OKREŚLONA CZĘŚĆ OBSZARU OCEANU, MORZA LUB ZATOKI, ZBIORNIK WODNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKWEN to:

określona część obszaru oceanu, morza lub zatoki, zbiornik wodny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKWEN

AKWEN to:

obszar wodny (na 5 lit.)AKWEN to:

zamknięty obszar wodny (na 5 lit.)AKWEN to:

ocean, morze lub zatoka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONA CZĘŚĆ OBSZARU OCEANU, MORZA LUB ZATOKI, ZBIORNIK WODNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.990

CZARNUCH, KOMANDOR, GEM, UŚCISK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, PALEOZOOLOGIA, ZWIAD, WALENCJA, OWOC, ETYKIETA, BASEN, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, OBUDOWA, GAŁKA, ANTYKADENCJA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, PŁEĆ, NAGŁOWIE, SPULCHNIACZ, LEMIESZ, DRZEWCE, DOROBEK, THULE, DYSPENSER, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, NAGOLENNIK, ODSUWACZ, INTERMEZZO, MATRYKUŁA, PRAWNICTWO, FREGATA, TWÓR, CELA, SEKTOR PUBLICZNY, DERYWACJA ALTERNACYJNA, STYL KOLONIALNY, TUNICZKA, KRAŃCOWOŚĆ, TURBULENCJA, MIR, BIURO TECHNICZNE, KOMISJA SKRUTACYJNA, OKO, ŻÓŁW OBRZEŻONY, WYCHODZTWO, KWACZ, SPODNIK, NEKTARIUM, RAMA KOMUNIKACYJNA, TWARDY RESET, CHUDOŚĆ, POZYCJA RYGLOWA, KOZAK, BAK, SAMOA AMERYKAŃSKIE, EKSPLOATATOR, ECHINUS, DWUNASTKA, REKINEK PLAMISTY, CZAJKA, NIECHLUJA, TEORIA INFORMACJI, GLOBUS, KONTYNGENT, MILET, PRECYPITAT, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, INWESTOR, ZAWIĄZEK, KIPA, KĄPIEL, ZNIECZULENIE, SKONIA, WOLUMEN OBROTU, PIĘTRO, SPRZĘCIOR, WARTOWNIK, WAPITI, SŁONIOROŚL, TABLICA ROZDZIELCZA, ZABIEG FIZYKALNY, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, TROPIK, KASZKIET, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, BUDKA, KONWIKT, MADONNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, WIROSZYBOWIEC, PRYMAT, CIEMNOŚĆ, LIMUZYNA, NIEBOŻĘ, OWAD, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, STRZEMIĘ, NOGAWICA, DOŻYWOTNOŚĆ, ELIPSA, INFORMACJA, FOTEL KLUBOWY, EKONOMIK, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ŁUK TĘCZOWY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MASŁO SHEA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, CZTERNASTY, NOC KAIRU, AHISTORYCYZM, FILIGRAN, CIOTCZYSKO, TRZMIELINA, KIL, LARGO, WRĄB, RUMUŃSKOŚĆ, KANGHKA, RAWKA BŁAZEN, PIKOTKA, NA PIESKA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PRZYKRYWKA, KLINKIER, HAK, TRESA, INGUSZ, OLEJ, PIECZONKA, BŁONA, TENISISTA STOŁOWY, MISZPELNIK, MADRAS, LUSTRO WENECKIE, KORONA, NAKAZ, BLACHOWNIA, KLUCZ OBCY, TRZYMAK, APOLOGETA, POJĘCIE LOGICZNE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, WRAK, GRÓB SKRZYNKOWY, DUPA, WIATR, FRYZ, SILNIK PNEUMATYCZNY, RYCYK, MEMBRANOFON, ŁUK ELEKTRYCZNY, REFERENDUM LOKALNE, TROLLKONTO, GWIAZDA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, GRANICA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KARA UMOWNA, NANTONG, DOBYTEK, ANALIZA, MACKENZIE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, MUNICYPIUM, POLEPA, ZATOR, ZAMEK, TERRINA, CHOROBA GENETYCZNA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, TEST PŁATKOWY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, NAMIESTNICZKA, ROBOTY BUDOWLANE, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, FRONT STACJONARNY, SZKAPLERZ, RZEKA EPIZODYCZNA, ROSSANO, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, PAPROĆ WODNA, ÓSEMKA, OBI, ZABIEG KOSMETYCZNY, BLOKADA EKONOMICZNA, NAMIB, SZPARA, AKT, BENGALSKA, TRZYDZIESTKA, HYDROLAT, SĄD KOLEŻEŃSKI, POŚWIST, SZCZOTECZKA, DROBINA, GALAKTOLIPID, SZYFON, ROGER, KITAJKA, TREPY, ABAKUS, WŁAŚCIWOŚĆ, LB, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ROBOTA GÓRNICZA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, STROJNICA, WICEDZIEKAN, EPONIM, OGNISKO, TRÓJSTRONNOŚĆ, SIUR, ROSTBEF, NOWOWIERCA, WYWIAD, KAPER, KASKADA, UCHODŹSTWO, LODOWIEC NORWESKI, LEGALIZACJA PONOWNA, POPARZENIE, MODYFIKACJA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PODBRÓDEK, SPRZĘCIOR, FREGATA, SAKWA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, AUTOMOBIL, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GORSET, ROWER POZIOMY, ZATYŁ, PCHACZ, RAMIENISKO, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, CABAN, KAZAMATA, DŻEM, PRZETOKA, AGREGAT, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, MÓRG, ŻEBRO, ZŁOŻE, ABSORPCJA, OMFALOMANCJA, WYDAWNICTWO, OPERATOR BITOWY, LARGHETTO, KLAMOTY, KOŁO, DOMENA MAGNETYCZNA, STRATEGIA, KUPNO, BLOKADA, FILM S-F, CZASZA, OLIWA Z OLIWEK, FACH, SYJAMSKA, GANC EGAL, SAMOCHÓD POŻARNICZY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, SZKLARKA, OBRONA, SER, ŚCIANA, TYMIANEK, ROBOTY PRZYMUSOWE, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DAWKA, ŁAWA DZIAŁOWA, WILGOTNOŚĆ, DYFERENCJACJA, NĘCISKO, ZALEW, DETAL, TAŚMA, ROBOTA, TRZON, SCHAB, LIZOFORM, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PISMO URZĘDOWE, ROSZPONKA, ŚWIATŁO CZERWONE, MANICA, DACH ŁAMANY, GENETYKA KLINICZNA, GDAŃSKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PODGARDLE, STRZAŁKA, ?LEBERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONA CZĘŚĆ OBSZARU OCEANU, MORZA LUB ZATOKI, ZBIORNIK WODNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONA CZĘŚĆ OBSZARU OCEANU, MORZA LUB ZATOKI, ZBIORNIK WODNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKWEN określona część obszaru oceanu, morza lub zatoki, zbiornik wodny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKWEN
określona część obszaru oceanu, morza lub zatoki, zbiornik wodny (na 5 lit.).

Oprócz OKREŚLONA CZĘŚĆ OBSZARU OCEANU, MORZA LUB ZATOKI, ZBIORNIK WODNY sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - OKREŚLONA CZĘŚĆ OBSZARU OCEANU, MORZA LUB ZATOKI, ZBIORNIK WODNY. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast