RODZAJ ODWOŁANIA - ŚRODEK ODWOŁAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY OSOBOM LUB INSTYTUCJOM NIEZADOWOLONYM Z POSTANOWIENIA JAKIEGOŚ ORGANU I PODEJMOWANY PO TO, BY WYRAZIĆ SWOJE ZASTRZEŻENIA I SPOWODOWAĆ ZMIANĘ TEJ DECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKARGA to:

rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 6 lit.)ZASKARŻENIE to:

rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 11 lit.)ZAŻALENIE to:

rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKARGA

SKARGA to:

rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 6 lit.)SKARGA to:

wypowiedź, w której ktoś wyraża swoje niezadowolenie i skarży się na coś, narzeka (na 6 lit.)SKARGA to:

obwinianie kogoś o zrobienie czegoś złego, niepożądanego; poinformowanie, zawiadomienie o czyimś złym zachowaniu (na 6 lit.)SKARGA to:

w terminologii prawniczej - akt oskarżenia wnoszony przez osobę prywatną w sprawie karnej albo powództwo w postępowaniu cywilnym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ODWOŁANIA - ŚRODEK ODWOŁAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY OSOBOM LUB INSTYTUCJOM NIEZADOWOLONYM Z POSTANOWIENIA JAKIEGOŚ ORGANU I PODEJMOWANY PO TO, BY WYRAZIĆ SWOJE ZASTRZEŻENIA I SPOWODOWAĆ ZMIANĘ TEJ DECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.443

KOŁOMYJA, GAŁUSZKA, METRYKA, SKRZYP, TETRAKAINA, IGOR, WOJNA, SZLIFIERKA KĄTOWA, SRACZKA, MIESIĄC, REKLAMIARZ, LEMIESZ, ZBRODNIA STALINOWSKA, MIKONAZOL, CHAŁWA, NASTAWA, WYSTAWCA, KRAJARKA, ZIĘCIASZEK, DWUDZIESTKA, TUNIKA, MORTADELA, RODZAJ, KOTWICA, BLISKOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, KOMBAJN ROLNICZY, KOMPOTIERA, LOTOS, SZPIC, WIKING, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PROFIL GLEBOWY, ALBINOS, KIEŁBACHA, HELIKAZA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, GORGONZOLA, PROFIT, RUCHY EPEJROGENICZNE, SER, BALERON, PROPEDEUTYK, GMATWEK, CHŁOPSKI FILOZOF, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, WSPÓŁUCZEŃ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ORBIWIRUS, KOTEWKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, PAMIĘĆ RUCHOWA, RDZA ZBOŻOWA, ANTYCYKLON, ROZTOCZE, ASD, FAGOCYTOZA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, CZOŁDAR, PASCHA, TUSZKA, OCENA, ODCHYŁKA, CZWÓRCZAK, SPRZĘT, PTASIE MLECZKO, LATELIONAL, KALETKA, ROZRZUTNIK, CZERNIEC, STRZELECTWO SPORTOWE, APROKSYMACJA, LETYNIEC, PŁUCZKA, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, GŁOWACZ, ETYKIETA, PANORAMA, BOCZNICA, TEOGONIA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, SZPIEGÓWKA, BANDOLIER, ŁUPEK PARAFINOWY, DIKSONIA, PRÓBNIK, PŁETWA STEROWA, MOKRADŁOSZKA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, WELUR, LUJEK, TEREN ZAKRYTY, KREDYT KONSOLIDACYJNY, BŁYSZCZYK, PANTOFAG, SAGAN, ABSOLUTYZACJA, SUROWOŚĆ, KASETON, POWSINOGA, DWUDZIESTY DRUGI, WATERPROOF, KURKA ŻÓŁTA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ENTEROTOKSYNA, GARDEROBA, PIESZEK, RURKA, SYSTEM POWIERNICZY, WINO, CIAŁO, SKRYTKA, KOCZOWNICZKA, KOLEGA PO FACHU, AUREOLA, SROGOŚĆ, PARNIK, JUMPER, CZIN, DZBANEK, SZLAFROK, KOSZTELA, SZWEDKA, ROZWAGA, OSMOLSKINA, WDZIĘK, MACKI, SYGNAŁEK, BULLETIN BOARD SYSTEM, BERGAMOTA, HIPERPRZESTRZEŃ, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ATLAZAUR, CYKANIE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, POPRAWNOŚĆ, GŁĘBIK, CIAŁO NIEBIESKIE, PROSIAK, CIĄG, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, HACZYK, ZIARNIAK, CERAMIKA SANITARNA, ZJAWISKO THOMSONA, CYPRYS, SERIOLE, DĄŻENIE, EMISJA WTÓRNA, OKRES INTERGLACJALNY, ERLIANZAUR, KOSTKA, WRÓBEL, OKRĘT, FAKT PRAWNY, GŁOWA PAŃSTWA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ZAPARZACZ, WIESŁAW, SZUM, OBJAW ZASŁONOWY, DĘTKA, KATAFOREZA, WĄSONÓG, ANGIOGRAFIA, PROPORZEC, INTERIOR, GICZ, NAPIĘCIE, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PALIWO RAKIETOWE, SKUPINA, SZWAGROSTWO, MŁAKA, DOKŁADNOŚĆ, GIROSKOP, DWUNASTY, NEMEGTOMAJA, SEKSTET, OBRONA, PRZYWÓZ, CARAT, OPONA BALONOWA, DUCHOWY OJCIEC, BASEN, TETRAPOD, RZEKOTKA, ZARZUCAJKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, SAMPLER, SLAJS, GRIPPIA, BARANECZEK, ZŁAZ, OWADZIARKI, SALWINIA BRAZYLIJSKA, MARMUREK, STEMPEL, ZACHWALACZ, SUSZ, PŁYN INFUZYJNY, TERMOS, OCZY, BASENIK, PODBIERACZ, MMO, WYSZUKIWARKA, DODATEK KOMPENSACYJNY, KĄPIEL, FANTOM, BRYFOK, STOLICA, AKSAMIT, LODY AMERYKAŃSKIE, KRUŻGANEK, BASEN, OLSZA, KORAKL, MANDORLA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, CZERNILEC, ECCHI, OGRANICZENIE, BECZKA PROCHU, BISSEKTIPELTA, EMOLAK, PATRONAT, CABERNET SAUVIGNON, CZUPRYNA, POZYCJA TESTOWA, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, POPELINA, BEGONIA, GOŹDZIENIEC, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, KIŚCIEŃ, SPRYCIARKA, STOŻEK NAPŁYWOWY, ZARYS, ALKOHOL ROLNICZY, AKALKULIA, BIEGUN MAGNETYCZNY, FETYSZYSTA, OKOLICA, RZEMIOSŁO, ODPŁYW, DECEPCJA, LOSILLAZAUR, BANK, NORKI, SEKWOJA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, BRZOSKWINIA, SZTABSOFICER, TOR, KIEROWNIK BUDOWY, WYBRANKA, PSAMMOFITY, FILTR, HABANERA, GERMAŃSKI, OCZKO, SZYBKOWÓZ, ŁADOWNICA, PIANKA, HIGIENISTKA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ELKI, ABSYDA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PACHCIARKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DYKTATORSTWO, KRAMARZ, IGNORANCJA, MISJONARZ, ROŻEK, WANIENKA, NÓŻ BOJOWY, OMYK, CIEPŁE LODY, TRZYKROTNOŚĆ, ANYŻ GWIAŹDZISTY, ŹRÓDŁO TERMALNE, SOSNA LIMBA, WALGETTOZUCH, MACZANKA, ŚMIECH, GWIAZDA ZARANNA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ZAMEK, KAPOTKA, KWADRAT, SREBRZENIE, BETON JAMISTY, WARDZANKA, NUNCHAKU, ?TRUD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ODWOŁANIA - ŚRODEK ODWOŁAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY OSOBOM LUB INSTYTUCJOM NIEZADOWOLONYM Z POSTANOWIENIA JAKIEGOŚ ORGANU I PODEJMOWANY PO TO, BY WYRAZIĆ SWOJE ZASTRZEŻENIA I SPOWODOWAĆ ZMIANĘ TEJ DECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ODWOŁANIA - ŚRODEK ODWOŁAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY OSOBOM LUB INSTYTUCJOM NIEZADOWOLONYM Z POSTANOWIENIA JAKIEGOŚ ORGANU I PODEJMOWANY PO TO, BY WYRAZIĆ SWOJE ZASTRZEŻENIA I SPOWODOWAĆ ZMIANĘ TEJ DECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKARGA rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 6 lit.)
ZASKARŻENIE rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 11 lit.)
ZAŻALENIE rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKARGA
rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 6 lit.).
ZASKARŻENIE
rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 11 lit.).
ZAŻALENIE
rodzaj odwołania - środek odwoławczy przysługujący osobom lub instytucjom niezadowolonym z postanowienia jakiegoś organu i podejmowany po to, by wyrazić swoje zastrzeżenia i spowodować zmianę tej decyzji (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ ODWOŁANIA - ŚRODEK ODWOŁAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY OSOBOM LUB INSTYTUCJOM NIEZADOWOLONYM Z POSTANOWIENIA JAKIEGOŚ ORGANU I PODEJMOWANY PO TO, BY WYRAZIĆ SWOJE ZASTRZEŻENIA I SPOWODOWAĆ ZMIANĘ TEJ DECYZJI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - RODZAJ ODWOŁANIA - ŚRODEK ODWOŁAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY OSOBOM LUB INSTYTUCJOM NIEZADOWOLONYM Z POSTANOWIENIA JAKIEGOŚ ORGANU I PODEJMOWANY PO TO, BY WYRAZIĆ SWOJE ZASTRZEŻENIA I SPOWODOWAĆ ZMIANĘ TEJ DECYZJI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x