ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA OBNIŻENIU NASTROJU (SMUTKU, PRZYGNĘBIENIU, NISKIEJ SAMOOCENIE, MAŁEJ WIERZE W SIEBIE, POCZUCIU WINY, PESYMIŹMIE, U CZĘŚCI PACJENTÓW MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH), NIEZDOLNOŚCI DO PRZEŻYWANIA PRZYJEMNOŚCI (ANHEDONII), OBNIŻENIU NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO (SPOWOLNIENIU), ZABURZENIU RYTMU DOBOWEGO (BEZSENNOŚCI LUB NADMIEREJ SENNOŚCI) LUB ZMNIEJSZENIU APETYTU (RZADZIEJ WZMOŻENIU APETYTU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAN DEPRESYJNY to:

zaburzenie polegające na obniżeniu nastroju (smutku, przygnębieniu, niskiej samoocenie, małej wierze w siebie, poczuciu winy, pesymiźmie, u części pacjentów myślach samobójczych), niezdolności do przeżywania przyjemności (anhedonii), obniżeniu napędu psychoruchowego (spowolnieniu), zaburzeniu rytmu dobowego (bezsenności lub nadmierej senności) lub zmniejszeniu apetytu (rzadziej wzmożeniu apetytu) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA OBNIŻENIU NASTROJU (SMUTKU, PRZYGNĘBIENIU, NISKIEJ SAMOOCENIE, MAŁEJ WIERZE W SIEBIE, POCZUCIU WINY, PESYMIŹMIE, U CZĘŚCI PACJENTÓW MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH), NIEZDOLNOŚCI DO PRZEŻYWANIA PRZYJEMNOŚCI (ANHEDONII), OBNIŻENIU NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO (SPOWOLNIENIU), ZABURZENIU RYTMU DOBOWEGO (BEZSENNOŚCI LUB NADMIEREJ SENNOŚCI) LUB ZMNIEJSZENIU APETYTU (RZADZIEJ WZMOŻENIU APETYTU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.933

WÓR, LIS RUDY, MINIATURA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, DRELICH, DYSPOZYTURA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, FOSA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BARYKADA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, BERLACZ, HORMEZA RADIACYJNA, TRANSPARENT, KWAS, FORSZLAK, MISECZKA, BAKTERIOLIZYNA, OSIEMNASTY, RESPIRATOR, ŁAŃCUCH, SZALKA, DZIESIĘCINA, TWARZOWIEC, JARZĘBINÓWKA, ALPAKA, KASZKIET, CYCEK, TEMAT, IRRADIACJA, BEZPIECZNIK, UJĘCIE, CANCA, GRZYB ATOMOWY, SMOLT, ZAMROŻENIE PŁAC, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, IMACZ, AŁMA ATA, KREDYT KASOWY, REMONT BIEŻĄCY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, CERKIEW, BAKSZTAG, WIKING, SKOK, LATEKS, PARKA, STRAWIŃSKI, MOGISYGMATYZM, SMAR, KINO DOMOWE, NIEDOKRWIENIE, PIEROGI, WAGNER, HIPSOMETRIA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, EFEKTOWNOŚĆ, ODMIERZANIE, AFERKA, URANOWIEC, PARCIAKI, UCHAL, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ŻYWOT, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, EKONOMIA SPOŁECZNA, LEK PRZECIWBÓLOWY, BENEFICJANT, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, PROGRAM WYBORCZY, BONOŃCZYK, RUCHY DIKTYOGENICZNE, SZALOTKA, SPÓJNIK, TYTUŁ NAUKOWY, BOROWIKOWA, BUFET SZWEDZKI, ROZWOLNIENIE, WOJNA, PROROCTWO, TŁUMACZKA, REKLAMIARZ, HEMOSTAZA, NOOB, CZŁONY, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, BOJKA, HUBA