ŚREDNIOWIECZNY DUŻY ŻAGLOWIEC ARABSKI; HANDLOWY LUB WOJENNY; DWUMASZTOWY, O WYDŁUŻONYM DZIOBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAGGALA to:

średniowieczny duży żaglowiec arabski; handlowy lub wojenny; dwumasztowy, o wydłużonym dziobie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚREDNIOWIECZNY DUŻY ŻAGLOWIEC ARABSKI; HANDLOWY LUB WOJENNY; DWUMASZTOWY, O WYDŁUŻONYM DZIOBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.954

GÓRNICTWO, TAJSTRA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, GIJON, OKRĘT DESANTOWY, GITARA, ODSYŁACZ, ORGAN, PROWANSALSKI, METODA DELFICKA, SYMPTOMAT, OBLECH, RIKSZA, NAKAZ, KONTAKCIK, KOKORYCZKA, NIETOPERZ, SAMOOKALECZENIE, WĘŻÓWKA, PTASZYNA, RONDA, ASYSTA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ZATOKA, JUMPSALING, KULTURA MATERIALNA, APORT, CUG, DENDRYT, MIERZENIE, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, REDUKTOR, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NABUL, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, CYTODIAGNOSTYKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, POSKROMICIEL, PROCH, TRANSWESTYTA, STROP, BITLES, GATUNEK SYNCHRONICZNY, TYFTYK, ŻAGLOWIEC, CEBULARZ, UZANS, REWERENCJA, KRYTYCZNOŚĆ, TRACZ DŁUGODZIOBY, MIESZARKA, BROŃ NUKLEARNA, ŻAŁOBA, WISZNICA, ZAŁATWIANIE, PAPUGA, LAUDATOR, BASKINKA, SZUM, ŻYDOWSKOŚĆ, SIEKIERA, ŚLIZG, MAGAZYN, BIEŻNIA, KARBONATYT, TEREN ZIELONY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, CZABAN, WYŁAPYWACZ, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, WYSEPKA, ZAPOJKA, WIĆ, MASKA, STOŁP, ANTYKOAGULANT, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KOOPERATOR, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ZASADA, STOLIK, FUNDAMENT, BIEGACZ, DOROBEK, WYBREDNIŚ, REPRODUKCJA, TKANINA, NEON, SUPERNOWA, DAMAST SKUWANY, MEDALION, RESET, JOL, KOREK, ROZSADNIK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, NANSUK, ANSAMBL, KAROTENOID, WYPIS ŹRÓDŁOWY, OSPA, TROLLING, STRZELNICA SPORTOWA, PIĄTY, ŚWIEŻAK, KOSZÓWKOWATE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, JAMES, PELIKAN, WOLUMEN OBROTU, RUCH, TRUBADUR, TRUMNA, FULAR, PULPIT STEROWNICZY, JONIZACJA, SIECIÓWKA, POTENTAT, WYKRZYKNIK, DELIBERACJA, WRZÓD TRAWIENNY, POSADZKA, HUCUŁ, WYŻYNKA, BABA-CHŁOP, PÓŁGOLF, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PUNKT ODNIESIENIA, DZIECINKA, DOZYMETR, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRÓBNIK, ALAN, PRZESŁANKA, CEDUŁA, JEDNOSTKA NAUKOWA, STADIONIK, POLIFONIA, PION, PODTYP, FLESZ, SZYBOLET, SEKRECJA, WĘZEŁ DROGOWY, SKÓRKA, ILUMINATOR, REFLEKS, MONOPOL, OSA, KAŁMUK, KRUPA, PLAŻÓWKA, SPÓD, TEMPERATURA MROZU, STATEK POWIETRZNY, POMOST, AMERYKANIZM, FANTOM, STYMULATOR, FAWOREK, ZGRUBIENIE, PŁATKI ZBOŻOWE, STANDING FINANSOWY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, GANC POMADA, KROPA, NEUROPRZEKAŹNIK, JAMA, PELAGRA, RYZYKO KURSOWE, REDAKTOR NACZELNY, PEPIK, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WCINKA, KATALIZA, PORWAK LODOWCOWY, PIĘTNASTY, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SZPULA, OBRĘCZ, ODGAŁĘZIACZ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, OBLĘŻENIE, MARA, FAB LAB, WARUNEK LOKALOWY, MILANEZ, OCHRONNIK, MACON, ODPRAWA POŚMIERTNA, LOJALISTA, ANTONOMAZJA, KONCERT, KOCIE OKO, UKŁAD PLANETARNY, KUBECZEK, BYDLĘ, ANTECEDENCJA, ŁZAWNIK, BOMBA ATOMOWA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, HOMOSEKSUALIZM, DNO, TĘCZA, ALLEGRO, DOLNOPŁAT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ZARZĄD, KOBIETON, KOMA, PRÓCHNO, BRYCZKA, SMREKUN, CZWOROLIST, OBSADA, SOK, KANONIK, WYWÓZKA, KLEJÓWKA, GALON, BRUMBY, PRZESMYK, KAWA MIELONA, CHOWDER, PRZEDZIAŁ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TALIB, PLOMBA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, NAGRODZENIE, BUTERSZNIT, REN, PORA, KANANGA, JĘZYK CHIŃSKI, NER, PLATFORMA PROCESOROWA, ANALIZA FUNKCJONALNA, BYK, STADION OLIMPIJSKI, PEPICZEK, SAJETA, NÓŻ BOJOWY, REFREN, SERENADA, KRĄGŁOŚĆ, RUCH, SATELITA, LOT, LATARNIOWIEC, POLIMER FLUOROWY, OPASKA, SUCHA IGŁA, BESZBARMAK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SAVANNAH, LANGUSTA, TRASZKA GÓRSKA, KARZEŁEK, ODTWÓRCA, PASER, SPOILER, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, ZŁOTOROST, MIGOTANIE GWIAZD, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, RICOTTA, KISZONKA, SMAKOWITOŚĆ, HERMA, BROŃ MIOTAJĄCA, TOALETA, DRUŻYNA, BAŃKA, GIMBAZA, KARTKA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WILCZUR, ESENCJA, REJESTR, GRZBIET, HADŻ, POSZKODOWANA, ZAWODNIK, BIRDŻAND, AZJATA, MARGINALNOŚĆ, LUJEK, DIATRYBA, ANGLIK, KOMBAJN, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KOLEJ LINOWA, RYTOWNIK, VEGA, IMMUNOLOGIA, ?ZESPÓŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.954 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚREDNIOWIECZNY DUŻY ŻAGLOWIEC ARABSKI; HANDLOWY LUB WOJENNY; DWUMASZTOWY, O WYDŁUŻONYM DZIOBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚREDNIOWIECZNY DUŻY ŻAGLOWIEC ARABSKI; HANDLOWY LUB WOJENNY; DWUMASZTOWY, O WYDŁUŻONYM DZIOBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAGGALA średniowieczny duży żaglowiec arabski; handlowy lub wojenny; dwumasztowy, o wydłużonym dziobie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAGGALA
średniowieczny duży żaglowiec arabski; handlowy lub wojenny; dwumasztowy, o wydłużonym dziobie (na 7 lit.).

Oprócz ŚREDNIOWIECZNY DUŻY ŻAGLOWIEC ARABSKI; HANDLOWY LUB WOJENNY; DWUMASZTOWY, O WYDŁUŻONYM DZIOBIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ŚREDNIOWIECZNY DUŻY ŻAGLOWIEC ARABSKI; HANDLOWY LUB WOJENNY; DWUMASZTOWY, O WYDŁUŻONYM DZIOBIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast