UKOŚNE ŚCIĘCIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTU (NP. MURU, LUSTRA, STOŁU, CZĘŚCI MASZYN), WYKONYWANE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH, PRAKTYCZNYCH (OSTRA KRAWĘDŹ ŁATWIEJ ULEGA USZKODZENIOM) LUB DLA UCHRONIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZRANIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA to:

ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAZA

FAZA to:

zmienny, z punktu widzenia obserwatora, wygląd ciała niebieskiego, który zależy od etapu pokonywanej drogi po orbicie i chwilowego położenia względem Słońca (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, stan procesu, moment w czasie trwania rozwoju jakiegoś zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)FAZA to:

wielkość fizyczna, która określa stan zjawiska okresowego (na 4 lit.)FAZA to:

jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)FAZA to:

obwód elektryczny - układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego (na 4 lit.)FAZA to:

stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)FAZA to:

korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety obserwowany z innej planety (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety, zależny od tego jaka część Księżyca (planety) oświetlona przez Słońce jest widoczna dla obserwatora (na 4 lit.)FAZA to:

skośnie ścięcie krawędzi np. w elemencie kamiennym (na 4 lit.)FAZA to:

grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, okres (na 4 lit.)FAZA to:

etap, stadium zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

etap, tura (na 4 lit.)FAZA to:

stadium procesu, zjawiska (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKOŚNE ŚCIĘCIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTU (NP. MURU, LUSTRA, STOŁU, CZĘŚCI MASZYN), WYKONYWANE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH, PRAKTYCZNYCH (OSTRA KRAWĘDŹ ŁATWIEJ ULEGA USZKODZENIOM) LUB DLA UCHRONIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZRANIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.514