SINIAK, KOMPILACJA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, OŁADKA, DZIUPLA, ALT, MOST POWIETRZNY, TRANSPARENTNOŚĆ, SERDAK, ŁOPATA, DESYKANT, DÓŁ, AFERALNOŚĆ, KRUPNIK, MANIPULATOR, KALIKO, STAN NADZWYCZAJNY, LOGOFET, MATECZNIK, ZIELONE, FERRYT, KUBEŁ, SULUKTA, GRZEBIEŃ, BAŁASZOW, SER, GURJEWSK, SIOSTRZYCZKA, HIBERNACJA, ZWOLNIENIE, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DYWESTYCJA, KOTYLION, ULGA REMONTOWA, EPISKOPAT, AUDIOMETRIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, TORPEDA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KONTEKST, FILEMONKA, MISTRZU, FAŁDOPŁETWE, NIEZAMOŻNOŚĆ, OBŁĘD UDZIELONY, OSTROKRZEW, HEROD-BABA, KLON, EMBARGO, PRZEKOPNICA WIOSENNA, PALINGENEZA, ŁĄCZNIK SCHODOWY, DZIEWICTWO, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, FALA, SPRZĘŻAJ, INTERESOWNOŚĆ, ZAKWAS, DROBIAZG, LANE KLUSKI, ETMALOZA, TENDER, TOREBKA BOWMANA, ENTOMOFAGI, ROZRYWKA, PLINTA, KONSOLA, RADIOODTWARZACZ, TECZKA, WINDA, PUSZEK, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, WEZBRANIE, LASERUNEK, ADRES KORESPONDENCYJNY, ANALOG, CZERSK, PRYMULA, LEMUR KATTA, BOLA, ZDROWIE, ESTOŃSKOŚĆ, SZTYFT, DOBÓR GENETYCZNY, EMENTALER, CHIŃSKI, FUNGICYD, ZAPORA OGNIOWA, REDUKTOR, OTTER, PENSYLWANIA, CZUWANIE, TASIEMCE, PLEŚNIAK, ANTYDOGMATYZM, MAJOWIE, ARSENAŁ, ZŁĄCZENIE, DEGRADACJA, CZĘSTOKÓŁ, KOWBOJ, KĄDZIEL, KOCZ, WAFEL, DŹWIG, GOTOWOŚĆ, ZAPONA, CYBERPUNK, BEZCZUCIE, SZALONA GŁOWA, ŻÓŁW, SUNI, KOMISARZ WOJSKOWY, OCHRONA INDYWIDUALNA, ARANŻACJA, ŻEBERKA, BUTNOŚĆ, ROBOCIK, DETENCJA, SZKOCKOŚĆ, STARY MALUTKI, AGENEZJA, PRZEWODNIK, ORLĘ, HODOSKOP, ADMIRACJA, ŁOPATECZKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PARKAN, BAZYLIKA KATEDRALNA, FARBA DRUKARSKA, SIŁACZ, CENA ADMINISTRACYJNA, PLEWA, TOREBKA, ŁUPINA, AZOLLA PAPROTKOWA, KABEL KONCENTRYCZNY, SŁODKA BUŁKA, ZIELENICE, WIZJA LOKALNA, PLASTYKA, PARÓWKA, CISZA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, SALWA, WINIETA, UPOLITYCZNIENIE, MECENAS, PTASZYNA, SSANIE, KRAMSZTYK, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, BLUSZCZ, MÜSLI, KUPA, KLEDONISMANCJA, UMOWA KOMPENSACYJNA, FRYGIA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ONELINER, RYZYKO KURSOWE, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, DRZEWO IGLASTE, KOMPENSACJA, ZNAMIĘ, EGZERCYCJA, LALKA, TERMOREGULATOR, KORSAKOW, TWIST, KOMPOTIERA, RÓŻANIEC, SERWETECZKA, SŁUPEK, REWOLTA, KANIBALIZACJA, ADIDAS, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, MORAWSKI, LINIA BRZEGOWA, JĘZYK CHIŃSKI, RĘKAW, CZECZOTKA, BURZA ARACHIDONOWA, MLEKO, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, STYPENDIUM, OKIENKO TRANSFEROWE, PREMIERA, JEZIORO RELIKTOWE, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SIECIÓWKA, SADOWISKO, ŁATA, GLORIA, SZTUCZNY LÓD, ŁAPOWNICTWO BIERNE, EPIDEMIOLOGIA, FIGURA, LAVALLEJA, WIDMO RENTGENOWSKIE, ŁOWCA GŁÓW, ŻYDOWIN, MIŁOŚĆ, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PALMA, CIEPLICA, WŁOSKOŚĆ, ?GODET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA OBNIŻENIU NASTROJU (SMUTKU, PRZYGNĘBIENIU, NISKIEJ SAMOOCENIE, MAŁEJ WIERZE W SIEBIE, POCZUCIU WINY, PESYMIŹMIE, U CZĘŚCI PACJENTÓW MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH), NIEZDOLNOŚCI DO PRZEŻYWANIA PRZYJEMNOŚCI (ANHEDONII), OBNIŻENIU NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO (SPOWOLNIENIU), ZABURZENIU RYTMU DOBOWEGO (BEZSENNOŚCI LUB NADMIEREJ SENNOŚCI) LUB ZMNIEJSZENIU APETYTU (RZADZIEJ WZMOŻENIU APETYTU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA OBNIŻENIU NASTROJU (SMUTKU, PRZYGNĘBIENIU, NISKIEJ SAMOOCENIE, MAŁEJ WIERZE W SIEBIE, POCZUCIU WINY, PESYMIŹMIE, U CZĘŚCI PACJENTÓW MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH), NIEZDOLNOŚCI DO PRZEŻYWANIA PRZYJEMNOŚCI (ANHEDONII), OBNIŻENIU NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO (SPOWOLNIENIU), ZABURZENIU RYTMU DOBOWEGO (BEZSENNOŚCI LUB NADMIEREJ SENNOŚCI) LUB ZMNIEJSZENIU APETYTU (RZADZIEJ WZMOŻENIU APETYTU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAN DEPRESYJNY zaburzenie polegające na obniżeniu nastroju (smutku, przygnębieniu, niskiej samoocenie, małej wierze w siebie, poczuciu winy, pesymiźmie, u części pacjentów myślach samobójczych), niezdolności do przeżywania przyjemności (anhedonii), obniżeniu napędu psychoruchowego (spowolnieniu), zaburzeniu rytmu dobowego (bezsenności lub nadmierej senności) lub zmniejszeniu apetytu (rzadziej wzmożeniu apetytu) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAN DEPRESYJNY
zaburzenie polegające na obniżeniu nastroju (smutku, przygnębieniu, niskiej samoocenie, małej wierze w siebie, poczuciu winy, pesymiźmie, u części pacjentów myślach samobójczych), niezdolności do przeżywania przyjemności (anhedonii), obniżeniu napędu psychoruchowego (spowolnieniu), zaburzeniu rytmu dobowego (bezsenności lub nadmierej senności) lub zmniejszeniu apetytu (rzadziej wzmożeniu apetytu) (na 14 lit.).

Oprócz ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA OBNIŻENIU NASTROJU (SMUTKU, PRZYGNĘBIENIU, NISKIEJ SAMOOCENIE, MAŁEJ WIERZE W SIEBIE, POCZUCIU WINY, PESYMIŹMIE, U CZĘŚCI PACJENTÓW MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH), NIEZDOLNOŚCI DO PRZEŻYWANIA PRZYJEMNOŚCI (ANHEDONII), OBNIŻENIU NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO (SPOWOLNIENIU), ZABURZENIU RYTMU DOBOWEGO (BEZSENNOŚCI LUB NADMIEREJ SENNOŚCI) LUB ZMNIEJSZENIU APETYTU (RZADZIEJ WZMOŻENIU APETYTU) sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA OBNIŻENIU NASTROJU (SMUTKU, PRZYGNĘBIENIU, NISKIEJ SAMOOCENIE, MAŁEJ WIERZE W SIEBIE, POCZUCIU WINY, PESYMIŹMIE, U CZĘŚCI PACJENTÓW MYŚLACH SAMOBÓJCZYCH), NIEZDOLNOŚCI DO PRZEŻYWANIA PRZYJEMNOŚCI (ANHEDONII), OBNIŻENIU NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO (SPOWOLNIENIU), ZABURZENIU RYTMU DOBOWEGO (BEZSENNOŚCI LUB NADMIEREJ SENNOŚCI) LUB ZMNIEJSZENIU APETYTU (RZADZIEJ WZMOŻENIU APETYTU). Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast