykle pionowo i szybko (obserwowany zwykle w drzewach i krzewach niżej niż korona), może być zdziczały lub zupełnie dziki (nieszlachetny) i niechciany (na 4 lit.).

Oprócz W OGRODNICTWIE: PĘD, KTÓRY WYRASTA ZWYKLE PIONOWO I SZYBKO (OBSERWOWANY ZWYKLE W DRZEWACH I KRZEWACH NIŻEJ NIŻ KORONA), MOŻE BYĆ ZDZICZAŁY LUB ZUPEŁNIE DZIKI (NIESZLACHETNY) I NIECHCIANY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - W OGRODNICTWIE: PĘD, KTÓRY WYRASTA ZWYKLE PIONOWO I SZYBKO (OBSERWOWANY ZWYKLE W DRZEWACH I KRZEWACH NIŻEJ NIŻ KORONA), MOŻE BYĆ ZDZICZAŁY LUB ZUPEŁNIE DZIKI (NIESZLACHETNY) I NIECHCIANY. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x