SATELITA, HUBA, WISZNICA, REMONT BIEŻĄCY, JAGLANKA, TUNICZKA, STRZAŁA, ZRAZOWA, KOMEDIA NISKA, PŁYTKA, GWINT, MYRMEKOFIL, KONTRETYKIETA, ZAWOŁŻE, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DOKUMENT, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PROPORZEC, DOZA, KAŁAMARZ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, WSPÓŁKRÓL, RIGOROSUM, DWUTAKT, ORBITA, DRZEWCE, PŁUCZKA, DRACENA, ZABURZENIE UROJENIOWE, TARPAN, FOTORECEPTOR, BIZON LEŚNY, DEROGACJA, MATUTE, DESKRYPCJA OKREŚLONA, SKUP, PŁYN, BENEFICJUM, ATLAS NIEBA, FALA, AUTKO, APORIA, BOK, RAWA, HARLEQUIN, KANOE, ODSYP, DOMINANTA, SZACHY TRZYOSOBOWE, PRZEDWIECZERZ, CAP, BATUTA, GODZINA, ADYGEJA, ZMAGANIA, BRZOZOWATE, WIKARY, AUSZPIK, SMALCZYK, DEKIELEK, ROTACJA WEWNĘTRZNA, SZLIF BRYLANTOWY, CYNK, PIGWA, DOM TOWAROWY, FRAZA NOMINALNA, ODWACH, INKWIZYCYJNOŚĆ, DOM POSELSKI, SALA, CEROFERARIUSZ, BURKA, BITWA, ATOL, ROZJAZD, KURS, AMPLIFIKACJA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, NEOFASZYSTKA, BIBLIOTEKA, WĘGIERSKI, KOCIE OKO, SKRĘTNIK, TOKSEMIA, MODYFIKACJA, KUMA, ABAKUS, WOLUMEN OBROTÓW, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, HORMON LOKOMOCYJNY, WZGÓREK WENERY, TRANSPIRACJA, JURGIELT, MIĘKKIE LĄDOWANIE, LOKACJA, WYBIEG, LIMUZYNA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, REJESTR, DELTA KRONECKERA, KLEJÓWKA, SKAJLAJT, UWE, KORDEGARDA, SZURPEK, HIPERTONIA, JAZDA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, MALUNEK, BIEGUN MAGNETYCZNY, GŁOWA KOŚCIOŁA, GÓRA LODOWA, ATAWIZM, STARTUP, KORHOGO, CHRUPKOŚĆ, HOMESPUN, PŁUCA, ADWEKCJA, ALKID, NOOB, BAJADERA, HEGEMON, RABARBAR, DRABINA, BÓBR AMERYKAŃSKI, PREGLACJAŁ, LAWSONIA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SALAMANDRA KAUKASKA, KRAKOWIAK, PELENG, CIERPLIWOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MIKROMETR, IMPOTENCJA, FUNKCJONALIZM, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, GRUPA ROZWIĄZALNA, MELODIA, KAUKAZ, KONWENT, MAKSURA, PŁEĆ BRZYDSZA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, BEZAN, SZACHT, POGOŃ ZA RENTĄ, STANOWISKO PRACY, SZAŁAŚNICTWO, ODRA, ASOCJATYWNOŚĆ, PAARL, MIŁOŚĆ, BOZIA, SZUKACZ, ALLOSTERIA, DŹWIGACZ DACHOWY, APORT, PANOCZEK, ZIELONKA, GUMKA, KUDŁACZ, SODÓWKA, FEERIA, DESKA SEDESOWA, KAIMAK, ZAPLECZE SANITARNE, KOTWICA, ZACZEP, FAŁDOPŁETWE, GALERIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PINGLE, NIKE, FUTURE SIMPLE, PARZONKA, MIMOZA, KRAB, DOM REKOLEKCYJNY, NUGAT, BRODA, PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY, JESIOTROKSZTAŁTNE, SŁUŻEBNIK, SONG, CZŁONEK, MARGARYNA, RELIKT, MIOTEŁKA, KLASÓWKA, HACJENDA, DEMONSTRACJA, STILON, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, RISOTTO, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, TRANSFORMATORNIA, SIÓDEMKA, REWOKACJA, POSADZKA, LAMPKA WIECZYSTA, KALETA, KOPYTO, ŚMIGŁOŚĆ, RETUSZ, KLUCZ, KAPLICZKA, SHOUNEN, WINYLEUM, MEDYCYNA SPORTOWA, GNAT, WKŁAD, BRIK, KOMISANT, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KELT, PIESZEK, SZLAFROK, RETABULUM, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ŚWIETLISTOŚĆ, WEŁNIAK, KORPUS, ILOCZYN MIESZANY, KATAFOREZA, BELKA, PARKA, NORMANDZKI, ŻARLIWIEC, PRZEKŁADKA, STROIK, BARWNIK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, POROZUMIENIE, ZEGAR WIEŻOWY, NIEREGULARNOŚĆ, SKRZYPY, GRUSZKA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GAZ BOJOWY, POJEDYNEK, DZIEWIĘTNASTKA, TOKI, TRĄBKA, GUŁAG, GORAL DŁUGOOGONOWY, DEDUPLIKACJA, DOBRA STRONA, SZCZYTNICA, SUPERKUTER, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, CHIŃSKI, NÓŻKA, SZCZELINA, SKLEPIENIE BECZKOWE, OŚWIECICIEL, BEZŚWIADOMOŚĆ, TRADYCYJNOŚĆ, IDIOMATYZM, GUJANA FRANCUSKA, BRYTFANNA, MISSISIPI, APROBACJA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, APARAT SZPARKOWY, KIWI, ROPOWICA KŁĘBU, GADZINA, SSAK MORSKI, JEZIORO LODOWCOWE, KIERAT, KONTROLA SKARBOWA, SCHEDA, GRZYB NIEJADALNY, RÓG, OŁTARZYK PRZENOŚNY, TECHNIKA OPERACYJNA, PLON REFERENCYJNY, PIEC, AMERYKAŃSKOŚĆ, EKLEKTYCZNOŚĆ, SŁUP ENERGETYCZNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, BAZA, PROSTA, PIKIETA, PRZEDZIAŁ, MACIERZ TRÓJKĄTNA, QUIZ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, DRĄŻEK POGO, AMUR, PALMA, ?RESIDUUM ZWIETRZELINOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKOŚNE ŚCIĘCIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTU (NP. MURU, LUSTRA, STOŁU, CZĘŚCI MASZYN), WYKONYWANE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH, PRAKTYCZNYCH (OSTRA KRAWĘDŹ ŁATWIEJ ULEGA USZKODZENIOM) LUB DLA UCHRONIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZRANIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKOŚNE ŚCIĘCIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTU (NP. MURU, LUSTRA, STOŁU, CZĘŚCI MASZYN), WYKONYWANE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH, PRAKTYCZNYCH (OSTRA KRAWĘDŹ ŁATWIEJ ULEGA USZKODZENIOM) LUB DLA UCHRONIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZRANIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA
ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.).

Oprócz UKOŚNE ŚCIĘCIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTU (NP. MURU, LUSTRA, STOŁU, CZĘŚCI MASZYN), WYKONYWANE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH, PRAKTYCZNYCH (OSTRA KRAWĘDŹ ŁATWIEJ ULEGA USZKODZENIOM) LUB DLA UCHRONIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZRANIENIEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - UKOŚNE ŚCIĘCIE KRAWĘDZI PRZEDMIOTU (NP. MURU, LUSTRA, STOŁU, CZĘŚCI MASZYN), WYKONYWANE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH, PRAKTYCZNYCH (OSTRA KRAWĘDŹ ŁATWIEJ ULEGA USZKODZENIOM) LUB DLA UCHRONIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZRANIENIEM. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x